Egg kan øke risiko for kreft i tykktarm og diabetes

Egg, kolesterol og hjerte- og karsykdom: hvor sterk er sammenhengen?

Egg er hovedkilden til kolesterol i kosten. Kolesterol kan blant annet være helseskadelig for mennesker som er i risikogruppen for å utvikle hjerte- og karsykdom. Norske helsemyndigheter har uttalt at det ikke er ønskelig at forbruket av egg øker. En stor kunnskapsoppsummering fra 2015 viser at egg øker risiko for kreft i tykktarm.

Bakgrunnsinformasjon om egg – derfor er det lurt å erstatte noe av egg med plantekost

Mange etater oppfordrer samtidig til å begrense egg og kolesterolinntak med kosten (kolesterol finnes kun i mat fra dyr, og spesielt mye i egg, smør og ost). EAT-Lancet gir begrensning på 1,5 egg per uke. USAs kostråd 2020 (side 44 «The National Academies recommends that trans fat and dietary cholesterol consumption to be as low as possible without compromising the nutritional adequacy of the diet. The USDA Dietary Patterns are limited in trans fats and low in dietary cholesterol.») oppfordrer til et så lavt inntak av kolesterol fra kosten som mulig. Danmarks kostråd 2021 sier: «2 æg om ugen er passende i en planterig og varieret kost

Oppsummeringer, blant annet fra 2019 (Zhong med flere, omtalt bl.a. på nrk, forskning.no og i nettavisen) og 2021 (Zhuang m.fl., en halv milliard deltagere) bekrefter at egg og kolesterol øker risiko for hjerte- og karsykdom.

Sitert Harvard (sak fra 2016): «Consumption of whole grains and fruit predict lower risk of heart disease, and when it comes to protein, plant sources like nuts and seeds are related to lower cardiovascular and overall mortality, especially when compared to red meat or eggs. [6]»
Norske eksperter: forsiktig med egg!

I 2011 sa Nasjonalt råd for ernæring at forbruket av egg ikke skulle stige, og i 2019 ble dette gjentatt av Folkehelseinstituttet. Professor, lege, divisjonsdirektør ved FHI Knut Inge Klepp sier følgende i intervjuet med NHI.no : «- Men som med alle matvarer, er det slik at for ensidig kosthold – og for mye av en matvare – er uheldig. Egg inneholder mye kolesterol, og et høyt inntak kan derfor bidra til for høyt serum kolesterol. Han minner om at foruten kokte og stekte egg eller eggerøre, får vi også i oss en god del egg via bakverk, vafler, pannekaker og andre ferdigretter

Lege/spesialist i hjertesykdommer Wasim Zahid sier til nhi.no «Å spise egg daglig er sannsynligvis for mye. Men har du ellers et variert kosthold og sunn livsstil, kan du antageligvis kose deg med litt egg til frokost i helgene med god samvittighet».

For høyt inntak av egg øker risiko for hjerte- og karsykdom, spesielt hos dem som har diabetes og andre risikofaktorer for hjerte- og karsykdom, som røyk, overvekt, alder, kjønn og arvelig belastning. Omtrent 30% av befolkningen får økt kolesterolverdier i blodet når de spiser mye egg. I tillegg er egg forbundet (mindre dokumentasjon enn for hjerte- og karsykdom) med kreft i tykktarm og prostata, og Alzheimers sykdom – flere kilder er samlet her.

Lage mat uten egg

Samtidig går det fint an å lage mat og bake uten egg, og egg er helt unødvendig nærings- eller helsemessig. Kikertomlett, marengs med akvafaba istedenfor egg, bakst med linfrø, banan og bakepulver er bare noen få eksempler på muligheter til å lage mat uten egg.

Plantebasert lavkarbo er også bedre enn vanlig lavkarbo, ihht en studie omtalt på nrk.no og publisert i Studien ble først publisert på helsenettstedet The Lancet Public Health

Myten om at egg var friskmeldt er avslørt

De ovennevnte oppsummeringene viser at egg ikke er friskmeldt. Ifølge en større litteraturanmeldelse publisert i tidsskriftet American Journal of Lifestyle Medicine, skal forskning finansiert av eggbransjen ha tonet ned helserisikoen ved å spise egg, https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1559827619892198 Forskerne gikk gjennom alle studier publisert mellom 1950 og 2019 som evaluerte hvordan egg påvirker kolesterolnivået og undersøkte om finansieringen av dem påvirket resultater og konklusjoner.

En stor studieoppsummering om egg og økt risiko for kreft i tykktarm

En metaanalyse fra 2014, med 37 case-control og 7 kohortstudier, med totalt 424 867 deltakere og 18 852 tilfeller av svulster i magetarmkanalenl, viser at de som spiste mest egg hadde 29 % høyere risiko for kreft i tykktarm og endetarm i forhold til dem som spiste minst egg. Risokoøkningen var sterkere for tykktarmskreft – med hele 29% risikoøkning, når man sammenligner dem som spiste minst egg per uke med dem som spiste mest.

«CONCLUSION: This study provides evidence that egg consumption is associated with a positive dose-response association with the development of GI neoplasms.»

Kilde: Tse G, Eslick GD. Egg consumption and risk of GI neoplasms: dose-response meta-analysis and systematic review. Eur J Nutr. 2014 Feb 6.

Eggspising kan også øke risiko for dødelig form for prostatakreft

En studie på 27607 menn viser at det å spise mer enn 2,5 eller mer egg per uke kan øke risiko for dødelig form for prostatakreft med 81%.

«Men who consumed 2.5 or more eggs per week had an 81% increased risk of lethal prostate cancer compared with men who consumed less than 0.5 eggs per week (HR: 1.81; 95% CI: 1.13–2.89; Ptrend: 0.01).»

«In conclusion, consumption of eggs may increase risk of developing a lethal form of prostate cancer among healthy men.»

Egg, red meat, and poultry intake and risk of lethal prostate cancer in the prostate-specific antigen-era: incidence and survival. Cancer Prev Res (Phila). 2011 Dec;4(12):2110-21.  doi:10.1158/1940-6207.CAPR-11-0354     Epub 2011 Sep 19. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21930800

Nasjonalt råd for ernæring om egg og kolesterol

“Det er store individuelle forskjeller på hvor effektivt kolesterolet fra kosten blir tatt opp fra tarmen, og hvordan kolesterolet i kosten påvirker kolesterolnivået i blodet. Hos noen øker kolesterolnivået i blodet kraftig ved økt mengde kolesterol i kosten.”

Kilde: Nasjonalt råd for ernæring, Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer. 2011. Kap. 10.

Harvard University råder forsiktighet med egg

Harvar University advarer dem som har diabetes og andre risikofaktorer for hjerte- og karsykdom fra å spise ubegrenset med egg. Les mer her

Egg og Alzheimer ssykdom

Kosthold kan være den viktigste risikofaktoren for å bli rammet av Alzheimers sykdom, ifølge en studie med data fra ti ulike land som sammenstilt kostholdsdata fra ti land, samt data fra observasjonsstudier om Alzheimers og kosthold. Oppsummeringen viser at kjøttforbruket øker risikoen for Alzheimers sykdom mest, etterfulgt av egg og fete meieriprodukter. Mulige årsaker til at animalske produkter øker risikoen inkluderer høyt inntak av jern, kobber og mettet fett.

«The most important dietary link to AD appears to be meat consumption, with eggs and high-fat dairy also contributing.

Diets high in grains, fruits, vegetables, and fish are associated with reduced risk of AD, but these factors cannot counter the effects of meat, eggs, and high-fat dairy.

Higher vitamin D status is associated with reduced risk of AD.»

Link til studien er tilgjengelig  http://dx.doi.org/10.1080/07315724.2016.1161566

Kilde: Grant WB. Using multicountry ecological and observational studies to determine dietary risk factors for Alzheimer’s disease. J Am Coll Nutr. Published online July 25, 2016.

Egg, kolesterol og hjerte- og karsykdom

Egg har lenge vært knyttet til hjerte- og karsykdom. Man antok at det var kolesterolet i egg som var årsaken til økt risiko for hjerte- og karsykdom. Nå er denne hypotesen utfordret, men det anbefales fortsatt å være forsiktig med egg hvis man har økt risiko for hjerte- og karsykdom. Nyere forskning viser for eksempel at de som allerede har diabetes har økt risiko for hjerte- og karsykdom hvis de spiser en del egg.

En nyere metaanalyse av 28 studier viser også at høyt eggforbruk øker risiko for hjerteinfarkt og hjertekrampe.

Kilde: Mohammad Hossein Rouhani, Nafiseh Rashidi-Pourfard, Amin Salehi-Abargouei, Majid Karimi & Fahimeh Haghighatdoost. Effects of Egg Consumption on Blood Lipids: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Clinical Trials. Journal of the American College of Nutrition Vol. 37, Iss. 2, 2018

Økte kolesterolverdier i blodet er en risikofaktor for hjerte- og karsykdom. Egg er rike på kolesterol, men det er ikke alle som få økt kolesterol i blodet av å spise mye egg, kylling og annet kolesterolrik mat. Ulike mennesker reagerer ulikt på inntaket av kolesterol med kosten. Omtrent 28 % av befolkningen får økte kolesterolverdier i blodet hvis de får mye kolesterol med kosten.  Les mer om dette på LHL sine nettsider

Også kyllingkjøtt og storfekjøtt er rike på kolesterol. Fisk inneholder en del kolesterol, og mengde kolesterol varierer mellom ulike typer fisk.

Egg og hjertesvikt

En metaanalyse fra 2017  har sett på sammenheng mellom egginntak og hjertesvikt. Konklusjonen er at egginntak øker risiko for hjertesvikt:

Conclusion: Our meta-analysis suggests an elevated risk of incident HF with frequent egg consumption.

Myndighetene ønsker ikke økt inntak av egg

Norske helsemyndigheter ber om at inntaket vårt av egg ikke øker. Flere studier tyder på at det er en sammenheng mellom egginntak og utvikling av diabetes type to, samt mellom egginntak og utvikling av hjerte- og karsykdommer hos personer med diabetes type to.

Egg er hovedkilden til kolesterol i kosten. Rapporten «Kostråd for å fremme folkehelsen  og forebygge kroniske sykdommer», kapittel 10, sier følgende:

«Det er store individuelle forskjeller på hvor effektivt kolesterolet fra kosten blir tatt opp fra tarmen, og hvordan kolesterolet i kosten påvirker kolesterolnivået i blodet. Hos noen øker kolesterolnivået i blodet kraftig ved økt mengde kolesterol i kosten.»

«Norske helsemyndigheter har ikke gitt noen tallfestede anbefalinger om forbruk av egg i forhold til forebygging av sykdommer. Man har imidlertid uttalt at fordi egg har et høyt innhold av kolesterol, er det ønskelig at forbruket ikke stiger.»

Nyere forskning om egg, diabetes og hjerte- og karsykdommer

En kunnskapsoppsummering (metaanalyse) publisert i American Journal og Clinical Nutrition juli 2013 så på inntak av egg i forhold til risiko for utvikling av hjerte- og karsykdom og diabetes type to. Man konkluderte med at egginntak kunne øke risiko for utvikling av diabetes type 2 i befolkningen generelt og utvikling av hjerte- og karsykdommer hos pasienter med diabetes:

«However, egg consumption may be associated with an increased incidence of type 2 diabetes among the general population and CVD comorbidity among diabetic patients.»

Også en annen kunnskapsoppsummering publisert i British Medical Journal i januar 2013, der man vurderte sammenheng mellom inntak av egg og risiko for hjerte- og karsykdom og hjerneslag, viste økt risiko for koronar hjertesykdom hos pasienter med diabetes som spiste opp til sju egg per uke, sammenlignet med de som spiste egg sjelden. Risikoen for koronar hjertesykdom økte med hele 54 prosent da man sammenlignet gruppen som hadde det høyeste egginntaket med gruppen som hadde det laveste egginntaket:

“In a subgroup analysis of diabetic populations, the relative risk of coronary heart disease comparing the highest with the lowest egg consumption was 1.54 (1.14 to 2.09; P=0.01)».

Shin JY, Xun P, Nakamura Y, He K.: Egg consumption in relation to risk of cardiovascular disease and diabetes: a systematic review and meta-analysis. Am J Clin Nutr. 2013 Jul;98(1):146-59. doi: 10.3945/ajcn.112.051318. Epub 2013 May 15.

Rong Y, Chen L, Zhu T, Song Y, Yu M, Shan Z, Sands A, Hu FB, Liu L.: Egg consumption and risk of coronary heart disease and stroke: dose-response meta-analysis of prospective cohort. BMJ. 2013 Jan 7;346:e8539. doi: 10.1136/bmj.e8539.  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23295181

Les også:

Kilder:

  1. «Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer», Nasjonalt råd for ernæring, kapittel 10 (http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/kostrad-for-a-fremme-folkehelsen-og-forebygge-kroniske-sykdommer/Publikasjoner/kostrad-for-a-fremme-folkehelsen-2011.pdf
%d bloggere liker dette: