Mettet fett – ikke farlig lenger?

Mettet fett - farlig eller ikke
Mettet fett – farlig eller ikke? Den siste kunnskapsoppsummering fra Ernæringsrådet i USA frikjenner ikke mettet fett. Det viktigste er uansett å se på helheten i kostholdet
Debatt om mettet fett er farlig eller ikke pågår – og er dessverre ganske unyansert. Det er mange som tenker bare en studie, bare et næringsstoff – men glemmer helhelten. Det er publisert over en million studier om kosthold og helse, og det er mange ulike stoffer matvarer består av. Mettet fett kan komme fra mange matvarer, og det finnes ulike typer mettet fett.

Ernæringsrådet i USA gikk i begynnelsen av 2015 gjennom både de gamle og de nyeste studiene, og oppsummerte det slik at det fortsatt ikke anbefales å innta mer enn 10% av energibehovet fra mettet fett. Dette på bakgrunn av helhetsvurdering, og ikke på bakgrunn av en enkel studie eller en enkel metaanalyse. Den vitenskapelige rapporten Scientific Report of the 2015 Dietary Guidelines Advisory Committee kom februar 2015. Dette er vitenskapelige anbefalinger til kostholdsråd laget av ekspertpanel Dietary Guidelines Advisory Committee (DGAC) som er tilknyttet amerikanske helsemyndigheter, og basert på gjennomgang av både ny og gammel forskning.
Rapporten danner grunnlag for de nye, kommende kostholdsanbefalingene 2015.
Det er viktig å bemerke seg tre punkter i denne rapporten: Plantebaserte kostholdsmønstre er sunnere enn animalskbaserte, vegetarisk kosthold fremheves som et sunt kostholdsmønster og inntaket av mettet fett fortsatt bør begrenses.
Sjekk gjerne side 7 og 9 i oppsummeringen her

Videre er det lurt å se helheten i kosten. Det er ingen som spiser mettet fett alene. Matvarer som er rike på mettet fett er ofte helseskadelige av andre grunner enn mettet fett. Bacon og pølser er bearbeidet kjøtt, og frarådes av flere store faginstanser:

Lavkarbodebatten er oppe igjen pga en nylig publisert metaanalyse som er omtalt her:

“However, the researchers warned that the results are not clear-cut and future research could change the picture. These were all observational studies, which cannot prove cause and effect. Consuming high levels of saturated fat can increase the risk of obesity – a condition that can adversely impact on quality of life.”

“The researchers make the important point that, rather than focusing on a single food source, a person’s whole diet is important. They say that any future guidelines about healthy diets that recommend reducing fat need to be clear about what people should eat as an alternative.”

Videre anbefaler jeg å lese følgende artikler:

Les også:

Leave a Reply

%d bloggers like this: