Frukt og grønnsaker beskytter hjernen

Frukt og grønt kan beskytte mot demens
Frukt og grønnsaker kan redusere risiko for demens og kognitiv svikt, viser en oppsummering av ni studier

Mennesker som spiser mer frukt og grønnsaker har en redusert risiko for kognitiv svikt og demens, i henhold til en metaanalyse publisert i tidsskriftet Frontiers in Aging Neuroscience.

Forskerne samlet data fra ni studier som evaluerte inntaket av frukt og grønnsaker, kognitiv svikt og risiko for demens. Det var totalt 31104 deltakere og 4583  tilfeller av kognitiv svikt og demens.

Det ble funnet at mennesker over 65 år som spiste mer frukt og grønnsaker hadde 20% lavere risiko for kognitiv svikt og demens. For hver 100 gram frukt og grønnsaker som ble lagt til kosten ble risikoen reduserte risikoen med 13%.

Forskerne konkluderte med at økt inntak av frukt og grønnsaker er forbundet med redusert risiko for kognitiv svikt og demens.

«Conclusion: The increased consumption of fruit and vegetables is associated with a reduced risk of cognitive impairment and dementia.»

Les også:

Mer om demens kan du lese på nettsider til Nasjonalforeningen for folkehelse  og Helsedirektoratet

Lenke til til studien er tilgjengelig her.

Kilde: Jiang X, Huang J, Song D, Deng R, Wei J and Zhang Z (2017). Increased consumption of fruit and vegetables is related to a reduced risk of cognitive impairment and dementia: meta-analysis. Front. Aging Neurosci. 9:18.

Frukt og risiko for hjerneslag og hjerteinfarkt

Frukt hjerneslag og hjerteinfarkt
Frukt er gunstig mot hjerneslag og hjerteinfarkt, viser ny forskning

De som spiser mer frukt ser ut til å ha lavere risiko for hjerteinfarkt og hjerneslag, samt lavere blodtrykk og blodsukker. Dette ifølge en studie publisert i New England Journal of Medicine.

Forskerne fulgte 512 891 deltagerne i Kina i løpet av en gjennomsnittlig tidsperiode på 6,2 år. Inntaket av frukt ble registrert, samt blodsukker, blodtrykk, forekomst av hjerneslag, større kardiovaskulære hendelser (hjerteinfarkt) og kardiovaskulær død.

Les også:

Studieresultatene viser at de som spiste mest frukt hadde 40% lavere risiko for kardiovaskulær død, 34% lavere risiko for kardiovaskulære hendelser, 25% lavere risiko for hjerneinfarkt og 36% lavere risiko for hjerneblødning sammenlignet med dem som spiste minst frukt. Videre var det registrert lavere blodtrykk (-4 mmHg) og lavere blodsukker (-0,5 mmol / l) hos de som spiste mer frukt.

Link til studiet er tilgjengelig her.

Kilde: Huaidong Du, Ph.D., Liming Li, M.D., M.P.H., Derrick Bennett, Ph.D., Yu Guo, M.Sc., Timothy J. Key, D.Phil., Zheng Bian, M.Sc., Paul Sherliker, B.A., Haiyan Gao, Ph.D., Yiping Chen, D.Phil., Ling Yang, Ph.D., Junshi Chen, M.D., Shanqing Wang, Ph.D., Ranran Du, B.A., Hua Su, M.D., M.P.H., Rory Collins, F.Med.Sci., F.R.C.P.(E.), Richard Peto, F.R.S., and Zhengming Chen, D.Phil., for the China Kadoorie Biobank Study. Fresh Fruit Consumption and Major Cardiovascular Disease in China. N Engl J Med 2016; 374:1332-1343April 7, 2016DOI: 10.1056/NEJMoa1501451

Er du bekymret for at frukt kan påvirke blodsukker? De aller fleste frukt har lav glykemisk indeks grunnet det høye innholdet av vann, fruktsyrer og fiber. Les mer om frukt og glykemisk indeks her

Epler er sunt!

