Karbohydrater er bedre enn fett ved diabetes

Karbohydrater unnere enn fett ved diabetes
Å spise mer karbohydrater kan være sunnere enn å spise mye fett ved diabetes type to

Å spise mer karbohydrater og mindre fett er bra ved diabetes type to. Ny forskning viser at langsomme karbohydrater gir sunnere kolesterolverdier

Å redusere mengde fett i kosten og samtidig øke inntak av sunne, langsomme karbohydrater er gunstig for pasienter med type to diabetes, ifølge en studie publisert online i European Journal of Nutrition. Forskerne registrerte kosthold til 1,785 deltakere med type 2-diabetes i løpet TOSCA.IT studien.

Variasjoner i andelen av fett og karbohydrater i kostholdet hadde betydelig innvirkning på kolesterolverdier i blodet (den metabolske profilen) og markører for lavgradig betennelse. Studieresultatene viser at reduksjon i inntaket av fett og tilsatt sukker, og øking av komplekse, langsomt fordøyelige karbohydrater i kosten har et potensiale.

Les også:

Mindre fett og mer av langsomme karbohydrater i kosten var gunstig.

 • Det å øke inntaket av fett i kosten fra mindre enn 25 % til mer enn 35 % var assosiert med en signifikant økning i triglyserider, LDL-kolesterol, HbA1c (langtidsblodsukker, en markør av sukkernivåer over tid) og CRP (en betennelsesmarkør).
 • Det å øke inntaket av komplekse karbohydrater i kosten fra <45% til> 60% var assosiert med signifikant lavere nivåer av triglyserider, HbA1c og CRP.

Mer fiber i kosten og mindre tilsatt sukker hadde også en positiv effekt på kolesterol og blodsukker:

 • Inntak av mer enn 15 gram fiber per 1000 kilocaloirer var assosiert med bedre lipidprofil i blodet og lavere HbA1C og CRP enn lavere fiberinntak.
 • Høyere inntak av tilsatt sukker enn 10 % av energiinntaket er assosiert med dårligere lipidprofil og høyere CRP enn lavere inntak.

Dette er den første studien som viser at små endringer i inntak av fett og karbohydrater har effekt på risikofaktorer i en stor populasjon av pasienter med diabetes type to.

Les også:

Fiber fra korn mot overvekt og diabetes type to
Belgvekster istedenfor kjøtt ved diabetes
Belgvekster og nøtter mot hjertesykdom og diabetes

«CONCLUSIONS: In people with type 2 diabetes, variations in the proportion of fat and carbohydrates of the diet, within the relatively narrow ranges recommended by different nutritional guidelines, significantly impact on the metabolic profile and markers of low-grade inflammation. The data support the potential for reducing the intake of fat and added sugars, preferring complex, slowly absorbable, carbohydrates.»

Kilde: Vitale M, Masulli M, Rivellese AA, et al. Influence of dietary fat and carbohydrates proportions on plasma lipids, glucose control and low grade inflammation in patients with type 2 diabetes—The TOSCA.IT Study. Eur J Nutr. Published online August 25, 2015.
Lenke til studien: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26303195

Kostfiber reduserer risiko for diabetes type to og overvekt

Kostfiber reduserer risiko for å bli rammet va diabetes og fedme
Ny forskning viser at de som spiser mer kostfiber har lavere risiko for å bli rammet av diabetes type to og er slankere. Kostfiber finnes bare i matvarer fra planteriket som frukt, grønnsaker, nøtter, kjerner, korn og belgvekster og er fraværende i matvarer fra dyreriket.

Ny forskning publisert i Diabetologia (Journal of European Association for Study of Diabetes) indikerer at inntak av større mengder kostfiber reduserer risikoen for å utvikle type 2-diabetes. De som spiste mest kostfiber (mer enn 26 gram per dag) hadde 18% lavere risiko for å utvikle diabetes sammenlignet med dem som spiste minst (mindre enn 19 g/dag), etter justering for effekten av andre livsstils- og kostholdsfaktorer – såkalte konfunderende faktorer.

Les mer om fullkorn her

Les også:

Forskerne analyserte data fra EPIC-InterAct studie, en kohort av 340 234 personer i 8 europeiske land fulgt under 10,8 år. Kostholdet til 11 559 deltakere med type 2 diabetes ble analysert og sammenlignet med 15 258 deltakere uten diabetes. Det ble funnet at de som spiste mest fiber hadde 18% lavere risiko for diabetes. Denne analysen kunne delvis forklares med forskjeller i kroppsvekt. Studien er også omtalt i Daily Mail http://www.dailymail.co.uk/news/article-3098414/Porridge-breakfast-cuts-risk-diabetes-High-fibre-intake-lower-chance-Type-2-nearly-fifth.html

Det ble videre gjennomført en metaanalyse av 18 andre studier som analyserte sammenhengen mellom fiberinntak og risiko for diabetes type 2. Alt i alt ble det funnet at:

 • hver 10 gram mer fiber i kosten reduserer risikoen for type 2 diabetes med 9% i forhold til totale fiberinntak,
 • 25% for fiber fra hele korn
 • 5% i form av fiber fra frukt
 • og 7% i form av fiber fra grønnsaker.

Havregryn og grovt brød er rike på fiber og kan derfor redusere risiko for type to diabetes og hjelpe til å holde sunn vekt. Les også:

Diabetes er et globalt og økende problem

Over 360 millioner mennesker verden over er anslått til å bli rammet av diabetes, og dette tallet forventes å øke til mer enn 550 millioner i 2030, med alvorlige konsekvenser for helsen og økonomien i både industrialiserte og utviklingsland. Mens tidligere forskning har funnet en sammenheng mellom økt kostfiberinntak og redusert risiko for å utvikle type 2 diabetes, kommer de fleste av disse dataene fra USA, og mengder og kilder til fiber inntak varierer betydelig mellom landene. I denne artikkelen har forfatterne evaluert assosiasjoner mellom inntak av fiber totalt, inntak av fiber fra korn, frukt og vegetabilske kilder, og nye tilfeller av type 2-diabetes.

Dagfinn Aune, stipendiat ved Norsk teknisk-naturvitenskapelige universitet og Imperial College London, analyserte sammen med kolleger data fra EPIC-InterAct studien. EPIC-InterAct studien er verdens største studie av nye tilfeller av type to diabetes, og koordineres av MRC Epidemiology Unit ved Cambridge University. EPIC-InterAct studien omfatter 12 403 bekreftede tilfeller av type to diabetes, og, for sammenligning, en sub-kohort av 16 835 individer ansett som representative for den totale kohorten av European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC) study med 350.000 deltakere. Forfatterne delte deltagerne inn i fire like store grupper fra laveste til høyeste fiberinntaket, og vurderte risikoen for å utvikle type to diabetes i løpet av et gjennomsnitt på 11 års oppfølging. De fant at deltakerne med det høyeste totale fiberinntaket (mer enn 26 gram per dag) hadde en 18% lavere risiko for å utvikle diabetes sammenlignet med de med det laveste totale fiberinntak (mindre enn 19 g/dag), etter justering for effekten av andre livsstils- og kostholdsfaktorer – såkalte konfunderende faktorer. Når resultatene ble justert for kroppsmasseindeks/body mass index (BMI) som en markør av fedme, ble høyere totalt fiberinntak funnet til å ikke lenger være forbundet med en lavere risiko for å utvikle diabetes, noe som tyder på at den reelle tilknytning til fiberinntak kan være mediert minst delvis av BMI.

Med andre ord, kan kostfiber hjelpe folk til å opprettholde sunn vekt, noe som i sin tur reduserer risikoen for å utvikle type 2 diabetes.

Når forfatterne så nærmere på de ulike fiberkilder, fant de at kornfiber hadde den sterkeste inverse (omvendte) assosiasjonen: De som spiste mest korn og grønnsaker fiber hadde en 19% og 16% lavere risiko for å utvikle diabetes henholdsvis, sammenlignet med de som spiste minst av disse fibertyper. Igjen, disse assosiasjonene forsvant da resultatene ble justert for kroppsmasseindeks. I motsetning til dette var fruktfiber ikke er assosiert med reduksjon i risiko for diabetes. Korn sto for 38% av den totale fiberinntaket, og var den viktigste kilden til fiber i alle de landene som er involvert i studien (med unntak av Frankrike hvor grønnsaker var den viktigste kilden). Forfatterne foretok også en meta-analyse, hvor de sammenfattet data fra EPIC-InterAct studien med data fra 18 andre uavhengige studier (åtte i USA, fire i Europa, tre i Australia og tre i Asia). Meta-analysen inkluderte over 41.000 nyoppståtte tilfeller av type to diabetes og fant at risikoen for diabetes falt med 9% for hver 10 g/dag økning i det totale fiberinntaket, og med 25% for hver 10 g/dag økning i fiberinntaket fra korn. De fant ikke statistisk signifikant sammenheng mellom økende inntak av fiber fra enten frukt eller grønnsaker og redusere diabetes risiko.

Dagfinn Aune sa:

“Taken together, our results indicate that individuals with diets rich in fibre, in particular cereal fibre, may be at lower risk of type 2 diabetes. We are not certain why this might be, but potential mechanisms could include feeling physically full for longer, prolonged release of hormonal signals, slowed down nutrient absorption, or altered fermentation in the large intestine. All these mechanisms could lead to a lower BMI and reduced risk of developing type 2 diabetes. As well as helping keep weight down, dietary fibre may also affect diabetes risk by other mechanisms – for instance improving control of blood sugar and decreasing insulin peaks after meals, and increasing the body’s sensitivity to insulin.”

Professor Nick Wareham, senior author on the paper and Director of the MRC Epidemiology Unit, University of Cambridge, la til:

“This work adds to the growing evidence of the health benefits of diets rich in fibre, in particular cereal fibre. Public health measures globally to increase fibre consumption are therefore likely to play an important part in halting the epidemics of obesity and of type 2 diabetes.”

Lenken til studien er her

Kilde: Kuijsten et al, The InterAct Consortium, Dietary fibre and incidence of type 2 diabetes in eight European countries: the EPIC-InterAct Study and a meta-analysis of prospective studies. Diabetologia 2015, DOI 10.1007/s00125-015-3585-9

Pressemelding

Mer bønner og soya reduserer risiko for tykktarmskreft

Bønner og soya reduserer kreftrisikoen
Bønner og soya reduserer kreftrisikoen, viser en ny studie. Bønner og soya er også sunne kilder til protein, viktige aminosyrer, jern, sink og flere næringsstoffer og helsefremmende stoffer

De som spiser mer belgvekster har lavere risiko for tykktarms- og endetarmskreft. Dette viser en ny, stor studiesammenfatning (meta-analyse på nesten to millioner personer) publisert i Scientific Reports, et tidsskrift utgitt av Nature Publishing Group.

Les også: En annen studie viser at belgvekster kan redusere kolesterolverdier

Forskerne analyserte resultatene av totalt 14 kohortstudier som vurderte forholdet mellom inntak av belgvekster (bønner, linser, erter, kikerter og soya) og risikoen for tykktarms- og endetarmskreft. Tilsammen hadde studiene 1.903.459 deltakere.
Les også: Kjøtt øker risiko for kreft i tykktarm og endetarm

Totalt var det 9% lavere risiko for tykktarmskreft hos personer som spiste mer belgvekster sammenlignet med dem som spiste mindre. I asiatiske populasjoner, der belgvekstinntaket er høyere, var risikoreduksjonen 18%. Når forskerne så spesielt på forbruket av soyabønner, var ersultatet at de som spiste mer soyabønner hadde 15% lavere risiko for tykktarmskreft enn de som spiste mindre.
«We found that higher legume consumption was associated with a decreased risk of CRC (RR, relative risk = 0.91; 95% CI, confidence interval = 0.84–0.98). Subgroup analyses suggested that higher legume consumption was inversely associated with CRC risk in Asian (RR = 0.82; 95% CI = 0.74–0.91) and soybean intake was associated with a decreased risk of CRC (RR = 0.85; 95% CI = 0.73–0.99). Findings from our meta-analysis supported an association between higher intake of legume and a reduced risk of CRC. Further studies controlled for appropriate confounders are warranted to validate the associations.»

Link til studien er tilgjengelig her http://www.nature.com/srep/2015/150305/srep08797/full/srep08797.html

Kilde: Beibei Zhu, Yu Sun, Lu Qi , Rong Zhong & Xiaoping Miao. Dietary legume consumption reduces risk of colorectal cancer: evidence from a meta-analysis of cohort studies. SCIENTIFIC REPORTS | 5 : 8797 | DOI: 10.1038/srep08797

Kålrot og andre rotgrønnsaker er sunt

Kålrot-c-vitamin-fiber-betakaroten-sunt
Kålrot er rikest på C-vitamin blant norske vintergrønnsaker. I tillegg bidrar kålrot med fiber, betakaroten, antioksidanter og andre helsefremmende stoffer. Å skjære kålrot i stenger og spise med dip, sammen med andre grønnsaker, er en god måte å spise sunnere på. Kålrot kan også bakes og serveres med litt eddik, krydder og rapsolje naturell.

Det er flere gode grunner til å spise mer kålrot! Kålrot kalles for Nordens appelsin takket være det høye innholdet av  vitamin C, men kålrot er en uoppdaget pærle. Fiber, antioksidanter og betakaroten er viktige helsefremmende stoffer i kålrot. Den største barieren til å spise kålrot er at den må skjæres med en stor kniv og skrelles.

Kålrot og andre rotgrønnsaker året rundt

Det at grønnsaker er sunt vet alle. Ofte tenker man på de mer eksotiske grønnsakene som brokkoli og paprika. Disse må vi importere fra utlandet nesten hele året. Samtidig glemmer vi at nordisk tradisjonsmat er minst like sunn som middelhavsmat. Våre egne grønnsaker som bl.a. kålrot, gulrøtter og hodekål er tilgjengelig året rundt. Disse er
rike på fiber og bidrar, i tillegg til vitamin C, med antioksidanter som blant annet betakaroten, samt inneholder en del andre viktige mikronæringsstoffer og helsefremmende stoffer.

Les også: Mye karbohydrater (bl.a. fra søtpotet) i verdens sunneste kosthold

Sunn stivelse gir metthet

Rotgrønnsaker er rike på stivelse – en karbohydrat av sunn type som fordøyes sakte og sikrer en jevn forsyning av kroppen, først og fremst hjerne og muskler, med glukose. Takket være det høye innholdet av fiber og stivelse gir kålrot en langvarig metthetsfølelse.

Les også:

Kålrot er billig og anvendelig

En stor fordel ved kålrot er at den er billig – i motsetning til de mer eksotiske grønnsakene. Kålrot er anvendelig og kan spises rå, dampes, bakes eller brukes i supper, gryter og wok. Koker du kålroten og så heller ut vannet forsvinner en del næringsstoffer ut med vannet. Nøkkelen til å bruke mer kålrot er å ha en god kniv.

Den største barieren til å spise kålrot er at den må skjæres med en stor kniv og skrelles.

Forsker om kålrot

Dette sier forsker Anne-Berit Wold ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU):

«Den tradisjonelle grønnsaken er rikest på C-vitaminer blant grønnsakene. Den er helt nødvendig tilbehør til pinnekjøttet, men brukes lite utover dette.

– På grunn av C-vitaminet bør vi spise mye mer av denne rotgrønnsaken. Kålroten burde vært mer i bruk enn den er i dag, og matindustrien bør finne måter å tilby kålrot til forbruker, gjerne solgt i staver, slik at tilgjengeligheten blir bedre og forbruket går opp, sier Wold.»

I forskerteamet hun er tilknyttet er det gjort forsøk på kutting og pakking av fersk kålrot, med vekt på at næringsinnhold og smak ikke skal forringes. Det kan bety at vi får kålrot for salg som snacks i nye former i butikkene etter hvert. Andre grønnsaker som er rike på C-vitamin er paprika og brokkoli, skriver forskning.no her

Kilder:

Grønnkål: kilde til kalsium, vitaminer A, C, E o.a.

Grønnkål-næringsinnhold
100 gram grønnkål dekker en femdel av dagsbehovet for kalsium og 11 % av dagsbehovet for jern! I tillegg er grønnkål rik på vitamin C, vitamin A (betakaroten), vitamin E og andre antioksidanter, samt Vitamin B6, kalium, fiber og andre næringsstoffer. 100 gram grønnkål inneholder mer kalsium enn en deciliter kumelk!
Grønnkål er sunn, kalorifattig og utrolig næringsrik! 100 gram grønnkål dekker en femdel av dagsbehovet for kalsium og 11 % av dagsbehovet for jern! I tillegg er grønnkål rik på vitamin C, vitamin A (betakaroten), vitamin E, Vitamin B6, kaliumfiber og andre næringsstoffer. Hvorfor er grønnkål sunn, i tillegg til å være næringsrik? Grønnkålens mørkegrønne farge vitner om et høyt innhold av antioksidanter – sunne plantestoffer som kan forebygge flere sykdommer, bl.a. kreft, og som styrker kroppens immunitet.

Les også:

Grønnkål næringsinnhold

100 gram grønnkål, omtrent to desiliter, gir kun 2 % av dagsbehovet for energi/kalorier, og dekker så mye av dagsbehovet for vitaminer og mineraler:

 • 150 % av dagsbehovet for vitamin C
 • 64 % av dagsbehovet for vitamin A, i form av betakaroten. Betakaroten er både næringsstoff og antioksidant
 • 68 % av dagsbehovet for vitamin E
 • 23 % av dagsbehovet for vitamin B6
 • 20 % av dagsbehovet for kalsium
 • 17 % av dagsbehovet for kalium
 • 15 % av dagsbehovet for fiber
 • 11 % av dagsbehovet for magnesium
 • 11 % av dagsbehovet for jern
 • 11 % av dagsbehovet for vitamin B2
 • 10 % av dagsbehovet for vitamin B1
 • 10 % av dagsbehovet for folat
 • 9 % av dagsbehovet for fosfor
 • 6% av dagsbehovet for protein
 • 6 % av dagsbehovet for sink
 • 4 % av dagsbehovet for selen

Les også:

Grønnkål-næringsinnhold
Grønnkål kan brukes til mye: Grønnkålchips, salat, suppe, potetmos, bakte rotgrønnsaker, pesto, wokk og mye annet! Her: Salat med dampet grønnkål, gresskarkjerner og rapsolje Naturell

Grønnkål i mat

Grønnkål kan brukes til så mye! Blant annet kan du bruke grønnkål i:

 • Supper,
 • wok
 • pastaretter
 • salater
 • potetstappe
 • bakte rotgrønnsaker
 • risretter
 • bønnegryter
 • og til og med chips!

