Lojalitet mot kjøttindustriens forskning. “Den verste misbruk av forskning”

Har du ørt om et par nye kontroversielle studier, blant annet forskning bestilt av reklameorganet til norsk kjøttbransjen, Matprat, eller det såkalte opplysningskontoret for egg og kjøtt?

En av lignende studier er omtalt på nettsiden WebMD. Sitert intervju med Walter Willet i WebMD:

“It’s the most egregious abuse of data I’ve ever seen,” says Walter Willett, MD, DrPH, a professor of epidemiology and nutrition at the Harvard T.H. Chan School of Public Health, who was among the signers of the letter. “There are just layers and layers of problems.”

The papers gathered data from existing studies to analyze the links between eating red and processed meat and life-threatening conditions like cancer, heart disease, stroke, and diabetes. They found that the evidence was too weak to say for sure if there was a link. The articles included five meta-analyses — or studies of studies — and reviews of existing data plus a set of guidelines. NutriRECS, which describes itself as “an independent group with clinical, nutritional and public health content expertise,” produced the studies. An editorial about the findings accompanied the articles.

Les hele her https://www.webmd.com/diet/news/20190930/controversial-studies-say-its-ok-to-eat-red-meat

Ingvild Spilde og Nina Kristiansen i forskning.no, og Aftenposten med lojalitet mot kjøttforskning (Johnston 2019)

Det finnes overbevisende årsakssammenheng mellom bearbeidet kjøtt og kreft. Men norske medier skuffer. Gjennom sin cherry-picking og tendensiøs fremstilling, samt gjennom en ganske unøyaktig gjentagelse av konklusjoner ved studier, og ikke minst den ganske spesielle vinklingen (overskrifter, mellomoverskrifter, bildetekst og ingress), bidrar både forskning.no, ved journalistene Ingvild Spilde og Nina Kristiansen, og Aftenposten til å forvirre publikum når det gjelder helseaspekter og sammenheng mellom kosthold og helse.

Dette gjelder oktober-saker på forskning.no og Aftenposten, der forskning.no sine journalister lager en sak av en rapport som er bestilt av kjøttbransjen for å «kaste kritisk blikk» på EAT-Lancet-rapporten, samt en sak der forskning.no omtaler, ganske unøyaktig, en annen, seriøs, rapport, og er ganske lite kildekritiske ellers.

Kjøtt er verken helsefremmende eller nødvendig. Mer enn det, konkluderte både WHO og verdens ledende kreftforskere ved WCRF for lenge siden at bearbeidet kjøtt er sikkert kreftfremkallende for mennesker, også i små mengder. Dette er et resultat av solid, mange års arbeid, basert på flere tusener relevante studier, blant CUP-prosjektet som har pågått i flere år og der data oppdateres jevnlig. Helsemyndigheter i flere land, uavhengig fra hverandre og basert på egne gjennomganger av vitenskap, samlet i såkalte kunnskapsgrunnlag, tilsvarende bøker på omtrent 300 sider hver, har også anbefalt å unngå bearbeidet kjøtt så langt som mulig. Også Harvard University og store norske pasientforeninger har samme anbefaling – unngå bearbeidet kjøtt og begrens rødt kjøtt.

Nylig (28. oktober 2019) har sjefredaktør ved forskning.no Nina Kristiansen kommet med forsøk på å fremstille det slik som om en seriøs og uavhengig studie ikke stemmer med konklusjoner og resultater til WHOs og WCRFs arbeid

Et annet relevant spørsmål er om denne rapporten kan veie tyngre enn konklusjoner ved CUP-prosjektet ved WCRF. Kristiansen sine spekulasjoner er dessverre postet på Aftenposten Viten nettsider. Der er synd at @Aftenposten har gjort dette, uten å være kritisk og se på hva slags vitenskapelig grunnlag Kristiansen baserer sine spekulasjoner på. Og uten å vurdere om dette er cherry-picking fra Kristiansens side. Ei heller å sjekke om det Kristiansen skriver, stemmer med det forskerne faktisk har konkludert med.