Epler er sunt-flavonoider og antioksidanter
Epler er sunt. Ett eple om dagen holder legen unna, sier gammelt ordtak. Nyere forskning bekrefter påstanden.

Det er mange gode helseeffekter ved å spise epler. Studier viser at epler kan beskytte mot hjerte- og karsykdom, diabetes type to, astma og noen typer kreft. Epler kan forebygge vektøkning og forbedre lungefunksjon. Epler er rike på sunne plantestoffer, blant annet flavonoider, der mange virker som antioksidanter. Epler er også rike på helsebringende fiber, og inneholder vitaminene C, E og B6, samt noe kalium og magnesium.

Les mer hvorfor du bør spise frukt

Næringsinnhold i epler

Et lite eple på 100 gram gir ikke mer enn 50 kilocalorier, noe som er omtrent 2 % av dagsbehovet for energi, men dekker omtrent 10 % av dagsbehovet for fiber, 13 % av dagsbehovet for vitamin C, 5 % av dagsbehovet for vitamin E, 4 % av dagsbehovet for kalium og vitamin B6, og 2 % av dagsbehovet for magnesium.

Karbohydrater i epler og glykemisk indeks (blodsukkerpåvirkning)

Det er ingen grunn til å unngå å spise epler med tanke på blodsukkerpåvirkningen. Les mer om glykemisk indeks og om fruktose i epler, frukt og helse

«Selv om så å si alle kalorier i frukt kommer fra sukkerarter (samt noe fiber) er frukt ingen stor kilde til sukker i et typisk kosthold. Frukt og bær bidrar faktisk med rundt 11 prosent av sukkerartene i nordmenns kosthold, mens godteri og brus bidrar med over 50.»

skriver Erik Arnesen, master i samfunnsernæring, medlem i Nasjonalt råd for ernæring og rådgiver i LHL

Kostfiber i epler

Kostfiber har flere dokumenterte helsefremmende effekter. Kostfiberet er fin føde for de snille bakteriene i tarmen, noe som dermed kan bidra til å styrke immunforsvaret. Epler inneholder både løselig og ikke-løselig kostfiber.

Les også: Hva med fruktose i epler?

Sunne plantestoffer

Vitaminer, fiber og mineraler er ikke alt. Epler inneholder store mengder ulike helsefremmende plantestoffer – såkalte plantekjemikalier, inkludert quercetin, catechin, phloridzin og klorogensyre, som alle er sterke antioksidanter.

Hva er plantekjemikalier?

Plantekjemikalier er en stor gruppe kjemiske forbindelser som finnes i planter. Plantekjemikalier regnes for å ha beskyttende effekt mot flere sykdommer. Plantekjemikalier finnes i grønnsaker, frukt, bær, bønner, korn og plantedrikker som vin og te.

Tre store grupper plantekjemikalier

Ut fra kjemisk struktur kan plantekjemikalier deles inn i tre store grupper: Fenolsyrer, lignaner og flavonoider. Flavonoider deler videre i fem store grupper: anthocyaniner, flavoner, flavanoner, isoflavoner, flavanoler og flavonoler. Flavanoler deles i katekiner, epikatekiner, og proantocyanidiner. Mer om flavonoider kan du lese og sjekke kilder på wikipedia

Epler er inneholder mye antioksidanter sammenlignet med annen frukt – mer enn apelsiner og druer.

Antioksidanter i epler og andre frukt og i grønnsaker

Vi vet ikke hvilke stoffer i frukt og grønnsaker som beskytter mot utviklingen av sykdommer, men antioksidantene har blitt foreslått som sannsynlige kandidater, skriver Siv Kjølsrud Bøhn i sin doktorgrad. Antioksidanter er en fellesbetegnelse på molekyler som har evne til å beskytte andre molekyler fra å bli oksidert. For mye oksidering kan skade cellene.

Det er viktig å bemerke at antioksidanter ikke virker hvis de inntas alene, isolert,  i form av f.eks kosttilskudd. Les mer på Harvard sine nettsider  Les mer om antioksidanter her og sjekk mengde antioksidanter i ulike matvarer på  Rune Blomhoff sine nettsider

Epler kan beskytte mot hjerte- og karsykdom

Denne studien har spesielt sett på sammenheng mellom epler og stoffer som finnes i epler, og risiko for hjerte- og karsykdommer. Det ser ut til at epler kan påvirke flere ulike risikofaktorer for hjerte- og karsykdom: Epler kan redusere kolesterol, forbedre tarmflora, redusere betennelse, binde gallesyrer i tarmen og regulere blodsukkeromsetning.

Epler kan beskytte mot kreft, astma og diabetes

Forskningsresultatene viser også at epler kan beskytte mot flere kroniske sykdommer, blant annet kreft. Plantekjemikalier som fenoler, flavonoider og karotenoider som finnes i frukt og grønnsaker kan spille en viktig rolle i å redusere risiko for kroniske sykdommer. Epidemiologiske studier forbinder inntak av epler med redusert risiko for hjerte- og karsykdommer, noen typer kreft, astma og diabetes type to sammenlignet med annen frukt, grønnsaker og andre kilder til flavonoider. Laboratorieforsøk viser at epler har sterk antioksidantaktivitet, hemmer vekst av kreftseller, reduserer oksidering av fett og reduserer kolesterol.

Epler kan også bidra til vektreduksjon og forbedre lungefunksjon.

Epler øker uttrykket av beskyttende gener

«Et kosthold rikt på bær, frukt og grønnsaker beskytter mot kroniske sykdommer. En av årsakene kan være at de øker uttrykket av gener assosiert med forsvars- og reparasjonsprosesser i kroppen», skriver Siv Kjølsrud Bøhn som disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo i  2011, med avhandlingen Antioxidant-rich foods induce genes associated with stress defence. Implications for cancer and other oxidative stress related conditions.

Det amerikanske instituttet for kreftforskning skriver følgende om plantekjemikalier:

«Phytochemicals are naturally occurring plant chemicals (phyto means plant in Greek). They provide plants with color, odor and flavor.  Once we eat them, however, research shows they can influence the chemical processes inside our bodies in helpful ways. Findings from laboratory studies have shown that phytochemicals have the potential to:

 • Stimulate the immune system
 • Block substances we eat, drink and breathe from becoming carcinogens
 • Reduce the kind of inflammation that makes cancer growth more likely
 • Prevent DNA damage and help with DNA repair
 • Reduce the kind of oxidative damage to cells that can spark cancer
 • Slow the growth rate of cancer cells
 • Trigger damaged cells to commit suicide before they can reproduce
 • Help to regulate hormones»

Kilder:

 1. http://www.aicr.org/reduce-your-cancer-risk/diet/elements_phytochemicals.html
 2. Boyer J, Liu RH.Apple phytochemicals and their health benefits.Nutr J. 2004 May 12;3:5. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15140261
 3. Koutsos, Tuohy, Lovegrove: Apples and cardiovascular health–is the gut microbiota a core consideration? Nutrients. 2015 May 26;7(6):3959-98. doi: 10.3390/nu7063959. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4488768/
 4. http://www.frukt.no/leksikon/frukt/faktaark/elstar/
 5. http://nutrition.ucdavis.edu/content/infosheets/fact-pro-phytochemical.pdf
 6. http://tidsskriftet.no/article/2162076/
 7. https://www.kostholdsplanleggeren.no

Frukt og grønnsaker kan beskytte bukspyttkjertel

Frukt og grønnsaker kan beskytte mot kreft
Frukt og grønnsaker kan beskytte mot kreft i bukspyttkjertelen, viser en ny studie

Mennesker som spiser mer frukt og grønnsaker har en redusert risiko for kreft i bukspyttkjertel. Dette viser en ny meta-analyse publisert i tidsskriftet European Journal of Cancer. Det er godt kjent fra før at frukt og grønnsaker kan gi flere helsefordeler og beskytte mot flere andre typer kreft. I tillegg gir frukt og grønnsaker metthetsfølelse takket være kostfiber. Les mer om frukt og grønnsaker

Forskerne samlet data fra 15 case-kontrollstudier, 8 prospektive studier og en samlet analyse av flere studier. Forskerne konkluderte med at disse dataene antyder at høyt forbruk av frukt og grønnsaker reduserer risikoen for kreft i bukspyttkjertelen. Det ble funnet at de som spiste mest frukt og grønnsaker hadde 27 % lavere risiko for kreft i bukspyttkjertelen.

Les også: Epler er sunt

Studiedesign kunne påvirke resultatene, og forskerne poengterte at det trengs mer forskning for mer pålitelige tall. Les mer om forskning innen helse og ernæring her

«Findings from the present meta-analysis support that fruit and vegetable intake is associated inversely with the risk of pancreatic cancer. However, study design may play a key role in the observed magnitude of the aforementioned association. Future well-designed prospective studies are warranted to confirm these findings.»

Les også:

Kilde: Wu, Qi-Jun; Wu, Lang; Zheng, Li-Qiang; Xu, Xin; Ji, Chao; Gong, Ting-Ting. Consumption of fruit and vegetables reduces risk of pancreatic cancer: evidence from epidemiological studies. European Journal of Cancer Prevention: Post Author Corrections: June 11, 2015 doi: 10.1097/CEJ.0000000000000171

Lenke til studien er her

Grønnsaker, fruktk og bær: frosne eller ferske?

Grønnsaker er alltid sunt - frosne og ferske.
Grønnsaker er alltid sunt – både frosne og ferske. De er rike på vitaminer, mineraler, fiber, antioksidanter og mange andre helsefremmende plantestoffer – flavonoider
Er frosne grønnsaker sunnere enn friske? Bidrar frysing til å bevare næringsstoffer bedre enn lagring i romtemperatur eller kjeller, eller er det omvendt, blir alle vitaminer og mineraler borte når du varmer opp frossne grønnsaker? Verdens største kreftforskningsorganisasjon WCRF besvarer disse spørsmålene på nettsiden sin her

Les også om hvorfor grønnsaker er sunt her

Det er nok sant at det beste er å plukke tomater, gulrøtter og andre grønnsaker og bær rett fra bakken og spise med det samme. Men ellers går noen mengder næringsstoffer alltid tapt ved oppbevaring. Likevel inneholder både frossne, tørkede og ferske (lagrede) frukt, grønnsaker og belgvekster rikelig med både antioksidanter, vitaminer, mineraler og fiber. Grønnsaker er rike på helsefremmende plantestoffer – flavonoider. Grønnsaker inneholder også protein og små mengder sunne, sakte karbohydrater. Både frosne og friske grønnsaker, frukt og bær er sunne og næringsrike. Så lenge de er fri fra tilsatt salt, sukker eller fett, har kroppen din garantert godt av å få i seg minst fem om dagen.

«But remember they still contain a lot of nutrients, minerals, vitamins and fibre, and are a healthy choice.»

Hvordan tilberede frosne grønnsaker?

Mikroovn er kanskje den raskeste og mest lettvinte måten å tine opp frossne grønnsaker på. Damping også et godt alternativ. Å koke grønnsaker og så slå ut vannet er den minst skånsomme måten, fordi da forsvinner en god del av næringsstoffer ut med vannet. Å steke grønnsaker hardt og med mye fett er heler ikke den sunneste måten å tilberede dem på. Baking i ovn og servering med kaldpresset olje, for eksempel rapsolje, samt litt salt, sitronjus eller balsamikoeddik, gjør at grønnsaker får frem den naturlige smaken sin på den beste måten.

Grønnsaker kan forebygge kreft

Verdens stiftelse for kreftforskning skriver også at plantemat – som inkluderer frukt, grønnsaker, fullkorn og belgvekster – er avgjørende for å forebygge kreft. Derfor bør du basere kostholdet ditt på mat fra planteriekt. Les hva er plantebasert kosthold

 • Planteføde kan hjelpe deg å holde en sunn vekt fordi de fleste av dem inneholder relativt lite kalorier. De er også rike på fiber som hjelper deg å holde deg mett og ikke overspise
 • Når det er hele ni kreftformer som er knyttet til overvekt, er det avgjørende å opprettholde en sunn vekt, og her kan frukt og grønnsaker hjelpe deg å holde midjen slank.
 • Grønnsaker og frukt kan også beskytte mot kreft fordi de inneholder vitaminer og mineraler, som både gir viktig næring og styrker immunforsvaret.
 • Grønnsaker, frukt, bær, belgvekster og fullkorn inneholder også stoffer som kalles fytokjemikalier. Disse kan bidra til å beskytte cellene i kroppen mot skader som kan føre til kreft.

Les også: Sett opp en sunn kostholdsplan og sjekk om du har nok næringsstoffer

Enten det er tinnet, frosset eller friske – det å spise en variert blanding av frukt og grønnsaker er en av måtene du kan beskytte deg mot kreft på. Så kjøp brokkoli og blåbær fra frysedisken, samt ferske eppler og gulrøtter.

Kilde: http://blog.wcrf-uk.org/2015/02/fresh-frozen-food-better/

Sunne rå kaker – med tørket frukt, kakao og nøtter

Sunne rå kaker med tørket frukt, nøtter og kakaopulver
Sunne, lettvinte og næringsrike rå kaker med tørket frukt, nøtter og kakaopulver – lag dem året rundt!

Hva er ditt forhold til tørket frukt? Og hva slags søtt og godt lager du i førjulstiden? I desember bruker man mye tørket frukt – fiken, aprikos, dadler og svisker. Blander du tørket frukt med kakaopulver, nøtter og eventuelt litt kokosolje, får du supersunne og lettvinte julesnacks! Prøv også banan og/eller avokado – bruker du mye avokado, kan konsistensen bli litt tynnere, og du kan bruke blandingen som en mousse. Du slipper å bruke tid og krefter på baking! Eneste du bør gjøre er å vaske blenderen etterpå.

Oppskrifter:

Les også: Derfor er mørk, melkefri sjokolade sunt

Frukt, nøtter og kakao bidrar med en god del antioksidanter, fiber, protein, sunt fett, kalsium og mange andre næringsstoffer. Bløtlegger du nøtter i noen timer før du bruker dem, brytes ned stoffer som beskytter næringsstoffene mot fordøyelse. Ved bløtlegging utnyttes derfor næringsstoffene mye bedre.

Det kan også være lurt å bløtlegge tørket frukt før tilberedning.

Eneste du bør passe ved å spise sjoko-nøtte-fruktkaker er kaloriene og tennene.

Her kan du lese om

Og det er mange gode grunner til å fortsette med nøtte-sjoko-fruktkaker også etter julen, året rundt!

Soya, grønnsaker og frukt kan redusere kreftrisiko, mens kjøtt øker kreftrisikoen

Soyaprodukter, grønsaker-frukt-reduserer-kjøtt-kreftrisikoen
Soyaprodukter, grønnsaker og frukt kan redusere kreftrisikoen, mens kjøtt kan øke kreftrisikoen. Dette er resultater av en studieoversikt for den koreanske befolkningen
Soyaprodukter, frukt og grønnsaker reduserer kreftrisikoen i den koreanske befolkningen, mens høyt inntak av kjøtt kan føre til tykktarmskreft. Dette viser resultater av en ny studieoversikt utført av koreanske forskere, publisert i Asian Pac J Cancer Prev.

Høyt inntak av soyaprodukter som soyabønner, soyaost og soyamelk kan redusere risiko for kreft i magesekken opp til 68% og risikoen for brystkreft med 53%. Løk kan redusere risikoen for kreft i magesekken med 63%. Gule, grønne og lettfargede grønnsaker kan redusere risikoen for brystkreft med hele 64%. Inntak av store mengder rødt kjøtt kan derimot øke risikoen for tykk- og endetarmskreft med hele 25%.

Les også:

«Gastric cancer risk was inversely associated with the high intake of soy foods [OR (95% CI): 0.32 (0.25-0.40) for soybean, 0.56 (0.45-0.71) for soybean curd, and 0.67 (0.46-0.98) for soymilk], allium vegetables [OR (95% CI): 0.37 (0.26-0.53) for green onion, 0.54 (0.40-0.73) for garlic, and 0.54 (0.35-0.85) for onion], fruits [OR (95% CI): 0.61 (0.42-0.88)], and mushrooms [OR (95% CI): 0.43 (0.21-0.88)].

Salt and Kimchi were associated with an increased gastric cancer risk [OR (95% CI): 1.92 (1.52-2.43) and 2.21 (1.29-3.77), respectively].

Colorectal cancer risk was positively associated with meat intake [OR (95% CI): 1.25 (1.15-1.36)].

Total soy products, soybean curd, and soymilk showed an inverse association with breast cancer risk [OR (95% CI): 0.61 (0.38-0.99), 0.47 (0.34-0.66), and 0.75 (0.57-0.98), respectively].

Green/yellow and light colored vegetables were associated with a reduced risk of breast cancer [OR (95% CI): 0.34 (0.23-0.49) and 0.44 (0.21-0.90), respectively].

Mushroom intake was inversely associated in pre-menopausal women only [OR (95% CI): 0.47 (0.26-0.86)].

In conclusion, soy foods, fruits and vegetables might reduce cancer risk in the Korean population.»

Les også:

Kilde: Woo, Park, Oh, Kim, Shin, Moon, Kim: Diet and Cancer Risk in the Korean Population: A Meta- analysis. Asian Pac J Cancer Prev. 2014;15(19):8509-19.

Frukt og grønnsaker reduserer risikoen for hoftebrudd

Det er enda flere grunner til å spise mer plantebasert! En ny studie viser at fem om dagen reduserer risikoen for hoftebrudd.

Helsepersonell for plantebasert kosthold

En ny studie viser at frukt og grønnsaker reduserer risikoen for hoftebrudd. En ny studie viser at frukt og grønnsaker reduserer risikoen for hoftebrudd

En ny studie av svenske kvinner og menn viser at frukt og grønt reduserer risikoen for hoftebrudd. Offentlige kostholdsråd anbefaler daglig inntak av fem porsjoner med frukt og grønnsaker. Om slike inntak er forbundet med en lavere risiko for hoftebrudd er per i dag uklart. Målet med studien var nettopp å undersøke en sammenheng mellom mengden av frukt og grønnsaker spist per dag og hoftebrudd. Dette ble gjort i en kohortstudie gjennomført på 40 644 menn fra the Cohort of Swedish Men (COSM) og 34 947 kvinner fra the Swedish Mammography Cohort (SMC) (totalt 75 591 deltagere) som ikke hadde hjerte-og karsykdommer og kreft og som svarte på livsstilsspørreskjema i 1997 (alder 45-83 år).

Inntak av frukt oggrønnsaker (porsjoner per dag)ble vurdert ved bruk avmatvarefrekvensskjemaogforekomst avhoftebruddble hentet fradet svenske

Vis opprinnelig innlegg 255 ord igjen

Plantebasert kosthold og syre-basebelastning

rå friske rydderurter
Det er flere grunner til spise rå friske krydderurter

Friske krydderurter som basilikum, persille, ruccula o.a. er ikke bare godt, forfriskende og appetittvekkende. Friske krydderurter inneholder mye sunne stoffer som antioksidanter, andre plantekjemikalier, vitaminer og mineraler. Akkurat som agurk og andre rå grønnsaker og frukt har krydderurter lav PRAL-score, noe som kan være gunstig mtp. bl.a. forebygge diabetes type to. PRAL-score har med syre og basedannelse i kroppen å gjøre, noe som fram til nå har vært omdiskutert.

En studie fra 2013, der 66,485 kvinner ble fulgt i 14 år, konkluderer:

«We have demonstrated for the first time in a large prospective study that dietary acid load was positively associated with type 2 diabetes risk, indepen- dently of other known risk factors for diabetes. Our results need to be validated in other populations, and may lead to promotion of  diets with a low acid load for the prevention of diabetes. Further research is required on the underlying mechanisms.»

Alle matvarer har sin PRAL-verdi. Ost, kjøtt og fisk har høy PRAL-verdi, grønnsaker og frukt har derimot lav PRAL-verdi. Dette er avhengig av innholdet av/balanse mellom kalium, kalsium, magnesium, forsfor og protein. Det er ikke smaken/syrligeheten som bestemmer PRAL-score. Tabeller med PRAL-score til ulike matvarer finnes på nettet.

Resultatene viser at høyt inntak av matvarer med høy PRAL-verdi øker risiko for diabetes type to, og omvendt, inntak av matvarer med lav PRAL-score kan være gunstig. Det er per i dag ikke så mange studier om PRAL-score og helse, men ernæringsstudenter lærer mye om PRAL-verdi i ulike matvarer.

«A Western diet rich in animal products and other acidogenic foods can induce an acid load that is not compensated for by fruit and vegetables; this can cause chronic metabolic acidosis [1, 2]. It has recently been suggested that acid/base imbalance may play an important role in some cardiometabolic abnormalities [3–5].»

Les om ulike urter på Bama sine nettsider

Kilde:

Guy Fagherazzi & Alice Vilier & Fabrice Bonnet & Martin Lajous & Beverley Balkau & Marie-Christine Boutron-Ruault & Françoise Clavel-ChapelonDietary acid load and risk of type 2 diabetes: the E3N-EPIC cohort study. Diabetologia DOI 10.1007/s00125-013-3100-0

http://www.nutrinfo.com/biblioteca/documentos_adicionales/Fagherazzi.pdf

Spis mer grønt – lev lengre

Grønnsaker og frukt reduserer risikoen for å dø for tidlig
Grønnsaker og frukt reduserer risikoen for å dø for tidlig

Plantebasert kosthold har flere helsefordeler. Enda en stor studiesammenfatning/studioppsummering, metaanalyse Fruit and vegetable consumption and mortality from all causes, cardiovascular disease, and cancer: systematic review and dose-response meta-analysis of prospective cohort studies publisert i British Medical Journal juni 2014 viser at frukt og grønt reduserer risiko for å dø for tidlig.

Les også:

Metaanalysen inkluderer 16 enkeltstudier, prospektive kohortstudier. Under oppfølgingsperioder på 4,6 til 26 år var det registrert 56 423 dødsfall (bl.a. 11512 av hjerte-og karsykdommer og 16817 av kreft) blant 833234 deltakere. Høyere forbruk av frukt og grønnsaker var signifikant assosiert med en lavere risiko for totaldødelighet.

Inntak av grønnsaker og frukt reduserte risikoen for å dø for tidlig, og enhver porsjon frukt og grønnsaker reduserte denne risikoen med 6 respektive 5 prosent.

Les også:

Resultatene gir ytterligere bevis på at et høyere inntak av frukt og grønnsaker er assosiert med en lavere risiko for totaldødelighet, spesielt risiko for å dø av hjerte- og karsykdom:

This meta-analysis provides further evidence that a higher consumption of fruit and vegetables is associated with a lower risk of all cause mortality, particularly cardiovascular mortality.

Hele studien kan leses her:
Kilde: Wang X, Ouyang Y, Liu J, et al. Fruit and vegetable consumption and mortality from all causes, cardiovascular disease, and cancer: systematic review and dose-response meta-analysis of prospective cohort studies. BMJ. 2014;349:g4490

Les mer: