Dr. Hexebergs klinikk kolesterol kosthold

Om Hexeberg klinikk, kritikk

Dr. Hexebergs klinikk anerkjenner ikke vitenskapen om hjerte- og karsykdom, og anbefaler et kontroversielt kosthold som behandling og forebygging. De skriver også bøker om “hjernetåke” (brain fog på engelsk), slanking og lavkarbo, og anbefaler egg og bacon (prosessert kjøtt) over en lav sko.

Oppsummert vitenskap viser at lavere kolesterol i blodet er gunstig mot åreforkalkning, hjerteinfarkt, diabetes type to, hjerneslag og flere andre sykdommer. Samt at kosthold med lite av mat fra dyr og mye plantekost – som blant annet bønner, erter, havre og frukt – er gunstig ved diabetes type to og metabolsk syndrom.

Hva sier Hexeberg om dette? De gir råd om Lavkarbokosthold, noe som i seg kan være gunstig, men deres tolkning av lavkarbo er ikke i tråd med vitenskapen.

Hexeberg klinikk drives av Erik og Sofie Hexeberg

Hexeberg har utgitt flere bøker, med kostråd og oppskrifter, blant annet om “hjernetåke” og slanking. De har uttalt seg svært kontroversielt, og er imot oppsummert moderne vitenskap. De støtter bl.a. standpunkter som fremmes av tidligere leder for fjørfeindustriens organisasjon WSPA Birger Svihus. Han er husdyragronom og har doktograd innen husdyrfôr. Les mer om hans ytringer her: underkjenner fakta På grunn sine uvitenskapelige meninger ble han kalt for 13-prosent-professoren av tidligere avdelingsleder ved Folkehelseinstituttet.

Erik og Sofie Hexeberg skriver innlegg sammen med dem som utgir et antivitenskapelig magasin VOF – Vitenskap og fornuft, bl.a. Dag Viljen Polezhynski og Iver Mysterud. De har også støttet matviter og matideolog Marit Kolby, som er medlem i et nettverk av veterinærer og husdyrfag-eksperter Aleph, som fremmer animalske produkter og fornekter moderne oppsummert vitenskap om ernæring.

Hexeberg har sagt at kolesterolverdier, samt egg og kolesterol i kosten ikke er farlig, og at oppsummert forskning om mettet fett, som ligger til grunn for flere internasjonale retnignslinjer og vestlige kostråd for behandling av hjerte- og karsykdom og diabetes, ikke er til å stole på.

Flere har kritisert dem og omtalt dem som kvakksalvere. Blant annet for ovennevnte, samt fordi han oppfordrer til å spise bearbeidet kjøtt som bacon. Bacon er anerkjent overbevisende kreftfremkallende. En av bøkene deres handler om mat mot “hjernetåke”. Hva er hjernetåke?

USAs nye kostråd sier at kolesterolinntaket med kosten bør være så lavt som mulig. Kolesterol finnes kun i mat fra dyreriket, og spesielt i egg, ost, smør og kylling.

Hva viser den nyeste forskningen om kolesterol og kosthold?

kolesterol
Høye kolesterolverdier i blodet kan øke risiko for diabetes og brystkreft, men dette glemmer Hexeberg

Hexeberg følger ikke med på nye metaanalyser om kolesterol og kosthold

De som får kostråd om å spise plantebasert får reduksjon i kolesterolnivåer. Dette viser en metaanalyse (Koch m.fl., 2023) publisert i European Heart Journal.

Hexeberg anerkjenner ikke det faktumet at kolesterol er en av veletablerte risikofaktorer for hjerte- og karsykdommer. Noe som i sin tur er den ledende dødsårsaken på verdensbasis. Derfor er det gjort mange studier på dette. Blant annet systematisk gjennomgang og metaanalyse, for å vurdere effekten av vegetariske og veganske kosthold på blodnivåer av totalkolesterol, lavdensitets-lipoprotein-kolesterol, triglyserider og apolipoprotein B.

Forskerne gikk gjennom studier der folk ble tilfeldig fordelt (såkalt randomisering) til dem som fikk råd om plantebaserte kosthold eller til en kontrollgruppe. Kontrollgruppene fikk kostholdsråd som inkluderte kjøtt, eller de fikk fortsette å spise som før studien. Totalt 30 studier publisert de siste 40 årene ble inkludert.

Det ble funnet at de som fikk plantebaserte kostholdsråd hadde lavere kolesterolverdier:

  • totalkolesterol,
  • LDL-kolesterol og
  • apolipoprotein B.

Sammenlignet med den altetende gruppen reduserte plantebaserte kosthold totalkolesterol, lavdensitetslipoproteinkolesterol (LDL) og apolipoprotein B-nivåer med gjennomsnittlige forskjeller på -0,34 mmol/L (95 % konfidensintervall, -0,44, -0,23; P = 1 × 10−9), −0,30 mmol/L (−0,40, −0,19; P = 4 × 10−8), henholdsvis −12,92 mg/dL (−22,63, −3,20; P = 0,01). Det ser ikke ut at Hexeberg klinikk mener at dette er relevant i deres behandling av pasienter.

Effektstørrelsene var like på tvers av alder, kontinent, studiens varighet, helsestatus, intervensjonskost, intervensjonsprogram og studiedesign. Ingen signifikant forskjell ble observert for triglyseridnivå.

wolfgang wee podkast Hexeberg
Skjermdump fra Instagram, Wolfgang Wee podkast, der Hexeberg kaller oppsummwrt moderne forskning om mettet fett for irrelevante data.

Bedreviterne

Hexeberg tar ikke dette med i betraktning, og har en tydelig bedrevitende holdning. Erik har også engasjert seg i landbrukspolitikk, der han er på kjøttindustriens side, samt kritisert de nye nordiske kostrådene, sammen med (resten av?) kjøttindustriens tilhengere.

Forskernes konklusjon er at vegetariske og veganske kosthold kan redusere forekomsten av hjerte- og karsykdommer på grunn av redusert kolesterol i blodet:

“Conclusion.

Vegetarian and vegan diets were associated with reduced concentrations of total cholesterol, low-density lipoprotein cholesterol, and apolipoprotein B—effects that were consistent across various study and participant characteristics. Plant-based diets have the potential to lessen the atherosclerotic burden from atherogenic lipoproteins and thereby reduce the risk of cardiovascular disease.”

Link til studien finner du her. Koch et al, Vegetarian or vegan diets and blood lipids: a meta-analysis of randomized trials, European Heart Journal (2023) 00, 1–16.

Samtidig oppfordrer Hexeberg til å spise egg o.a. animalsk mat som øker kolesterolverdiene. Dette er bl.a. uttalt i podkasten til Wolfgang Wee. Dessverre er Wolfgang lite kritisk, og lar mytene bli spredt blant sitt publikum. Dette er lite seriøst.

Skjermdump fra Wolfgang Wee sin podkast. Sprer myter og fremmer kjøttindustriens standpunkter på Wolfgang Wee sin podkast

Hexeberg har heller ikke fått med seg flere metaanalyser om kolesterol, kosthold og helseutfall. Ei heller retnignslinjer for behandling av diabetes 2. Derfor er det interessant at de gir like “gode” råd ved sin Dr Hexebergs klinikk (lenke)

Kostråd mot hjernetåke

Hjernetåke, eller brain fog på engelst, er ingen medisinsk-definert begrep. Harvard Universitet skriver om dette her, og mot symptomer som av noen brukes for å definere klinikken på hjernetåke, anbefales det et hovedsakelig plantebasert kosthold, nemlig middelhavskosthold. Dette betyr mye plantekost og lite egg og kjøtt – helt motsatte enn det Erik og Sofie anbefaler i sin klinikk.

Legg inn en kommentar