Grønnkål vokser godt i Norge, tåler frost, og det er stadig flere bønner som begynner med grønnkål. Kanskje norsk grønnkål kan utkonkurrere brokkoli fra Spania i vintertider? Høysesongen for grønnkål er fra september til mars. Grønnkål smaker best etter frost – da blir den mildere og søtere!

Les også: Grønnsaker  og Fermentert kål – surkål

Grønnkålchips oppskrift

Chips laget av grønnkål er blitt en ny trend verden rundt. Dette trenger du til å lage grønnkålchips:

 • 1 “kvast” grønnkål
 • 50 gram cashewnøtter
 • 0,5 desiliter næringsgjær
 • Salt
 • 4 spiseskjeer vegetabilsk olje

Prøv denne oppskriften her – fra Mari Hult!

Grønnkålpesto oppskrift

Kjør alt dette i en blender og spis med pasta eller ris!

To pakker (300 gram)  grønnkål, grovhakket og dyppet i 30 sekunder i kokende vann
2 dl havre- eller soyamatfløte
1 ss rapsolje
1 glass valnøtter eller usaltede cashewnøtter
Salt etter smak

Les hvordan tilberede grønnkål på bama.no  og oppskrifter med grønnkål på vektklubb.no

Kilder:

Matvaretabellen.no

Kostholdsplanleggeren.no

http://www.bama.no/eway/no/gronnsaker/kaal/gronnkaal/index.aspx

Avokado på brødskive istedenfor smør og majones

Avokado-næringsrikt-lite-kalorier
Avokado er en sunn, næringsrik frukt med nydelig, mild og nøtteaktig smak og mye sunt fett. Avokado er fett, godt og næringsrikt men har betydelig færre kalorier enn meierimør eller majones.
Avokado er en sunn, næringsrik frukt med nydelig, mild og nøtteaktig smak og mye sunt fett. Næringsrik og mettende, er avokado en av de beste kildene til fett for deg som vil leve sunt! Avokado er fett, godt og næringsrikt men har betydelig færre kalorier enn meierimør eller majones. Det er ingen kolesterol i avokado – i motsetning til smør og majones. Fettet i avokado er hovedsakelig enumettet, som helsemyndighetene anbefaler å spise litt mer av. Det er derfor en god ide å erstatte meierismør med moden avokado på brødskiven, og majones med most avokado i salaten! Avokado kan i tillegg til taco brukes i salater, dipp, på brødskiven, i rå kaker, desserter og så mye annet! Avokado brukes mest rå men kan stekes i noen sekunder. Avokado er en av ikke så mange frukt som i ubegrensede mengder kan brukes i lavkarbokosthold og i kosthold ved diabetes.
Avokadofrukten kommer fra et 20 meter høyt tre som vokser og dyrkes i tropiske og subtropiske områder. Avokado høstes umoden men modnes fint underveis, blant annet på ditt eget kjøkken!
Ut med majones og meierismør, inn med avokado!

Les også:

Avokado – færre kalorier enn i meierismør og majones

Erstatt ku-smøret med moden avokado! Avokado er mye sunnere og lettere enn kusmør. Er avokado moden, kan du fint bruke den som smør. Salt, pepper og kanskje andre krydder som sitronpepper, spisskummin og tandori-masala gir mye spennende smak og er i tillegg sunt.

77 % av kaloriene i avokado kommer fra fettet – hovedsakelig enumettet fett og noe flerumettet fett. En liten avokado veier 130 gram, mens en stor avokado veier opp til 220 gram. 100 gram avokado gir 196 kilocalorier – en tiende del av dagsbehovet (for eksempel for en kvinne som har stillesittende arbeid og er fysisk aktiv to til tre timer per uke). 100 gram meierismør gir 742 kilokalorier, og ekte majones (blanding av egg, olje og eddik) gir 735 kilokalorier.

Fettinnholdet i avocado kan variere.

Les også:

Avokado næringsinnhold

Avokado er en ordentlig næringsbombe! 100 gram avokado (omtrent halvparten av middels stor til stor avokadofrukt) gir en tiende del av dagsbehovet for energi/kalorier, men samtidig dekker så mye av dagsbehovet for flere næringsstoffer:

 • 52 % av dagsbehovet for enumettet fett
 • 43 % av dagsbehovet for vitamin E
 • 39 % av dagsbehovet for folat
 • 31 % av dagsbehovet for vitamin B6
 • 26 % av dagsbehovet for kobber
 • 21 % av dagsbehovet for flerumettet fett
 • 19 % av dagsbehovet for fiber
 • 19 % av dagsbehovet for kalium
 • 11 % av dagsbehovet for magnesium
 • 11% av dagsbehovet for fosfor
 • 6 % av dagsbehovet for sink.

Les også: Hvordan sette sammen et sunt plantebasert kosthold?

Avokado og helse

Så langt har det ikke vært bevis for at det å erstatte mettet fett med avokado kan ha effekt på hjerte- og karsykdom. Nå er det dokumentert at avokado redusere LDL-kolesterolet uten å samtidig redusere LDL-kolesterolet. En rykende fersk studie av Wang, Bordli, Hill et al. har konkludert med følgende:

«Inclusion of one avokado per day as part of a moderate-fat, cholesterol-lowering diet has additional LDL-C, LDL-P, and non-HDL-C lowering effects, especially for small, dense LDL. Our results demonstrate that avocados have beneficial effects on cardio-metabolic risk factors that extend beyond their heart-healthy fatty acid profile.»

