forskning.no kan ikke kildekritikk, noe som er helseskadelig

Når forskning.no gladelig omtalte en musestudie om melkeprotein og overvekt hos mus, med en svært positiv overskrift (med påstand som ikke stemte overens med konklusjonene til oppsummert forskning), skrev jeg en kronikk til forskning.no der jeg spurte hvorfor journalistene var så begeistret og så positive til melk. Jeg viste til flere systematiske oversiktsartikler og metaanalyser i kronikken min og lurte på hvorfor resultatene til disse ikke var nevnt samtidig. Den type forskning – metaanalyser og systematiske oversiktsartikler – befinner seg på toppen av den såkalte kunnskapspyramiden, og veier dermed mye tyngre enn resultater til musestudier.

Les også: Forskning.no felt i PFU, mens NTB fikk kritikk for reklameartikler om kjøtt og melk

Forskning.no sin redaktør skrev deretter et svar på min ktitiske kronikk om forskning.no sin omtale av musestudien om melk og overvekt. Jeg ble betegnet som «plantekostaktivist»! Der spurte redaktøren «Hvem har en agenda? Plantekostaktivisten som ikke liker forskning som omtaler melk positivt, eller journalisten som fant en spennende studie og skrev om den?» Jeg snakket dog ikke om agenda i kronikken min, men om kunnskapspyramiden og dårlig kildekritikk. Hvorfor tenkte redaktøren på agenda?

Videre skriver forskning.no redaktøren: «Derfor er det ikke plantekostaktivister som vil avgjøre om hva som er god og dårlig forskning på melk.» Men det finnes bestemte standarder for hva som er tungtveiende forskning, en såkalt kunnskapspyramide. Visste ikke redaktøren dette? Jeg viste nettopp til forskning som er på toppen av kunnskapsgrunnlaget i kronikken min, til tross for at denne er kanskje ikke så «spennende» eller vennlig mot forskning.no sine eiere (betalende kunder som melk.no, NMBU og andre som har økonomiske interesser for å fremme norskproduserte matvarer). «Plantekostaktivistene» er mange: WHO, Harvard, verdens største forening for ernæringsfysiologer, Helsedirektoratet, NNR (Nordiske næringsstoffsanbefalinger), Worlds Cancer Research Fund, og forfattere av mange systematiske oversiktartikler. En av de ferskeste oppsummerinengene er her http://www.andjrnl.org/article/S2212-2672%2816%2931192-3/pdf
Helsedirektoratet har bl.a. sagt: «Vegetarkost er forbundet med lavere risiko for blant annet overvekt, hjerte- og karsykdommer, diabetes og kreft. En balansert og variert vegetarkost egner seg for folk i alle livsfaser, inkludert under svangerskap, ved amming, i spedbarnsperioden, for barn og unge og for idrettsutøvere.» https://helsenorge.no/kosthold-og-ernaring/vegetarisk-kosthold/naringsrik-vegetarkost

Videre bruker forskning.no redaktøren en kjent hersketeknikk: «Det er en vanlig øvelse å slå forskning i hodet med annen forskning. Kalchenko vil nulle ut eller redusere betydningen av studien vi skriver om, ved å vise til andre studier som viser noe annet.» Selvsagt vil konklusjoner til systematiske oversiktsartikler og metaanalyser på mennesker redusere betydningen va resultater til en musestudie! Igjen, her gjelder det å vekte forskningen, ihht kunnskapspyramiden. Helt klart at flere systematiske oversiktsartikler er mye viktigere enn en musestudie!

Jeg vil stille to spørsmål:

  • Hvorfor bryr ikke forskning.no seg om kildekritikk, kunnskapspyramiden og folkehelse?
  • Hvem er mesteparten av forskning.no sine lesere?

Helseskadelige overskrifter på forskning.no

Som lege mener jeg at det er synd at journalister lager store overskrifter ut av enkelte «interesante» musestudier og trosser oppsummert forskning gjort av verdens største fagpaneler, og ikke forholder seg til kunnskapspyramiden. Slike ufortjent positive omtaler kan forvirre folk flest, spesielt dem som ikke er kildekritisk, noe som i sin tur bidrar til usunt kosthold og dårligere helse. Men dette meg bekjent har ikke journalister noe ansvar for, eller tar jeg feil?

Kanskje det er noe med lojaliteten til forskning.no sine eiere  mange av forskning.no sine eiere som f.eks. NMBU, melk.no, Nofima har direkte eller indirekte økonomiske interesser i norskproduserte matvarer som bl.a. melk, kjøtt og fisk?

Dårlig balanse og underslag av den viktigste forskningen på forskning.no

Det er mer enn nok interessante studier som viser at melk kan skade helsen, mange flere enn studier som viser at melk har positive helseeffekter. Hva med metaanalyser som viser at melk øker risiko for å dø av kreft i prostata, der forskerne samlet data fra 11 studier som omfattet mer enn 700 000 deltakere. Kreft i prostata er den hyppigste kreftformen hos menn i den vestlige verden. Heller ikke de viktigste oppsummeringene om animalske produkter og plantebasert kosthold har  forskning.no noen gang skrevet om  http://www.pnas.org/content/early/2016/03/16/1523119113
http://www.andjrnl.org/article/S2212-2672%2816%2931192-3/pdf
http://www.iarc.fr/en/media-centre/iarcnews/pdf/Monographs-Q&A_Vol114.pdf

Hvorfor blir disse studiene så mye sjeldnere omtalt her på forskning.no? Slike kunnskapsoppsummeringer er mye viktigere enn musestudier, og har stor betydning for folkehelsen. Forskning.no har aldri omtalt en studie basert på verdens største folkehelseundersøkelse, som viser at det er nettopp plantebasert kosthold, vegetarisk og spesielt vegansk, som kan gi de største helsegevinstene? Springmann M, Godfray HCJ, Rayner M, Scarborough P. Analysis and valuation of the health and climate change cobenefits of dietary change. Proc Natl Acad Sci U S A. Published online March 21, 2016.

Skolemelkeordningen – rekruttering av framtidige melkedrikkere

Å rekruttere framtidige melkedrikkere er et viktig mål med skolemelkeordningen
Å rekruttere framtidige melkedrikkere er et viktig mål med skolemelkeordningen

Å rekruttere framtidige melkedrikkere er et viktig mål med skolemelkeordningen. Her er noen sitater fra offentlige dokumenter:

Norges Bondelag:

«Begrunnelsen for å benytte midler fra omsetningsavgiften til skolemelk er at skolemelk kan bidra til å rekruttere nye melkedrikkere og skape positive holdninger til melk som på sikt kan bidra til økt omsetning av melk- og meieriprodukter.

Meieriindustrien:

«Synnøve Finden AS og Q-meieriene mener det er en åpenbar årsakssammenheng mellom skolemelk og det totale melkeforbruket i samfunnet. (…) Norges Bondelag påpeker at skolemelkordningen har en sentral posisjon innenfor nasjonale retningslinjer for mat og måltider i skolen. De mener skolemelk er viktig både for ernæring og fremtidig rekruttering av melkedrikkere.»

Strategien til melk.no er ikke å bare opplyse om melk. Melk.no gir info som kan bidra til å sette meieriprodukter i et positivt lys. Bl.a. heter det at Melk.no skal

«bidra til at alle skal oppleve melk og meieriprodukter som næringsrike matvarer og NØDVENDIGE i deres kosthold» og «bidra til at opinionsledere er POSITIVE FORMIDLERE av melk og meieriprodukter som NØDVENDIGE deler av et sunt kosthold.»

Kilder, lenker og sitater er her

Meieribransjen gir kun ensidig, positiv informasjon om meieriprodukter: At disse er kilder til næringsstoffer i moderne norsk kosthold. Ja, dette er sant. Det er dog to andre sider ved saken:

1. At behovene for alle næringsstoffene melk er kilde til fint kan dekkes med andre matvarer.

2. Meieriprodukter har flere helseulemper. Derfor fraråder Harvard T.H. Chan School of Public Health til å innta mer enn en eller to porsjoner meieriprodukter daglig, og norske helemyndigheter ikke gi kvantitative anbefalinger. Les om helseulempene ved melk her

Det er for lengst anerkjent at et riktig sammensatt kosthold uten melk, ei heller andre matvareprodukter, kan være adekvat og helsefremmende i alle livets faser, også for skolebarn. Les om plantebasert kosthold for barn her

Les mer hva fagpaneler sier om plantebasert kosthold

Kan mer meieriprodukter forebygge beinbrudd?

Større inntak av melk og meieriprodukter forebygger ikke benbrudd
Større inntak av melk og meieriprodukter forebygger ikke benbrudd. Fysisk aktivitet er viktig for sterk skjelett!

Gjennomgang av flere studier viser at større inntak av kalsium, enten i form av mat eller som kosttilskudd, ikke forebygger beinbrudd hos mennesker over 50 år.

Større inntak av kalsium, enten i form av mat eller som kosttilskudd, forebygger ikke beinbrudd hos mennesker over 50 år. Dette er resultatene til to meta-analyser (kunnskapsoppsummeringer) som er publisert i British Medical Journal. Forskerne gikk gjennom eksisterende litteratur for å vurdere de gjeldende anbefalingene for inntak av kalsium for personer over 50 år.

Les også:

Noen retningslinjer for forebygging av beinbrudd hos eldre anbefaler økt inntak av kalsium enn 700 – 800 milligram per dag (mer enn de eksisterende anbefalingene for daglig inntak, noe som er 800 mg kalsium per dag for voksne), enten fra meieriprodukter eller fra kosttilskudd, for personer over 50 år der det er aktuelt med forebygging av brudd (for eksempel hvis det er påvist lav benmasse).

Les også: Er skolemelkordningen norsk melkepropaganda? Sitater fra interne dokumenter

Det er viktig å understreke at kalsium fortsatt er viktig for benbygningen, og at man bør få den anbefalte mengden kalsium med kosten. Beriket soyayoghurt, havremelk og andre plantemeieriprodukter, samt grønnsaker, appelsiner, belgvekster, nøtter og kjerner er gode kilder til kalsium i plantebasert kosthold. Les her hvordan sette sammen et sunt plantebasert kosthold

Den første meta-analysen  undersøkte kontrollerte studier og observasjonsstudier som evaluerte kalsiuminntak og risiko for beinbrudd. Det finnes ingen vitenskapelige bevis for at økt mengde kalsium i kosten eller økt inntak av meieriprodukter kan forebygge beinbrudd.

Den andre meta-analysen viste en svært beskjeden økning i beintettheten ved å øke inntaket av kalsium i kosten eller som kosttilskudd. Økningen i beintettheten var så liten at den ikke kunne redusere risikoen for brudd.

Tidsskriftets redaksjon oppfordrer til mer forskning for å redusere dagens vektlegging av økt kalsiuminntak for forebygging av beinbrudd hos de over 50 år, tatt i betraktning at det mangler vitenskapelig belegg for dagens anbefalinger. Lederforfatteren oppfordrer helseorganisasjonene til å se på eksisterende vitenskap som ikke er påvirket av markedsaktører når de oppdaterer kostholdsråd og retningslinjer.

