Stem plantebasert – dette sier (og gjør) partiene om kjøttforbruk og grønnere kosthold

stem-plantebasert
Stem plantebasert! Les hva de ulike politiske partiene mener om kjøttforbruk. Vil de jobbe for et grønnere kosthold? MDG, Høyre og FrP har allerede gjort tiltak for et lavere kjøttforbruk. Her på bildet: Høyres miljøminister åpnet Oslo Vegetarfestival 2017!

Synes du at bedre folkehelse, bedre livskvalitet, lengre liv og mindre sykdom er viktig (i tillegg til bedre miljø, bærekraftig landbruk, rettferdig fordeling av matressurser og dyrene), stem for et grønnere kosthold! Kosthold med mindre kjøtt og meieriprodukter, og med mer plantekost kan spare mange mennesker for sykdom, lidelse og tapte leveår, samt spare samfunnet for mange milliarder kroner per år i helseutgifter. Dette er både anerkjent av vitenskapen og av Helsedirektoratets dokumenter.

Les om Helsefordeler ved plantebaserte kosthold versus et sunt vestlig kosthold  og om Hvilket kosthold er best for helsen og miljøet

Til tross for at det er bred faglig enighet om at kjøttforbruket bør ned, til tross for at nordmenn spiser for mye av både rødt kjøtt, bearbeidet kjøtt og mettet fett (som hovedsakelig kommer fra kjøtt og meieriprodukter) og til tross for at statens egne kostråd anbefaler å spise mindre kjøtt (både ubehandlet rødt kjøtt og bearbeidet hvitt og rødt kjøtt) og fete meieriprodukter, pålegger staten norske bønder til å samle midler som skal brukes på kjøttreklame. Dette er en såkalt omsetningsavgift, som tilsvarer omtrent 31 og 75 millioner kroner som går til generisk reklame av henholdsvis meieriprodukter og kjøtt (reklame som kommer i tillegg til reklame vi ser i annonser), ved å finansiere opplysningskontorene for meieriprodukter og kjøtt.

Hva mener de ulike politiske partier – hvem vil jobbe for et lavere kjøttforbruk?

Senterpartiet vil øke kjøttproduksjonen, mens Bondelaget legger skylden for høyt kjøttforbruk på forbrukere – uærlig, hensynsløst og helseskadelig!

Arbeiderpartiet sover. Mens Høyre-FrP-regjeringens foreslo å trekke staten ut av kjøttreklame i landbruksmeldingen 2016, og mens Vidar Helgesen fra Høyre, åpnet Oslo Vegetarfestival i år, antydet Knut Storberget nylig, i et intervju i Nationen, at kjøttreklame var viktig, da han snakket om markedsregulering «av sunn og god norsk mat» gjennom opplysningskontorene. Til tross for at dagens høye kjøttforbruk gir sykdommer som tar flest menneskeliv, altså hjerte- og karsykdommer og kreft, ser det ut at profitt er viktigere for Arbeiderpartiet. Les mer på nyemeninger.no

MDG (Miljøpartiet de grønne) vil jobbe for et grønnere kosthold: fremme vegetarmat, ha en kjøttfri ukedag i offentlige kantiner, øke kjøttmomsen og støtte vegetarmatproduksjon.

FrP vil avvikle finansiering av opplysningskontorene gjennom omsetningsavgiften, altså vil trekke staten ut av kjøttreklame – et viktig historisk forslag.

Også Venstre vil at staten trekker sin rolle i kjøttreklamen (lenke til partiprogrammet er her.

Høyre erkjenner problemene kjøttindustrien medfører for helse og vil gjøre det lettere å ta grønne matvalg. Det er også viktig å huske at Høyre-FrP-regjeringens landbruksmelding vil avvikle statlig finansierte opplysningskontorene. Les også: Høyre-minister åpnet vegetarfestivalen 2017!

SV vil ha lavere kjøttforbruk, ved å forby salg av kjøtt med tap. Rødt snakker også om lavere kjøttforbruk.

Videre vil SP og KrF øke noen typer kjøttproduksjon. SP vil til og med beholde statens kjøttreklame.

Kilder: Partiprogrammene, Stemfordyrene.no

Les mer om bærekraftig landbruk i Norge:

Om kjøttforbruk – fra Dyrevernalliansens velgerguide

MDG Program

 • Økte avgifter på kjøtt og redusert kjøttfor- bruk, samt stimulering til mer vegetarisk kosthold, av hensyn til bl.a. dyrevelferd.
 • Krav til offentlige kantiner om å servere kun vegetarmat én dag i uka og alltid ha et fristende vegetartilbud.
 • Vri landbruksstøtten så det blir mer lønnsomt å produsere vegetabilsk mat.
 • Avvikling av dagens finansiering av opplysningskontorene for animalske produkter.

Venstre Program

 • Vektlegging av hva slags kjøtt som spises, av utslippshensyn. Virkemidlene i landbruket skal stimulere til produksjon med minst mulig utslipp.
 • Endring av omsetningsloven, så helse- og miljøhensyn fremmes gjennom opplysningskontorene.
 • Utredning av merkeordning for opplysning om varer er produsert på en dyrevennlig måte.

SV  Program

 • Redusert kjøtt- forbruk. Forbud mot salg av kjøtt med tap.
 • Opprettholdelse av ordningen med samvirket som markedsregulator.

Rødt Program

 • Bærekraftig matproduksjon og jordbruk.
 • Avgifter for å vri forbruk og atferd slik at miljø og klima ikke ødelegges.
 • Videreføring av markedsordningene (som opplysnings- kontorene for  animalsk mat inngår i), med økt vekt- legging av miljø- vennlig kosthold.

AP  Program

 • Sektorovergripende tiltak med utgangs- punkt i sammenhengene mellom sunn og bærekraftig matproduksjon.
 • Fremming av sunt kosthold basert på kostrådene.
 • Opprettholdelse av markedsordningene, som oplysningskontorene for animalsk mat inngår i.
 • Strenge krav til merking og sporbarhet, for å gjøre maten enda tryggere.

FrP Program

 • Avvikling av samvirkenes sær- ordninger og markeds- kontroll (som opp- lysningskontorene for animalske produkter inngår i).

Høyre Program

 • Økt bærekraftig jordbruksproduksjon.
 • Tilrettelegging for at forbrukere enklere kan ta dyreetiske valg, med mer informasjon om produksjonsmetodene for kjøtt og samarbeid med næringen om løsninger som muliggjør opplyste valg.

KrF Program

 • Tilrettelegging for bevisste forbrukervalg, og en ordning så forbrukere kan få informasjon om produktinnhold, leverandørkjede og etiske forhold på produkter.
 • Opprettholdelse av ordningen med samvirket som produksjons- og markedsregulator.

SP  Program

 • Avgifter som stimulerer til sunnere kosthold.
 • Sterk markedsmakt til gårdbrukerne gjennom omsetning i samvirket (som driver opplysningskontorene for  animalsk mat).

Representantforslag

MDG 2013–2017 Representantforslag med SV og V om å endre omsetningsloven for å få mindre kjøttreklame, og representantforslag om merkeordning for bl.a. dyrevelferd.

Venstre 2013–2017 Spørsmål til  regjeringen om å  innføre hhv. merking av buregg og  merkeordning for dyrevelferd på  matvarer. Representantforslag med MDG og SV om å endre omsetnings- loven for å få mindre kjøttreklame. Jordbruksmeldingen: Merknad til  regjeringen om å lage et felles opplysnings- kontor med formål om å opplyse om bl.a. klima, økologi, og helse, eller legge ned alle opplysnings- kontorer unntatt  opplysningskontoret for frukt og grønt.

SV  2013–2017 Representantforslag med MDG og V om å endre omsetnings- loven for å få mindre kjøttreklame. Jordbruksmeldingen: Merknad til regjeringen om å vurdere nytteeffekten av opp- lysningskontorene opp mot dagens behov for forbrukerinformasjon.

RØDT 2013–2017 *

AP 2013–2017 Jordbruksmeldingen: Merknad til regjeringen om å vurdere nytteeffekten av opp- lysningskontorene opp mot dagens behov for forbrukerinformasjon.

FrP 2013–2017 Jordbruksmeldingen: Partiets landbruksminister foreslo å avslutte det statlige bidraget til opp- lysningskontorene for kjøtt, egg og melk. Merknad fra stor- tingsrepresentanter til regjeringen om å avvikle finansieringen av opplysnings- kontorene over omsetningsavgiften.

Høyre 2013–2017 Jordbruksmeldingen: Merknad til regjeringen om å avvikle finansieringen av  opplysnings- kontorene over  omsetningsavgiften.

KrF 2013–2017 Jordbruksmeldingen: Merknad til regjeringen om å vurdere nytteeffekten av opp- lysningskontorene opp mot dagens behov for forbrukerinformasjon.

SP  2013–2017 Jordbruksmeldingen: Merknad til regjeringen om å vurdere nytteeffekten av opp- lysningskontorene opp mot dagens behov for forbrukerinformasjon

Plantebasert kosthold mot fedme, diabetes og hjertesykdommer – randomisert studie

vegansk-sunt-hjerte-og karsykdom-overvekt
Pasienter som får råd om å spise 100 % plantebasert får større forbedringer både når det gjelder vekttap og blodprøver, viser en ny intervensjonsstudie

Mennesker med fedme, type 2 diabetes, hjerte- og karsykdom sykdom eller risikofaktorer for hjertesykdom som får råd om å ha et helt vegetarisk (vegansk) kosthold  viser betydelig forbedring når det gjelder vekttap og risikomarkører for hjerte- og karsykdom og metabolsk syndrom sammenlignet med personer som bare får vanlig oppfølging og kostholdsråd. Dette ifølge en studie publisert i tidsskriftet Nutrition & Diabetes, som er en del av tidsskriftet Nature.

Forskere lot 65 personer til å enten få vanlig oppfølging og kosthold eller råd om et helt plantebasert kosthold basert på lite bearbeidede matvarer fra planteriket, en såkalt whole food plant based diet. Vekt og risikomarkører for hjerte-og karsykdommer ble monitorert i et år.

Det ble funnet at gruppen som skulle ha et plantebasert kosthold hadde signifikant større vekttap og en mer uttalt reduksjon av kolesterolverdier, både ved 6 måneder og ved 12 måneder.

Forskerne konkluderte med at plantebasert kosthold fører til betydelige forbedringer i kroppsmasseindeks (BMI eller KMI), kolesterol og andre risikofaktorer. Vektnedgangen som ble sett i denne intervensjonsstudien er større enn noensinne er registrert i noen andre studier der det ikke var begrenset kaloriinntak eller økt mosjonsnivå. Les mer om helsefordeler ved plantebasert kosthold her, og sjekk kilder her

Results: At 6 months, mean BMI reduction was greater with the WFPB diet compared with normal care (4.4 vs 0.4, difference: 3.9 kg m−2 (95% confidence interval (CI)±1), P<0.0001). Mean cholesterol reduction was greater with the WFPB diet, but the difference was not significant compared with normal care (0.71 vs 0.26, difference: 0.45 mmol l−1 (95% CI±0.54), P=0.1), unless dropouts were excluded (difference: 0.56 mmol l−1 (95% CI±0.54), P=0.05). Twelve-month mean reductions for the WFPB diet group were 4.2 (±0.8) kg m−2 BMI points and 0.55 (±0.54, P=0.05) mmol l−1 total cholesterol. No serious harms were reported.
Conclusions: This programme led to significant improvements in BMI, cholesterol and other risk factors. To the best of our knowledge, this research has achieved greater weight loss at 6 and 12 months than any other trial that does not limit energy intake or mandate regular exercise.

Link til studien er tilgjengelig her.

N Wright, L Wilson, M Smith, B Duncan and P McHugh, The BROAD study: A randomised controlled trial using a whole food plant-based diet in the community for obesity, ischaemic heart disease or diabetes. Nutrition & Diabetes (2017) 7, e256

Bjørknes ernæring: Er B12 tilskudd verre enn kreft og hjerteinfarkt?

Å rekruttere framtidige melkedrikkere er et viktig mål med skolemelkeordningen

Etter et stort oppslag om en familie der barna hadde vegansk kosthold, noe som både er anerkjent som forsvarlig av Helsedirektoratet, leger, helseforskere og verdens største forening for ernæringsfysiologer, spør Bjørknes Høyskole, Ernæring på sin Facebook-side: Er det greit å anbefale et kosthold som krever at man tar tilskudd for å unngå mangelsykdommer? Jeg har da en del spørsmål om kosthold og kosttilskudd tilbake:

 • Synes Bjørknes ernæring det er greit at gravide tar tilskudd av folat, og at spedbarn får sprøyte med vitamin K?
 • Er det greit å ta tran? Tran er tilskudd av vitamin D som har vært brukt i generasjoner i Norden, hva synes Bjørknes ernæring om tran?
 • Er det greit å bo i Norden der det er så lite sol om vinteren av store deler av befolkningen har lave verdier av vitamin D i blodet?
 • Er det greit for Bjørknes ernæring å anbefale et kosthold med matvarer som øker risiko for å få kreft i bl.a. tykkarm (kjøtt og spesielt ferdigprodukter av kjøtt, såkalt bearbeidet kjøtt), magesekk (kjøttprodukter) og prostata (meieriprodukter), samt økt risiko for å dø av flere sykdommer (kjøttprodukter og rødt kjøtt)?
 • Er det greit å anbefale matvarer som frarådes av verdens ledende kreftforskere som IARC, AICR, WCRF og Harvard (ferdigprodukter av kjøtt, mens halvparten av kjøttinntaket i Norge kommer nettopp fra bearbeidet kjøtt)?

Når noen, og spesielt fagpersoner innen ernæring, problematiserer bruken av tilskudd va vitamin B12, som lages av bakterier og er på en måte et «naurprodukt», uten å problematisere alle de utallige kreftfremkallende og syksomsfremkallende stoffene som finnes i animalske matvarer – såkalte «naturlige» kilder til vitamin B12, så er det naturlig å stille spørsmålstegn: Hvorfor gjør ikke ernæringsfysiologene det?

Har ikke Bjørknes ernæring lest alle de mange metaanalysene om sammenhengen mellom kjøtt, melk og kreft, og andre livsstilssykdommer? Og hva er problemet med å bruke tilskudd av vitamin B12? Er bruken av vitamin B12 forbundet med kreft, hjerte- og karsykdommer og diabetes? I motsetning til kjøttprodukter og meieriprodukter – nei.

 • Hva tenker Bjørknes ernæring om at hele halvparten kjøttinntaket i Norge kommer i form av bearbeidet kjøtt?
 • Er det greit at en stor del av næringsstoffer i norsk kosthold kommer fra matvarer som bør begrenses (kjøtt, fete meieriprodukter og egg)?
 • Er det greit å anbefale et kosthold der 50 % av norske gravide får i seg urovekkende lite jod?
 • Er det greit at to tredjedeler av norske spedbarn får påvist lave verdier av vitamin B12 i blodet?
 • Et vegansk kosthold har mange godt dokumenterte helsefordeler som bl.a. lavere risiko for å dø av hjerteinfarkt, og lavere risiko for flere typer kreft. Er det greit å gå glipp av disse helsefordelene?
 • Er det verre å ta tilskudd av vitamin B12 eller dø mange år for tidlig, og lide av sykdommene?
 • Er tilskudd av vitamin B12 assosiert med lidelser som hjerteinfarkt, overvekt, kreft i prostata osv?
 • Synes Bjørknes Ernæring at det er greit at mange nordmenn ikke får i seg nok fiber, fullkorn og grønnsaker, og at flere befolkningsgrupper har lavt inntak av jod, jern, fiber og folat?
 • Vet Bjørknes ernæring at både vitamin B12, jod og mange andre vitaminer og mineraler kunstig tilsettes maten til husdyrene? Og at husdyrene er i praksis feilernært og har svært usunn livsstil med minimalt med bevegelse og opphold i sollys?

Enkelte ernæringsfysiologer o.a. ser ikke pasienter og tenker ikke på sykdom. Det virker som om de bare tenker på sine nettkalkulatorer, tall, enheter, gram og mikrogram, næringsstoffer isolert, gjerne også isolert fra matvarer. På tide å tenke nytt!

Plantebasert kosthold beskytter mot diabetes og hejrte- og karsykdom

Et sunt plantebasert kosthold beskytter mot diabetes type to og hejrte- og karsykdom
Et sunt plantebasert kosthold beskytter mot diabetes type to og hejrte- og karsykdom, viser en ny doktoravhandling

Et sunt plantebasert kosthold beskytter mot diabetes type to og hejrte- og karsykdom, viser en ny doktoravhandling

De som spiser mer plantebasert ser ut til å ha redusert risiko for type 2 diabetes og hjerte- og karsykdommer. Dette ifølge en doktoravhandling fra Harvard University.

Forskerne har undersøkt hvordan ulike plantebaserte kostholdsmønstre kan redusere risikoen for sykdom. Forskerne analyserte matinntak og forekomst av hjerte-og karsykdommer og type 2-diabetes hos ca. 200 000 mennesker i Nurses’ Health Study I og II og Health Professionals Follow-up Study.

Deltakerne ble delt i henhold til tre ulike kostholdsindekser:
1. Hovedsakelig plantebasert kosthold (Overall plantbased diet index – PDI) – der deltakerne spiste mer matvarer fra planteriket og mindre av dyreriket.
2. Sunt plantebasert kosthold (Healthful plantbased diet index HPDI) der deltakerne spiste mer av ikke-bearbeidede matvarer som frukt, grønnsaker, belgfrukter og helkorn, og mindre bearbeidede matvarer som sukker og hvitt mel, og mindre mengder animalske matvarer.
3. Usunt plantebasert kosthold (Unhealthful plantbased diet index uPDI) der deltakerne spiste mer av bearbeidede matavrer fra planteriket, mindre ikke-bearbeidede matvarer og mindre mengder animalske matvarer.

Det ble funnet ut at jo nærmere kostholdet var PDI, altså hovedsakelig plantebasert kosthold, jo lavere risiko var det for hjerte- og karsykdommer og diabetes type 2. HPDI viste en signifikant større risikoreduksjon og deltakere som spiste mer i henhold til uPDI viste en økt risiko for sykdom.

Forskernes konklusjon er at disse data viser at plantebaserte kostholdsmønstre, spesielt de som er basert på lite bearbeidede matavrer, har en sterk sammenheng med redusert risiko for type 2 diabetes og kardiovaskulær sykdom.

What Did the Researchers Do and Find?

We analyzed data from three studies that followed more than 200,000 male and female health professionals across the US for more than 20 y, regularly collecting information on their diet, lifestyle, medical history, and new disease diagnoses.
We found that having a diet that emphasized plant foods and was low in animal foods was associated with a reduction of about 20% in the risk of diabetes.
Consumption of a plant-based diet that emphasized specifically healthy plant foods was associated with a larger decrease (34%) in diabetes risk, while consumption of a plant-based diet high in less healthy plant foods was associated with a 16% increased diabetes risk.

Link til avhandlingen er tilgjengelig her

Link til den nyeste utgivelsen av avhandlingen er tilgjengelig her.

Satija, Ambika. 2016. Plant-Based Diets and Risk of Type 2 Diabetes and Coronary Heart Disease. Doctoral dissertation, Harvard T.H. Chan School of Public Health.

Den grønne kassa – en start på sunnere kosthold (og sunnere liv)

Den grønne kassa kan være en god start på et sunnere liv
Den grønne kassa kan være en god start på et sunnere liv, og hjelper deg til å bli kjent med råvarer fra planteriket og nye, plantebaserte middager

Plantebasert kosthold er et sunt kosthold – det er det ikke tvil om. Plantebasert kosthold inneholder betydelig mindre kjøtt, egg og meieriprodukter enn et typisk vestlig kosthold (eller et typisk norsk kosthold). Å legge om til 100 % plantebsert kosthold på en gang kan være krevende for mange. Det er derfor lurt å gradvis legge om til et mer plantebasert kosthold, og begynne med middager som baseres på bønner, erter og kikerter istedenfor kjøtt. Å bestille Den grønne kassa kan være en måte å gjøre det på.

Man behøver ikke være veganer eller vegetarianer for å spise mindre kjøtt og leve sunnere. En måte å starte et sunnere liv og et mer plantebasert kosthold på er å bestille matvarer/råvarer og oppskrifter levert på dør, slik at man blir kjent med hovedingrediensene i plantebaserte middager, og finner ut hvilke nye matvarer og retter man liker best.

Hva er Den grønne kassa?

Den grønne kassa er et nytt, helsefremmende og etisk konsept der en stor eske med sunne ferske råvarer/matvarer og oppskriftshefte leveres på dør. Tjenesten kommer fra Veganermat AS. Alle matvarer kommer fra planteriket, og 95 % er økologiske – grønnsaker, krydder, bønner, saus, urter, nøtter, fuskekjøtt o.a. – slik at man kan lage sunne veganske retter hjemme. Med Den grønne kassa kan familier lære å lage sunn og næringsrik plantebasert mat hjemme, fra bunnen av. Matvarer i en kasse er beregnet for 3 eller 5 middager, for 1, 2 eller 4 personer.

Oppskriftene kommer fra Veganmisjonen og Veganslife, og næringsinnholdet er utregnet av Marie Vogt som har bachelor i ernæring. Her er noen eksempler på middager fra Den grønne kassa man kan begynne med:

tacosuppe-den-grønne-kassaTacosuppe med sorte bønner og mais (bilde: Jane H. Johansen)

pølsegryte med rosenkål og rotgrønnsakerPølsepanne med rotmos

Linsekaker med potet- og løkformLinsekaker med løk- og potetform

sopp-lotusskinke-gryteNudler i persillepesto med lotusskinke

Gratinerte portobellosopp med risottoGratinerte portobellosopp med risotto

den grønne kassa vegan

Den grønne kassa fra Veganermat – med varer og oppskrifter

krydderposer-avokado-lime-løkerKrydderposer fra Den grønne kassa

RåkostSpis råkost – så ofte som mulig! Rapsolje, krydder, salt og eddik gjør råkosten både sunnere og bedre i smaken.

 

Erstatt kjøtt med bønner, sier britiske helsemyndighetene

Bønner, linser og erter-sunn vekt
Bønner, linser og erter kan med stor helsefordel erstatte kjøtt i kosten, sier både britiske og svenske helsemyndigheter

Erstatt kjøtt med bønner, sier helsemyndighetene | Helsepersonell for plantebasert kosthold

Helsemyndighetene i Storbritannia har oppdatert sine kostholdsråd. Nå anbefaler de å spise mindre bearbeidet kjøtt og rødt kjøtt, og mer bønner, linser, erter og kikerter, som er sunne og gode kilder til protein. Dette skriver nettsiden Pulses.org   som har et formål å fremme kunnskap om belgvekster. Britiske helsemyndigheter sier også at vi hovedsakelig bør spise plantebasert.

Les mer:

«The UK government has updated its dietary guidelines. The newly revised EatWell Guide recommends people eat more plants, get more of their protein from beans and pulses and cut down on processed and red meat. It’s a good step forward towards encouraging healthier, more sustainable diets.

The EatWell Guide is a policy tool used to define government recommendations on eating healthily and achieving a balanced diet. It is a visual guide in the shape of a plate, which shows the different food groups and illustrates healthy food options, as well as the recommended balance between them. Its advice has remained practically unchanged for 20 years, but this month’s update now explicitly aims to help people choose food that is more sustainable.

How does it do that? The EatWell Guide proposes we should be eating mostly plant-based foods and less animal products. Fruits, vegetables and starchy foods, like pasta and potatoes, take up most of the plate – according to EatWell these foods should be the source of 76% of our daily calories. When it comes to protein, the recommendation is to choose more beans and pulses and less processed and red meat. The amazing benefits of pulses are highlighted in the guidance too. Beans, peas and lentils are presented as good alternatives to meat because they’re naturally very low in fat, and they’re high in fibre, protein, vitamins and minerals.»

2016 er FNs år for belgvekster

2016 - FNs år for belgvekster
2016 – FNs år for belgvekster

FN har erklært 2016 for internasjonalt år for belgvekster, både av helse-, miljø- og bærekraftshensyn http://www.fao.org/pulses-2016/en/. I Norge kan man dyrke en god del erter og bønner, 40 ganger mer enn det dyrkes i dag. Bønner og erter er et sunt og næringsrikt menneskeføde, og inneholder viktige aminosyrer, jern, sink, selen m.m.  Spesielt er erter og bønner rike på viktige aminosyrer, blant annet lysin  Bønner kan erstatte kjøtt i kosten.

I Norge kan man ikke dyrke linser, men man kan dyrke erter og bønner, og ifølge artikkelen fra NILF og Bioforsk kan dyrkning av erter og bønner i Norge øke med 40 ganger – og det er ingen vits å produsere kraftfôr – vi kan spise både korn, erter og bønner direkte, med stor helsefordel (se ”Økt matproduksjon på norske arealer” http://agrianalyse.no/file=3347   og http://www.bioforsk.no/ikbViewer/Content/53802/11_Erter.pdf )

Det bør satses både på dyrkning av belgvekster i Norge til menneskemat, samt opplæring av folk flest om at belgvekster har høy næringsverdi, samt hvordan lage smakfulle retter av belgvekster. Også fryseundustrien kan produsere fergigretter av belgvekster som f.eks erteburgere, falafler, pateer, gryter o.l.

Samtidig er redusert kjøttforbruk bra for miljøet og fornuftig bruk av matressurser, fordi husdyrene forbruker mye mer energi og næring (kraftfôr) enn de produserer. Også norske sauer spiser en del kraftfôr, og hele 50 % av matrasjonen til norske kuer er kraftfôr. Flere hundre tonn soya brukes til å lage kraftfôr til norske husdyr, og kun en tredjedel av den soyaen som brukes kunne dekke behovet for protein for alle nordmenn. Soya til laksefôr kommer i tillegg.

Les mer om den lite helsevennlige ernærignspolitikken her

Plantebasert kosthold er bra for tarmfloraen

Et plantebasert kosthold bidrar til en sunnere tarmflora, viser en studie. Veganere ser ut til å ha enda sunnere tarmflora enn vegetarianere.
Et plantebasert kosthold bidrar til en sunnere tarmflora Veganere-vegetarianere. Kilde: Pixabay

Mennesker som har et kosthold med høyt innhold av grønnsaker, belgvekster, frukt og korn har en bakterieflora (bakteriesammensetning) som kan beskytte mot sykdom. Dette er resultater fra en studie publisert i tidsskriftet Gut under British Medical Journal Group.

Forskerne registrerte kostmønster til 153 italienere som enten hadde blandet kosthold, var vegetarianere eller veganere. Deltakerne ble delt inn i grupper avhengig av i hvor stor grad deres kosthold tilnærmet seg en såkalt middelhavskost, altså kost basert på belgvekster, frukt, grønnsaker og fett fra planter, og med minimalt inntak av kjøtt, smør og sukker.

Forskerne fant en klar sammenheng mellom høyere tilslutning til middelhavskosthold og høyere nivåer av kortkjedede fettsyrer i avføringen, og et høyere nivå av bakteriene Prevotella og Firmicutes, som i tidligere studier har vist seg å være beskyttende mot inflammatoriske sykdommer (sykdommer der betennelse er en av de underliggende mekanismene) og kreft.

Det ble også funnet at lavere tilslutning til middelhavskosten var forbundet med et høyere innhold av TMAO i urinen. TMAO, trimethylamine oxide, er en metabolitt (et nedbrytningsstoff) som er knyttet til aterosklerose (åreforkalkning) og hjerte- og karsykdommer.

Les også:

Totalt var tilslutning til middelhavskosten svært høy blant deltakerne. De som hadde høyest tilslutning til middelhavskosten var veganere (88%), deretter kom vegetarianere (65%), mens altetere (de med blandet kosthold) hadde den laveste tilslutningen til middelhavskosten (30%).

Kosthold spiller en viktig rolle i utformingen av sammensetningen av tarmfloraen, samt bestemmer repertoaret av mikrobielle metabolitter som kan påvirke menneskehelsen. Det typiske vestlige kostholdet er alteterkosthold, mens middelhavskosten, som er vanlig i den vestlige middelhavskulturen, er per i dag det ernæringsmessig anbefalte kostmønsteret, og som innebærer høyt inntak av korn, frukt, grønnsaker og belgvekster (bønner, linser, erter og kikerter).

«Western diet corresponds to that of an omnivore; however, the Mediterranean diet (MD), common in the Western Mediterranean culture, is to date a nutritionally recommended dietary pattern that includes high-level consumption of cereals, fruit, vegetables and legumes.»

«Conclusions High-level consumption of plant foodstuffs consistent with an MD is associated with beneficial microbiome-related metabolomic profiles in subjects ostensibly consuming a Western diet.»

Kilder:

Francesca De Filippis, Nicoletta Pellegrini, Lucia Vannini, Ian B Jeffery, Antonietta La Storia, Luca Laghi, Diana I Serrazanetti, Raffaella Di Cagno, Ilario Ferrocino, Camilla Lazzi, Silvia Turroni, Luca Cocolin, Patrizia Brigidi, Erasmo Neviani, Marco Gobbetti, Paul W O’Toole, Danilo Ercolini, High-level adherence to a Mediterranean diet beneficially impacts the gut microbiota and associated metabolome. Gut 2015;0:1–10. doi:10.1136/gutjnl-2015-309957

Lenke til studien er tilgjengelig her http://gut.bmj.com/content/early/2015/09/03/gutjnl-2015-309957

Vegansk og vegetarisk kosthold – oppdatering fra Academy of Nutrition and Dietetics

Academy of Nutrition and Dietetics, verdens største forening for ernæringsfysiologer, har oppdatert sitt standpunkt om vegetariske kostholdstyper, inkludert helvegetarisk, eller vegansk, kosthold. Som for seks år siden skriver AND i dag at et riktig sammensatt vegansk kosthold kan være fullverdig og ha flere helsefordeler, først og fremst mtp. forebygging av de mest utbredte sykdommene – livsstilssykdommene som hjerte- og karsykdommer, diabetes type to og fedme.

Les også:

Oppsummeringen lyder slik:

It is the position of the Academy of Nutrition and Dietetics that vegetarian diets can provide health benefits in the prevention and treatment of certain health conditions, including atherosclerosis, type 2 diabetes, hypertension, and obesity.

Well-designed vegetarian diets that may include fortified foods or supplements meet current nutrient recommendations and are appropriate for all stages of the life cycle, including pregnancy, lactation, infancy, childhood, and adolescence. Vegetarians must use special care to ensure adequate intake of vitamin B-12.

Vegetarian diets are primarily plant-based, comprised of grains, legumes, nuts, seeds, vegetables, and fruit; do not include flesh foods (beef, pork, poultry and fowl, wild game, and fish); and may or may not include some animal products, such as dairy (milk and milk products), eggs, and processed foods that contain casein or whey.

Although vegetarians may have a higher deficiency risk for some nutrients (eg, vitamin B-12) compared to nonvegetarians, nutritional deficiencies are not the main causes of mortality or morbidity in Western societies.

Vegetarian diets are associated with a lower risk of ischemic heart disease, hypertension, type 2 diabetes, obesity, and some types of cancer; low-fat vegetarian diets, in combination with other healthy lifestyle factors, have been shown to be effective in the treatment of these diseases.

Vegetarians have lower low-density lipoprotein, better serum glucose control, and lower oxidative stress. Low intake of foods containing saturated fat and cholesterol, and high intake of vegetables, fruits, whole grains, legumes, nuts and seeds, and soy products that are rich in fiber and phytochemicals are components of a vegetarian diet that contribute to reduction of chronic disease.

Les også:

Kilde: Diana Cullum-Dugan, RDN, LDN, Roman Pawlak, PhD, RD: Position of the Academy of Nutrition and Dietetics: Vegetarian Diets. Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics. Volume 115, Issue 5, May 2015, Pages 801–810 http://www.andjrnl.org/article/S2212-2672%2815%2900261-0/abstract

Plantebaesrt kosthold kan beskytte mot brystkreft

Plantebaesrt kosthold beskytter mot brystkreft.
Plantebaesrt kosthold beskytter mot brystkreft, viser en ny studie der plantebasert kosthold var assosiert med 27 % risikoreduksjon

En ny studie publisert i American Journal of Clinical Nutrition viser redusert risiko for brystkreft hos kvinner som har et mer plantebasert kostholdsmønster. Forskerne brukte to kohorter (kull) for å identifisere og bekrefte sammenhengen mellom kostholdsmønstre og risikoen for brystkreft.

Forskerne analyserte kostholdet til 3320 kvinner fra kohorten the Canadian Study of Diet Lifestyle and Health (CSDLH med totalt 39,532kvinner) og 49 410 kvinner fra kohorten National Breast Screening Study (NBSS). Til sammen ble 4756 tilfeller av brystkreft registrert.

Tre kostholdsmønstre ble identifisert og deres sammenheng med risiko for brystkreft ble beregnet. Av disse viste et mer plantebasert (sunt) kostholdsmønster 27% redusert risiko for brystkreft. Et kostholdsmønster med mer kjøtt og poteter viste 26% økt risiko for brystkreft i en kohort (CSDLH). I den andre kohorten (NBSS) var kostholdet med mer kjøtt assosiert med 31% øket risiko for brystkreft.

Forskerne konkluderer med at et mer plantebasert kostholdsmønster hvor rødt kjøtt er begrenset, kan være forbundet med redusert risiko for brystkreft, spesielt hos postmenopausale kvinner.

Conclusion: Adherence to a plant-based diet that limits red meat intake may be associated with reduced risk of breast cancer, particularly in postmenopausal women.

Lenke til studien er her

Chelsea Catsburg, Ryung S Kim, Victoria A Kirsh, Colin L Soskolne, Nancy Kreiger, and Thomas E Rohan. Dietary patterns and breast cancer risk: a study in 2 cohorts. Am J Clin Nutr April 2015. doi: 10.3945/​ajcn.114.097659