Avokado i salat

Vil du få grønnsakssalaten til å smake bedre, tilsett moden avokado i biter til salaten. Eller mos avokado med litt sitronsaft, salt og pepper og server ved siden av.

Avokado kan brukes i rå kaker og desserter
Avokado kan brukes i rå kaker og desserter, sammen med kakao, nøtter, tørket frukt og banan

Avokado i kaker og desserter

Rå kaker og rå mousser er blitt populære i det siste. Du har full kontroll over hva du putter i desserten din, ogdu bevarer flere næringsstoffer og helsefremmende stoffer ved å slippe å steke maten. Det er enkelt å lage rå kaker og mousse. Du trenger kun blender/food processor. I tillegg til avokado bruker man vanligvis tørket frukt, kakaopulver, hakkede nøtter og eventuelt banan i rå kaker og desserter.

Les også: Tørket aprikos – rik på flere sunne stoffer og nærignsstoffer

Ut med majones og meierismør, inn med avokado!

Kilder:

http://www.bama.no/eway/no/gronnsaker/avokado/index.aspx

http://www.frukt.no/leksikon/gronnsaker/avokado/

Matvaretabellen.no

kostholdsplanleggeren.no

Wang, Bordi, Fleming, Hill, Kris-Etherton.: Effect of a moderate fat diet with and without avocados on lipoprotein particle number, size and subclasses in overweight and obese adults: a randomized, controlled trial. J Am Heart Assoc. 2015 Jan 7;4(1). pii: e001355. doi: 10.1161/JAHA.114.001355. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25567051

Lavkarbokosthold: Fiber er ikke karbohydrat

sunn proteinkilde-lavkarbokosthold
Visste du at fiber ikke spaltes opp i tarmen til sukker og tas ikke opp i blodet? Linser, bønner og erter er en sunn fiber- og proteinkilde i både lavkarbokosthold og vanlig kosthold
Gode nyheter: Selv om fiber ofte blir deklarert som karbohydrat, kan du trygt trekke fra både antall kilocalorier og karbohydrater som «kommer» fra fiber. Fiber gir verken blodsukkerstigning eller kalorier fordi fiber ikke brytes ned i tarmen. Fiber reduserer derimot både blodsukkeret og glykemisk indeks.

De som spiser lavkarbo skal ikke ha mer enn 130 – 150 gram karbohydrater per dag. Men hva er egentlig karbohydrater, og er kostfiber å regne som karbohydrat? Kostfiber er et stoff som kjemisk sett kan klassifiseres som karbohydrat, men som ikke brytes ned i tarmen, ikke tas opp i blodet og som dermed ikke gir stigning av blodsukkeret. Derimot reduserer fiber blodsukkeret og gjør at blodsukkeret holder seg mer stabilt. Fiber i kosten reduserer glykemisk indeks til matvaren eller matretten der fiber inngår. Med andre ord gir fiber et mer stabilt blodsukker på grunn av saktere blodsukkerstigning.

Frykt for karbohydrater fører ofte til altfor høyt inntak av matvarer fra dyreriket, noe som har flere negative konsekvenser. Les om helserisiko ved for mye kjøtt, egg og fete meieriprodukter her

Fiber blir ofte deklarert som karbohydrat. Det står for eksempel at 100 gram grønne linser inneholder 60 gram karbohydrater, der 30 % er fiber. Du kan trygt trekke fra både kalorier og karbohydrater som «kommer» fra fiber!

Belgvekster gjør lavkarbokostholdet sunnere

Belgvekster inneholder omtrent 50 – 60 gram karbohydrat per 100 gram tørkede belgvekster. Men en god del, opp til halvparten, av deklarerte karbohydrater i belgvekster består av fiber. Tar man ikke fiber i beregningen, kan man teoretisk sett spise 400 gram tørkede belgvekster per dag. Dette er altfor mye, men du kan fint nøye deg med 100 gram tørkede linser eller andre belgvekster per dag. Grønnsaker, frukt og grovt brød er andre sunne kilder til både fiber, sakte karbohydrater og protein.

Belgvekster er et mye bedre og sunnere proteinkilde enn både kjøtt, ost og egg. Les mer her om animalske proteinkilder

Les også:

Hva er fiber?

Helsedirektoratets Nasjonalt råd for ernæring definerer fiber som følgende (kostråd side 67):

«Polysakkarider som ikke fordøyes i mage og tynntarm, kalles for kostfiber, for eksempel cellulose, hemicellulose, pektin og beta-glukaner.»
«Naturlige kostfibre finnes bare i matvarer fra planteriket. Fullkorn og fullkornsprodukter er særlig rike på kostfiber, men en del belgvekster og grønnsaker innholder også betydelige mengder kostfiber. Kostfiber som er isolert fra cellevegger i planter, blir i økende utstrekning tilsatt matvarer.»

Joslin Diabetes Center, Boston, Massachusetts, en nonprofit institusjon affiliert med Harvard Medical School, skriver på sine nettsider:

«Fiber is a type of carbohydrate (just like sugars and starches) but since it is not broken down by the human body, it does not contribute any calories. Yet, on a food label, fiber is listed under total carbohydrate. So this gets kind of confusing for people who have diabetes. Carbohydrate is the one nutrient that has the biggest impact on blood glucose. So, does fiber have any effect on your blood glucose?

The answer is that fiber does not raise blood glucose levels. Because it is not broken down by the body, the fiber in an apple or a slice of whole grain bread has no effect on blood glucose levels because it isn’t digested. The grams of fiber can actually be subtracted from the total grams of carb you are eating if you are using carbohydrate counting for meal planning.»