Publikasjonene er omtalt på forskning.no og har fått mye oppmerksomhet i engelskspråklig presse, for eksempel:

Kilder:

 • Bolland MJ, Leung W, Tai V et al. Calcium intake and risk of fracture: systematic review.BMJ. 2015;351:h4580.
 • Tai V, Leung W, Grey A, et al. Calcium intake and bone mineral density: systematic review and meta-analysis. BMJ. 2015;351:h4183. Link til metaanalysene er tilgjengelig her http://www.bmj.com/content/351/bmj.h4580 og her http://www.bmj.com/content/351/bmj.h4183.
 • Michaëlsson K. Calcium supplements do not prevent fractures. BMJ. 2015;351:h4825.

Erstatt ku-melk med havremelk og soyamelk

PDropp kumelk, velg havremelk eller soymelk
Dropp eller kutt ned på kumelk, og velg havremelk eller soyamelk isteden. Laktoseintoleranse og melkeallergi er mye mer utbredt enn vi tror, og meieriprodukter kan øke risiko for noen sykdommer

Det er langt flere enn vi tror som ikke tåler ku-melk og som er allergiske mot meieriprodukter, viser en ny forskning. Svært mange får store plager av kumelk, og det er synd at talsperson for norsk melkeindustri og melk.no-leder Ida Berg Hauge bagatelliserer symptomer og plager forårsaket av melkeintoleranse. Lege og helseforsker Lars Thore Fadnes har vært intervjuet av Silje Dyregrov, og intervjuet er publisert i både Aftenbladet (1) og Osloby.no

Les også:

Melkeprodukter har også andre uheldige helseeffekter, og det er nettopp derfor norske helsemyndigheter ikke gir kvantitative anbefalinger om inntaket av meieriprodukter. Soyamelk og havremelk er gode matvarer man kan drikke istedenfor melk. Flere typer soyamelk og havremelk er både gode kilder til næringsstoffer som kalsium og vitaminer B12 og B2, samt til sunne, helsefremmende stoffer som betaglukaner i havremelk og isoflavoner i soyamelk. Soyamelk er også en gog kilde til protein av høy biologisk verdi som kan sammenlignes med kumelkprotein.

Les også:

Her er utdrag fra intervjuet med lege og helseforsker Lars Thore Fadnes:

«Han viser til ny forskning som viser at om lag 75 prosent av verdens befolkning løpet av livet vil få laktoseintoleranse. Forsker Teresa Di Rienzo står bak studien, som er publisert i European Review for Medical and Pharmacological Sciences.

– Selv om det er noe mindre hyppig med laktoseintoleranse blant de med etnisk bakgrunn fra Nord-Europa enn i en del andre land, er det også i Norge en betydelig andel som har laktoseintoleranse og som reagerer med store plager på kumelk – ikke minst blant voksne og eldre, sier Fadnes.»

«- Det ser ikke ut til å være gjort mange studier på dette i Norge de siste årene. En studie fra Sverige fra 2012 av Vuorisalo og medarbeidere tyder på at rundt 25 prosent i Sverige tåler laktose dårlig, og dette kan nok også være et godt anslag for hyppigheten av laktoseintoleranse i Norge, sier Fadnes.

Han er heller ikke enig med Hauge i at allergi mot proteiner i kumelk er uvanlig, selv om det er mindre vanlig enn intoleranse for melk.

– I en vitenskapelig oversikt av Kattan og medarbeidere i 2011, var forekomsten av allergi mot melkeprotein mellom ca. 2-3 %. Blant de som har atopisk eksem, ser det ut til at ca. 17 % har allergi mot melkeprotein. Allergi og intoleranse mot alternativer til kumelk som soyamelk er derimot betydelig sjeldnere, sier han.»

Havremelk, soyamelk og mandelmelk
Det finnes andre typer melk enn kumelk: Havremelk, soyamelk og mandelmelk. Soyamelk er rik på protein av høy biologisk verdi. De fleste typer plantemelk er også gode kilder til kalsium og B-vitaminer

«First, fresh cow milk has not belonged to the traditional diet of Swedes or Finns until recent times. Second, not enough milk has been available for adult consumption. Cattle herding has been neither widespread nor productive enough in Northern Europe to have provided constant access to fresh milk.» (2)

Sunne kalsiumkilder (ikke kumelk)

En annen villedende påstand fra melkeindustrins talsperson er følgende: «Uten melk og meieriprodukter i kostholdet, får nordmenn kun dekket omkring 30 prosent av kalsiuminntaket, selv med et ellers sunt og variert kosthold.»

De fleste typer soyamelk og havremelk er beriket med kalsium og inneholder like mye kalsium som kumelk. Men kalsium behøver ikke kun komme fra havremelk eller soyamelk. Grønnkål, appelsiner, brokkoli, hodekål, tofu, bønner og noen andre matvarer er gode kilder til både kalsium, protein, jern og mange andre næringsstoffer.

Jod i melk og andre kilder til jod

I norsk kosthold er det melk som er den største kilden til jod. Likvel er det omtrent 15 % norske gravide kvinner som har jodmangel. Tangmel, taremel og havsalt er gode kilder til  jod.

Les også:

Kilder:

 1. http://www.aftenbladet.no/sport/sprek/–Svart-mange-far-store-plager-av-kumelk-3567582.html
 2. High lactose tolerance in North Europeans: a result of migration, not in situ milk consumption. Vuorisalo, Arjamaa, Vasemägi, Taavitsainen, Tourunen, Saloniemi. Perspect Biol Med. 2012;55(2):163-74. doi: 10.1353/pbm.2012.0016.
 3. Di Rienzo, D’Angelo, D’Aversa, Campanale, Cesario, Montalto, Gasbarrini, Ojetti:Lactose intolerance: from diagnosis to correct management. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2013;17 Suppl 2:18-25.
 4. Kattan, Cocco, Järvinen: Milk and soy allergy.Pediatr Clin North Am. 2011 Apr;58(2):407-26, x. doi: 10.1016/j.pcl.2011.02.005.

Er melk den beste og sunneste kilden til kalsium?

Er melk (kumelk) den eneste og den sunneste kilden til kalsium?
Er melk (kumelk) den eneste og den sunneste kilden til kalsium? Kål, frukt, bønner, nøtter og kjerner er sunne kilder til både kalsium og mange andre næringsstoffer

Melk har de siste årene vært den største kilden til kalsium i norsk kosthold. Melk har også blitt sett på som en sunn og nesten nødvendig matvare. Det stemmer at melk er en lettvint og vanlig kilde til kalsium i kosten. Men bør man ensidig fokusere på melk som den sunneste og beste kilde til kalsium?

«There’s no need to drink more than a glass or two of milk a day.  Drink milk in moderation and get your calcium from other sources.»

Harvard T.H. Chan School of Public Health, Calcium and Milk. Les mer her og her

Sunne kilder til kalsium

Kål, appelsiner, tørket aprikos, fiken, tofu, bønner, nøtter og kjerner er gode kilder til både kalsium, fiber, protein og mange andre næringsstoffer og helsefremmende stoffer. Les mer om kalsiumkilder i kosten

Opplysningskontor for melk er meieriindustriens markedsføringsorgan

Melkebransjen har gjort en stor innsats for å få nordmenn til å drikke ganske mye kumelk. Kumelkeprodusenten Tine har bl.a. ansatt flere ernæringsfysiologer til å «opplyse» om melk. Denne «opplysningen» har neppe vært objektiv og nøytral. Har vi noen gang hørt fra Tine om forskning som bl.a. viser at kumelk har vært assosiert med testikkelkreft, prostatakreft og andre sykdommer? Vi har kun hørt at kumelk er bra for oss. Medaliens bakside opplyser Tines oss ikke om. Den samme innsatsen har den svenske melkebransjen gjort. Først, på 1920 tallet, var det foreningen Mölkpropagandan som startet aktiv markedsføring av kumelk – les mer her

Men i dag er påstander om at alle bør drikke kumelk, bl.a. for å få i seg kalsium, blitt utfordret fra flere hold.

Les også:

Melk er ikke en nødvendig kilde til kalsium

Svensk melkebransje LRF Mjölk (Svensk mjölk) gir på sin hjemmeside uttrykk for at det finnes kostholdsanbefalinger om at alle over to år bør drikke fem desiliter melk per dag. Problemet er bare at noen slike anbefalinger eksisterer ikke. Svenske myndigheter Livsmedelsverket har uttalt til media følgende:

”Det stämmer inte. Vi säger inte att alla bör dricka en halv liter mjölk. Man kan klara sig med annan mat också, säger Åsa Brugård Konde, nutrionist på Livsmedelsverket.”

Melkeprodusenten misforstår sin myndighet

Norsk melkebransje Tine skriver på sin nettside «Derfor konkretiserer vi nå myndighetenes råd og anbefaler inntak av 3 porsjoner med meieriprodukter om dagen.» Dette er neppe den redelige måten å markedsføre produktet sitt på. Har Tine virkelig fått tillatelse fra Helsedirektoratet om å konkretisere statens kostholdsråd?

Melk og kalsium har også ugunstige effekter

Norske helsemyndighetenes Nasjonalt råd for ernæring skriver i metodologiboken «Kostråd for å fremme helse og forebyge kroniske sykdommer» (forarbeid til norske offentlige kostråd) på side 308 følgende om hvorfor magre meieriprodukter bør inngå i kosten (1):

«En del land gir kvantitative anbefalinger for inntak av meieriprodukter. Disse er hovedsakelig begrunnet for å sikre befolkningen et tilstrekkelig inntak av næringsstoffer som kalsium og jod. Siden systematiske kunnskapsoppsummeringer finner både sannsynlig gunstige og ugunstige effekter av kalsium, samt mulige gunstige og ugunstige effekter av meieriprodukter på kroniske sykdommer (se kapittel 8), gis det ikke kvantitative anbefalinger i de norske kostrådene.»

Vi kan få alle næringsstoffer uten melk

Videre skriver Helsedirektoratet på sin nettside (2):

«Ved å ha varierte proteinkilder (fullkornsprodukter, bønner, linser og erter, nøtter, frø og soyaprodukter), gode vegetabilske oljer (olivenolje, rapsolje etc.) og rikelig med grønnsaker og frukt, er det likevel mulig å få vegankosten fullverdig.»

Svensk melkebransje har også anklaget produsenten av havremelk og andre havremelkeprodukter som bl.a. is og fløte for å sverte/diskreditere kumelk. Runde nummer en i retten er vunnet av Oatly.

Skolemelk – rekruttering av framtidige melkedrikkere

Siterer meieriindustriens offentlige dokumenter:

«I tillegg er skolemelken bra for rekruttering til videre melkedrikking. Kvalitative undersøkelser foretatt blant yngre jenter viser at skolemelken spiller en viktig rolle i deres forhold til melk generelt. Skolemelk bidrar til at man forblir melkedrikker lenger. Derfor er Melk.no av den oppfatning at det er viktig å fortsatt ha en skolemelkordning. For høyest mulig oppslutning er det essensielt med ulike type tiltak fra bransjen.»  Flere sitater og kilder om skolemelkeordningen er her

Strategien til meieribransjens eget markedsføringsorgan Opplysningskontoret for melk og meieriprodukter, eller melk.no, er ikke å bare opplyse om melk. Melk.no gir info som kan bidra til å sette meieriprodukter i et positivt lys. Bl.a. heter det at Melk.no skal «bidra til at alle skal OPPLEVE melk og meieriprodukter som næringsrike matvarer og NØDVENDIGE i deres kosthold» og «bidra til at opinionsledere er POSITIVE FORMIDLERE av melk og meieriprodukter som NØDVENDIGE deler av et sunt kosthold» (Melkemelding 2014, s. 11, min utheving. http://www.joomag.com/magazine/melkemelding-2014/0998530001430833290?short).

Les om helsefordelene ved å velge plantebaserte matvarer fremfor melk (kumelk) som kilder til kalsium og andre næringsstoffer.

Melk bør ikke anbefales i vegetarisk kosthold (3)

«Bones are better served by attending to calcium balance and focusing efforts on increasing fruit and vegetable intakes, limiting animal protein, exercising regularly, getting adequate sunshine or supplemental vitamin D, and getting approximately 500 mg Ca/d from plant sources. Therefore, dairy products should not be recommended in a healthy vegetarian diet.»

Vitenskapelige artikler som sier at melk i det minste er unødvendig som kilde i kalsium i kosten, samt at kost uten melk kan være sunnere:

 • Bør man anbefale melk som en del av et sunt vegetarisk kosthold? (3) Lanou: Should dairy be recommended as part of a healthy vegetarian diet? Counterpoint. Am J Clin Nutr. 2009 May;89(5):1638S-1642S. doi: 10.3945/ajcn.2009.26736P. Epub 2009 Mar 25.  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19321571
 • Leger bør oppfordre sine pasienter til et helt plantebasert kosthold:  Phillip J Tuso, MD; Mohamed H Ismail, MD; Benjamin P Ha, MD; Carole Bartolotto, MA, RD: Nutritional Update for Physicians: Plant-Based Diets. Perm J 2013 Spring; 17(2):61-66  http://www.thepermanentejournal.org/issues/2013/spring/5117-nutrition.html
 • Vegansk kosthold (100 % plantebasert kosthold, uten egg, melk eller andre matvarer fra dyreriket) viser helsefordeler fremfor laktovegetarisk kosthold Lap Tei Le, Joan Sabaté. Beyond Meatless, the Health Effects of Vegan Diets: Findings from the Adventist Cohorts. Nutrients 2014, 6, 2131-2147; doi:10.3390/nu6062131 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24871675
 • Som en del i forebygging av kreft kan man vurdere å utelukke melkeprodukter, ut ifra føre-var-prinsippet:  Gonzales, Barnard, Jenkins, Lanou, Davis, Saxe, Levin S.: Applying the precautionary principle to nutrition and cancer. J Am Coll Nutr. 2014;33(3):239-46. doi:10.1080/07315724.2013.866527. Epub 2014 May 28.   http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24870117

Kilder:

 1. «Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer», Nasjonalt råd for ernæring, 2011, http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/kostrad-for-a-fremme-folkehelsen-og-forebygge-kroniske-sykdommer/Publikasjoner/kostrad-for-a-fremme-folkehelsen-2011.pdf
 2. Helsedirektoratet https://helsenorge.no/Helseogsunnhet/Sider/Vegetarisk-kosthold/Generelt.aspx
 3. Lanou: Should dairy be recommended as part of a healthy vegetarian diet? Counterpoint. Am J Clin Nutr. 2009 May;89(5):1638S-1642S. doi: 10.3945/ajcn.2009.26736P. Epub 2009 Mar 25.  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19321571
 4. Phillip J Tuso, MD; Mohamed H Ismail, MD; Benjamin P Ha, MD; Carole Bartolotto, MA, RD: Nutritional Update for Physicians: Plant-Based Diets. Perm J 2013 Spring; 17(2):61-66  http://www.thepermanentejournal.org/issues/2013/spring/5117-nutrition.html
 5. Gonzales, Barnard, Jenkins, Lanou, Davis, Saxe, Levin S.: Applying the precautionary principle to nutrition and cancer. J Am Coll Nutr. 2014;33(3):239-46. doi:10.1080/07315724.2013.866527. Epub 2014 May 28.   http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24870117
 6. Lap Tei Le, Joan Sabaté. Beyond Meatless, the Health Effects of Vegan Diets: Findings from the Adventist Cohorts. Nutrients 2014, 6, 2131-2147; doi:10.3390/nu6062131

Melk, helmelk, lettmelk eller mindre melk?

Er det sunt med lettmelk, helmelk og andre meieriprodukter i kosholdet?
Er det sunt med lettmelk, helmelk og andre meieriprodukter i kosholdet?

Meierivarer som ost og smør har vært vanlig i nordisk kosthold i lengre tid. Å drikke melk har derimot kun vært vanlig omtrent de siste 100 årene. Før pasteriseringen ble oppfunnet var melk en kilde til smittsomme sykdommer som bl.a. tuberkuløse. Omsetningsloven fra 1936 bidro til et betydelig høyere inntakt av melk og andre meieriprodukter i Norge. Er skolemelkordningen norsk melkepropaganda? Sitater fra interne dokumenter

Les også:

Noen lavkarboforkjempere mener at helmelk er sunnere enn lettmelk og «karbohydrater» generelt og foreslår at statens anbefalinger om lettmelk, bl.a. til barn, bør endres. De viser til «nyere studier» – en studie her og en studie der som kanskje antyder at melkefettet ikke er så verst eller at melkefettet er mindre helseskadelig enn det man tidligere trodde. Forkjempere for paleokosthold mener at man i det hele tatt bør kutte ut kumelk fra kosten. Noen foreslår å begynne å bruke geitemelk istedenfor kumelk, siden geitemelk passer mennesker bedre ernæringsmessig sett.

Statens retningslinjer skal ikke baseres på noen få enkeltstudier som viser de resultatene lavkarbo- eller paleoforkjemperne ønsker seg. Statens råd til hele befolkningen (bør) baseres på analyse og sammenfatning av de mange tusener studier om kosthold og helse. Det er helheten og de mest robuste data som gjelder.

Les også:

Studier om enkelte næringsstoffer, f.eks. fettmolekyler, er dessuten mindre viktige enn studier om kostholdsmønstre som helhet. Studier om kostholdsmønstre viser at kosthold med større andel grønnsaker og andre matvarer fra planteriket har flere helsefordeler fremfor kostholdsmønstre med større andel av matvarer fra dyreriket. Dette gjelder også lavkarbo. Siterer Nasjonalt råd for ernæring (1, side 69):

«I en studie av Fung og medarbeidere (85 168 kvinner og 44 548 menn som ble fulgt over 26 år) fant man at lav-karbohydratkosthold basert på animalske matvarer var assosiert med økt total dødelighet, mens grønnsaksbasert lav-karbohydrat kosthold var assosiert med redusert dødelighet (15). Sjögren og medarbeidere fant også at lav-karbohydrat kosthold øker risiko for total dødelighet sammenlignet med et middelhavskosthold blant eldre svenske menn (16)»

Lavkarboforkjemperne snakker ofte om at karbohydrater ikke er så sunt og bør begrenses. Det er skuffende at noen ikke se forskjell på raske og langsomme karbohydrater. En del energi i melk kommer fra raske karbohydrater, laktose, den minst gunstige typen karbohydrater sett helsemessig.

Det er også skuffende at mange lavkarboforkjempere ikke ser fordeler ved å spise mer grønt og ved å dreie kostholdet i en mer plantebasert retning. Selv om melk og ost er en lettvint kilde til mange næringsstoffer, f.eks. kalsium og  jod, er det mye sunnere å ha et mer variert kosthold med større andel næringsstoffer fra plantebaserte kilder enn det som per i dag er vanlig i nordisk kosthold. Grønnsaker, bønner og andre matvarer fra planteriket inneholder mange helsefremmende stoffer, plantekjemikalier, bl.a. antioksidanter, som ikke finnes i mat fra dyreriket.

Les også:

Kilder:

1. «Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer», Nasjonalt råd for ernæring, 2011, http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/kostrad-for-a-fremme-folkehelsen-og-forebygge-kroniske-sykdommer/Publikasjoner/kostrad-for-a-fremme-folkehelsen-2011.pdf