Verdens eggedag – reklame for egg fra matprat

Hvert år markeres andre fredag i oktober som internajsonal, eller verdens, eggdag. Dette gjøres av eggindustrien, i hensikt reklame og markedsføring, og egg pushes på forbrukere som nærmest helsekost. Dette til tross for at nordmenn allerede spiser for mye, og til tross for at det er store dyrevelferdsmessige utfordringer ved eggproduksjon.

Les også: Egg, kolesterol og helse: forskning og Matopedia og Matprat for barn – reklame

Eggindustriens Prosjektplan Ekstrasatsing på egg

Norsk eggindustri har utarbeidet en egen strategi for hvordan man kan øke omsetning av egg, dokumentet kan hentes via OEP og heter PROSJEKTPLAN ESKTRASATSING EGG 2017 (Landbruksdirektoratet Sted/dato: Oslo, 30.06.2017 Utarbeidet av: Dag Henning Reksnes.)

Matprat.no er eggindustriens/kjøttindustriens reklameorgan. Som opplyst på deres nettsider:

“MatPrat er fullfinansiert av den norske egg- og kjøttproduserende bonden. Finansieringen skjer via omsetningsavgiften, som er en avgift bonden betaler inn til tre omsetningsfond når hun/han leverer produktene sine til foredling og salg.”

Dette skjer med hjemmel i omsetningsloven fra 1936. Generisk reklame for egg og kjøtt er altså både lovfestet i Norge, og produsentene er lovpålagt til å samle penger til å drive generisk reklame gjennom matprat.no, eller såkalt opplysningskontor.

Forvirring, FUD-strategi og hvem vi kan stole på

Noen tviler fortsatt på denne kunnskapen. Flere norske medier har iasteden i mange år intervjuet for eksempel Birger Svihus. Svihus er tidligere president i fjørfeindustriens interesseorganisasjon WSPA. (Fram til 2018 var president i European Federation of the WPSA (World’s Poultry Science Association) (http://www.wpsa.com/index.php/57-news-latest/news-archive/311-epc-2018 ). Han er utdannet sivilagronom/ husdyragronom, professor ved Institutt for husdyrfag ved NMBU, og har doktorgrad og flere publikasjoner innen kyllingfôr og husdyrernæring, og underviser innen ernæring – både menneskeernæring og husdyrernæring ved NMBU.

Forvirring, som en del av den såkalte FUD-strategien, er en måte industrien kan overdøve solid oppsummert vitenskap på, for eksempel ved å si at “det er jo ikke enighet om at egg er helsefarlig, blant ekspertene”.

Eggindustrien påvirker forskningskonklusjonene

Forskning finansiert av eggbransjen har tonet ned helserisikoen ved å spise egg. Dette ifølge en større litteraturanmeldelse publisert i tidsskriftet American Journal of Lifestyle Medicine.

Forskerne gikk gjennom alle studier publisert mellom 1950 og 2019 som evaluerte hvordan egg påvirker kolesterolnivået og undersøkte om finansieringen av dem påvirket resultater og konklusjoner. Det ble funnet at blant studier publisert før 1970 hadde 0% blitt finansiert av eggindustrien, og deretter økte andelen med tiden til 60% mellom 2010-2019.

Mer enn 85% av alle studier viste at egg hadde en negativ effekt på kolesterolnivået. Blant studier som ble finansiert av eggindustrien, var sannsynligheten større for at disse funnene ble tonet ned: 49% av industrifinansierte studier rapporterte konklusjoner som gikk direkte mot studiens resultater, sammenlignet med 13% av studiene med annen finansiering.

«However, 49% of industry-funded intervention studies reported conclusions that were discordant with study results (ie, net cholesterol increases were described as favorable in the articles’ stated conclusions), compared with 13% of non–industry-funded studies. Readers, editors, and the public should remain alert to funding sources in interpreting study findings and conclusions.»

Forbindelsen mellom eggforbruk (til og med mindre store mengder) og økt risiko for hjerte- og karsykdommer er nylig bekreftet i en analyse av flere studiekohorter publisert i JAMA (lenken er her): Victor W. Zhong, PhD; Linda Van Horn, PhD; Marilyn C. Cornelis, PhD; et al Associations of Dietary Cholesterol or Egg Consumption With Incident Cardiovascular Disease and Mortality, JAMA march 19, 2019

Kilde: Barnard ND, Long MB, Ferguson JM, Flores R, Kahleova H. Industry Funding and Cholesterol Research: A Systematic Review. American Journal of Lifestyle Medicine. December 2019. doi:10.1177/1559827619892198 Lenke til studien finner du her