Lavkarbokosthold og karbohydrater

Hva er lavkarbokosthold? Det finnes ingen offisiell definisjon på hva lavkarbokosthold. Diabetesforeningen av Storbritannia oppsummerer det slik at lavkarbokosthold er kosthold der man ikke spiser mer enn 130 gram karbohydrat per dag:

«There is no agreed or set definition amongst researchers regarding the amount of carbohydrate in low-carbohydrate diets, but a critical appraisal by Accurso et al (2008) (3) suggested the following definitions:

 • Moderate-carbohydrate diet: 130–225g per day (26–45%) of a 2000kcal diet
 • Low-carbohydrate diet: less than 130g per day (26%) of a 2000kcal diet
 • Very low-carbohydrate ketogenic diet: less than 30g per day (6%) of a 2000kcal diet

For the purpose of this position statement, the term “low-carbohydrate” is used as a collective term to describe any amount of carbohydrate restriction which is less than the dietary reference value of 45% of total energy.»

Hvor mye andre næringsstoffer kosten inneholder samt hvor næringsstoffene kommer fra er ikke definert. Det kan være ulike forhold mellom fett og protein. Det kan også være ulike kilder til både fett og protein: Både kjøtt, nøtter og belgvekster er rike på protein. Både meierismør, egg, avokado, kokosolje, nøtter og andre planteoljer er rike på fett. Lavkarbokosthold kan være 100 % plantebasert: Nøtter, kjerner, frø, tofu, belgvekster, ekstragrovt brød, brokkoli, andre grønnsaker, bær, frukt og bokhvete kan inngå i et lavkarbokosthold.

130 gram karbohydrater per dag er 26 % av energibehovet per dag for ne gjennomsnittlig person med «kontorarbeid».

Institute of Medicine anbefaler derimot inntak av minst 130 gram karbohydrat per dag.

Har lavkarbokosthold langsiktige helsegevinster?

Alle typer kosthold som hjelper å holde sunn vekt og forebygge overvekt kan bidra til å forebygge livsstilssykdommer som hjerte- og karsykdommer og diabetes type to, samt risikotilstander som metabolsk syndrom. Når det gjelder lavkarbokosthold er det per i dag ikke nok bevismateriale om lavkarbokosthold kan gi helsefordeler på lang sikt. Dessuten kan et høyt innhold av fett og protein fra animalske matvarer øke risiko for hjerte- og karsykdom og visse typer kreft. Mayo Clinic, ett av verdens beste sykehus, skriver på sine nettsider:

«In fact, almost any diet that helps you shed excess weight can reduce or even reverse risk factors for cardiovascular disease and diabetes. Most weight-loss diets — not just low-carb diets — may improve blood cholesterol or blood sugar levels, at least temporarily.»

«A report from the American Heart Association, the American College of Cardiology and he Obesity Society concluded that there isn’t enough evidence to say whether most low-carbohydrate diets provide heart-healthy benefits.»

«It’s not clear what kind of possible long-term health risks a low-carb diet may pose because most research studies have lasted less than a year. Some health experts believe that if you eat large amounts of fat and protein from animal sources your risk of heart disease or certain cancers may actually increase.»

Velg belgvekster, nøtter og kjerner som kilder til fett og protein

Vil du gjøre lavkarbokosten sunnere og mindre risikabel, velg belgvekster som proteinkilder fremfor kjøtt. Velg heller nøtter enn egg, meieriprodukter og fett kjøtt som kilde til både fett og protein. Disse er ikke bare kilder til næringsstoffer, men, i motsetning til kjøtt, egg og melk, gode kilder til fiber og mange helsefremmende stoffer som kun finnes i mat fra planteriket.

Kilder:

Hvordan spise sunnere og gå ned i vekt? (Sunne nyttårsforsetter)

Hvordan spise sunnere og gå ned i vekt?
Hvordan spise sunnere og gå ned i vekt?   Kostholdsdagbok hjelper deg!
Spis sunnere og gå ned i vekt: Havre, belgvekster, kål, rotfrukter, nøtter, kjerner og fullkorn er sunne, mettende matvaner, er rimelig og lettvint. Her får du en knallplan med praktiske tips og enkle oppskrifter!

Å spise sunnere og gå ned i vekt (i hvert fall etter julebordstiden) er vanlige nyttårsforsetter for mange. Å spise sunnere henger ofte sammen med sunn vekt. Hvordan kan du begynne å spise sunnere og hvordan klarer du å følge opp den sunne kostholdsplanen over tid? For å komme i mål er det fire etapper som gjelder:

 • Kartlegging
 • Planlegging
 • Gjennomføring
 • Oppfølging og evaluering

Sjekk også:

Kartlegging: Hvor sunt er nettopp ditt kosthold?

Når du vil spise sunnere, bør du vite nøyaktig hva dette vil bety for deg. Hvilke mindre sunne matvarer i din kost kan du bytte ut – og med hva? Finn ut hvorfor du tror at du spiser usunt og ikke klarer å holde den vekten du ønsker ved å skrive ut det du spiser i to uker. Før en kostholdsdagbok!

Sett opp en dag i måned i kalenderen når du vil følge opp kostendringene dine.

Fyll ut tabellen (fra nhi.no) her – datoer og frokost-lunsj-middag-kvelds-mellommåltid skriver du lengre nede:

Mat eller drikke Annen informasjon
Hvor mye? Hvilken type? Tidspunkt Hvor? Alene eller sammen med noen? Aktivitet? Humør?

Skaff deg kunnskap

Les om ulike sunne matvarer  Skaff deg grunnleggende kunnskap om hvor mye kalorier ulike matvarer inneholder. Bli kjent med to offentlige nettsider: Kostholdsplanleggeren.no og matvaretabellen.no

Planlegg sunt kosthold

En god planlegging er halvparten av sukssessen, sier noen.

 • Finn ut hvilke av de sunne måltider er akseptable for deg mtp. smak og tidsbruk.
 • Lag en handleliste for en uke av gangen.
 • Bruk forslagene til sunnere frokost, middag, kveldsmat og mellommåltid nederst i denne artikkelen.

Forslag til en sunn handleliste

 • Gryn: havregryn, byggryn, bokhvete, naturris (brun ris)
 • Nøtter og kjerner:  mandler, valnøtter, linfrø, gresskarkjerner, solsikkekjerner
 • Belgvekster: Tørkede linser, bønner, erter og kikerter. Sjekk koketips til hvordan tilberede tørkede belgvekster her
 • Frossne grønnsaksblandinger
 • Frossne bær og fruktblandinger («smoothyblandinger»)
 • Pålegg: Sesamsmør, økologisk peanøttsmør, mandelsmør
 • Poteter – poteter er sunt, les mer her
 • Rotfrukter: Kålrot, gulrøtter, persillerot, selerirot, løk, hvitløk
 • Grønnsaker: Alle typer kål: ferks hodekål, frossne brokkoli, blomkål, rosenkål
 • Seleristenger, paprika, agurk
 • Tomatpasta og tomater på kartong
 • Frukt: Eppler, appelsiner, bananer o.a.
 • Tørket frukt: Aprikos, dadler, svisker
 • Mørk sjokolade og kakaopulver
 • Oljer: Rapsolje til steking og naturell rapsolje, kokosolje
 • Kokosmelk, havrefløte, soyafløte
 • Havremelk, soyamelk, soyayoghurt
 • Krydder: Spisskummin, chili, paprika, sort pepper, tandoori masala. løkpulver, hvitløkspulver o.a.
sunne måltider
Prøv nye, sunne måltider i januar!

Forslag til sunne måltider

5 sunne middager

Mandag: fullkornswrap med bønnemiks, avokado og grønnsaker
Tirsdag: linsegryte – oppskrift finner du her
Onsdag: potetsalat med linser, med grønnsaker til oppskriften finner du her
Torsdag: kokosgryte eller suppe med kål og hvite bønner
Fredag: taco med bønnestuing
Lørdag: wok med soyakjøtt eller kikerter, grønnsaker og brun ris

Les også:

5 sunne pålegg

Hummus – oppskriften er her
Bønnepate eller linsepate – oppskriften er her
Mandelsmør – sjekk oppskriften her
Tahin (sesamsmær)
Økologisk peanøttsmør uten sukker og minimalt med salt

Bruk gjerne skiver paprika på alle brødskiver! Rød paprika er spesielt rik på vitamin C. Vitamin C øker opptaket av jern i tarmen. Skiver agurk, tomat, banan, appelsin eller avokado er også godt og sunt

5 sunne frokoster

Havregryn med frosne blåbær, hakkede tørkede aprikoser, soyayoughurt og mandler
Vaniljehavre (fra Axa) med yoghurt, hasselnøtter og kiwi i skiver
Firkorn med hakkede valnøtter, frosne bær (skogsblanding) og soyamelk
Biter av frukt med kanel og litt youghurt eller kokosmelk
Frokostblanding fra Rema 1000 eller Kiwi  (butikkenes egne merker) med soyayoghurt og ett glass frossne blåbær

5 sunne mellommåltider

 • Nøtter med tørket frukt (obs. kalorier – men mer næringsrik og sunnere enn f.eks. potetgull, hveteboller eller kaker)
 • Stenger av seleri, agurk, gulrøtter og babymais, eventuelt med dipp laget av most avokado og hakkede tomater, gjerne også med hvitløk og krydder
 • Fruktsalat. Kjøp frossen fruktsalat (f.eks. på COOP) eller lag selv. Smoothyblandinger kan du også bruke til å lage fruktsalat av
 • Hummus eller annen pate av linser, bønner, erter eller kikerter
 • Bakte grønnsaker, f.eks. frossen grønnsaksblanding om bukettbranding, festblandig eller gjesteblanding. Å tilberede frossne grønsaker i mikroovn er enklest og raskest. På 5 – 10 minutter er grønnsakene ferdige! Lær å lage dressing av olje, salt, krydder og eddik.

Oppfølging og evaluering

Sett opp en dag i måned i kalenderen når du vil følge opp kostendringene dine. For eksempel første tirsdag i hver måned!

Havre: sunn, næringsrik og kolesterolsenkende

havregryn-sunn-næringsrikt
Havre er sunn, næringsrik, kolesterolsenkende, glutenfri, lettvint og gir langvarig metthetsfølelse. Havregryn er rik på fiber, vitaminer og mineraler og inneholder betaglukaner.

Havregryn er sunt, næringsrikt, lettvint og gir langvarig metthetsfølelse. Havregryn er rikt på jern, sink, fosfor, vitamin B1, vitamin B6, kobber og fiber. Havregryn inneholder stoffet betaglukan som senker kolesterolet (1).

Havre inneholder både løselig og ikke-løselig fiber. Løselig fiber kan hjelpe til å redusere kolesterolverdier i blodet og bidra til et mer stabilt blodsukker. En del av stivelsen i havre kan ved avkjøling bli til resistent stivelse – et fiberlignende stoff som har probiotisk virkning, dvs. hjelper de sunne bakteriene i tykktarmen til å vokse. En oversikt (2) konkludrer:

«Whole grains, including oats, constitute important sources of nutrients for the gut microbiota and contribute to a healthy gut microbiome. In particular, whole grains provide NSP and resistant starch, unsaturated TAG and complex lipids, and phenolics. The composition of these constituents is unique in oats compared with other whole grains. Therefore, oats may contribute distinctive effects on gut health relative to other grains.»

De sunne tarmbakterier har flere viktige funksjoner i kroppen, bl.a. kan styrke kroppens naturlige forsvar – immunitet.

Karbohydrater og fett i havre

Karbohydrater i havregryn er av den sunne typen – langsomme karbohydrater, noe som gir sakte blodsukkerstigning og dermed langvarig metthetsfølelse. Havregryn inneholder 7,8 % fett, hovedsakelig umetter. Fettinnholdet bidrar til å redusere glykemisk indeks i havreretter.

Havre er naturlig glutenfri

Havre inneholder ikke gluten – i motsetning til hvete, rug og bygg. Siden havre pakkes på samme fabrikker som hvete, rug og bygg, kan det forekomme små mengder gluten i havren. Dette kan være ugunstig for dem som har cøliaki. Derfor har havreprodusenter egne produksjonslinjer der det er garantert at havre ikke kommer i kontakt med de andre kornsortene. Axa skriver på sine nettsider:

«Noen glutenallergikere kan tåle slike spor av gluten, men dette er svært individuelt og man anbefaler at personer med cøliaki/glutenallergi velger glutenfrie havreprodukter. Slike produkter, som Bjørn Havregryn Store Glutenfrie, er 100% fri for gluten fra andre kornslag og vil være trygt å spise for en med cøliaki/glutenallergi.»

næringsinnholdet i havregryn
Næringsinnholdet i havregryn: 100 gram havre dekker en firedel av dagsbehovet for jern og sink, 31 % av dagsbehovet for magnesium og en tredel av dagsbehovet for vitamin B1. Havre er rik på protein og essensielle aminosyrer.

Det er flere måter å bruke havregryn på. Fordelen er at du ikke trenger å koke havgregryn, men bare helle kokende vann på og la det stå. Dermed kan du lage for eksempel frokost rett i koppen (bruk en stor kopp) eller rett i bollen. Du kan tilsette nøtter, mandler, peanøttsmør, tørket frukt, frossne blæbær, banan, kiwi, fersk mynte, kardemomme, kanel osv. Bruk gjerne soyamelk eller soyayoghurt sammenm med havre.

For å utnytte næringsstoffene fra havre bedre er det lurt å spise bær, appelsin eller andre syrlige frukt sammen med havre. Vitamin C og fruktsyrer forbedrer opptaket av jern, sink og andre næringsstoffer fra havre.

Kolesterolsenkende

Betaglukaner som finnes i havre har en dokumentert kolesterolsenkende effekt, spesielt hos pasienter med diabetes. Dette viser en nylig publisert studiesammenfatning (metaanalyse)  To porsjoner havre (40 gram x 2) er nok til å gi kolesterolsenkende effekt.

Havremelk – hjemmelaget

På et kilo havregryn kan du lage 20 liter havremelk. Til 1 liter havremelk trenger du 50 gram havregryn, litt salt og vann fra springen. Bløtlegging tar 8 timer (men kan eventuelt droppes). Ellers trenger du blender, sil og håndkle. Hvordan tilberede havremelken kan du sjekke her

En superrask havre- og tomatsuppe

Bruk 30 gram havre i en stor kopp. Hell på 2 dl kokende vann. Tilsett 1 spiseskje peanøttsmør, litt salt, pepper, 2 spiseskjeer tomatpasta og et halvt glass soyamelk eller havremelk, eventuelt et halvt glass havrefløte hvis du ønsker en mer mettende og rundere variant. Bland alt sammen og la stå i 10 minutter. Havre- og tomatsuppen er ferdig!

Tilsett havre i smoothy

Lag smoothy med frosne bær, banan, soyamelk/soyayoghurt og havre. Den enkleste er å kjøpe ferdige smoothyblandinger – disse ligger i frysedisken i alle matvarebutikker. Havre passer i både fruktsmoothy, grønnsakssmoothy og blandede smoothy.

Bak med havre

Havre egner seg ikke til brødbaking alene fordi havre er glutenfri.  Havregryn kan tilsettes i brøddeig, omtrent en femtedel av vekten på brødet.

En sunn, næringsrik og rask havrefrokost:

60 gram havregryn
30 gram valnøtter
2 dl kokende vann
1 dl soyamelk eller soyayoghurt (velg gjerne kalsium-beriket soyamelk eller soyayoghurt)
1 kopp frossne blåbær

Hvis du en en moderat fysisk aktiv kvinne på 60 kiloer, dekker denne frokosten dine næringsbehov på følgende måte (her angis % av dagsbehovet)

550 kilocalorier (25 % av dagsbehovet)
protein – 29 %
kostfiber – 54 %
vitamin E – 39 %
vitamin B1 – 37 %
vitamin B2 – 20 %
vitamin B6 – 34 %
Folat – 29 %
kalsium – 25 %
jern – 25 %
magnesium – 53 %
sink – 41 %
kobber og fosfor – 90 %

Kilder:

 1. Whitehead, Beck, Tosh, Wolever: Cholesterol-lowering effects of oat β-glucan: a meta-analysis of randomized controlled trials.Am J Clin Nutr. 2014 Dec;100(6):1413-21. doi: 10.3945/ajcn.114.086108. Epub 2014 Oct 15.
 2. Rose: Impact of whole grains on the gut microbiota: the next frontier for oats? Br J Nutr. 2014 Oct;112 Suppl 2:S44-9. doi: 10.1017/S0007114514002244.

Sunne rå kaker – med tørket frukt, kakao og nøtter

Sunne rå kaker med tørket frukt, nøtter og kakaopulver
Sunne, lettvinte og næringsrike rå kaker med tørket frukt, nøtter og kakaopulver – lag dem året rundt!

Hva er ditt forhold til tørket frukt? Og hva slags søtt og godt lager du i førjulstiden? I desember bruker man mye tørket frukt – fiken, aprikos, dadler og svisker. Blander du tørket frukt med kakaopulver, nøtter og eventuelt litt kokosolje, får du supersunne og lettvinte julesnacks! Prøv også banan og/eller avokado – bruker du mye avokado, kan konsistensen bli litt tynnere, og du kan bruke blandingen som en mousse. Du slipper å bruke tid og krefter på baking! Eneste du bør gjøre er å vaske blenderen etterpå.

Oppskrifter:

Les også: Derfor er mørk, melkefri sjokolade sunt

Frukt, nøtter og kakao bidrar med en god del antioksidanter, fiber, protein, sunt fett, kalsium og mange andre næringsstoffer. Bløtlegger du nøtter i noen timer før du bruker dem, brytes ned stoffer som beskytter næringsstoffene mot fordøyelse. Ved bløtlegging utnyttes derfor næringsstoffene mye bedre.

Det kan også være lurt å bløtlegge tørket frukt før tilberedning.

Eneste du bør passe ved å spise sjoko-nøtte-fruktkaker er kaloriene og tennene.

Her kan du lese om

Og det er mange gode grunner til å fortsette med nøtte-sjoko-fruktkaker også etter julen, året rundt!