hva er bearbeidet kjøtt kreft

Kutt ut bearbeidet kjøtt, rødt og stekt kjøtt – reduser din kreftrisiko

Inntak av rødt kjøtt og bearbeit kjøtt bør begrenses grunnet økt risiko for utvikling av tykktarmskreft. Dette er anbefaling fra både kostholdsråd fra Nasjonalt råd for ernæring, «Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer» og The World Cancer Research Fund (1-s. 120 og s.309 og 2):

-World Cancer Research Fund (konkluderer med det at det er overbevisende dokumentasjon for at både rødt kjøtt (dvs. kjøtt fra storfe, svin, sau og geit) og bearbeidet kjøtt av både rødt og hvitt kjøtt øker risiko for utvikling av tykk- og endetarmskreft. Sammenhengen støttes av mekanistiske studier.

-Det er mulig at rødt kjøtt også øker risiko for kreft i spiserør, lunge, bukspyttkjertel og livmorslimhinne.-Det anbefales derfor at inntaket av rødt kjøtt begrenses til 500 g per uke.

-Verdens stiftelse for kreftforskning, WCRF anbefaler at bearbeidede kjøttprodukter bør unngås.

Les også:

Bearbeidet kjøtt som pølser, kjøttpålegg fra butikk o.l. øker tisiko for kreft i tykktarm
Bearbeidet kjøtt som pølser, kjøttpålegg fra butikk o.l. øker tisiko for kreft i tykktarm

Hva er bearbeidet kjøtt?

Bearbeidede kjøtt er alle ferdigprodukter av både rødt og hvitt kjøtt som er tilsatt salt eller konservert med nitrat, nitritt (tilsetningsstoffet E250) eller som er røkt (1). I Norge kommer omkring halvparten av inntaket av kjøtt i form av bearbeidet kjøtt (1 – faktaboks 9.1).

Dette er bearbeidet kjøtt: Kjøttdeig (hvis kjøttdeig er tilsatt salt), pålegg, pølser, kjøttkaker, pateer o.l., både av rødt kjøtt og av kylling og kalkun, som er konservert ved å tilsette salt, nitrat, nitritt eller ved røyking. Bearbeidet kjøtt er sterkt knyttet til kreft, i tillegg inneholder bearbeidet kjøtt ofte mye salt, mettet fett og energi.

Det er ikke bare bearbeidet kjøtt av storfe, svin og sau som er kreftfremkallende. Også kyllingpølser, kyllingnuggets, kyllingpålegg, kyllingpateer o.l. produkter laget av kylling er kreftfremkallende. Mesteparten av slike produkter bearbeides/konserveres ved å tilsette salt og/eller natriumnitrat eller natriumnitritt E250, eller er røykt.

WHO, Harvard og WCRF advarer mot bearbeidet kjøtt, også små mengder

Verdens ledende kreftforskningsorganisasjon WCRF, Worlds Cancer Research Fund, fraråder å spise bearbeidet kjøtt av både rødt kjøtt og hvitt kjøtt inntil vi vet mer (3):

“Meat and cancer – the evidence. There is strong evidence that processed meats are a cause of bowel cancer. When meat is preserved by smoking, curing or salting, or by the addition of preservatives, cancer-causing substances (carcinogens) can be formed. These substances can damage cells in the body, leading to the development of cancer. (…)
Even eating a small amount of processed meat on a regular basis increases our bowel cancer risk. WCRF UK continues to fund research in this area, but because of these current findings we advise people concerned about cancer risk to avoid processed meat whenever possible. Processed meat may increase our chances of developing bowel cancer because it can containseveral cancer-causing substances. For example, processed meat, like bacon and ham, may havehigher levels of N-nitroso compounds than fresh red meat. These can damage DNA in our cells. Processed meat made from red meat contains haem – a substance which may also increase our cancer risk. Most processed meat is made from red meat but sausages, ‘bacon’ and processed sandwich meat (such as turkey slices) made from poultry are also best avoided until we know more.»

Også WHO og Harvard fraråder å spise fergiprodukter av kjøtt:
Lenke er her http://cancer-code-europe.iarc.fr/index.php/en/)>

<«Avoid processed meat; limit red meat…»

lenke er her og herhttp://www.aicr.org/enews/2014/08-august/faq-processed-meat-and.html  og  http://www.aicr.org/reduce-your-cancer-risk/recommendations-for-cancer-prevention/recommendations_05_red_meat.html)

“Research suggests that regularly eating even small amounts of cold cuts, bacon, sausage and hot dogs increase colorectal cancer risk, which is why AICR recommends avoiding these foods, except for special occasions.»

Lenke er her http://www.health.harvard.edu/healthy-eating-plate)

«..avoid bacon, cold cuts, an other processed meats»

Eksempler på bearbeidet kjøtt: Pålegg, pølser, bacon, salami, samt det meste av kjøttdeig og farseprodukter tilsatt salt er eksempler på bearbeidet kjøtt (1).

Nyere forskning om kjøtt og kreft

En nyere kunnskapsoppsummering (metaanalyse) fra 2013 (4) konkluderer med følgende:

«High intake of red and processed meat is associated with significant increased risk of colorectal, colon and rectal cancers. The overall evidence of prospective studies supports limiting red and processed meat consumption as one of the dietary recommendations for the prevention of colorectal cancer.» «The current evidence from prospective studies supports limiting the amount of red and processed meat in the high consumers for colorectal cancer prevention.»

En annen kunnskapsoppsummering (studiesammenfatning, metaanalyse) fra 2013 (5) indikerer økt risiko for kolorektal adenom (et forstadie til kreft i tykktarm og endetarm) med inntak av rødt og bearbeidet kjøtt:

«These results indicate an elevated risk of colorectal adenomas with intake of red and processed meat, but further prospective studies are warranted.»

Ved griling og steking av kjøttet dannes kreftfremkallende stoffer
Ved griling og steking av kjøttet dannes kreftfremkallende stoffer

Stekt og grillet kjøtt

I eksperimentelle studier kan man også vise at det dannes kreftfremkallende (karsinogene) stoffer når matvarer stekes ved veldig høy temperatur, for eksempel ved grilling over åpen flamme (1-kap.9, 7,8,9). WCRF konkluderer med at det er mulig at grillet animalsk mat øker risiko for kreft i magesekk (1, 2).

Kilder:

  1. Rapporten «Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer» fra Nasjonalt råd for ernæring http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/kostrad-for-a-fremme-folkehelsen-og-forebygge-kroniske-sykdommer/Publikasjoner/kostrad-for-a-fremme-folkehelsen-2011.pdf
  2. Food, nutrition, physical activity, and the prevention of cancer: a Global Perspective. Second expert report (2007) World Cancer Research Fund and American Institute for Cancer Research. ISSN/ISBN: 978-0-9722522-2-5 http://www.dietandcancerreport.org/cancer_resource_center/downloads/Second_Expert_Report_full.pdf
  3. Cancer Research Fund
  4. Doris S. M. Chan, Rosa Lau, Dagfinn Aune, Rui Vieira, Darren C. Greenwood, Ellen Kampman, and Teresa Norat: Red and Processed Meat and Colorectal Cancer Incidence: Meta-Analysis of Prospective Studies
  5. Aune D, Chan DS, Vieira AR, Navarro Rosenblatt DA, Vieira R, Greenwood DC, Kampman E, Norat T.: Red and processed meat intake and risk of colorectal adenomas: a systematic review and meta-analysis of epidemiological studies. Cancer Causes Control. 2013 Apr;24(4):611-27. doi: 10.1007/s10552-012-0139-z. Epub 2013 Feb 5.
  6. Egg, red meat, and poultry intake and risk of lethal prostate cancer in the prostate-specific antigen-era: incidence and survival. Cancer Prev Res (Phila). 2011 Dec;4(12):2110-21. doi: 10.1158/1940-6207.CAPR-11-0354. Epub 2011 Sep 19.
  7. Vikse R Reistad R Steffensen I-L Paulsen JE Nyholm SH Alexander J: Heterosykliske aminer i stekt kjøtt, Tidsskr Nor Lægeforen 1999; 119: 45-9
  8. Kreftforeningen https://kreftforeningen.no/forebygging/kosthold/hvorfor-rodt-kjott-oker-risiko-for-kreft/
  9. Folkehelseinstituttet  om stekt kjøtt om stekt kjøtt
  10. Matportalen.no (Mattilsynet i samarbeid med Helsedirektoratet, Nasjonalt folkehelseinstitutt, Veterinærinstituttet, Bioforsk, Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES), Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) og Statens strålevern) http://www.matportalen.no/verktoy/advarsler/vaer_forsiktig_med_hardt_grillet_mat
%d bloggere like this: