jod-jodmangel i Norge

Jodtilskudd er per i dag den beste kilden til jod

Jodtilskudd er nødvendig. Halvparten norske gravide har et urovekkende lavt jod-inntak, viser en stor undersøkelse fra 2013. Jod er et sporstoff som er viktig for normalt stoffskifte og utvikling av nervesystemet hos foster og barn.  Nasjonalt råd for ernæring kom derfor i fjor med en sterk anbefaling til staten: Alt norsk matsalt, inkludert salt som brukes av matindustrien, bør tilsettes tilstrekkelige mengder jod.

«Behovet for tiltak anses som akutt da vi ser jodmangel hos en betydelig andel av kvinner i fertil alder og gravide i Norge dag på nivåer som har vært knyttet til negative effekter på fosterets utvikling i flere studier.»

Norge har ikke lyttet til WHOs anbefaling og har ikke overvåket jodstatus i befolkninegn. Staten har heller ikke opplyst om jodtilskudd. Derfor har nå store deler av den norske befolkningen, inkludert 80 % norske gravide, for lavt inntak av jod med kosten.

Jodtilskudd finnes på alle apoteker – trygt, lettvint og billig

På alle apoteker i Norge kan man kjøpe tilskudd av jod. (OBS: Det er ikke det samme som jodtabletter ved risiko for atomulykker.) Nycoplus har eget tilskudd som heter Jod 225 mikrogram. Disse kan tas av alle voksne, daglig. Det er ikke slik at man må ta tilskudd hver dag. Jod lagres i skjoldbruskkjertelen og lagrene varer lenge. Likevel, det er omtrent denne mengden jod kroppen behøver per dag.

Eventuelt kan man ta multivitaminpreparat – om den inneholder omtrent like mye jod, behøver man ikke ta et eget jod-tilskudd i tillegg.

Rapport fra Ernæringsrådet om jod, jodmangel i Norge og jodberiking, mars 2021, sitert:

«Kort oppsummert anbefaler Nasjonalt råd for ernæring at helsemyndighetene innfører lovpålagt jodberikning av både husholdningssalt og salt brukt i industrifremstilte brød og bakervarer (20 mg jod/kg salt ). Rådet mener at industrien bør oppfordres til å berike (frivillig) umiddelbart. Disse anbefalingene begrunnes i notatet. I tillegg beskrives det hvordan man kan man at sårbare grupper ikke får i seg for mye jod, samt hvordan jodstatus i befolkningen bør overvåkes.»

Jodtilskudd er den mest pålitelige kilden til jod i Norge per i dag

Som et akutt tiltak nå burde norske myndigheter anbefale jodtilskudd til alle gravide, ammende og unge kvinner, ifølge WHO. Ernæringsrådet skriver i sin rapport:

«Inntil en effektiv saltberikingsstrategi er implementert i Norge og jodstatus har vært ansett som adekvat i minst to år, er det i ifølge WHOs retningslinjer viktig å anbefale kosttilskudd til kvinner i fertil alder, gravide og ammende, samt å sikre at fostre og barn under 2 år får tilstrekkelig jod (WHO 2007).» «Gravide og ammende bør ifølge WHOs ekspertpanel anbefales et daglig kosttilskudd for å sikre et totalt inntak på minst 250 µg/dag i land der jodinntaket ikke er adekvat i denne gruppen.»

Det at man bør spise mindre salt er et dårlig argument mot å bruke salt som kilde til jod, fordi mengden jod i saltet kan økes tilsvarende. I tillegg kommer 80% av salt i norsk kosthold med ferdigmat som bakst og kjøttprodukter.

Les også om Jodkalkulator fra meieriindustriens markedsføringsorgan melk.no

Les om jodtilskudd på nettsiden til USAs helsemyndigheter her

Nesten hele Europa sørger for jodberiking av matvarer og salt, men ikke Norge

Mens Tyskland, Sverige, Danmark og mange andre land, ihht. anbefaling fra WHO, har sørget for å tilsette tilstrekkelig med jod i matsalt, slik at det blir enkelt for alle å få nok jod, er norsk meieriindustri blitt et monopol på viktige næringsstoffer, med statens hjelp. Hvis man ikke kjøper og drikker relativt store mengder melk, noe 50% norske gravide åpenbart ikke klarer, løper man i risiko for jodmangel. Svensker og dansker, samt jordmødre i disse land, tenker ikke på jod en gang, mens nordmenn må ta ansvar i egne hender. Mer om jod-rapporten: Les her

Jordsmonnet er fattig på jod – derfor må staten berike salt

Jordsmonnet er fattig på jod mange deler av verden, derfor er jodberiket salt hovedkilden til jod internasjonalt. Sjøplanter som tang og tare er naturlige kilder til jod, og en knivsodd dekker dagsbehovet. Norsk jodberiket salt inneholder altfor lite jod, i motsetning til svensk jodberiket salt. Kumelk er ingen pålitelig kilde til jod, man må drikke ganske store mengder melk hver dag for å dekke jodbehovet. Gul-ost og fløte inneholder veldig lite jod. Oppdrettslaks er heller ikke en god kilde til jod.

Kjøp jodtilskudd på apotek

Hvorfor er det vanskelig å få nok jod uten kosttilskudd eller kunstig beriking?

Hovedkilden til jod internasjonalt er jodberiket salt. Mens i Norge – kumelk (siden maten til kyrne tilsettes en del jod) og mager villfisk. (Det er dog lite jod i oppdrettslaks.) Man må dog spise ganske mye av disse – så mye at flere befolkningsgrupper ikke klarer. WHO har sagt i flere tiår at dette ikke er realistisk. Og at derfor er det myndigheter, og ikke befolkningen selv, som bør sørge for tilstrekkelig jodinntak.

Kumelk og fisk står for 80 % av jodinntaket i Norge, og da i praksis få matvarer: melk/surmelk, yoghurt, brunost, sei og torsk. Dette er uheldig, siden flere befolkningsgrupper inkludert 80 % norske gravide ikke klarer å drikke så mye ku-melk at de får dekket sitt jodbehov. Norske myndigheter har ikke lyttet til WHO, og verken tilsatt nok jod i matsalt eller overvåket jodstatus i befolkningen. Norge satset på at tilsetting av jod i maten til melkekyrne skulle være nok. Det er generelt lite jod i norske matvarer på grunn av geografiske/geofysiske forhold.

Tang og tare – vanskelig i praksis

Tang og tare er sunne, naturlige kilder til jod, men bør ikke spises i store mengder. Vi vet heller ikke hvor mye jod det er i akkurat det produktet man spiser. Det er ikke lett å beregne hvor stor mengde tang gir akkurat 150 – 600 mikrogram jod, ikke mer eller mindre. En knivsodd tangmel er nok til å dekke dagsbehovet for jod, men det er ikke alltid lett å måle nøyaktig, og jodinnhold kan variere i ulike tang-tilskudd. Kosttilskudd fra Nycoplus Jod 225 mikrogram er derfor den mest pålitelige jodkilden per i dag, og kan kjøpes på norske apoteker eller på nettet.

Les også: WHO i flere tiår anbefalt å tilsette tilstrekkelige mengder jod i matsalt for å forebygge jodmangel – les mer her

Det er usikkert hvor mye jod havsalt inneholder, derfor er ikke havsalt en pålitelig kilde til jod. Heller ikke Himalaya-salt.

Jod-tilskudd er nødvendig i Norge: Ernæringsrådets rapport om risiko for jodmangel

Nasjonalt råd for ernæring kom nylig med en rapport om jodstatus i Norge, og anbefaler at alt norsk salt berikes med jod. Noen viktige sitater fra rapporten kan du lese her

Rapporten fra Ernæringsrådet konstaterer at over 50 % av norske gravide får i seg altfor lite jod, og anbefaler at alt norsk matsalt skal berikes med tilstrekkelige mengder jod. Inntil videre anbefaler Ernæringsrådet tilskudd av jod for flere norske befolkningsgrupper, for dem som ikke drikker melk eller drikker lite melk: gravide, ammende, unge kvinner (de som kan få barn), veganere og vegetarianere, og spedbarn.

Sitater fra rapporten:
«Store grupper utelater meieriprodukter og/eller sjømat, jfr Norkost-3-undersøkelsen, og det er lite trolig at informasjon om betydningen av å innta disse produktene for å dekke jodbehovet, vil endre på dette».  (…) «Mens de fleste land i verden har valgt berikning av salt for dekke befolkningens jodbehov, er Norge i en særstilling: hos oss er det kun melkeprodukter, fisk og eventuelt kosttilskudd som bidrar vesentlig til jodinntaket, og inntaket av disse matvarene varierer mye fra person til person og mellom ulike kjønn og aldersgrupper. Studier viser at nivået av jod i melk også har variert mye fordi det kan påvirkes av fôrsammensetningen.»

Flere fagpaneler, bl.a. Harvard og Nasjonalt råd for ernæring, kostråd 2011, mener at større mengder meieriprodukter kan ha flere uheldige helseeffekter, bl.a. økt risiko for kreft i prostata. Meieriprodukter bidrar til økte CO2 utslipp. Mesteparten av dem med et ikke-nordeuropeisk bakgrunn tåler ikke melkesukker.

Jodberiket salt i Norge erstatter ikke jodtilskudd

Norsk salt som er beriket med jod (som for eksempel Jozo) inneholder 500 mikrogram jod i 100 gram salt, mens dagsbehovet er 150 – 200 mikrogram jod per dag, dermed dekker en teskje salt kun 17 % av dagsbehovet for jod, noe som er for lite. I Sverige er det ti ganger så mye (altså 5 milligram jod per 100 gram salt) jod i noen typer beriket salt som det er i Norge. Også i Danmark inneholder jodberiket salt flere ganger så mye jod som norsk jodberiket salt.

Les her hvorfor store mengder sjøplanter ikke bør spises hver dag

Fakta om jod og jodmangel finner du her spørsmålene finner du her

Dagsbehovet for jod, eller anbefalt daglig inntak av jod er

 • 150 mikrogram for voksne,
 • 175 mkg for gravide og
 • 200 mkg for ammende (3).
 • Inntak over (øvre trygg grense) 600 mikrogram per dag anbefales ikke, skriver Helsedirektoratet (8). I USA er den øvre trygge grensen for inntaket av jod 1100 mikrogram per dag

Hovedkilden til jod er beriket salt (internasjonalt)

For lavt inntak av jod er et kjent fenomen i flere land. Det er et særnorsk fenomen at salt berikes kun i minimal grad med jod (11). Internasjonalt er jodberiket salt hovedkilden til jod. Norske myndigheter valgte å satse på å berike maten til kuene med jod, noe som har vist seg å ikke være en pålitelig strategi. Jodinnholdet i kraftfôr og dermed i melk har ikke vært enkelt å overvåke og kontrollere.

Viser til omtalen av forskning om bl.a. jod i Norge i Tidsskriftet for Den norske legeforeningen:

«Globalt sett er jodmangel et betydelig problem og i nesten halvparten av landene i Europa har befolkningen et for lavt jodinntak (3). Jodinntaket i representative utvalg i den norske befolkningen er i samsvar med anbefalingen blant de yngste barna og hos voksne menn, mens jodinntaket blant ungdommene, spesielt hos jenter og hos voksne kvinner er lavere enn anbefalingen. I Norge er meieriprodukter og sjømat de viktigste jodkildene i kostholdet, mens internasjonalt er jodisert salt den viktigste kilden (4).»

Flere undersøkelser viser at mange nordmenn ikke får i seg tilstrekkelig med jod. Spesielt viktig jod er for gravide og spedbarn. Les mer om jod i mat og jodmangel

Innholdet av jod i noen sjøplanter kan du sjekke her http://www.jfda-online.com/article/S1021-9498(14)00015-5/pdf

Les også:

Kilder:

 1. Helsedirektoratets nettside  https://helsenorge.no/Helseogsunnhet/Sider/Vegetarisk-kosthold/Dette-skal-du-passe-p%C3%A5-at-du-f%C3%A5r-nok-av.aspx
 2. Matvaretabellen 2014. Mattilsynet, Helsedirektoratet og Universitetet i Oslo. http://www.matvaretabellen.no
 3. Anbefalinger om kosthold, ernæring og fysisk aktivitet, Helsedirektoratet, 2014 http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/anbefalinger-om-kosthold-ernering-og-fysisk-aktivitet/Publikasjoner/anbefalinger-om-kosthold-ernering-og-fysisk-aktivite.pdf
 4. Messina M, Redmond G. Effects of soy protein and soybean isoflavones on thyroid function in healthy adults and hypothyroid patients: a review of the relevant litera- ture. Thyroid . 2006;16:249-258
 5. Craig WJ, Mangels AR: Position of the American Dietetic Association: vegetarian diets. J Am Diet Assoc 2009, 109(7):1266-1282; http://www.vrg.org/nutrition/2009_ADA_position_paper.pdf
 6. Apotek 1 http://www.apotek1.no/kost-og-ernaering/vitaminer-mineraler/jod
 7. Helsemyndighetene USA  http://ods.od.nih.gov/factsheets/Iodine-HealthProfessional/
 8. https://helsenorge.no/kosthold-og-ernaring/derfor-trenger-vi-jod
 9. http://veganhealth.org/articles/iodine
 10. Anbefalt daglig inntak for voksne av noen mineraler og vitaminer sammenliknet med innholdet av de samme forbindelsene i tangmel, NTNU https://www.ntnu.no/c/document_library/get_file?uuid=4483e0a0-0cec-4c65-9342-4a8362f573e3&groupId=51882
11-Beriking av salt i Skandinavia:
%d bloggers like this: