Om OptimaltKosthold.no, mat og politikk

Lege med interesse for kosthold og forebygging av sykdom, Tanja Kalchenko er ansvarlig for informasjon på optimaltkosthold.no – nettsted som vil formidle kvalitetssikret informasjon om hvilket kosthold som er best for helsen, uavhengig av matkultur, politiske eller økonomiske interesser. Les mer om Tanja Kalchenko her, på vegetarlegen.no  Epost: vegetarlegen@gmail.com

Helsemyndighetenes kostråd tar ikke bare hensyn til sunnhet, men også til bl.a. matkultur og noen politiske føringer. De som ønsker å vite om hvilket kosthold som er optimalt for helsen, får ikke denne informasjonen fra helsemyndighetene. Matindustrien, inkludert husdyrnæringene, bruker flere hundre millioner kroner per år  på reklame og markedsføring, og er dermed en sterk konkurrent til statens kostholdsråd når det gjelder påvirkningen om matvalg.  Nøkkelhullmerket på pizza og pølser er et illustrerende eksempel på hvordan staten tilpasser sine kostråd dagens matkultur.

Staten gir mange miliarder av våre skattekroner i form av landbrukssubsidier, der omtrent 80 % går til å støtte produksjon av husdyrprodukter – noe 50 – 80 % nordmenn allerede spiser helseskadelig mye av. Samtidig oppfordrer Danmarks kostråd 2021 til kjøttkutt til under 350 gram per uke, og både internasjonale fagpanel og helsemyndigheter er klare på at det å erstatte en del av kjøtt med grønt kan gi bedre folkehelse og andre samfunnsgevinster – grønnere mat er i tillegg bærekraftig og miljøvennlig. Samtlige retningslinjer og offentlige veiledere oppfordrer i 2021 til å velge mer plantekost og mindre kjøtt

Viktige myter som skapes av kjøttindustriens interesseorganisasjoner er at «Norge er et gressland» og om hva som er et bærekraftig kosthold i norske forhold. Norge er det, men kun om sommeren. Fra september til mai, altså mesteparten av året, står norske drøvtyggere inne i et fjøs og tygger det som er dyrket og høstet med traktor, inkludert soya fra Brasil og korn og raps fra noen land som er mye fattigere enn Norge. Birger Svihus, som er utdannet husdyragronom, professor i husdyrfag ved NMBU og tidligere president i europeisk fjørfeindustriens interesseorganisasjon er et eksempel på hvordan kjøttindustriens talsmenn sprer myter om bærekraftig og sunt kosthold. Veterinær Ole Alvseike fra kjøttindustri-eide Animalia bestrider solid oppsummert forskning gjort av verdens største helseorganisasjoner og fagetater som WHO, WCRF, Nordisk ministerråd osv.

Det finnes solid evidens for at plantebasert kosthold, altså kosthold uten mat fra dyr eller med små mengder mat fra dyr, som består av bønner, linser, erter, grønnsaker, nøtter, fullkorn, frukt og bær i lite bearbeidet form, såkalt hel plantebasert mat, eller plant based whole foods, kan i større grad (enn kosthold ihht. statens kostråd) beskytte mot diabetes type to, overvekt, fedme, hjerneslag, hjerteinfarkt og flere typer kreft.

Landbrukets opplysningskontor skader helse og motarbeider statens kostråd

Dagens landbrukspolitikk motarbeider helsepolitikken: generisk kjøttreklame via Matprat, med hjemmel i omsetningsloven, øker forbruket av kjøtt. Samtidig spiser halvparten nordmenn helseskadelig mye kjøtt, og 80 % nordmenn spiser for mye mettet fett, som hovedsakelig kommer fra meieriprodukter og rødt kjøtt. Statens kostråd anbefaler å begrense inntaket av disse på grunn av økt risiko for hjerneslag, infarkt, diabetes, fedme og kreft. Å redusere inntaket av mettet fett i Norge er et eget, kvantitativt mål i Handlingsplan for bedre kosthold

Formålet med Optimaltkosthold.no

Ansvarlig for informasjon på nettsiden OptimaltKosthold.no er Tanja Kalchenko, lege med interesse for ernæring og sykdomsforebygging. Formålet med nettsiden er å opplyse om hvilket kosthold som er optimalt for helsen, uavhengig av matkultur og politiske interesser, vise til politelige kilder og øke bevissthet rundt det faktumet at statens  landbruksøkonomiske og politiske interesser veier tyngre enn folkehelse

Statens kostholdsråd: Andre hensyn i tillegg til helse

Kjøttkutt kan gi lengre liv
Den massive reklamen fra matindustrien er en sterk konkurrent for statens kostråd, og påvirker befolkningens matkultur både på kort og på lang sikt. Mer enn 200 millioner kroner per år brukes på kjøttreklame. Hvor mye penger bruker Helsedirektoratet på å fremme sitt kostråd om å spise mindre kjøtt og fete meieirprodukter?

Narasin-fri kylling er et risikoprodukt

narasin-fri-kylling-utrygg
Narasin-kutt i kyllingproduksjonen kan føre til usikre helseproblemer. Narasin er et bredspektret antibiotikum og virker både mot parasitter og bakterier. Vaksinen som er innført nå, istedenfor Narasin, virker kun mot parasitter.
%d bloggere like this: