Hva er optimale kolesterolverdier?

Optimale kolesterolverdier – normale kolesterolverdier varierer med alder, kjønn med mer


Hva er optimale kolesterolverdier? Og er de optimale kolesterolverdiene like for alle? Hvor høyt kolesterol du kan “tillate” deg er avhengig av din alder, kjønn og andre faktorer som blodtrykk, vekt, røyking, kosthold, aktivitetsnivå og eventuelle andre sykdommer og medisinbruk. Sagt forenklet, jo flere risikofaktorer du har jo lavere kolesterolnivå bør du tilstede. Kolesterolverdiene kan forbedres til en stor grad av kosthold og vektnedgang.

Det finnes ikke noen pålitelige tegn på høyt kolesterol og aterosklerose før sykdommen er kommet ganske langt. Derfor kan det hjelpe å vite om sine risikofaktorer for å utvikle hjerte- og karsykdom og kolesterolnivå (eller la fastlegen ha kontroll). Overvekt, røyking og usunt kosthold er risikofaktorer for høy kolesterol. Høyt kolesterol fører ikke alltid til sykdom, men er en viktig risikofaktor i utvikling av hjerte- og karsykdommer.

“Hva påvirker kolesterolverdiene? Hos personer som ikke har arvelig høyt kolesterol er kosthold som regel den viktigste påvirkningen på kolesterolet i blodet. Dette var det bare halvparten som visste om i undersøkelsen. Kostholdsfaktorer som kan øke LDL-kolesterolet er først og fremst mye mettet fett i forhold til umettet fett (f. eks. smør og palmeolje sammenliknet med rapsolje og olivenolje) og transfett,”

les hele artikkel skrevet av Erik Arnesen, som har mastergrad i samfunnsernæring og er medlem i Nasjonalt råd for ernæring, om kolesterol på nettsider til Landsforeningen for hjerte- og lungesyke her: Befolkningen mangler kunnskap om kolesterol | LHL

Kostholdsendringer for å redusere kolesterolverdier:

Her finner du flere praktiske tips og forslag til sunne bytter for et hjertevennlig kosthold

Praktiske forslag til innkjøp og hjertevennlige, mer plantebaserte måltider som samtidig hjelper deg å holde sunn vekt er her

Optimale/ønskelige verdier for kolesterol

Har du ikke en kjent hjerte- og karsykdom, er verdiene optimale dersom:

  • Totalkolesterol <5,0 mmol/L
  • LDL-kolesterol <3,0 mmol/L
  • HDL-kolesterol >1,0 mmol/L (menn) eller >1,3 mmol/L (kvinner)
  • Total-/HDL-kolesterol-ratio <5
  • Triglyserider <1,7 mmol/L

Har du fått påvist en hjerte- og karsykdom eller er i en høy risikogruppe, er det opp til legen din å avgjøre hvilke kolesterolverdier som gjelder i ditt tilfelle.

Kolesterol og åreforkalkning

Kolesterol er et fettstoff som produseres i kroppen og er en livsnødvendig del av cellemembran. Men når man har for mye kolesterol i blodet, avleires kolesterolet i store og små blodårer i ulike organer i kroppen, skader blodårene og fører til aterosklerose, eller tetter blodårer og gir åreforkalkninger. Aterosklerose kan i sin tur føre til sykdommer som hjertekrampe, hjerteinfarkt, hjerneslag, hjerneblødning, abdominal angina (magesmerter etter måltid pga. trange blodårer i tarmkrøset), gangsperre (smerter i bena ved gange) og impotens (erektil dysfunksjon). Les mer om forebygging av hjerte- og karsykdommer med plantebasert kosthold

Normale, men ikke optimale kolesteroltall – hvis du ikke er i risikogruppe

Sjekk normale (ok men ikke optimale) kolesterolverdier (referanseområder) på nettsider til laboratoriet Furst:

Total kolesterol, referanseområde

Kjønn Alder Referanseområde Enhet
Kvinne 0 – 29 år 2,9 – 6,1 mmol/L
Kvinne 30 – 49 år 3,3 – 6,9 mmol/L
Kvinne > 50 år 3,9 – 7,8 mmol/L
Mann 0 – 29 år 2,9 – 6,1 mmol/L
Mann 30 – 49 år 3,3 – 6,9 mmol/L
Mann > 50 år 3,9 – 7,8 mmol/L

HDL-Kolesterol, referanseområde

Kjønn Referanseområde Enhet
Kvinne 0,95 – 2,74 mmol/L
Mann 0,75 – 2,14 mmol/L

LDL-Kolesterol, referanseområde

Kjønn Alder Referanseområde Enhet
Kvinne 0 – 29 år 1,15 – 4,34 mmol/L
Kvinne 30 – 49 år 1,35 – 4,74 mmol/L
Kvinne > 50 år 1,95 – 5,34 mmol/L
Mann 0 – 29 år 1,15 – 4,34 mmol/L
Mann 30 – 49 år 1,35 – 4,74 mmol/L
Mann > 50 år 1,95 – 5,34 mmol/L

Kolesterolverdier i blodprøvesvar, tolkning

Laboratoriet Furst bruker følgende retningslinger ved analyse av blodprøvesvar. Er kolesterol > 6 mmol/L, bør verdien kontrolleres i ny prøve. Ved nivå 5 – 6 mmol/L er kontrollprøve bare aktuell hos personer under 50 år. Er forskjellen mellom kolesterol i de to prøver mer enn 0,5 mmol/L, bør en tredje prøve tas. Ved lett forhøyde kolesterolverdier bør også HDL-kolesterol og triglyserider bestemmes og trekkes inn i risikovurderingen. Følgende retningslinjer kan være til hjelp:

<5,0 mmol/L Ønskelig nivå.
5,0 – 6,4 mmol/L Lett hyperkolesterolemi, kostråd avhengig av alder, andre risikofaktorer o.l.
6,5 – 7,9 mmol/L Moderat hyperkolesterolemi. Diettbehandling.
 >8,0 mmol/L Uttalt hyperkolesterolemi. Diettbehandling, evt. supplert med medikamenter.

Kilde: Laboratoriet Furst og Nasjonale Retningslinjer for individuell primærforebygging av hjerte-karsykdommer (IS-1550, 2009)

%d bloggers like this: