Bearbeidet kjøtt øker tykktarms-kreftrisikoen

Tarmkreft – forskning om risiko og kosthold

Tarmkreft kan forebygges. Forskning viser at et sunt kosthold kan påvirke risikoen. Dette betyr ikke noen 100 % garanti, men som alle mange andre sykdommer, kan den påvirkes av sunn mat.

Vegetar mot tarmkreft

Vegetarisk-plantebaserte-kostholdstyper kan redusere-risikoen-tykktarmskreft,
Vegetar og andre plantebaserte kosthold kan redusere risikoen for tykktarmskreft, ifølge en studie nylig publisert i Journal of American Medical Association (JAMA).

Kjøttfritt og andre plantebaserte kosthold kan redusere risikoen for tykktarmskreft, ifølge en studie nylig publisert i Journal of American Medical Association (JAMA). Forskerne vurderte kostholdet til 77 659 deltakere fra Adventist Health Study 2 i en periode på rundt sju år og registrerte tilfeller av kolorektal kreft (kreft i tykktarm og endetarm). Deltakernes kosthold ble delt inn i fem kostholdstyper inkludert vegansk, lakto-ovo vegetarisk, pescovegetarisk, semivegetarisk og ikke-vegetarisk. (Studieforfatterne betegnet i sin studie pescovegetarisk og semivegetarisk kostholdstyper som vegetariske: «…categorized into 4 vegetarian dietary patterns (vegan, lacto-ovo vegetarian, pescovegetarian, and semivegetarian) and a nonvegetarian dietary pattern».)

Vegetarianere i denne studien konsumerte de minste mengder mettet fett og de største mengder fiber, samt hadde lavere BMI sammenlignet med ikke-vegetarianere. De samlede vegetariske gruppene viste en 22 prosent lavere risiko for alle typer kolorektal kreft (kreft i tykktarm og kreft i endetarm) enn den ikke-vegetariske gruppen.

«The adjusted hazard ratios (HRs) in all vegetarians combined vs nonvegetarians were 0.78 (95% CI, 0.64-0.95) for all colorectal cancers, 0.81 (95% CI, 0.65-1.00) for colon cancer, and 0.71 (95% CI, 0.47-1.06) for rectal cancer. The adjusted HR for colorectal cancer in vegans was 0.84 (95% CI, 0.59-1.19); in lacto-ovo vegetarians, 0.82 (95% CI, 0.65-1.02); in pescovegetarians, 0.57 (95% CI, 0.40-0.82); and in semivegetarians, 0.92 (95% CI, 0.62-1.37) compared with nonvegetarians.»

Denne studien kan støtte tidligere forskning som viser en overbevisende årsakssammenheng mellom rødt kjøtt, bearbeidet kjøtt og kreft, og understreker viktigheten av kostholdet i kreftforebygging.

Bakgrunnen for studien

Kolorektal kreft, som er en fellesbetegnelse for kreft i tykktarm (colon) og endetarm (rektum), er en av de ledende årsakene til kreftdødelighet i den vestlige verden, og primærforebygging ved hjelp av kosthold er ønskelig. Forholdet mellom vegetariske kostholdstyper og risikoen for tarmskreft er per i dag ikke godt etablert. Derfor utførte forskerne den aktuelle studien.

Adventist Health Study 2 (AHS-2) er en stor prospektiv studie på 96 354 individer – nordamerikanske syvendedagsadventister, både menn og kvinner, som var rekruttert inn i studien mellom 1 januar 2002 og 31. desember 2007. I den aktuelle studien vurderte forskerne kostholdet til de utvalgte 77 659 deltakerne. Analyse ble utført ved hjelp av en statistisk metode (Cox regresjon) som kontrollerer for viktige forvirrende faktorer (confounding factors), både demografiske og livsstilsbetingede. Selve analysen ble gjennomført mellom 1. juni 2014 og 20 oktober 2014.

Også lavt kjøttinntak gir ulemper, ift kjøttfritt

Det spesielle med AHS-studien er at også deltagere som ikke var vegetarianere spiste små mengder kjøtt og svært lite bearbeidet kjøtt ift. resten av befolkningen:

«The nonvegetarian group, against which comparisons were made, was already consuming a low-meat diet, with mean intake of only 54.5 g/d of total meat (16.3 g/d of red meat, 20.7 g/d of poultry, and 17.4 g/d of fish) and very little processed meat. For comparison, in the National Institutes of Health (NIH)–AARP (formerly known as the American Association of Retired Persons) study,4 the lowest quintile of red meat consumption for a 2000-kcal/d diet was 17.8 g/d and the highest was 133.0 g/d. Thus, the AHS-2 nonvegetarian participants consumed slightly less red meat daily compared with the lowest quintile of the NIH-AARP cohort.»

NRK omtaler studien

NRK omtaler studien og intervjuer fagpersoner 17. mars:  «Et redusert inntak av rødt kjøtt bidrar til at du reduserer risikoen for både kreft, hjerte- og karsykdommer og diabetes, forteller spesialrådgiver i kosthold og alkohol hos Kreftforeningen, Ida Tidemann-Andersen». Les hele saken her

Lavest kreftrisiko

Tidligere studier (2) viser at de som har vegansk kostholdsmønster (100 % plantebasert kosthold) har lavest forekomst alle kreft totalt:

«Vegan diet seems to confer lower risk for overall and female-specific cancer than other dietary patterns. The lacto-ovo-vegetarian diets seem to confer protection from cancers of the gastrointestinal tract.»

Kilder:

  1. Orlich MJ, Singh PN, Sabaté J, Fan J, Sveen L, Bennett H, Knutsen SF, Beeson WL, Jaceldo-Siegl K, Butler TL, Herring RP, Fraser GE. Vegetarian Dietary Patterns and the Risk of Colorectal Cancers. JAMA Intern Med. 2015 Mar 9. doi: 10.1001/jamainternmed.2015.59. [Epub ahead of print]
  2. Yessenia Tantamango-Bartley, Karen Jaceldo-Siegl, Jing Fan, Gary Fraser: Vegetarian Diets and the Incidence of Cancer in a Low-risk Population. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev; 22(2); 286–94. ©2012 AACR http://cebp.aacrjournals.org/content/22/2/286.long
  3. Doris S. M. Chan, Rosa Lau, Dagfinn Aune, Rui Vieira, Darren C. Greenwood, Ellen Kampman, and Teresa Norat: Red and Processed Meat and Colorectal Cancer Incidence: Meta-Analysis of Prospective Studies. 2011  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3108955/

Egg øker risiko for tarmkreft

Egg øker risiko for tarmkreft
Det å spise egg kan øke risiko for tarmkreft med hele 30 %, viser en metastudie fra 2014. Egg kan øgså øke risiko for diabetes og hjerte- og karsykdom

Å ha egg i kostholdet kan øke risiko for kreft i mage- og tarmkanalen, spesielt for kreft i tykktarmen, med opp til 29 %. Dette er resultater til en metaanalyse (en studiesammenfatning) med totalt 424 867 deltakere publisert i 2014 i tidsskriftet European Journal of Nutrition.

Tidligere epidemiologiske studier som vurderte eggspising og risiko for svulster i magetarmkanalen (gastrointestinale neoplasmer) foreslår en positiv sammenheng, men data har vært begrenset og bevisene fortsatt kontroversielle. Derfor gjennomførte forskerne en metaanalyse (studiesammenfatning) med hensikt å undersøke og kvantifisere dose-respons sammenheng med vurdering av forskjeller krefttyper.

Egg inneholder en del næring, men alle næringstoffer kan man få fra et riktig sammensatt plantebasert kosthold

Deltakerne ble delt inn i subgrupper etter ulikt inntak av egg per uke, etter to ulike metoder:
  • (1) mindre enn tre, tre eller flere egg per uke;
  • (2) mindre enn tre, tre til fem eller mer enn fem egg per uke.

37 case-control og 7 kohortstudier ble inkludert i meta-analysen, med totalt 424 867 deltakere og 18 852 tilfeller av svulster i magetarmkanalen. Resultatene viser at den totale risikoøkning, for alle krefttypene tilsammen, var 15 %. Risokoøkningen var sterkere for tykktarmskreft – med hele 29% risikoøkning, når man sammenligner dem som spiste minst egg per uke med dem som spiste mest.

«CONCLUSION: This study provides evidence that egg consumption is associated with a positive dose-response association with the development of GI neoplasms.»

Kilde: Tse G, Eslick GD. Egg consumption and risk of GI neoplasms: dose-response meta-analysis and systematic review. Eur J Nutr. 2014 Oct;53(7):1581-90. doi: 10.1007/s00394-014-0664-5. Epub 2014 Feb 6. Review. PubMed PMID: 24500371. Lenke til studien er her

Egg kan øke risikoen for diabetes og tykktarmskreft

Egg kan øke risiko for kreft i tykktarm og diabetes
Egg kan øke risiko for kreft i tykktarm og diabetes

Hva er risiki ved å spise egg? Oppsummert forskning viser at egg kan øke risikoen for diabetes type to og kreft i tykktarmen.

Egg har i flere år vært knyttet til åreforkalkning, noe som i sin tur er en risikofaktor for hjerteinfarkt og hjerneslag, samt åresykdom i andre kroppsorganer. De siste årene er det reist tvil om at kolesterolet i egg fører til hjerte- og karsykdommer direkte. Likevel er omtrent 30 % av befolkningen reagerer på inntak av kolesterol med økning av kolesterol i blodet. Et høyt inntak av kolesterol, noe egg er spesielt rikt på, er fortsatt en risikofaktor for åreforkalkning (1). I noen land er det satt en øvre grense for kolesterolinntak per dag for friske mennesker, og det er fortsatt grense på anbefalt kolesterolinntak for mennesker med hjerte- og karsykdom og med risikofaktorer for hjerte- og karsykdom. Mens det stilles spørsmål om det er kolesterolet i egg som øker risikoen for hjerte- og karsykdom, har forskere i det siste funnet ut at et stoff TMAO fra egg også kan øke risikoen for hjerte- og karsykdom.

Helsedirektoratet og Nasjonalt råd for ernæring anbefaler

at inntaket av egg ikke øker (1, kapittel 10).

To samlestudier (metaanalyser, eller analyser av flere studier, 2 og 3) fra 2013 viser at egg som matvare kan øke risikoen for utvikling av diabetes type to i befolkningen generelt, samt risiko for utvikling av hjerte- og karsykdokm hos de som allerede lider av diabetes type 2. Eggspising kan også øke risikoen for dødelig form for prostatakreft (4). Les mer om egg og animalsk protein her

En metaanalyse fra 2014 viser også at de som spiste mest egg hadde 29 % høyere risiko for kreft i tykk- og endetarmen i forhold til de som spiste minst egg (5).

Man kan både lage mat og bake uten egg. Man kan også dekke behovet for næringsstoffene som finnes i egg.

Kilder:
  • «Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer, Metodologi og vitenskapelig kunnskapsgrunnlag, Nasjonalt råd for ernæring, 2011.
  • Egg: Shin JY, Xun P, Nakamura Y, He K.: Egg consumption in relation to risk of cardiovascular disease and diabetes: a systematic review and meta-analysis. Am J Clin Nutr. 2013 Jul;98(1):146-59. doi: 12.051318. Epub 2013 May 15 ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/23676423/
  • Rong Y, Chen L, Zhu T, Song Y, Yu M, Shan Z, Sands A, Hu FB, Liu L.: Egg consumption and risk of coronary heart disease and stroke: dose-response meta-analysis of prospective cohort. BMJ. 2013 Jan 7;346:e8539. doi: 10.1136/bmj.e8539. .ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23295181
  • Egg, red meat, and poultry intake and risk of lethal prostate cancer in the prostate-specific antigen-era: incidence and survival. Cancer Prev Res (Phila). 2011 Dec;4(12):2110-21. doi: 10.1158/1940-6207.CAPR-11-0354. Epub 2011 Sep 19. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21930800
  • Tse G, Eslick GD. Egg consumption and risk of GI neoplasms: dose-response meta-analysis and systematic review. Eur J Nutr. 2014 Feb 6.

Planter bra mot tarmkreft

Plantebasert kosthold reduserer risiko for kreft i tykktarm og endetarm
Plantebasert kosthold reduserer risiko for kreft i tykktarm og endetarm, viser en ny studie som bekrefter tidligere forskningsresultater

Plantebasert kosthold reduserer risiko for kreft i tykktarm og endetarm, viser en studie til som bekrefter tidligere forskningsresultater

Forskerne analyserte kostholdet til 506 pasienter med tykk- og endetarmskreft (306 menn og 200 kvinner) og 673 kontrollpersoner – friske personer, uten tykktarmskreft (400 menn og 273 kvinner) i alderen 20-74 år.

Tre store kostholdsmønstre ble definert: et med mye kjøtt, et med mye sukker og et med mye mat fra planteriket. Resultatene tyder på at kjøttbasert kosthold og kosthold med mye sukkerholdig mat omtrent dobler risikoen for tarmkreft (økning med respektive 84% og 126 % hvis man sammenligner dem som spiser minst kjøtt og sukker med de som spiser mest). Plantebasert kostholdsmønster reduserer risikoen for CRC med en 45 %.

Forskerne har konkludert:

«The finding that Meat-diet/Sugary-diet patterns increased and Plant-based diet pattern decreased the risk of CRC would guide the promotion of healthy eating for primary prevention of CRC in this population.»

Lenke til studien: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25592002″

Chen Z, Wang PP, Woodrow J, Zhu Y, Roebothan B, Mclaughlin JR, Parfrey PS. Dietary patterns and colorectal cancer: results from a Canadian population-based study. Nutr J. 2015 Jan 15;14(1):8. doi: 10.1186/1475-2891-14-8.