Produksjonspotensial i jordbruket og nasjonal sjølforsyning med mat. 

Produksjonspotensial i jordbruket og nasjonal sjølforsyning med mat

I vår kom kanskje årets viktigste rapport som avslører kjøttlobbyens myter. De to største forskningsinstitusjonene innen landbruk i Norge; Nibio og Ruralis har nylig gitt ut rapporten: Produksjonspotensial i jordbruket og nasjonal sjølforsyning med mat

I rapporten er det beregnet hvor mye mat norsk jordbruk maksimalt kan produsere under ganske strenge forutsetninger (gode avlinger o.a.). Ut fra tallene i rapporten kan vi anslå at norsk selvforsyningsgrad med mat for mennesker kan øke betydelig, med minst 50 prosent-poeng. Norge kan være selvforsynt med mat i en ekstrem krisesituasjon.

Mindre kjøtt = bedre selvforsyng

De nye nordiske kostrådene anbefaler i det siste utkastet betydelig redusert kjøttforbruk. Norsk kjøttlobby liker ikke dette, sprer myter og forsøke å undergrave NNR 2022 og deres seriøsitet. Les også: Kverulanter (som Korsæth fra NIBIO) i debatten om de nye kostrådene i Aftenposten

Artikkel i Hamar Arbeiderblad – link

MAT: Thomas Cottis Høyskolelektor i landbruk og klimakunnskap, skjermdump fra avisen Hamar Arbeiderblad

“Her viser de at dersom det norske folk følger de nye kostrådene kan sjølforsyningen i Norge økes fra dagens 35 prosent til mellom 60 og 80 prosent.

En hovedforklaring på at mer plantemat gir økt sjølforsyning er den kjente 10-gangen for mat og landbruk: Vi får 10 ganger så mye mat fra et jorde om vi dyrker planter som vi sjøl kan spise enn om vi dyrker planter som vi gir til dyra før vi spiser mjølk og kjøtt.

Korn er mat, men i dagens norske jordbruk blir det meste av kornet vi produserer brukt til dyrefôr.

Det går 2,5 kg korn til å produsere 1 kg kjøtt fra kylling og 3 kg korn til en kilo grisekjøtt. Selv om storfe og sau eter gras så brukes det nå 2-3 kg korn pr kg kjøtt fra sau og 3-5 kg korn til kjøtt fra storfe.”

“Når vi bruker så mye korn til å fôre husdyra våre må vi importere soya, mais og raps fra mer areal i andre land enn det vi sjøl dyrker korn på i Norge.

I tillegg til å gi bedre folkehelse tar de nye kostrådene også hensyn til klima. Husdyrholdet vårt gir to tredeler av landbrukets utslipp av klimagasser.

En økning i norsk produksjon av matkorn, grønnsaker, frukt, bær og poteter, og en reduksjon av melk og kjøtt vil derfor gi store kutt i landbrukets utslipp.”

Del, del og del! Spesielt når kjøttlobbyen sier det motsatte!

Produksjonspotensial i jordbruket og nasjonal sjølforsyning med mat. 
De to største forskningsinstitusjonene innen landbruk i Norge; Nibio og Ruralis har nylig gitt ut rapporten: Produksjonspotensial i jordbruket og nasjonal sjølforsyning med mat. 

Les også: Bærekraftig kosthold

Sitert rapporten (min utheving og formattering):

Scenario med et 100 plantebasert kosthold

“Med det som ble vurdert som maksimalavlinger av korn, olje- og belgvekster hvert år, kunne et 100 % plantebasert kosthold produsert på de høgeste anslagene for matvekstareal gi nok energi, protein og fett til Norges befolkning i 2050.

Det ble da lagt til grunn at stordelen av det anbefalte inntaket av grønnsaker og frukt og bær ble dekt av lagringsgrønnsaker som gulrot, kålrot, hodekål og kepaløk, og av epler og konservert jordbær og bringebær.

Videre, så forutsatte det at både bygg, havre, hvete, åkerbønner og oljevekster måtte kunne prosesseres til attraktive matvarer, og at proteinet og fettet i dem var av ernæringsmessig høg nok kvalitet.

Svikt i forutsetningene om store avlinger og høgt matvekstareal ville sette ned sjølforsyningsgraden betydelig. Moderate og låge avlinger kunne ikke bidra til full sjølforsyning sjøl om et fiskeforbruk sju ganger større enn dagens kostholdsråd kom til erstatning for noen av planteproduktene.

Dersom et plantebasert kostholdsalternativ ble realisert, ville det meste av dyrka jorda utenfor flatbygdene i Rogaland, på Østlandet og i Trøndelag ha gått ut av matproduksjon.”

Scenario med innslag va husdyrprodukter – melk og storfe

“I kostholdsalternativene med innslag av husdyrprodukter ble det brukt noe areal utenfor flatbygdene til å dyrke grovfôr til melkeproduksjon og tilhørende kjøttproduksjon, og litt av kornarealet ble brukt til å dyrke kraftfôr til denne produksjonen.

Omtrent 14 % av energibehovet ble da dekt av animalske produkter. Så lenge protein- og oljevekster og stordelen av kornet ble spist direkte av mennesker og en forutsatte det høgeste avlingsalternativet, kunne dette kostholdet baseres på norske arealressurser aleine.

En variant der svinekjøtt gikk inn kostholdet i tillegg til melk og storfekjøtt, og der animalske produkter dekte omtrent 30 % av energibehovet, var ikke mulig å realisere på norske arealressurser. Sjøl med det høgeste avlingsalternativet ble det for lite kornareal.”

Legg inn en kommentar