Abstracts til studien som forskning.no ved Ingvild Spilde omtaler 1. oktober 2019 lyder slik (min utheving):

Recommendations:The panel suggests that adults continue current unprocessed red meat consumption (weak recommendation, low-certainty evidence). Similarly, the panel suggests adults continue current processed meat consumption (weak recommendation, low-certainty evidence)

Kilde: Johnston BC, Zeraatkar D, Han MA, Vernooij RWM, Valli C, El Dib R, Marshall C,
Stover PJ, Fairweather-Taitt S, Wójcik G, Bhatia F, de Souza R, Brotons C, Meerpohl JJ, Patel CJ, Djulbegovic B, Alonso-Coello P, Bala MM, Guyatt GH. Unprocessed Red Meat and Processed Meat Consumption: Dietary Guideline Recommendations From the Nutritional Recommendations (NutriRECS) Consortium. Ann Intern Med. 2019 Oct 1. doi: 10.7326/M19-1621. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 31569235.

Når det gjelder WHOs og WCRF sin konklusjoner om bearbeidet kjøtt, er dette overbevisende at bearbeidet kjøtt er kreftfremkallende, og sannsynlig bevismateriale for at rødt kjøtt øker kreftrisiko.

Arik Arnesen, som er master i samfunnsernæring og medlem i Statens ernæringsråd, kommenterer studien i samme saken: «Det er også viktig å huske at forskerne har gått ut ifra et gjennomsnittlig kosthold med to til fire porsjoner rødt eller prosessert kjøtt i uka. Studien sier ingenting om folk som spiser mye mer. Det er ikke umulig at de vil få en større effekt av å redusere mengden. Særlig dersom kjøttet blir erstattet med sunn mat som nøtter, hvitt kjøtt, grønnsaker og fullkorn.»

En stor kunnskapsoppsummering fra 2014, NNR-2012 – Nordiske ernæringsanbefalinger, utført i regi av Nordisk ministerråd, har konkludert med følgende når det gjelder bearbeidet kjøtt:

“There is strong epidemiological evidence that high consumption of processed meat increases the risk of colorectal cancer, type-2 diabetes, obesity, and coronary heart disease. Similar, but weaker, associations have been observed for red meat.»

Norske medier skuffer – de ser bort fra denne vitenskapsoppsummeringen

Dessverre har norsk nettavis forskning.no i flere år forsøkt å betvile dette arbeidet og konklusjonene om at kjøtt er kreftfremkallende. Blant annet ble forskning.no tatt i PFU for å videreformidle (kjøtt-) reklame fra NMBU https://journalisten.no/skjult-reklame-pressens-faglige-utvalg-pfu/forskningno-brot-reklamereglene-mener-pfu/292988

Da forskning.no lagde en sak ut av en studie bestilt av kjøttbransjen, en studie som kritiserte EAT-Lancet-rapporten, så visste forskning.no neppe hvem Walter Willett var, hans ansettelsesforhold, meritter og arbeidsoppgaver. Walter er nemlig lege og ernæringsforsker ved Harvard University som blant annet har publisert 1700 studier og fagfellevurderinger. På Harvard sine nettsider står det følgende om Willett:

«Walter C. Willett, M.D., Dr. P.H., is Professor of Epidemiology and Nutrition at Harvard T.H. Chan School of Public Health and Professor of Medicine at Harvard Medical School. Dr. Willett studied food science at Michigan State University, and graduated from the University of Michigan Medical School before obtaining a Masters and Doctorate in Public Health from Harvard T.H. Chan School of Public Health. Dr. Willett has focused much of his work over the last 40 years on the development and evaluation of methods, using both questionnaire and biochemical approaches, to study the effects of diet on the occurrence of major diseases. He has applied these methods starting in 1980 in the Nurses’ Health Studies I and II and the Health Professionals Follow-up Study. Together, these cohorts that include nearly 300,000 men and women with repeated dietary assessments, are providing the most detailed information on the long-term health consequences of food Choices.

Dr. Willett has published over 1,700 original research papers and reviews, primarily on lifestyle risk factors for heart disease, cancer, and other conditions and has written the textbook, Nutritional Epidemiology, published by Oxford University Press, now in its third edition. He also has written four books for the general public. Dr. Willett is the most cited nutritionist internationally. He is a member of the National Academy of Medicine of the National Academy of Sciences and the recipient of many national and international awards for his research.»

Mens forskning.no, ved journalisten Ingvild Spilde, omtalte professoren som er ansatt ved Harvard Universitet og har et stort fagansvar, som «en forkjemper for plantebasert kosthold» uten å vise til ovennevnte.

forskning.no har i mange av sine saker gjennom årene hatt ganske tendensiøs og spekulativ fremstilling av både forskning om kjøtt, uten å ta i betraktning eller sitere NNR2012, WHO og andre relevante ovennevnte oppsummeringer, samt omtale av nye kostholdsråd som anbefaler å velge proteinkilder fra planteriket g som har plassert kjøtt i kategori junk food.
Forskning.no lar kjemiingenør og husdyragronom/professor i kyllingfôr og husdyrvitenskap uttale seg om helseaspekter ved kosthold

Tidligere har forskning.no inkludert journalisten Ingvild Spilde latt fagpersoner uten medisinsk eller ernæringsfaglig bakgrunn uttale seg om helseaspekter ved kjøttreduksjon og vegetarisk kosthold

Og igjen, uten å ta i betraktning hva blant annet NNR2012 sier om vegansk og vegetarisk kosthold. Forskning.no har nesten aldri tatt på alvor kunnskapsoppsummeringer ved WHO, WCRF, Harvard eller til Nordiske ernæringsanbefalinger eller til kunnskapsgrunnlaget til norske, kanadiske, belgiske eller australske offentlige kostråd.

Angående Fettrapporten, utarbeidet av Nasjonalt råd for ernæring. Her stilte forskning.no konklusjonen i denne rapporten mot en uttalelse som «jeg har ikke lest rapporten, men jeg tror at..» fra en kjent fagperson. Forskning.no kan jeg derfor ikke oppfatte som en kilde man kan stole på.

Aftenposten skuffer også – bevisst/ubevisst lojalitet til kjøtt- og meieriindustrien, eller totalt fravær av kildekritisk tenkning?

Hvis Walter Willett er «en forkjemper for plantebasert kosthold», hva er da forskning.no, Nina Kristiansen og Ingvild Spilde? Hva er disse for at Aftenposten, en av Norges største aviser, lar ovennevnte forvirre leserne med sine spekulasjoner og unøyaktig gjentagelse av studiekonklusjonene?

Videre skriver Ingvild Spilde (22.oktober 2019) total bullshit om epidemiologiske, eller befolkningsstudier:

«Forskningen er mye basert på befolkningsstudier, hvor forskerne kartlegger livsstilen til en stor gruppe mennesker. Så følger de med på hvordan det går med helsa deres over tid.» og «Problemer med slike studier er at de ikke sier noe om hva som fører til hva, og at resultatene ofte kan være forstyrret av feilrapportering og underliggende faktorer. Er folk ærlige om hvor mye kjøtt de spiser?»

Spilde vet dessverre ikke at mesteparten av dagens helsevesen baseres nettopp på befolkningsstudier – det er det som er «problemet» med hele medisin som vitenskap og helsevesenet.

Medisin er ikke matematikk, og epidemiologi, eller befolkningsstudier, er en viktig grunnstein i dagens medisin og helsevesen. Hva er grunnen til dette, og om det er bare mangel på kunnskap eller agenda, kan vi bare spekulere.

Tidligere arrangerte Aftenposten en såkalt ernæringskonferanse sponset av meierigiganten Tine SA,

der flere i «ekspertpanelet» var positive til ku-melk, noe som var kjent fra før. Og ingen fagpersoner i dette panelet var kritiske til ku-melk. Hvorfor inviterte ikke Aftenposten leger og ernæringsforskere som var kritiske til ku-melk? Det finnes mange av disse i Norge.

Medier burde arbeide slik at det går an å stole på dem. Men verken forskning.no eller Aftenposten fortjener vår tillitt. Ikke bare at sakene de skriver er kunnskapsløse. Det verste er at disse bidrar til å forvirre publikum om resultater til seriøs forskning om helse og kosthold. Dette bidrar ikke til bedre opplyste lesere, men bidrar neppe til sunnere kosthold og bedre folkehelse.

Legg inn en kommentar