vegetarisk-vegansk-plantebasert-forebygge kreft

Forebygge kreft med plantebasert kosthold

Vegetariske kostholdsmønstre kan redusere risiko for flere typer kreft. Også kosthold med mindre kjøttprodukter og mer grønnsaker, belgvekster, frukt, bær og fullkorn er gunstig. Det er bl.a. overbevisende årsakssammenheng, eller evidens grad en, for at bearbeidet kjøtt (kjøtt som er konservert ved å tilsette salt, nitritt E-250/nitrat eller som er røkt) øker risiko for kreft i tykktarm og endetarm. Verdens ledende kreftforskere, WCRF, fraråder å spise beabrbeidet kjøtt, selv i små mengder.

Les også:

Anbefaler et hovedsakelig plantebasert kosthold

Verdens stiftelse for kreftforskning, WCRF og American Institute for Cancer Research (1) sier at mat fra planter som fullkorn, grønnsaker med lavt stivelsesinnhold, frukt og belgvekster, og ikke matvarer fra dyreriket, bør danne grunnlaget for hverdagsmåltider (1, s. xix):

“They emphasise the importance of relatively unprocessed cereals (grains), non-starchy vegetables and fruits, and pulses (legumes), all of which contain substantial amounts of dietary fibre and a variety of micronutrients, and are low or relatively low in energy density. These, and not foods of animal origin, are the recommended centre for everyday meals.”

Inntaket av rødt kjøtt og bearbeit kjøtt bør begrenses grunnet økt kreftrisiko (1,2,3). Verdens stiftelse for kreftforskning, WCRF anbefaler at bearbeidede kjøttprodukter bør unngås, også i små mengder (1 og 3).

Nasjonalt råd for ernæring oppsummerte i «Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer», 2011 konklusjoner til internasjonale ekspertpaneler (2). Det finnes solidt bevismateriale (kapittel 20) for at :

 • Matvarer med fiber som belgvekster, fullkornsprodukter, frukt, bær og grønnsaker vil redusere risiko for kreft i tykk- og endetarm (sannsynlig årsakssammenheng).
 • Bearbeidet kjøtt (dvs. både rødt og hvitt kjøtt som er røkt, saltet eller konservert med nitritt/nitrat) og rødt kjøtt øker risiko for kreft i tykktarm og endetarm (overbevisende årsakssammenheng).

Les mer om belgvekster, frukt og grønnsaker  – matvarer som er rike på antioksidanter og andre helsefremmende plantestoffer.

Kostråd nummer en lyder:

«Det anbefales et kosthold som hovedsakelig er plantebasert, og som inneholder mye grønnsaker, frukt, bær, fullkorn og fisk, og begrensede mengder rødt kjøtt, salt, tilsatt sukker og energirike matvarer.»

Med tanke på forebygging av sykdommer, bl.a. kreft, råder rapporten følgende:

 • Mer mat fra planter som bl.a. frukt, grønnsaker og fullkorn (råd 1, 3, 4 og 7)
 • Mindre kjøtt (råd 1, 3, 4 og 7), spesielt bearbeidet kjøtt. Det anbefales at inntaket av rødt kjøtt, inkludert ferdigprodukter av rødt kjøtt, begrenses til 500 g per uke (råd 7).

Det anbefales ellers å spise mindre av fete meieriprodukter (råd 6) og at inntaket av egg ikke bør øke (kapittel 10).

Les også:

Forskning om kosthold og kreft

Selv om mekanismene er per i dag ikke helt klarlagt, er det en sterk og tydelig sammenheng mellom kjøtt og kreft. Det er flere vitenskapelige studier som viser sammenheng mellom kjøtt og kreft i ulike kroppsorganer (4, 5, 6, 7,). Lege og helseforsker Lars T. Fadnes (8, med egne kilder) oppsummerer:

«Grønnsaker og frukt inneholder ulike stoffer som beskytter mot enkelte typer kreft, mens kjøtt ser ut til å være en risikofaktor for blant annet tykktarmskreft (1-5). (…) Også for prostatakreft som er den hyppigste kreftformen hos menn, er det blitt sett en gunstig effekt av vegetarisk kosthold. Mange studier tyder på at vegetarkost bidrar til økt livslengde og reduserer risikoen for død fra flere sykdommer (1-3, 6-8).»

