Optimaltkosthold.no setter fokus på kosthold som er best for helsen, og viser til kvalitetssikret informasjon. Plantebaserte kosthold som vegetarisk, vegansk, middelhavskosthold og andre kosttyper med lite eller uten kjøtt, egg og meieriprodukter er sunnere enn kosthold ihht de offentlige kostholdsanbefalingene. Plantebaserte kostholdstyper er det optimale kostholdet og bør være førstevalget til alle som vil spise sunt. Plantebasert kosthold baseres på bønner, linser, erter, grønnsaker, nøtter, fullkorn, frukt og bær i lite bearbeidet form.

Statens kostholdsråd er ikke råd for et optimalt kosthold, men råd som skal være overkommelige for nordmenn flest og ikke kun for de mest helsebevisste og ressurssterke.Vil du ta et steg videre? Spis mindre mat fra dyr og mer mat fra planter

Les om: -Ansvarsfraskrivelse  -Ernæringspolitikk  -Fagpaneler om plantebasert kosthold  -Hvorfor spise mindre kjøtt, egg og meieriprodukter?  -Hva er et plantebasert kosthold?  -Skolemelkordningen – politikk vs. sunnhet 

Statens kostråd vs. et mer plantebasert kosthold

Statens kostholdsråd er et resultat av et grundig og omfattende arbeid. Statens kostråd tar dog ikke utelukende hensyn til helsen, men baseres også på dagens matkultur, noe som i sin tur har vært påvirket av sterke økonomiske og politiske interesser, både på kort og lang sikt. Videre er kostrådene beregnet for hele befolkningen, og tar hensyn til at folk flest, spesielt de som har et mindre sunt kosthold, skal klare å følge rådene. Det brukes omtrent 220 millioner kroner per år på kjøttreklame og -branding, og 31 millioner kroner på branding av melk og meieriprodukter (tall for dirkete reklame er ikke tilgjengelig). Hvor mange millioner bruker Helsedirektoratet på å fremme sine kostråd?

Kostrådene utarbeides av Nasjonalt råd for ernæring, statens eget fagråd, og deretter sendes til Helsedirektoratet. Kjøtt-, meieri- og andre matvarebransjer kommer med sine innspill. Statens kostholdsråd er dermed et kompromiss mellom helse og andre forhold. De som prioriterer helsen høyere enn moderne matkultur og konformitet er i dag nødt til å finne informasjon på egen hånd.

Les også: Handlingsplan for bedre kosthold 2017 – 2021 prioriterer næringsinteresser høyere enn folkehelse

Statens ernæringspolitikk har alltid tatt hensyn til distriktspolitikk, selvforsyning og landbruksøkonomi. De såkalte opplysningskontorene er statlig styrte kjøtt-, egg- og meieriindustrienes egne markedsføringsorgan som har som formål, ihht. Omsetningsloven, å fremme omsetning av kjøtt, egg og meieriprodukter (branding, eller markedskommunikasjon). Opplysningskontorene bruker ca. 106 millioner kroner per år på å påvirke forbruket av kjøtt, egg og meierivarer både på kort og lang sikt – dette i tillegg til direkte reklame. Denne påvirkningen er uheldig ut fra et helseperspektiv. I tillegg bruker kjøttbransjen ca. 145 millioner kroner per år på direkte kjøttreklame, ifølge SIFO-rapporten Kjøtt og reklame, 2014.

Hvem står bak Optimaltkosthold.no?

Tanja Kalchenko optimaltkosthold.no
Tanja Kalchenko, lege

Ansvarlig for informasjon på nettsiden Optimaltkosthold.no er Tanja Kalchenko, lege med interesse for kosthold og sykdomsforebygging, og fagmedlem i foreningen Helsepersonell for plantebasert kosthold. Formålet med nettsiden er:

Kontakt Tanja Kalchenko på epost: tetyana@optimaltkosthold.no  eller på  Facebook

Plantebasert er sunnere enn kosthold i tråd med offentlige anbefalinger

Plantebaserte kosthold som vegetarisk, vegansk, middelhavskosthold og andre kosttyper med lite eller uten kjøtt, egg og meieriprodukter er sunnere enn kosthold ihht de offentlige kostholdsanbefalingene. Plantebasert er det optimale kostholdet og bør være førstevalget til alle som vil spise sunt. Plantebasert kosthold baseres på bønner, linser, erter, grønnsaker, nøtter, fullkorn, frukt og bær i lite bearbeidet form.

Besøk også nettsiden til Helsepersonell for plantebasert kosthold

Mye sykdom kunne vært unngått

Et riktig kosthold og smarte matvalg kan bidra til bedre helse, mindre sykdom, bedre livskvalitet og lengre liv. Livsstilssykdommer som hjerte- og karsykdommer, overvekt, diabetes type og til og med noen typer kreft kan forebygges gjennom riktige kostvaner.

Kilder, ressurser og lenker

Det finnes solid evidens (bevismateriale) for at både hovedsakelig plantebaserte kosthold og 100 % plantebasert kosthold kan forebygge utvikling av diabetes type to, overvekt, fedme, hjerneslag, hjerteinfarkt, visse typer kreft o.a.  Plantebaserte kosttyper er bl.a. middelhvaskost, pescovegetarisk, lakto-vegetarisk, hel-vegetarisk/vegansk og semi-vegetarisk.

Jeg viser til de mange vitenskapelige enkeltstudier, oversiktsartikler og metaanalyser som er publisert i fagfellevurderte tidsskrifter, samt til kunnskapsoppsummeringer til ekspertpaneler som Nordiske næringsstoffsanbefalinger, Academy of Nutrition and Dietetics, WHO, FN, WCRF og lærebøker som finnes på området. Jeg linker også til noen nettsider som drives av leger og ernæringsfysiologer.

Les hva fagpaneler og store helseorganisasjoner sier om plantebasert kosthold

Erstatter ikke legekontakt!

Informasjon på denne nettsiden

  • erstatter ikke oppfølging/rådgivning hos din fastlege eller annet helsepersonell
  • er ikke ment som medisinske råd eller lege-pasient-forhold
  • er kun til opplysningsformål.

Har du spørsmål eller bekymringer om din helsetilstand, bør du ikke vente med å kontakte lege. Hvis du unngår eller venter med å kontakte lege bare fordi du leser noe her på nettsiden, kan dette forsinke eventuell nødvendig utredning og/eller behandling og kan dermed forverre helsetilstanden din. Se også ansvarsfraskrivelse

Uavhengig

Jeg har ikke noen politiske eller økonomiske interesser med denne nettsiden. Jeg har heller ikke mottat økonomisk støtte.

Informasjonen på nettsiden har ikke tilknytning til min arbeidsgiver.

Les også: Hva sier helseorganisasjoner og fagpaneler om plantebasert og vegetarisk kosthold?