Om OptimaltKosthold.no, mat og politikk

Lege med interesse for kosthold og forebygging av sykdom, Tanja Kalchenko er ansvarlig for informasjon på optimaltkosthold.no – nettsted som vil formidle kvalitetssikret informasjon om hvilket kosthold som er best for helsen, uavhengig av matkultur, politiske eller økonomiske interesser. Kontakt: tetyana@optimaltkosthold.no

Helsemyndighetenes kostråd tar ikke bare hensyn til sunnhet, men også til bl.a. matkultur og noen politiske mål. De som ønsker å vite om hvilket kosthold som er optimalt for helsen, får ikke denne informasjonen fra helsemyndighetene. Matindustrien, inkludert husdyrnæringene, bruker flere hundre millioner kroner per år  på reklame og markedsføring, og er dermed en sterk konkurrent til statens kostholdsråd når det gjelder påvirkningen om matvalg.  Nøkkelhullmerket på pizza og pølser er et illustrerende eksempel på hvordan staten tilpasser sine kostråd dagens matkultur.

Det finnes solid evidens for at plantebasert kosthold, altså kosthold uten mat fra dyr eller med små mengder mat fra dyr, som består av bønner, linser, erter, grønnsaker, nøtter, fullkorn, frukt og bær i lite bearbeidet form, såkalt hel plantebasert mat, eller plant based whole foods, kan i større grad (enn kosthold ihht. statens kostråd) beskytte mot diabetes type to, overvekt, fedme, hjerneslag, hjerteinfarkt og flere typer kreft.

Bærekraftig kosthold: Mer plantekost og mindre kjøtt

Erter, bønner, havre, bygg, blåbær, grønnkål, brokkoli, gulrøtter er norske råvarer som er i kategori av verdens sunneste, mest miljøvennlige og arealeffektive. De gir betydelig mindre klimagasser og mye mer protein per gitt jordareal enn kjøtt og meieri. Dyrkning av husdyrfôr fortrenger disse sunne og bærekraftige råvarene. Faglige utredninger viser at overgang fra kjøtt til mer plantekost og fisk vil øke norsk matforsyning, fremmer institusjoner eid av kjøttindustrien (Animalia AS) og bondeorganisasjoner (AgriAnalyse) tendensiøse bekymringer om proteinmangel.

Formålet med Optimaltkosthold.no

Ansvarlig for informasjon på nettsiden OptimaltKosthold.no er Tanja Kalchenko, lege med interesse for ernæring og sykdomsforebygging. Formålet med nettsiden er å opplyse om hvilket kosthold som er optimalt for helsen, uavhengig av matkultur og politiske interesser, vise til politelige kilder og øke bevissthet rundt det faktumet at statens  landbruksøkonomiske og politiske interesser veier tyngre enn folkehelse

Statens kostholdsråd: Andre hensyn i tillegg til helse

Kjøttkutt kan gi lengre liv
Den massive reklamen fra matindustrien er en sterk konkurrent for statens kostråd, og påvirker befolkningens matkultur både på kort og på lang sikt. Mer enn 200 millioner kroner per år brukes på kjøttreklame. Hvor mye penger bruker Helsedirektoratet på å fremme sitt kostråd om å spise mindre kjøtt og fete meieirprodukter?

Narasin-fri kylling er et risikoprodukt

narasin-fri-kylling-utrygg
Narasin-kutt i kyllingproduksjonen kan føre til usikre helseproblemer. Narasin er et bredspektret antibiotikum og virker både mot parasitter og bakterier. Vaksinen som er innført nå, istedenfor Narasin, virker kun mot parasitter.
%d bloggere like this: