bærekraftig mat - norske erter, havre o.a. råvarer

Jordbruk i Norge – utfordringer

Jordbruk bør baseres på mat som krever lite jordbruksareal og vann, gir lavt utslipp av klimagasser og er sunn både på kort og lang sikt. Følgende råvarer kan dyrkes i Norge. Disse er mye mer arealeffektive og miljøvennlige, og samtidig sunnere, mat enn kjøtt, spesielt kjøtt fra drøvtyggere, eller ku og sau:

 • Erter,
 • bønner,
 • kålvekster,
 • havre,
 • potet,
 • gulrøtter,
 • og mye av annen norsk plantekost.

Dessverre blir kjøtt og meieri prioritert i norsk jordbruk – hvorfor? Fordi det er vanskelig å endre etablert praksis, næring, bosetting og arbeidsplasser. Omlegging er risikabelt, derfor motsetter bøndene seg og fremmer isteden myter (om at “Norge er et gressland” osv) som hjelper dem til å fortsette med dagens virksomhet.

For Sunt og bærekraftig kosthold i Norge: erter, raps, grove grønnsaker – klikk her

Jordbruk i Norge har sine utfordringer

Samtidig som plantekost er den sunneste og mest ressurseffektive maten, stimulerer staten til å produsere det motsatte – nemlig kjøtt og meieriprodukter:

 • Per i dag gis mesteparten av norske landbrukssubsidier, som er mange milliarder norske skattekroner, til å støtte produksjon av kjøtt og meieriprodukter.
 • I tillegg bruker Matprat og Melk.no over 100 millioner kroner per år på generisk reklame av kjøtt og meieri.
 • Dette fører til økt/opprettholdt forbruk av kjøtt og meieriprodukter.
 • Bondelaget ønsker ikke omstilling fordi dette alltid er ressurskrevende og risikabelt.
 • Minst 2/3 bønder skaper “verdier” innen husdyrhold
 • Politiske partier ønsker ikke “bråk” med bondeorganisasjoner.
 • Derfor har det vært vanskelig å avvikle Matprat selv om kjøttreklame, også merke-nøytral, bidrar til økt kjøttforbruk.

Landbrukets «opplysnings»-kontor Matprat motarbeider statens kostråd og skader folkehelsen – les om dette her

Jordbruk med mindre kjøttproduksjon gir bedre selvforsyning

Mindre kjøttforbruk kan gi en betraktelig økning av norsk matproduksjon og selvforsyning, skriver Lilja Palovaara Søberg, førstelektor mat ernæring og helse, Høyskolen i Innlandet, Thomas Cottis, høgskolelektor i landbruk og klimakunnskap, og Bjørn Vidar Vangelsten, forsker 2, Nordlandsforskning i en kronikk om bærekraftig landbruk og matproduksjon i Norge, i Nationen.

“Halvering av kjøttforbruket for hele befolkningen frigjør 1,1 million dekar kornareal. To middager per uke med norske grønnsaker som råvare for alle nordmenn, øker behovet for grønnsaker tilsvarende avling fra 0,14 million dekar. En halvering av kjøttforbruket frigjør dermed en snau million dekar kornareal som kan brukes til andre matvekster som hvete, erter, bønner, mer grønnsaker, frukt og bær. Og vi bør absolutt spise mer norsk havre og bygg.”

Les om ressurseffektiv landbruk og matproduksjon her:

%d bloggers like this: