Tanja Kalchenko, foto Elowyn Gabrielle Alexandra

Om meg og hvorfor

Jeg heter Tanja Kalchenko, er lege og spesialist i medisinsk radiologi. Jeg jobber ved et universitetssykehus og ser mange pasienter hver dag. Vitenskapen viser at svært mye sykdom og mange for tidlige dødsfall kan forebygges med et sunnere kosthold. Jeg tror at med (vellykket) opplysning og lobbyarbeid kan jeg hjelpe mange flere mennesker på lang sikt. Norsk landbrukspolitikk prioriterer dessverre andre interesser mye høyere enn folkehelsen og forebygging.

Epost: vegetarlegen@gmail.com 

Jeg møter mange ulike pasienter, og ser deres organer som er skadet av sykdom. De fleste er alvorlig syke og dør mange år for tidlig. Jeg vet at mye lidelse kunne være unngått med et riktig kosthold.

Derfor vil jeg, i tillegg til min jobb på sykehus, bidra med opplysning om hvordan forebygge sykdom og håper å påvirke dagens matpolitikk. Jeg vil skape bevissthet om hvordan matindustrien, statspålagt kjøttreklame via Matprat og Matopedia, og dagens landbrukspolitikk motarbeider statens kostholdsråd og dermed folkehelsen.

Som lege mener jeg at menneskehelsen er viktigere enn matindustriens interesser.

Les også: Om mat- og helse-politikk

Jeg har gitt utallige intervjuer og skrevet mange titalls innlegg i ulike medier, både som Vegetarlegen og som leder i PAN Norge og nå Lege- og ernæringsforeningen Mat for helsen. Og vil fremme sunne og bærekraftige nordiske råvarer – som havre, erter, epler, kål og rotgrønnsaker, som blir fortrengt, både av norsk landbruk og politikk.

Norske politikere, spesielt SP, er lite opptatt av forebygging og folkehelsearbeid.

 • Matprat.no er statspålagt kjøttreklame, og bruker omtrent 70 – 80 millioner kroner årlig på reklame av kjøtt og egg.
 • Mesteparten av tilskuddene/subsidiene i landbruket går til produksjon av nettopp kjøtt og meieri – matvarer nordmenn allerede spiser helseskadelig mye av.
 • Det importeres enorme mengder næringsrike råvarer til å fôre norske husdyr, både sauer, kyr, griser og fjørfe.

Jeg håper at optimaltkosthold.no vil bidra til følgende

 • Opplyse om hvilket kosthold som er optimalt for helsen, uavhengig av matkultur, distriktspolitikk, økonomiske interesser o.l.
 • Gi kvalitetssikret informasjon om kosthold og vise til primære og ikke politiserte kilder
 • Øke bevissthet rundt norsk landbruk og norsk politikk der landbruksøkonomiske interesser veier tyngre enn folkehelse
 • Inspirere til å spise sunnere og grønnere, og gi praktiske tips
 • Bekjempe uvitenhet og forestillinger om at mennesker må spise mat fra dyr  for å få nok næring.

Hva betyr kvalitetssikret?

Jeg finner alltid informasjon om et bestemt tema fra ulike kilder. Både norske og nordiske helsemyndigheter (jeg bruker mest forarbeid – vitenskapelige rapporter som danner grunnlag for kostråd, ikke ferdige kostråd) metaanalyse og systematiske oversikts-studier, artikler fra Harvard Universitet og rapporter fra store fagpanel, som WHO, WCRF og EAT-Lancet rapporten. Som leder i Physicians Association for Nutrition Norway har jeg tilegnet meg en god del kunnskap om kildekritikk, forskning, kosthold og helse.

Erstatter ikke legekontakt!

Informasjon på denne nettsiden

 • erstatter ikke oppfølging/rådgivning hos din fastlege eller annet helsepersonell
 • er ikke ment som medisinske råd eller lege-pasient-forhold
 • er kun til opplysningsformål.

Har du spørsmål eller bekymringer om din helsetilstand, bør du ikke vente med å kontakte lege. Hvis du unngår eller venter med å kontakte lege bare fordi du leser noe her på nettsiden, kan dette forsinke eventuell nødvendig utredning og/eller behandling og kan dermed forverre helsetilstanden din. Se også ansvarsfraskrivelse

Uavhengig

Jeg har ikke noen politiske eller økonomiske interesser med denne nettsiden. Jeg har heller ikke mottat økonomisk støtte.

Informasjonen på nettsiden har ikke tilknytning til min arbeidsgiver.

Tanja Kalchenko, foto Elowyn Gabrielle Alexandra
Tanja Kalchenko, fotograf Elowyn Gabrielle Alexandra
Tanja Kalchenko, fotograf Elowyn Gabrielle Alexandra
Tanja Kalchenko, fotograf Elowyn Gabrielle Alexandra

Bilde av meg, fotograf privat

Tanja Kalchenko, fotograf privat

1 kommentar

Kommentarer er stengt.