Fjørfeprodukter og kreft

Også fjørfeprodukter har vært knyttet til kreft. En ny oppfølgingsstudie (9) av 27,607 menn, der man undersøkte inntak av totalt, ubehandlet og bearbeidet rødt kjøtt, fjørfe og egg i forhold til risikoen for utvikling av en dødelig form for prostatakreft, viste hele 81 % økt risiko for utvikling av den dødelige formen for prostatakreft hos menn som spiste 2,5 eller mer egg per uke sammenlignet med menn som spiste mindre enn 0,5 egg per uke:

«Men who consumed 2.5 or more eggs per week had an 81% increased risk of lethal prostate cancer compared with men who consumed less than 0.5 eggs per week».

Kjøtt er ikke nødvendig i kosten

Det er ikke nødvendig å inkludere magert kjøtt eller meieriprodukter i et riktig sammensatt plantebasert kosthold for å få helsefordeler eller sikre inntal av de nødvendige næringsstoffene. Norsk lærebok «Grunnleggende ernæringslære» skriver:

«En allsidig sammensatt vegankost inneholder vanligvis tilstrekkelige mengder av vitaminer og mineralstoffer med unntak av vitamin B12 og vitamin D.» (10)

Vitamin B12 bør inntas sammen med berikede matvarer som f.eks. havremelk eller som vitaminpille. Tilskudd av vitamin D i vinterhalvåret anbefales for alle som bor i Norden, uansett type kosthold. Når norske kostråd anbefaler å spise magre meieriprodukter og magert kjøtt, er dette begrunnet i viktigheten av å sikre tilstrekkelig inntak av næringsstoffer (2, side 309), i henhold til matvarer og matkultur som er vanlig i Norge (2, side 302):

“Rådene tar utgangspunkt i matvarer og en matkultur som er vanlig i Norge. Kostrådene bør også inkorporeres slik at matglede og matens viktige sosiale betydning kan opprettholdes.”

Matvarer og stoffer som reduserer risiko for kreft

Det finnes solidt bevismateriale (1 og 2, kapittel 20) for at fiberrike matvarer som belgvekster, stivelsesholdige rotgrønnsaker, fullkornsprodukter, frukt, bær og grønnsaker reduserer risiko for kreft i tykktarm og endetarm. Matplanter fra løkfamilien beskytter mot kreft i magesekk, og hvitløk beskytter mot kreft i tykk- og endetarm (1, 2). Det er mulig at belgvekster reduserer risiko for kreft i magesekk og prostata (1, 2).

Kornprodukter er en viktig kilde til selen og folat. Det er sannsynlig at matvarer med selen reduserer risiko for prostatakreft og matvarer med folat reduserer risiko for kreft i bukspyttkjertel (1,2).

Det er også mulig at inntak av frukt, bær og grønnsaker reduserer risiko for kreft i munn og svelg, strupehodet, spiserør og magesekk. Inntak av matvarer rike på enkelte mikronæringsstoffer reduserer kreftrisikoen (1 og 2):

 • Fiberrike matvarer reduserer risiko for kreft i tykk- og endetarm
 • folatrike matvarer beskytter mot kreft i bukspyttkjertel
 • karotenoidrike matvarer beskytter mot kreft i munn, svelg og strupehode
 • beta-karotenrike matvarer beskytter mot kreft i spiserør
 • lykopenrike matvarer beskytter mot prostatakreft
 • vitamin C-rike matvarer beskytter mot kreft i spiserør.

Kilder:

 1. Food, nutrition, physical activity, and the prevention of cancer: a Global Perspective. Second expert report (2007) World Cancer Research Fund and American Institute for Cancer Research. ISSN/ISBN: 978-0-9722522-2-5 http://www.dietandcancerreport.org/cancer_resource_center/downloads/Second_Expert_Report_full.pdf
 2. Rapporten «Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer» fra Nasjonalt råd for ernæring http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/kostrad-for-a-fremme-folkehelsen-og-forebygge-kroniske-sykdommer/Publikasjoner/kostrad-for-a-fremme-folkehelsen-2011.pdf og Helsedirektoratets nettside http://helsenorge.no/Helseogsunnhet/Sider/Spis-variert.aspx
 3. World Cancer Research Fund http://www.wcrf-uk.org/cancer_prevention/recommendations/meat_and_cancer.php
 4. Aune D, Chan DS, Vieira AR, Navarro Rosenblatt DA, Vieira R, Greenwood DC, Kampman E, Norat T.: Red and processed meat intake and risk of colorectal adenomas: a systematic review and meta-analysis of epidemiological studies. Cancer Causes Control. 2013 Apr;24(4):611-27. doi: 10.1007/s10552-012-0139-z. Epub 2013 Feb 5.
 5. Choi Y, Song S, Song Y, Lee JE.  Consumption of red and processed meat and esophageal cancer risk: meta-analysis. 2013 Feb 21;19(7):1020-9. doi: 10.3748/wjg.v19.i7.1020. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23467465
 6. Doris S. M. Chan, Rosa Lau, Dagfinn Aune, Rui Vieira, Darren C. Greenwood, Ellen Kampman, and Teresa Norat: Red and Processed Meat and Colorectal Cancer Incidence: Meta-Analysis of Prospective Studies http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3108955/
 7. Yessenia Tantamango-Bartley, Karen Jaceldo-Siegl,Jing Fan1, Gary Fraser: Vegetarian Diets and the Incidence of Cancer in a Low-risk Population. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev; 22(2); 286–94. ©2012 AACR http://cebp.aacrjournals.org/content/22/2/286.abstract
 8. Lege og helseforsker Lars Thore Fadnes, først publisert på http://www.meatless.no kilder: 1) Thorogood M, Mann J, Appleby P, McPherson K: Risk of death from cancer and ischaemic heart disease in meat and non-meat eaters. BMJ 1994, 308(6945):1667-1670; 2) Chang-Claude J, Frentzel-Beyme R: Dietary and lifestyle determinants of mortality among German vegetarians. Int J Epidemiol 1993, 22(2):228-236; 3) Chang-Claude J, Frentzel-Beyme R, Eilber U: Mortality pattern of German vegetarians after 11 years of follow-up. Epidemiology 1992, 3(5):395-401; 4) Giovannucci E, Rimm EB, Stampfer MJ, Colditz GA, Ascherio A, Willett WC: Intake of fat, meat, and fiber in relation to risk of colon cancer in men. Cancer Res 1994, 54(9):2390-2397; 5) Willett WC, Stampfer MJ, Colditz GA, Rosner BA, Speizer FE: Relation of meat, fat, and fiber intake to the risk of colon cancer in a prospective study among women. N Engl J Med 1990, 323(24):1664-1672; 6) Key TJ, Appleby PN, Spencer EA, Travis RC, Roddam AW, Allen NE: Mortality in British vegetarians: results from the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC-Oxford). Am J Clin Nutr 2009, 89(5):1613S-1619S; 7) Key TJ, Fraser GE, Thorogood M, Appleby PN, Beral V, Reeves G, Burr ML, Chang-Claude J, Frentzel-Beyme R, Kuzma JW, Mann J, McPherson K: Mortality in vegetarians and nonvegetarians: detailed findings from a collaborative analysis of 5 prospective studies. Am J Clin Nutr 1999, 70(3 Suppl):516S-524S; 8) Frentzel-Beyme R, Claude J, Eilber U: Mortality among German vegetarians: first results after five years of follow-up. Nutr Cancer 1988, 11(2):117-126;
 9. Richman EL, Kenfield SA, Stampfer MJ, Giovannucci EL, Chan JM.: Egg, red meat, and poultry intake and risk of lethal prostate cance r in the prostate-specific antigen-era: incidence and survival. Cancer Prev Res (Phila). 2011 Dec;4(12):2110-21. doi: 10.1158/1940-6207.CAPR-11-0354. Epub 2011 Sep 19. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21930800
 10. «Grunnleggende ernæringslære», Forfattere: Jan Ivar Pedersen, Hanne Müller, Anette Hjartåker, Sigmund A. Anderssen, Utgivelsesår: 2012, 460 sider, 2. utgave, Bokmål, ISBN/EAN: 9788205426566
%d bloggere like this: