Frukt og grønnsaker kan beskytte mot astma og astmalignende pusteplager

Frukt og grønt kan også forebygge og lindre astmaplager både hos barn og voksne, viser en ny studie

Physicians Association for Nutrition

Frukt og grønnsaker-risiko-astma De som spiser mye frukt og grønnsaker har betydelig lavere risiko for astma og astmalignende pusteplager

Bilde: http://en.wikipedia.org/wiki/Bronchoconstriction

De som spiser mye frukt og grønnsaker har betydelig lavere risiko for astma og astmalignende pusteplager. Både voksne og barn som spiste mye frukt og grønnsaker hadde 46 prosent lavere risiko for astma, sammenlignet med dem som spiste lite. Dette viser en studiesammenfatning (metaanalyse) der forskerne analyserte resultatene fra totalt 42 studier, publisert i tidskriftet Nutrition Reviews.

Høyt inntak av frukt og grønnsaker reduserte risiko for pusteproblemer hos barn med 24 prosent sammenlignet med barn som hadde lavt inntak av frukt og grønnsaker.
Lenke till studien er her
«Twelve cohorts, 4 population-based case-control studies, and 26 cross-sectional studies published between January 1990 and July 2013 were identified.
For the meta-analysis of adults and children, the relative risk (RR) and confidence intervals (CI) when comparing the highest intake group with the lowest…

Vis opprinnelig innlegg 153 ord igjen