Forskning om rødt kjøtt

Rødt kjøtt og bearbeidet kjøtt øker risikoen for hjertesykdom, andre kroniske sykdommer og kreft.

En studiegjennomgang til konkluderte at både ubehandlet rødt kjøtt og bearbeidet kjøtt øker risikoen for blant annet hjertesykdom og kreft.

Rødt kjøtt og bearbeidet kjøtt øker risikoen for hjertesykdom, andre kroniske sykdommer og kreft. Dette ifølge en svensk litteratur gjennomgang publisert i Journal of Internal Medicine. Forskerne har sett på sammenhengen mellom sykdomsrisiko og inntak av kjøtt i seks kohortstudier.

Det ble funnet at inntaket av 100 gram kjøtt per dag økte risiko for slag, brystkreft, død fra hjertesykdom, tykktarmskreft og prostatakreft på henholdsvis 11, 15, 17 og 19%.

Les også: Usunt kjøtt – kjøttdeig, pålegg, rødt, stekt, grillet

Inntak av 50 gram bearbeidet kjøtt øker risikoen for tykktarmskreft, kreft i bukspyttkjertelen, død av hjertesykdom og diabetes med 18, 19, 24 og 32%.

Mulige mekanismer for disse assosiasjonene er høye nivåer av hem-jern, kolesterol, mettet fett, nitrat, nitritt og natrium som finnes i rødt kjøtt og bearbeidet kjøtt. Artikkelen konkluderer med at inntak av rødt kjøtt og bearbeidet kjøtt er assosiert med kronisk sykdom og for tidlig død.

Kjøtt er skadelig for både helse og miljø, mens kosthold uten matvarer fra dyreriket kom best ut i denne analysen.  Lavere kjøttforbruk og forbruk av matvarer fra dyreriket er noe våre helsemyndigheter bør oppfordre sterkere til.

«The evidence-based integrated message is that it is plausible to conclude that high consumption of red meat, and especially processed meat, is associated with an increased risk of several major chronic diseases and preterm mortality. Production of red meat involves an environmental burden. Therefore, some European countries have already integrated these two issues, human health and the ‘health of the planet’, into new dietary guidelines and recommended limiting consumption of red meat.»

Lenke til publikasjonen er tilgjengelig her.

Wolk A. Potential health hazards of eating red meat. J Intern Med. DOI: 10.1111/joim.12543 Published online September 6, 2016.

Rødt kjøtt øker risikoen for tidlig død – også når man spiser mer frukt og grønnsaker

rødt-kjøtt-tidlig-død
De som spiser mer rødt kjøtt har økt risiko for tidlig død – selv om de spiser mer frukt og grønnsaker

Mennesker som spiser mer rødt kjøtt har økt risiko for tidlig død, selv om de spiser mer frukt og grønnsaker. Dette ifølge en svensk studie publisert i American Journal of Clinical Nutrition.

Forskerne fulgte 74645 deltakere i den svenske Swedish Mammography Cohort og Cohort of Swedish Men. Deres kosthold ble registrert, samt dødsårsaken under oppfølging.

Det ble funnet at de som spiste mest kjøtt hadde en 21% økt risiko for tidlig død av alle årsaker og 29% økt risiko for tidlig død av hjerte- og karsykdom sammenlignet med dem som spiste minst kjøtt.

Resultatene var uavhengig av om deltakerne spiste lite, middels eller mye frukt og grønnsaker.

«Conclusion: High intakes of red meat were associated with a higher risk of all-cause and CVD mortality. The increased risks were consistently observed in participants with low, medium, and high FV consumption.»

Rødt kjøtt, spesielt bearbeidet kjøtt, øker risiko for flere typer kreft, bl.a. kreft i spiserør, prostata og tykktarm. Rødt kjøtt øker risiko for hjerte- og karsykdom, diabetes type to og overvekt.

Link til studiet er tilgjengelig her.

Kilde: Andrea Bellavia, Frej Stilling, and Alicja Wolk, High red meat intake and all-cause cardiovascular and cancer mortality: is the risk modified by fruit and vegetable intake? First published August 24, 2016 Am J Clin Nutr ajcn135335,  doi: 10.3945/ajcn.116.135335

Kjøtt og kjøttprodukter kan øke risiko for å dø for tidlig, og risiko for ni sykdommer

Kjøtt er forbundet med flere sykdommer og kan forkorte livet
Kjøtt er forbundet med flere sykdommer og kan forkorte livet

Inntak av både rødt kjøtt og bearbeidet kjøtt er forbundet med økt risiko for å dø for tidlig av alle årsaker til sammen, samt risikoen for å dø av ni forskjellige sykdommer. Dette ifølge en studie publisert i British Medical Journal.

Forskerne gikk gjennom kostholdsdata fra 536969 deltakere i NIH-AARP Diet end Health Study og registrerte inntak av kjøtt og jern.

Det ble funnet at personer som spiste mer kjøtt og bearbeidet kjøtt hadde en økt risiko for tidlig død av sykdommer som diabetes, Alzheimers og nyresykdom.

Inntak av hemjern (jernformen fra animalske produkter) og nitritt / nitrat hovedsakelig fra kjøttprodukter hadde en selvstendig sammenheng med risiko for å dø for tidlig.

Conclusions The results show increased risks of all cause mortality and death due to nine different causes associated with both processed and unprocessed red meat, accounted for, in part, by heme iron and nitrate/nitrite from processed meat. They also show reduced risks associated with substituting white meat, particularly unprocessed white meat.

I en kommentar til studien oppfordres det til å revurdere global politikk for å redusere kjøttforbruket.

Link til studien er tilgjengelig her.
Link til kommentaren er her.

Etemadi A, Sinha R, Ward MH, et al. Mortality from different causes associated with meat, heme iron, nitrates, and nitrites in the NIH-AARP Diet and Health Study: population based cohort study. BMJ. 2017;357:j1957.

Potter JD. Red and processed meat, and human and planetary health: contemporary meat consumption harms human health and is equally bad for the planet. BMJ. 2017;357:j2190.

Mindre mat fra dyr gir bedre helse, viser oppsummert forskning

Ved å droppe kjøtt og kutte ned på noen produkter fra dyreriket, unngår du risikofaktorer for flere sykdommer. Både animalske matvarer som helhet, enkelte stoffer i animalske matvarer og høy energitetthet flere animalske produkter har, har vært knyttet til hjerteinfarkt, hjerneslag, kreft, diabetes, høyt blodtrykk, høyt kolesterol, åreforkalkning i ulike organer, overvekt og fedme. Det finnes bl.a. overbevisende dokumentasjon/bevismateriale for at rødt kjøtt i mengde over 500 gram per uke og bearbeidet kjøtt av både rødt og hvitt kjøtt, selv i veldig små mengder, øker risiko for kreft i tykktarm og endetarm.

Rødt kjøtt og helse

Verdens ledende organisasjon innen kreftforskning, WCRF, fraråder å spise bearbeidet kjøtt, selv i små mengder, både av hvitt kjøtt og rødt kjøtt, pga. den godt dokumenterte årsakssammenhengen mellom inntaket av bearbeidet kjøtt og kreft i tykktarm og endetarm. Norge ligger på verdenstoppen i forekomst av tarmkreft.

Tykktamrskreft er den hyppigste kreftformen i Norge som i 2011 tok 1 156 liv, nest etter lungekreft.  Kun omtrent 60 % som får diagnosen overlever, men sykdommen kan redusere livskvalitet. Forekomsten av både tykktarms- og endetarmskreft har økt de siste 40 år, og varierer sterkt mellom i-land og u-land.

Norske ofisielle kostråd og WCRF fraråder å spise mer enn 500 gram rødt kjøt per uke, også pga. den overbevisende årsakssammenhengen mellom rødt kjøtt og tykktarmskreft.

Hva er bearbeidet kjøtt?

Bearbeidet kjøtt er kjøttprodukter som kjøttdeig (hvis kjøttdeig er tilsatt salt), pålegg, pølser, kjøttkaker, pateer o.l., både av rødt kjøtt og av kylling og kalkun, som er konservert ved å tilsette salt, nitrat, nitritt eller ved røyking. Den type kjøtt er sterkt knyttet til kreft. Det inneholder i tilleg ofte mye salt, mettet fett og energi.

Det er ikke bare bearbeidet kjøtt av storfe, svin og sau som er kreftfremkallende. Også kyllingpølser, kyllingnuggets, kyllingpålegg, kyllingpateer o.l. produkter laget av kylling er kreftfremkallende. Mesteparten av slike produkter bearbeides/konserveres ved å tilsette salt og/eller natriumnitrat eller natriumnitritt E250, eller er røykt.

Bearbeidet kjøtt betyr i praksis ferdigprodukter av kjøtt.

Kjøtt er ikke bare kilde til (helsefarlig) jern, men også til stekemutagener, spesielt i grillsesongen

Jern som finnes i kjøtt, eller hem-jern, kan øke risiko for hjertesykdom opp til 57 %. Dette viser en gjennomgang av flere 21 studier, metaanalyse, publisert i Journal of Nutrition primo 2014. Lenke til studien er her (les full tekst her hvis du har tilgang/abonnerer på). Fra tidligere finnes det omfattende dokumentasjon for at jern øker risiko for kreft i tykktarm og endetarm, noe som har ført til at bl.a. norske helsemyndigheter fraråder å spise mer enn 500 gram rødt kjøtt per uke. Forskerne analyserte data fra 21 studier fra ulike land, som omfattet 292 454 deltakere, for gjennomsnittsperiode på ti år. Studien har sett på sammenheng mellom inntak av jern fra kosten, kroppens jernlagre (ferritin) og risikoen for koronar hjertesykdom (hjerteinfarkt og hjertekrampe).

Resultatene viste at jern som finnes i kjøtt, eller hem-jern, økte risiko for hjertesykdom med 57 prosent. Omvendt, ikke-hem-jern (en jernform som finnes i belgvekster, grønnsaker, fullkorn og andre vegetabilske matvarer) viste ingen relasjon til risiko for utvikling eller dødelighet av hjertesykdom:

Twenty-one eligible studies (32 cohorts) including 292,454 participants with an average of 10.2 y of follow-up were included. Heme iron was found to be positively associated with CHD incidence (RR: 1.57; 95% CI: 1.28, 1.94), whereas total iron was inversely associated (RR: 0.85; 95% CI: 0.73, 0.999). Neither heme-iron nor total iron intakes were significantly associated with CHD mortality.

In conclusion, total iron intake and serum iron concentrations were inversely associated with CHD incidence, but heme iron intake was positively related to CHD incidence.

Dette er dessverre langt fra eneste problemet med kjøtt. Stekt kjøtt og spesielt grillet kjøtt er en kilde til såkalte stekemutagener – helseskadelige stoffer som dannes ved grilling og steking av kjøttet og som gir økt risiko for kreft. Dette har Matportalen advart mot i mange år

Transfett fra smør, kjøtt og ost øker risiko for hjerte- og karsykdom

Ruminant transfett-hjerte- og karsykdom
Ruminant transfett (transfett fra animalske matvarer) som finnes i kjøtt og meieriprodukter øker risiko for bl.a. hjerte- og karsykdom

Er trasfett fra meieriprodukter som smør, ost og fløte, samt transfett fra kjøtt like farlig som transfett fra delvis herdede fiskeoljer og vegetabilske oljer? Ja, det er det, sannsynligvis. Det finnes per i dag ikke noen forskning som friskmelder såkalt ruminant transfett, eller transfett som kommer fra drøvtyggere.

Norsk studie som bl.a. inngår i en doktoravhandling

(Ida Laake, ph.d. Long-term effects of trans fatty acids intake on risk of cardiovascular diseases and cancer and of body fatness on colon cancer risk fra Institutt for medisinske basalfag, Universitet i Oslo) viser at alle typer transfettsyrer, uavhengig av kilde, øker risiko for hjerte- og karsykdom. Her er studieresultater når det gjelder risiko forårsaket av ruminant transfett (rTFA – ruminant trans fatty acids):

«…and rTFA intake and CVD (HR 1.30 (95 % CI 1.05, 1.61)), CHD (HR 1.50 (95 % CI 1.11, 2.03)) and sudden death (HR 2.73 (95 % CI 1.19, 6.25)) in women. These associations with rTFA intake were not significant in men (P interaction ≥ 0.01). The present study supports that TFA intake, irrespective of source, increases CVD risk.»

Kilde: Laake I, Pedersen J, Selmer R, Kirkhus B, Lindman AS, Tverdal A, Veierød MB.: A prospective study of intake of trans-fatty acids from ruminant fat, partially hydrogenated vegetable oils, and marine oils and mortality from CVD. Br J Nutr. 2012 Aug;108(4):743-54. doi: 10.1017/S0007114511005897. Epub 2011 Nov 8.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22059639

Den største kilden til transfett i norsk kosthold er meieriprodukter og kjøtt.