Egg, kolesterol, hjerte- og karsykdom og diabetes type to

Egg kan øke risiko for diabetes type to
Egg inneholder mye kolesterol, og kan øke risiko for diabetes type to og risiko for kreft i tykktarm.

Egg har lenge vært knyttet til hjerte- og karsykdom. Man antok at det var kolesterolet i egg som var årsaken til økt risiko for hjerte- og karsykdom. Nå er denne hypotesen utfordret, men det anbefales fortsatt å være forsiktig med egg hvis man har økt risiko for hjerte- og karsykdom. Nyere forskning viser at de som allerede har diabetes har økt risiko for hjerte- og karsykdom hvis de spiser en del egg.

Økte kolesterolverdier i blodet er en risikofaktor for hjerte- og karsykdom. Egg er rike på kolesterol, men det er ikke alle som få økt kolesterol i blodet av å spise mye egg, kylling og annet kolesterolrik mat. Ulike mennesker reagerer ulikt på inntaket av kolesterol med kosten. Omtrent 28 % av befolkningen får økte kolesterolverdier i blodet hvis de får mye kolesterol med kosten. Også kyllingkjøtt, smør og storfekjøtt er rike på kolesterol. Fisk inneholder en del kolesterol, og mengde kolesterol varierer mellom ulike typer fisk.

Harvar University advarer dem som har diabetes om å spise ubegrenset med egg.

Myndighetene ønsker ikke økt inntak av egg

Norske helsemyndigheter ber om at inntaket vårt av egg ikke øker. Flere studier tyder på at det er en sammenheng mellom egginntak og utvikling av diabetes type to, samt mellom egginntak og utvikling av hjerte- og karsykdommer hos personer med diabetes type to.

Egg er hovedkilden til kolesterol i kosten. Rapporten «Kostråd for å fremme folkehelsen  og forebygge kroniske sykdommer», kapittel 10, sier følgende:

  • «Det er store individuelle forskjeller på hvor effektivt kolesterolet fra kosten blir tatt opp fra tarmen, og hvordan kolesterolet i kosten påvirker kolesterolnivået i blodet. Hos noen øker kolesterolnivået i blodet kraftig ved økt mengde kolesterol i kosten.»
  • «Norske helsemyndigheter har ikke gitt noen tallfestede anbefalinger om forbruk av egg i forhold til forebygging av sykdommer. Man har imidlertid uttalt at fordi egg har et høyt innhold av kolesterol, er det ønskelig at forbruket ikke stiger.»

Nyere forskning om egg, diabetes og hjerte- og karsykdommer

En kunnskapsoppsummering (metaanalyse) publisert i American Journal og Clinical Nutrition juli 2013 så på inntak av egg i forhold til risiko for utvikling av hjerte- og karsykdom og diabetes type to. Man konkluderte med at egginntak kunne øke risiko for utvikling av diabetes type 2 i befolkningen generelt og utvikling av hjerte- og karsykdommer hos pasienter med diabetes:

«However, egg consumption may be associated with an increased incidence of type 2 diabetes among the general population and CVD comorbidity among diabetic patients.»

Også en annen kunnskapsoppsummering publisert i British Medical Journal i januar 2013, der man vurderte sammenheng mellom inntak av egg og risiko for hjerte- og karsykdom og hjerneslag, viste økt risiko for koronar hjertesykdom hos pasienter med diabetes som spiste opp til sju egg per uke, sammenlignet med de som spiste egg sjelden. Risikoen for koronar hjertesykdom økte med hele 54 prosent da man sammenlignet gruppen som hadde det høyeste egginntaket med gruppen som hadde det laveste egginntaket:

“In a subgroup analysis of diabetic populations, the relative risk of coronary heart disease comparing the highest with the lowest egg consumption was 1.54 (1.14 to 2.09; P=0.01)».

Egg kan øke risiko for kreft i tykktarm

En metaanalyse fra 2014 viser også at de som spiste mest egg hadde 29 % høyere risiko for kreft i tykktarm og endetarm i forhold til dem som spiste minst egg (4).

Les også:

Kilder:

  1. «Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer», Nasjonalt råd for ernæring, kapittel 10 (http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/kostrad-for-a-fremme-folkehelsen-og-forebygge-kroniske-sykdommer/Publikasjoner/kostrad-for-a-fremme-folkehelsen-2011.pdf)
  2. Shin JY, Xun P, Nakamura Y, He K.: Egg consumption in relation to risk of cardiovascular disease and diabetes: a systematic review and meta-analysis. Am J Clin Nutr. 2013 Jul;98(1):146-59. doi: 10.3945/ajcn.112.051318. Epub 2013 May 15. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/23676423/
  3. Rong Y, Chen L, Zhu T, Song Y, Yu M, Shan Z, Sands A, Hu FB, Liu L.: «Egg consumption and risk of coronary heart disease and stroke: dose-response meta-analysis of prospective cohort». BMJ. 2013 Jan 7;346:e8539. doi: 10.1136/bmj.e8539. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23295181
  4. Tse G, Eslick GD. Egg consumption and risk of GI neoplasms: dose-response meta-analysis and systematic review. Eur J Nutr. 2014 Feb 6.