Kjøtt øker risikoen for tidlig død – også når man spiser mer frukt og grønnsaker

rødt-kjøtt-tidlig-død
De som spiser mer rødt kjøtt har økt risiko for tidlig død – selv om de spiser mer frukt og grønnsaker

Mennesker som spiser mer rødt kjøtt har økt risiko for tidlig død, selv om de spiser mer frukt og grønnsaker. Dette ifølge en svensk studie publisert i American Journal of Clinical Nutrition.

Forskerne fulgte 74645 deltakere i den svenske Swedish Mammography Cohort og Cohort of Swedish Men. Deres kosthold ble registrert, samt dødsårsaken under oppfølging.

Det ble funnet at de som spiste mest kjøtt hadde en 21% økt risiko for tidlig død av alle årsaker og 29% økt risiko for tidlig død av hjerte- og karsykdom sammenlignet med dem som spiste minst kjøtt. Resultatene var uavhengig av om deltakerne spiste lite, middels eller mye frukt og grønnsaker.

«Conclusion: High intakes of red meat were associated with a higher risk of all-cause and CVD mortality. The increased risks were consistently observed in participants with low, medium, and high FV consumption.»

Rødt kjøtt, spesielt bearbeidet kjøtt, øker risiko for flere typer kreft, bl.a. kreft i spiserør, prostata og tykktarm. Rødt kjøtt øker risiko for hjerte- og karsykdom, diabetes type to og overvekt.  Mer om kjøtt og helse er her

Link til studiet er tilgjengelig her.

Kilde: Andrea Bellavia, Frej Stilling, and Alicja Wolk, High red meat intake and all-cause cardiovascular and cancer mortality: is the risk modified by fruit and vegetable intake? First published August 24, 2016 Am J Clin Nutr ajcn135335,  doi: 10.3945/ajcn.116.135335

Belgvekster beskytter mot hjerte- og karsykdom

belgvekster-beskytter-mot-hjerte-og-karsykdommer
Bønner, linser og erter beskytter mot hjerte- og karsykdom, ifølge en stor studieoppsummering. Belgvekster er gode kilder til protein og kan erstatte kjøtt i kosten. Les om belgvekster og helse her

De som spiser mer belgfrukter (bønner, linser, erter og kikerter) har en lavere risiko for hjerte- og karsykdommer. Dette er i henhold til en metaanalyse publisert i tidsskriftet Public Health Nutrition.

Forskerne analyserte data fra 14 studier som vurderte inntaket av belgvekster og risiko for hjerte- og karsykdommer. Totalt var det 367000 deltakere og 18475 tilfeller av hjerte- og karsykdom i studiene.

Les også:

Det ble funnet at mennesker som spiste mer belgfrukter hadde en 10% redusert risiko for hjerte- og karsykdom sammenlignet med de som spiste mindre. Forskerne konkluderer med at inntak av belgfrukter har vært forbundet med lavere risiko for hjerte- og karsykdommer.

Lenke til studien er tilgjengelig her.

Stefano Marventano, Maria Izquierdo Pulido, Claudia Sánchez-González, Justyna Godos, Attilio Speciani, Fabio Galvano and Giuseppe Grosso. Legume consumption and CVD risk: a systematic review and meta-analysis. Public Health Nutrition, Published online: 31 August 2016. DOI: http://dx.doi.org/10.1017/S1368980016002299

Vegetarisk kosthold reduserer risiko for livsstilssykdommer

Plantebasert kosthold kan reversere hjerte- og karsykdom
Plantebasert og vegetar kosthold kan forebygge diabetes type to og hjerte- og karsykdom, samt gi bedre vektkontroll

Vegetarisk kosthold kan redusere risiko for livsstilssykdommer som diabetes og hjerte- og karsykdommer med 20 – 25%, samt gir bedre vektkontroll, viser en ny studieoppsummering. Forskerne oppsummerte de eksisterende metaanalyser, europeiske kohorter og randomiserte kontrollerte studier. Oppsummeringen er publisert i tidsskriftet Nutrition Bulletin.

Nyere funn fra metaanalyser, europeiske kohorter og randomiserte kontrollerte
studier (RCT) som evaluerte forholdet mellom plantebaserte kosttyper (dvs. de som hovedsakelig baseres på planteføde, for eksempel vegetarisk, vegansk, middelhavskost), og forekomsten av, eller risikofaktorer for, hjerte- og karsykdom (CVD), type 2 diabetes (T2D) og fedme ble vurdert i oppsummeringen.

Les også:

Resultater fra meta-analyser av epidemiologiske studier indikerer at de som har plantebasert kosthold har rundt 20-25% lavere risiko for å utvikle hjerte- og karsykdom og en tilsvarende redusert  risiko for å utvikle diabetes type to.

Data fra RCT indikerer at de som har plantebasert kosthold har lavere total kolesterol, low-density lipoprotein-kolesterol og blodtrykk, og beskjeden reduksjon i inflammatoriske og endoteliale markører.

Høyere inntak av plantekost har vært forbundet med lavere forekomst av fedme, lavere BMI og smalere livvidde. Les mer hva oppsummert forskning viser her

For vekttap, ser det ut at plantbasert kosthold fører til vekttap som kan sammenlignes med den som oppnås på konvensjonelle kosthold med kalorirestriksjon, men med bedre total vektkontroll.

Helheten av bevis indikerer at det er fordeler for kardiovaskulær helse, risiko for å utvikle T2D og vektkontroll ved å ha et plantebasert kosthold.

Fra et ernæringsmessig perspektiv har plantebaserte kostholdstyper en tendens til å inneholde mindre mettet fett, mer umettede fett og fiber, og har lavere energitetthet  sammenlignet med typiske vestlige kosthold.

«Evidence from meta-analyses of epidemiological studies indicates that those following plant-based dietary regimes have around 20–25% lower risk of developing CVD and a similar reduced risk of developing T2D.

Evidence from RCTs indicates that those following plant-based dietary regimes have lower total cholesterol, low-density lipoprotein-cholesterol and blood pressure, and modest reductions in inflammatory and endothelial markers.

Higher intake of plant foods has been associated with lower incidence of obesity, lower BMI and smaller waist circumference.»

Lenke til studien er her

Harland, J., Garton, L. An update of the evidence relating to plant-based diets and cardiovascular disease, type 2 diabetes and overweight.
Nutrition Bulletin 41-4-1467-3010 http://dx.doi.org/10.1111/nbu.12235

Plantebasert kosthold beskytter mot diabetes og hejrte- og karsykdom

Et sunt plantebasert kosthold beskytter mot diabetes type to og hejrte- og karsykdom
Et sunt plantebasert kosthold beskytter mot diabetes type to og hejrte- og karsykdom, viser en ny doktoravhandling

Et sunt plantebasert kosthold beskytter mot diabetes type to og hejrte- og karsykdom, viser en ny doktoravhandling

De som spiser mer plantebasert ser ut til å ha redusert risiko for type 2 diabetes og hjerte- og karsykdommer. Dette ifølge en doktoravhandling fra Harvard University.

Forskerne har undersøkt hvordan ulike plantebaserte kostholdsmønstre kan redusere risikoen for sykdom. Forskerne analyserte matinntak og forekomst av hjerte-og karsykdommer og type 2-diabetes hos ca. 200 000 mennesker i Nurses’ Health Study I og II og Health Professionals Follow-up Study.

Deltakerne ble delt i henhold til tre ulike kostholdsindekser:
1. Hovedsakelig plantebasert kosthold (Overall plantbased diet index – PDI) – der deltakerne spiste mer matvarer fra planteriket og mindre av dyreriket.
2. Sunt plantebasert kosthold (Healthful plantbased diet index HPDI) der deltakerne spiste mer av ikke-bearbeidede matvarer som frukt, grønnsaker, belgfrukter og helkorn, og mindre bearbeidede matvarer som sukker og hvitt mel, og mindre mengder animalske matvarer.
3. Usunt plantebasert kosthold (Unhealthful plantbased diet index uPDI) der deltakerne spiste mer av bearbeidede matavrer fra planteriket, mindre ikke-bearbeidede matvarer og mindre mengder animalske matvarer.

Det ble funnet ut at jo nærmere kostholdet var PDI, altså hovedsakelig plantebasert kosthold, jo lavere risiko var det for hjerte- og karsykdommer og diabetes type 2. HPDI viste en signifikant større risikoreduksjon og deltakere som spiste mer i henhold til uPDI viste en økt risiko for sykdom.

Forskernes konklusjon er at disse data viser at plantebaserte kostholdsmønstre, spesielt de som er basert på lite bearbeidede matavrer, har en sterk sammenheng med redusert risiko for type 2 diabetes og kardiovaskulær sykdom.

What Did the Researchers Do and Find?

We analyzed data from three studies that followed more than 200,000 male and female health professionals across the US for more than 20 y, regularly collecting information on their diet, lifestyle, medical history, and new disease diagnoses.
We found that having a diet that emphasized plant foods and was low in animal foods was associated with a reduction of about 20% in the risk of diabetes.
Consumption of a plant-based diet that emphasized specifically healthy plant foods was associated with a larger decrease (34%) in diabetes risk, while consumption of a plant-based diet high in less healthy plant foods was associated with a 16% increased diabetes risk.

Link til avhandlingen er tilgjengelig her

Link til den nyeste utgivelsen av avhandlingen er tilgjengelig her.

Satija, Ambika. 2016. Plant-Based Diets and Risk of Type 2 Diabetes and Coronary Heart Disease. Doctoral dissertation, Harvard T.H. Chan School of Public Health.

Sunne karbohydrater bedre enn mettet fett mot hjerte- og karsykdom

Flerumettet fett, enumettet fett og sunne karbohydrater er sunnere enn mettet fett
Flerumettet fett, enumettet fett og langsomme karbohydrater er sunnere enn mettet fett, viser forskning

Det å delvis erstatte mettet fett med sunne karbohydratrike matvarer og ikke-mettet fett reduserer risikoen for hjerte- og karsykdom med opp til 25 %, ifølge resultater av en studie på over 100000 mennesker, publisert i Journal of the American College of Cardiology (1).

Studieresultatene støtter en (Schwab 2014) av de eksisterende systematiske kunnskapsoppsummeringer om fett og kroniske sykdommer, som konkluderte med overbevisende dokumentasjon for at det å delvis erstatte mettet fett med umettet kan beskytte mot hjerte- og karsykdom (2). Ifølge  en av de nyeste systematiske kunnskapsoppsummeringene som er gjort av Dietary Guidelines Advisory Committee (DGAC), som er ekspertgruppen under helsemyndighetene USA, bør inntaket av mettet fett ligge under på 10% av energiinntaket.

Forskerne i studien analyserte data fra deltakerne i to store, kjente kohorter: 84628 kvinner i alderen 30-55 år (Nurses’ Health Study, 1980-2010) og 42908 menn i alderen 40-75 år (Health Professionals Follow-up Study, 1986-2010). En kohort er en betegnelse som brukes i statistiske analyser, og er en gruppe individer med bestemte fellestrekk. Studiedeltakerne var friske, dvs. at de ikke hadde diabetes, hjerte- og karsykdom eller kreft i starten av studiene. Deres kosthold ble registrert og analysert, og karbohydrater ble delt inn i enten fullkorn eller raffinerte karbohydrater (refined starches/sugars). Så undersøkte forskerne om deltakerne fikk hjerteinfarkt eller døde pga. hjerte- og karsykdom senere. I løpet av 24-30 år med oppfølging var det 7667  tilfeller av hjerte- og karsykdom, og av dem 2700 dødsfall.

Les også:

Flerumettet fett og sunne karbohydrater kan beskytte mot hjerte- og karsykdom

Høyere inntak av flerumettede fettsyrer (PUFA) og karbohydrater fra fullkorn var forbundet med lavere
risiko for hjerte- og karsykdommer, hvis man sammenlignet det høyeste med det laveste inntaket:

 • høyere inntak av flerumettet fett ga 20 % redusert risiko
 • høyere inntak av karbohydrater fra fullkorn ga 10 % redusert risiko.

Derimot var inntaket av karbohydrater fra raffinert stivelse og tilsatt sukker lett assosiert med økt risiko for hjerte- og karsykdom, men sammenhengen her var ikke statistisk signifikant.

Flerumettet fett og enumettet fett finnes i mat fra planteriket som for eksempel rapsolje, olivenolje, mandler, avokado og linfrø.

Les også:

Fullkorn og umettet fett er gunstigere enn mettet fett

De som erstattet 5% av energiinntaket fra mettet fett med tilsvarende energiinntak fra enten flerumettede fettsyrer (PUFA) , enumettede fettsyrer (MUFA), eller karbohydrater fra fullkorn var assosiert med henholdsvis 25%, 15% og 9% lavere risiko for hjerte- og karsykdom (disse sammenhengene var statistisk signifikante).

Det å erstatte mettet fett med karbohydrater fra raffinert stivelse eller tilsatt sukker hadde ikke en statistisk signifikant sammenheng med risiko for hjerte- og karsykdom.

«Conclusions: The findings indicate that unsaturated fats, especially PUFAs and/or high-quality carbohydrates should replace dietary saturated fats to reduce CHD risk.»
Kilder:
1. Li Y, Hruby A, Bernstein AM, et al. Saturated fats compared with unsaturated fats and sources of carbohydrates in relation to risk of coronary heart disease: a prospective cohort study. J Am Coll Cardiol. 2015;66:1538-1548.

Lenke ti lstudien er her http://www.acc.org/latest-in-cardiology/journal-scans/2015/09/29/14/15/saturated-fats-compared-with-unsaturated-fats-and-sources

2. Schwab, Lauritzen, Tholstrup, Haldorssoni, Riserus, Uusitupa, Becker: Effect of the amount and type of dietary fat on cardiometabolic risk factors and risk of developing type 2 diabetes, cardiovascular diseases, and cancer: a systematic review. Food Nutr Res. 2014 Jul 10;58. doi: 10.3402/fnr.v58.25145.

Lenken til studien er her http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25045347

Mørk sjokoalde – sunn eller ikke?

Mørk melkefri sjokolade er sunt
Mørk, melkefri sjokolade inneholder stoffer som kan bl.a. forebygge hjerte- og karsykdom. Sjokolade er også rik på viktige næringsstoffer som kalsium, magnesium, sink, protein o.a.
Det at sjokolade er sunt høres godt ut, men hvor sant er det? Stadig flere vitenskapelige studier viser at mørk sjokolade som matvare og enkelte stoffer sjokoladen inneholder kan ha helsefordeler, bl.a. forebygge hjerte- og karsykdom. Sjokolade er også rik på viktige næringsstoffer som aklsium, magnesium, sink, protein o.a.
Sjokolade har ikke akkurat fått status som helsekost ennå. Likevel er sjokoladens rykte som sunn mat på vei oppover.

Forskning viser at kakao har følgende sunne effekter

 • kan redusere kolesterolnivå, spesielt av LDL-kolesterolet
 • kan redusere risiko for hjerte- og karsykdommer
 • kan redusere risiko for blodpropp
 • kan reduserer risiko for diabetes
 • kan redusere blodtrykket
 • kan forbedre kognitiv funksjon
 • kan forbedre humøret grunnet gunstig innvirkning på serotonin og endorfin.

Tips til sunn sjokoladespising:

 • Velg sjokolade med høyt kakaoinnhold, minst 60 % kakao
 • Dropp melkesjokolade – melk kan binde antioksidanter og nøytralisere sjokoladens sunne virkning
 • Ikke drikk melk sammen med mørk sjokolade
 • Dypp frukt i smeltet mørk sjokolade – en sunn dessert
 • Lag rå kaker og mousse med kakaopulver, dvs. bland kakao med avokado, rå nøtter, tørket frukt og kjør i blender
 • Kakaopulver, banan og avokado passer godt sammen – bland alt sammen i en blender og smak til med søtning du liker

Les også: Sunne rå kaker – av frukt, nøtter og kakao

Antioksidanter i kakaobønner

Kakaobønner er rike på en klasse plantestoffer som kalles flavonoider. Flavonoider bidrar til å beskytte plantene mot miljøgifter og hjelper å reparere skader. Falvonoider finnes kun i matvarer fra planteriket, mest i bær, frukt, grønnsaker, bønner, vin og te. Når vi spiser mat rik på flavonoider, drar vi også nytte av plantenes egne beskyttelse mot skader på sellene. Flavanoider i kakaobønner har antioksidantvirkning og reduserer dermed selleskader. Antioksidanter hjelper kroppens celler å motstå skader forårsaket av frie radikaler som både dannes ved normale kroppslige prosesser, som for eksempel å puste, og fra miljøgifter, som sigarettrøyk.

Hvis kroppen din ikke har nok antioksidanter for å bekjempe frie radikaler, kan frie radikaler forårsake skade. For eksempel økning av low-density lipoprotein (LDL), også kjent som det «dårlige» kolesterolet som danne plakk inne på blodåreveggene.

Flavonoler er den viktigste typen flavonoid funnet i kakao (sjokolade). Disse plantekjemikalier, flavonoler, er ikke bare å finne i mørk sjokolade/kakaobønner. Det er flere matvarer fra planteriket som er rike på flavonoler: tyttebær, epler, peanøtter, løk, te og rødvin.

Les også:

Sjokolade og kakao mot hjertesykdom

Sjokolade og dens viktigste ingrediens, kakao, ser ut til å redusere risikofaktorer for hjertesykdom. Flavanoler i kakaobønner reduserer celleskader som spiller rolle i utvikling av hjerte- og karsykdommer, takket være sin antioksidantvirkning.

Flavanoler bidrar til å senke blodtrykket og forbedre funksjon av blodårer. I tillegg til å ha antioksidantvirkning, viser forskning at flavanoler har andre potensielle gunstige effekter på vaskulær helse, som for eksempel å senke blodtrykket, forbedrer blodsirkulasjon i hjernen og hjertet, og gjør blodplater mindre «klebrig» – noe som reduserer risiko for blodpropp.

I tillegg har noen undersøkelser knyttet sjokolade forbruket til redusert risiko for diabetes, slag og hjerteinfarkt. Det er dog viktig å huske at mer forskning er nødvendig for å bekrefte disse resultatene.

Les også: Forebygge hjerte- og karsykdom

Spise mer sjokolade?

Vil du inkludere mørk sjokoalde i kosten din, vær oppmerksom på en del ting. De fleste sjokoladetyper fra butikk inneholder melkefett, annet fett og sukker, og bidrar med en god del kalorier. Dette kan bidra til vektøkning, noe som er en risikofaktor for høyt blodtrykk, hjerte- og karsykdom og diabetes type to. På den andre siden inneholder kakao seg selv, i motsetning til sjokolade, lite sukker og fett samtidig som den gir helsefordeler.

Per i dag, nyt moderate mengder mørk sjokolade, f.eks 30 gram et par ganger i uken, og ikke glem å spise andre flavonoidrik mat som epler, rødvin, te, løk og tyttebær.

Les ogaå: Derfor er ikke melk den sunneste kilden til kalsium

Sjekk ingredienser i sjokoladen

Pass på at du velger ekte mørk sjokolade, og ikke bare blanding av melkefett, herdet vegetabilsk fett, sukker og tilsetningsstoffer. Godteri som bare har et trekk av mørk sjokolade på utsiden er ikke sunt for hjertet og blodårene. Sjekk hvilke andre ingredienser godteri inneholder, i tillegg til kakao. De andre ingredienser som kan bidra med masse ekstra fett, raske karbohydrater og kalorier. For det andre finnes det ikke per i dag en etablert anbefalt porsjonsstørrelse av sjokolade som er dokumentert å gi kardiovaskulære fordeler kakaobønner kan tilby, og det trengs mer forskning på dette området.

Ulik mengde flavonoler i sjokolade

Ikke alle typer sjokolade inneholder høye nivåer av flavanoler. Kakao har naturligvis en ganske sterk, bitter smak som kommer fra flavanoler. Når kakao blir bearbeidet til dine favorittsjokoladeprodukter, går kakao gjennom flere prosesser for å redusere denne bitre smaken. Jo mer sjokolade er behandlet (gjennom gjæring, alkalisering, steking, etc.), jo flere flavanoler går tapt.

Noen typer kommersielle sjokolader er svært bearbeidet. Selv om man trodde at mørk sjokolade inneholdt høye nivåer flavanoler, viser nyere forskning at det ikke alltid er sant – det kommer an på hvordan den mørke sjokoladen ble behandlet under produksjonen. Den gode nyheten er at de fleste store sjokoladeprodusenter er på utkikk etter måter å bevare flavanoler i sine bearbeidede sjokoladeprodukter.

Men per i dag er mørk sjokolade åpenbart det beste valget når det gjelder mengden flavonoler. Mørk sjokolade er bedre enn melkesjokolade.

Er fett i sjokolade sunt eller farlig?

Fettet i sjokolade kan komme fra flere kilder: Kakaobønner/kakaosmør og ulike tilsettinger som melkefett og andre typer fett. Fett som kommer fra kakaosmør består av like mengder fettsyrer: oljesyre (et «hjertesunt» enumettet fett som også finnes i bl.a.a avokado, mandler og olivenolje), stearinsyre og palmitinsyre. Stearin- og palmitinsyre er typer mettet fett. Mettet fett har vært knyttet til økning i LDL kolesterol og risikoen for hjertesykdom, men ulike typer mettet fett har ulik påvirkning her.

Forskning viser at stearinsyre ser ut til å ha en nøytral effekt på kolesterolet, verken hever eller senker den. Palmitinsyre i seg selv påvirker kolesterolnivået. Likevel, dette betyr ikke at du kan spise så mye mørk sjokolade du ønsker.

Melk reduserer sjokoladens sunne virkninger

En vitenskapelig rapport fra Italias National Institute for Food and Nutrition Research i Roma, publisert i Nature, viser at melk kan redusere den sune virkninger av antioksidanter fra kakao. Derfor er det verken gunstig med melkesjokolade eller med å spise sjokolade og melkeprodukter samtidig:

«Our findings indicate that milk may interfere with the absorption of antioxidants from chocolate … and may therefore negate the potential health benefits that can be derived from eating moderate amounts of dark chocolate.»

Kilder:

Transfett fra smør, kjøtt og ost øker risiko for hjerte- og karsykdom

Ruminant transfett-hjerte- og karsykdom
Ruminant transfett (transfett fra animalske matvarer) som finnes i kjøtt og meieriprodukter øker risiko for bl.a. hjerte- og karsykdom

Er trasnfett fra meieriprodukter som smør, ost og fløte, samt transfett fra kjøtt like farlig som transfett fra delvis herdede fiskeoljer og vegetabilske oljer? Ja, det er det, sannsynligvis. Det finnes per i dag ikke noen forskning som friskmelder såkalt ruminant transfett, eller transfett som kommer fra drøvtyggere.

Norsk studie som bl.a. inngår i en doktoravhandling (Ida Laake, ph.d. Long-term effects of trans fatty acids intake on risk of cardiovascular diseases and cancer and of body fatness on colon cancer risk fra Institutt for medisinske basalfag, Universitet i Oslo) viser at alle typer transfettsyrer, uavhengig av kilde, øker risiko for hjerte- og karsykdom. Her er studieresultater når det gjelder risiko forårsaket av ruminant transfett (rTFA – ruminant trans fatty acids):

«…and rTFA intake and CVD (HR 1.30 (95 % CI 1.05, 1.61)), CHD (HR 1.50 (95 % CI 1.11, 2.03)) and sudden death (HR 2.73 (95 % CI 1.19, 6.25)) in women. These associations with rTFA intake were not significant in men (P interaction ≥ 0.01). The present study supports that TFA intake, irrespective of source, increases CVD risk.»

Kilde: Laake I, Pedersen J, Selmer R, Kirkhus B, Lindman AS, Tverdal A, Veierød MB.: A prospective study of intake of trans-fatty acids from ruminant fat, partially hydrogenated vegetable oils, and marine oils and mortality from CVD. Br J Nutr. 2012 Aug;108(4):743-54. doi: 10.1017/S0007114511005897. Epub 2011 Nov 8.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22059639

Den største kilden til transfett i norsk kosthold er meieriprodukter og kjøtt, ifølge Helseirektoratet

Les også:

Ikke spis opp regnskogen!

Regnskogen raseres for å produsere norsk kjøtt, laks og melk
Regnskogen raseres for å produsere norsk kjøtt, laks og melk

I dag kommer Framtiden i våre hender med en ny rapport om bruk av soya fra Brasil i produksjon av norsk kjøtt, oppdrettslaks og melk. NRKs journalist Bent Tandstad skriver:

«Her går det fram at soya, importert frå Brasil, er ein viktig del av foret til norske dyr som blir brukte i kjøtproduksjon, altså storfe, sauer, gris og kylling. Det er også ein stadig viktigare ingrediens i foret som oppdrettsnæringa nyttar.»

«I perioden frå 1990 til 2010 var soyadyrking årsaka til at 29 prosent av regnskogen forsvann, medan kvegdrift stod for resten.»

Soya i vegetariske produkter

Det er mye mer bærekraftig og miljøvennlig å spise soya direkte. Dessuten garanterer produsentene for bærekraftig opprinnelse. Prøv 100 % plantebaserte produkter fra produsenten Anamma og Alpro! I noen av disse produktene brukes det også soya, men produsentene garanterer bærekraftig opprinnelse, som f.eks. å kun bruke gamle og kjente leverandører. Noen vegetarmatprousenter bruker også soya produsert i f.eks. Østerrike. Anamma sier om sin soya:

«Alla våra produkter bortsett fra Falafel inneholder soyaprotein, som er et av de best tenkbare proteiner. I følge WHO er det bedre for menneskekroppen enn animalsk protein. For tilfellet kjøper vi all vår soya fra Nord-Amerika och Europa. Soyaproteinet tørkes før det transporteres til oss. På den måten blir transportens miljøpåvirkning relativt liten.»

Totalt sett er produksjon av falafler og soyaburgere mye mer bærekraftig og miljøvennlig enn produkter fra moderne husdyrhold. Frosne produkter fra Anamma finner du bl.a. i frysedisken på Ultra og COOP.

Det kreves mye soya for å produsere kjøtt, melk og laks

«Det går med nesten ein halv kilo søya for å produsere ein kilo svinekjøt, 350 gram soya per kilo sauekjøt og i underkant av 20 gram soya for å produsere ein liter mjølk.»

Man må legge til palmeolje som også brukes for å produsere melk og kjøtt, samt store mengder sunt og fiberrikt korn som kunne bli spist av oss direkte og de beslaglagte jordbruksarealene som brukes til å dyrke høy (traktoregg, surfôr) til kuer og sauer. Og ikke minst huske at kua trenger også mat for å leve, i tillegg til å produsere melk. Palmeolje kommer, akkurat som soya, fra de ødelagte regnskogsarealene – men i Malaysia,  ikke i Brasil.

I tillegg er kjøttprodukter er stor risikofaktor i utvikling av livsstilssykdommer og kreft. Nylig kom EU med en anbefaling om å unngå bearbeidet kjøtt som en viktig faktor i forebygging av kreft

Kutt ned på eller kutt helt ut kjøtt, melk og ppdrettslaks

Et variert kosthold som består av belgvekster, grønnsaker, korn, nøtter, frukt og bær er både sunt og minst like næringsrikt som kosthold basert på kjøtt, egg, laks og meieriprodukter. Det er i hvert fall helt trygt å kutte ned på kjøttinntaket. Leder i Norsk bondelag Lars Petter Bartnes vil deholde den gammeldagse modellen. Han tenker i en konservativ retning og sier at

«…det dessverre ikkje er så mange alternativ til soya som energikjelde i dyrefôr i dag. Han meiner det er viktig å intensivere forskinga på alternative proteinkjelder, og då er det spesielt vekstar i havet som er aktuelle.»

I dag florerer det dessverre fortsatt myter om at vi mennesker må spise mat fra dyreriket for å få i seg nok næring og ha god helse.  Men det beste er nok å redusere kraftig på forbruket av kjøtt, melk og oppdrettslaks. Et mer variert kosthold og bedre helse blir en bonus her! Man kan fint dekke behovet for næringsstoffer med et sunt og variert plantebasert kosthold:

Paradoksal regnskogsvernpolitikk

Arild Hermstad fra Framtiden sier at vi bruker en milliard kroner årlig på å verne regnskogen i Brasil og fem milliarder kroner årlig på å subsisiere et landbruk som er en viktig årsak til at denne samme regnskogen blir ødelagt. 80 prosent av soyaen som blir brukt i Norge kommer fra  Brasil.

Vegetarkost uten egg og melk er sunnest

Vegansk kosthold beskytter mot hjerte- og karsykdommer, overvekt og diabetes
Vegansk kosthold (vegetarkost uten egg eller melk) beskytter mot hjerte- og karsykdommer, visse typer kreft, overvekt og diabetes, viser en ny studie

Vegetarisk kosthold, dvs. kosthold uten kjøtt eller fisk har i flere studier vist seg å ha mange helsefordeler, først og fremst redusert risiko for å dø av hjerteinfarkt, men også redusert risiko for utvikling av diabetes type to, fedme og visse typer kreft. I en artikkel som nylig er publisert i tidskriftet Nutrients har forskerne sammenfattet flere tidligere studier utført på ulike typer vegetarianere. Føtst og fremst var resultatene til flere Adventiststudier analysert, Adventist Health Studies.

Les også:

Vegansk kostholdsmønster enda sunnere enn vegetarisk

Resultatene til denne sammenfatningen viser entydig (igjen) at vegetariske kostholdsmønstre reduserer risikoen for de ovennevnte livsstilssykdommene. Sammenlignet med lakto-ovo-vegetariske kostholdsmønstre (kostholdsmønster uten fisk og kjott men med egg og meieriprodukter) har vegansk kostholdsmønster (kosthold uten noen form for animalske produkter, heller uten egg eller meieriprodukter)  i denne sammenfatningen ytterliggere risikoreduksjon for utvikling av overvekt, høyt blodtrykk, diabetes type to og for tidlig død av hjerte- og karsykdom. Menn hadde større helsegevinst av vegansk kosthold enn kvinner.

Les også: Hva sier forskning om kosthold og helse

I USA er 5 % vegetarianere og 2 % veganere.

«Vegetarian diets confer protection against cardiovascular diseases, cardiometabolic risk factors, some cancers and total mortality. Compared to lacto-ovo-vegetarian diets, vegan diets seem to offer additional protection for obesity, hypertension, type-2 diabetes, and cardiovascular mortality. Males experience greater health benefits than females.»

Les hele studien her här.

Kilde: Lap Tei Le, Joan Sabaté. Beyond Meatless, the Health Effects of Vegan Diets: Findings from the Adventist Cohorts. Nutrients 2014, 6, 2131-2147; doi:10.3390/nu6062131

Er melk sunt? Les mer om melk og meieriprodukter og helse:

 

 

Spis mer grønt – lev lengre

Grønnsaker og frukt reduserer risikoen for å dø for tidlig
Grønnsaker og frukt reduserer risikoen for å dø for tidlig

Plantebasert kosthold har flere helsefordeler. Enda en stor studiesammenfatning/studioppsummering, metaanalyse Fruit and vegetable consumption and mortality from all causes, cardiovascular disease, and cancer: systematic review and dose-response meta-analysis of prospective cohort studies publisert i British Medical Journal juni 2014 viser at frukt og grønt reduserer risiko for å dø for tidlig.

Les også:

Metaanalysen inkluderer 16 enkeltstudier, prospektive kohortstudier. Under oppfølgingsperioder på 4,6 til 26 år var det registrert 56 423 dødsfall (bl.a. 11512 av hjerte-og karsykdommer og 16817 av kreft) blant 833234 deltakere. Høyere forbruk av frukt og grønnsaker var signifikant assosiert med en lavere risiko for totaldødelighet.

Inntak av grønnsaker og frukt reduserte risikoen for å dø for tidlig, og enhver porsjon frukt og grønnsaker reduserte denne risikoen med 6 respektive 5 prosent.

Les også:

Resultatene gir ytterligere bevis på at et høyere inntak av frukt og grønnsaker er assosiert med en lavere risiko for totaldødelighet, spesielt risiko for å dø av hjerte- og karsykdom:

This meta-analysis provides further evidence that a higher consumption of fruit and vegetables is associated with a lower risk of all cause mortality, particularly cardiovascular mortality.

Hele studien kan leses her:
Kilde: Wang X, Ouyang Y, Liu J, et al. Fruit and vegetable consumption and mortality from all causes, cardiovascular disease, and cancer: systematic review and dose-response meta-analysis of prospective cohort studies. BMJ. 2014;349:g4490

Les mer: