Formålet med Optimaltkosthold.no

Helse er aller viktigst, og mye sykdom kan forebygges med sunt kosthold. Det er store utfordringer i norsk kosthold – nordmenn spiser for lite plantekost og for mye kjøtt. Formålet er opplysning om hvilket kosthold som er optimalt for helsen, uavhengig av matkultur, vise til  kvalitetssikrede kilder og øke bevissthet rundt statens  landbrukspolitikk vs. folkehelse

Formålet med Optimaltkosthold.no

Ansvarlig for informasjon på nettsiden OptimaltKosthold.no er Tanja Kalchenko, lege med interesse for sykdomsforebygging med sunt kosthold. Formålet er å opplyse om hvilket kosthold som er optimalt for helsen, uavhengig av matkultur, samt vise til  kvalitetssikrede kilder og øke bevissthet rundt statens  landbrukspolitikk vs. folkehelse

Hvorfor mer plantekost og mindre animalia i norsk kosthold?

Et riktig kosthold og smarte matvalg kan bidra til bedre helse, bedre livskvalitet og lengre liv.  Livsstilssykdommer som hjerte- og karsykdommer, overvekt, diabetes type og til og med noen typer kreft kan forebygges gjennom riktige kostvaner. Leger, ernæringsfysiologer og helsemyndigheter i flere land anbefaler bevegelse i retning av et mer plantebasert kosthold for å forebygge livsstilssykdommer. Det er nettopp disse som tar flest liv og utgjør store kostnader for fellesskapet.

Det finnes solid evidens (bevismateriale) for at både hovedsakelig plantebaserte kosthold og 100 % plantebaserte kosthold kan forebygge utvikling av diabetes type to, overvekt, fedme, hjerneslag, hjerteinfarkt, visse typer kreft o.a.  Plantebaserte koster er bl.a. middelhvaskost, pescovegetarisk, lakto-vegetarisk, hel-vegetarisk/vegansk og semi-vegetarisk.

Tanja Kalchenko har erfaring fra blant annet indremedisinsk avdeling og er spesialist i medisinsk radiologi og sier følgende: «Som spesialist i medisinsk radiologi møter jeg mange ulike pasienter, og ser deres organer som er skadet av sykdom. De fleste er alvorlig syke og dør mange år for tidlig. Jeg vet at mange tilfeller sykdom kunne være unngått med et riktig kosthold. Derfor vil jeg, i tillegg til min jobb på sykehus, bidra med opplysning om hvordan forebygge sykdom og håper å påvirke dagens matpolitikk. Jeg vil skape bevissthet om hvordan matindustrien, spesielt kjøttreklame, og dagens landbrukspolitikk motarbeider statens kostholdsråd og dermed folkehelsen. Som lege mener jeg at menneskehelsen er viktigere enn matindustriens interesser.»

Kilder

Vitenskapelige enkeltstudier, oversiktsartikler og metaanalyser som er publisert i seriøse fagtidsskrifter, samt kunnskapsoppsummeringer til ekspertpaneler som Nasjonalt råd for ernæring, Amerikansk forening for ernæringsfysiologer, WHO/FN, WCRF, NNR og lærebøker som finnes på området. Jeg linker også til noen nettsider som drives av leger og ernæringsfysiologer.

Jeg forholder meg til det offentlig anbefalte næringsstoffinntaket, ihht. Nordiske ernæringsanbefalinger (NNR-2012).

Erstatter ikke legekontakt!

Informasjon på denne nettsiden

  • erstatter ikke oppfølging/rådgivning hos din fastlege eller annet helsepersonell
  • er ikke ment som medisinske råd eller lege-pasient-forhold
  • er kun til opplysningsformål.

Har du spørsmål eller bekymringer om din helsetilstand, bør du ikke vente med å kontakte lege. Hvis du unngår eller venter med å kontakte lege bare fordi du leser noe her på nettsiden, kan dette forsinke eventuell nødvendig utredning og/eller behandling og kan dermed forverre helsetilstanden din. Se også ansvarsfraskrivelse

Uavhengig

Jeg har ikke noen politiske eller økonomiske interesser med denne nettsiden. Jeg har heller ikke mottat økonomisk støtte.

Informasjonen på nettsiden har ikke tilknytning til min arbeidsgiver.

1 kommentar

Kommentarer er stengt.