Birger Svihus, professor i husdyr-ernæring og agronom

Birger Svihus utdannet husdyragronom, publikasjoner og doktorgrad innen kyllingfôr. Fram til 2018 var Svihus president i European Federation of the World’s Poultry Science Association som er fjørfeindustriens interesseorg. Svihus er imot gjengs forskning, imot standpunktet/konklusjoner til statens ernæringsråd, Helsedirektoratet, regjeringens handlingsplaner, nasjonale kostråd, WHO, WCRF osv. - uten å begrunne dette med annet enn at han er "professor i ernæring ved NMBU".

Forskning.no og NTB dømt av PFU, for innholdsmarkedsføring

Både NTB og forskning.no dømt i PFU for å ha videformidlet innholdsmarkedsføring - kjøtt- og melkereklamen! Både forskning.no og NTB er felt i PFU for å ha delt innholds-markedsførings-stoff (en form for reklame, omdømmebygging, påvirkning, "butikk"). Her ble kjøtt og…