Springmann 2016 vegansk b'rekraftig

Er vegansk kosthold mer bærekraftig?

Er det å spise mindre/kutte ut animalia bærekraftig i Norge? Svaret er ja. Norske husdyr spiser to millioner tonn kraftfôr hvert år. Bare soyaen alene, som spises av norske husdyr, kunne gi nok protein til alle nordmenn – hvis den var spist av mennesker direkte. Når råvarer blir først spist av husdyr, blir mye av protein og energi tapt.

Studie ved Oxford universitet 2016, ved hovedforfatter Marco Springmann, sammenlignet tre typer kosthold og hvordan disse kan påvirke tre ting: miljøet, helse/livslengde og helseutgifter. Vegansk og vegetarisk kosthold ble sammenlignet med kosthold ihht. offentlige kostholdsråd, som alle kan forebygge livsstilssykdommer. Les også: Bærekraftig matproduksjon og kosthold i Norge og Dyrkning av planteprotein i Norge – vs. kjøtt- og meieriproduksjon

Hvordan kom et sunnere vestlig (med litt mindre kjøtt og meieri) kosthold i forhold til vegansk og vegetarisk kosthold? Ifølge studien Analysis and valuation of the health and climate change cobenefits of dietary change (lenke) publisert i Proceedings of the National Academy of Sciences kom vegetarisk og vegansk kosthold best ut for miljøet og menneskehelse, og for helsebudsjett.

Mindre kjøtt er bærekraftig

Helsedirektoratets og EAT-Lancet rapport viser store gevinster ved redusert kjøttforbruk. Helsedirektoratet utarbeidet nylig en rapport basert på verdens største folkehelseundersøkelse, et stort prosjekt ved Verdens helseorganisasjon, Global Burden of Disease Study 2013. Rapporten til Helsedirektoratet heter «Samfunnsgevinster av å følge Helsedirektoratets kostråd» og viser at gevinsten av å redusere kjøttinntaket er stort, omtrent 30 milliarder kroner åer år.

EAT–LANCET: THE PLANETARY HEALTH DIET sier følgende:

«A planetary health plate should consist by volume of approximately half a plate of vegetables and fruits; the other half, displayed by contribution to calories, should consist of primarily whole grains, plant protein sources, unsaturated plant oils, and (optionally) modest amounts of animal sources of protein.»

Studie fra Oxford, Springmann 2016, viser at vegansk og vegetarisk/kosthold er både mer bærekraftig og sunnere enn et sunn vestlig kosthold

Oxford har sett på om vegansk kosthold var bærekraftig og miljøvennlig, allerede i 2016. Forskere fra Oxford University, inkludert medvirkende forfatter til WHO-rapporten Global Burden of Disease (se her), har brukt data fra den samme folkehelseundersøkelsen til å beregne hvordan ulike kostmønstre, påvirker vårt miljø og helse, og sammenlignet kosthold ihht offentlige vestlige kostråd med vegetarisk og vegansk kosthold. Oxford-forskere publiserte sin studie våren 2016 (Analysis and valuation of the health and climate change cobenefits of dietary change). Studien sammenligner tre typer kosthold og hvordan disse kan påvirke tre ting: miljøet, helse/livslengde og helseutgifter. I figuren fra studien ser vi grafene:

  • HGD – kosthold ihht. offentlige kostråd
  • VGT – vegetarisk kosthold
  • VGN – vegansk kosthold
Vegansk kosthold kom best ut når det gjelder folkehelse, miljø og budsjett, ifølge studien Analysis and valuation of the health and climate change cobenefits of dietary change
Vegansk kosthold kom best ut når det gjelder folkehelse, miljø/bærekraft og budsjett, ifølge studien Analysis and valuation of the health and climate change cobenefits of dietary change

Gevinsten – jo større stolpe jo større gevinst

Å kutte ut animalia kom best ut både mtp. miljøet, helse/livslengde og helseutgifter – bedre enn kosthold ihht. offentlige kostråd.

I forhold til det vi vet i dag om kosthold og helse er resultatene neppe overraskende. Hvis hele verdens befolkning ville følge globale kostråd som lignet Helsedirektoratets kostråd, kunne 5,1 millioner for tidlige dødsfall vært unngått hvert år. På grunn av redusert forekomst av kreft, hjerte- og karsykdommer, type 2 diabetes og hjerneslag. Dersom vi i stedet ville gå over til vegetarisk kosthold kunne 7,3 millioner for tidlige dødsfall forebygges. Og for vegansk kosthold er tallet 8,1 millioner. Hundretusener av kroner kunne blitt spart i helsekostnader. Vegansk kosthold ga også de største fordelene for miljøet.

Regnet ut i prosent ga overgang til et plantebasert (vegansk kosthold og vegetar kosthold) kosthold anslagsvis reduksjon i global dødelighet og klimagasser forårsaket av matproduksjon henholdsvis 10 prosent og 70 prosent. Sammenlignet med en kontroll-scenario i 2050.

Studien er også omtalt her Kilde: Springmann M, Godfray HCJ, Rayner M, Scarborough P. Analysis and valuation of the health and climate change cobenefits of dietary change. Proc Natl Acad Sci U S A. Published online March 21, 2016.

Lenke til studien i full tekst er her