fedme-helseskadelig

Fedme og overvekt – definisjon, årsaker og helseskader

Fedme, en definert som tilstand når kroppsmasseindeks (KMI) er over 30, og er en sykdom i seg selv. Den øker risiko for hjerte- og karsykdom, hjerneslag, minst 11 ulike kreftformer, diabetes type to og noen psykiske lidelser. Å unngå fedme og holde en sunn vekt handler først og fremst ikke om utseende og mote, men er viktig for å forebygge mange livsstilsykdommer som diabetes type 2, hjerte- og karsykdommer som hjerteinfarkt, hjerneslag og hjertesvikt, og slitasje i ledd. Økt kroppsvekt er en viktig risikofaktor for utvikling av insulinresistens og diabetes type 2, og flere andre sykdommer. Fedme er også risikofaktor for over ti typer kreft.

Fedme bør forebygges. Det er viktig å vite og huske at overvekt og fedme ikke bare handler om utseende eller manglende aksept for kroppsfasonger. Overvekt er direkte helseskadelig, og det å holde seg slank vil redusere risiko for å utvikle flere sykdommer, ikke minst kreft. Fedmekirurgi er en medisinsk indikasjon og en effektiv metode i behandling av fedme – hvis livsstilsintervensjon ikke virker. 

Har du først blitt overvektig, kan det være krevende å gå varig ned i vekt. Å forebygge overvekt er derfor en stor fordel. Sjekk faktaark om overvekt og fedme fra Verdens helseorganisasjon: Obesity and overweight. World Health Organization, 2016.

Statistikk over fedme og overvekt i Norge

Folkehelseinstituttet beskriver statistikken over fedme i 2021 i Norge i ulike regioner her , og det er så mange som 65 % av den voksne befolkningen som er overvektige. Ifølge Folkehelseinstituttets statistikk fra 2017 er overvekt og fedme i Norge svært utbredt: Cirka 1 av 4 middelaldrande menn og 1 av 5 kvinner har nå fedme med kroppsmasseindeks på 30 kg/m2 eller over. Blant barn ser det ut til at den samlede andelen med overvekt og fedme har stabilisert seg.

23 % nordmenn har diagnosen fedme, ifølge den ovennevnte artikkelen i Dagens Medisin. 

Rapport ved Menon Economics fra 2019 har beregnet samfunnskostnader ved overvekt og fedme i Norge. Rapporten Overvekt og fedme i Norge: Omfang, utvikling og samfunnskostnader, skriver at høy kroppsmasseindeks, altså både overvekt og fedme, er en av de aller viktigste risikofaktorene knyttet til tapte leveår og helsetap i Norge. Dette fremgår klart av Folkehelseinstituttets rapport Sykdomsbyrden i Norge i 2016. 

Lege Jøran Hjelmesæth, som også er leder av Senter for sykelig overvekt ved Sykehuset i Vestfold, professor i medisin ved Universitetet i Oslo og leder av Nasjonalt råd for ernæring har uttalt til Dagens Medisinn at helse- og samfunnsskader ved fedme er sterkt undervurdert.

Hva er definisjon av fedme?

Verdens helseorganisasjon har definert fedme som en tilstand når kroppsmasseindeks er mer enn 30.

Når kroppsmasseindeks er mellom 25 og 30, er dette overvekt.

Sykelig overvekt defineres som

 • KMI på 35 eller mer med komplikasjoner
 • eller KMI på 40 eller mer uten spesifikke komplikasjoner. 
Hva er optimal vekt?

Det er når din kroppsmasseindeks er mellom 18 og 25. I dag bruker man KMI for å bedømme om man er normalvektig eller overvektig.

Hva er KMI – kroppsmasseindeks, eller BMI (Body Mass Index)

KMI er et uttrykk for vekt i forhold til høyde og er lik vekten delt på kvadratet av høyden. KMI er en forkortelse for kroppsmasseindeks og er et mål for å vurdere vekt i forhold til kroppsstørrelse. Ifølge Verdens helseorganisasjons (WHO) bør KMI ligge på mellom 18,5 og 25. Les mer på Helsedirektoratets nettsider helsenorge.no 

Formel for å regne ut din KMI: Din vekt (i kg) delt på kvadrat av din høyde (i meter).

Eksempel: Du veier 90 kilo og er 1,75 meter høy. Beregn KMI: 90 : 1,75 x 1,75 Din BMI er da 29,4.

Fedme-kalkulator – regn raskt om du har fedme eller overvekt

Fedme-kalkulator, eller BMI-kalkulator, eller KMI-kalkulator, er mye brukt. Du behøver ikke regne KMI selv, i dag er det mange som har KMI-kalkulator på nettet. Bruk gjerne KMI-kalkulator på nhi.no   

Svakheter ved KMI er at den ikke skiller mellom hvor mye fett eller muskler en har. KMI hadde vært et dårlig mål for en kroppsbygger, men for en gjennomsnittlig person er KMI et ganske bra mål. NHI.no skriver at KMI-verdien bør tolkes med noe forbehold hos dem som har mer muskler enn folk flest. For barn og tenåringer gjelder andre KMI-normalverdier enn hos voksne. For eldre over 70 år: Egne tolkninger vises i svarkolonnen.

Hva er årsaker til fedme og overvekt? 

Det er dessverre ikke en eller to årsaker til fedme. Det er mange ulike faktorer, både ved individet og ved samfunnet, og samspillet mellom disse, som fører til fedmeepidemi i den vestlige verden. Den grunnleggende mekanismen er at kaloritilførsel og opptak fra kosten er høyere enn kaloriforbruk. Den andre mekanismen er regulering av sult- og metthetsfølelsen. at mennesker genetisk er programmert til å (grovt forklart) spise mens maten er tilgjengelig. Les om de biologiske mekanismene som regulerer sult- og metthetsfølelse i Tidsskriftet for den norske legeforening. Se video der leder i Nasjonalt råd for ernæring, professor i medisin og overlege ved Senter for sykelig overvekt gir råd om livsstil og overvekt Jøran Hjelmesæth, hvordan gå ned i vekt og holde vekten

Det er lurt å holde sunn vekt for helsens del. Har du først blitt overvektig, kan det være vanskelig å gå ned i vekt og holde seg slank. Å forebygge overvekt, dvs. å holde seg slank/normalvektig, er derfor en stor fordel, og er anbefalt av bl.a. helsemyndigheter. Plantebasert kosthold i seg selv har vist seg å kunne forebygge overvekt. Her er det både høyt fiberinnhold og fravær av matvarer med høy energitetthet som spiller en rolle. Fysisk aktivitet er også viktig.

Overvekt og fedme er en risikofaktor for flere sykdommer, bl.a. hjerte- og karsykdommer, diabetes type to og visse typer kreft.

Les også: Mat for sunn slanking og vekt

Fedme øker risiko for flere typer kreft

Det beste en kan gjøre for å forebygge kreft er å holde seg slank – etter å være røykfri, sier Dr Rachel Thompson ved verdens ledende kreftforskningsorganisasjon World Cancer Research Fund International (1).  Hun har blant annet PhD i ernæringsepidemiologi (nutritional epidemiology) fra the University of Southampton. De ti krefttypene der kreftrisikoen er best dokumentert for er tykktarms- og endetarmskreft, livmor, nyre, spiserør, bryst (hos kvinner etter overgangsalderen), bukspyttkjertel, livmorslimhinne, skjølbruskkjertel, galleblæren og lever (1,2). Overvekt og fedme øker ikke bare risiko for diabetes type to, hjerte- og karsykdommer og leddgikt. Det kommer stadig flere vitenskapelige bevis for at overvekt er lineært assosiert med flere typer kreft (1,2,3). 

Ny forskning om sammenheng mellom overvekt og kreft

En studie på 5,24 millioner mennesker (2 – Blashkaran med flere, publisert i Lancet i 2014) viser at hver 5 kg/m2 økning i BMI var omtrent lineært assosiert med kreft. Det var følgende økning i risiko for spesifikke krefttypene:

 • 62 % for livmor
 • 31 % for galleblære
 • 25 % for nyre
 • 10 % for livmorhals
 • 9 % for skjøldbruskkjertel
 • 9% for leukemi (blodkreft)

Kroppsmasseindeks var også positivt assosiert med kreft i lever, tykktarm, eggestokker og postmenopausal brystkreft (etter overgangsalderen), men disse varierte individuelt. Forskerne antar følgende årsakssammenheng: 41% av livmorkreft og 10% eller mer av galleblærekreft, nyrekreft, leverkreft og tykktarmskreft kan være forårsaket av overvekt.

«Assuming causality, 41% of uterine and 10% or more of gallbladder, kidney, liver, and colon cancers could be attributable to excess weight.»

«We estimated that a 1 kg/m2 population-wide increase in BMI would result in 3790 additional annual UK patients developing one of the ten cancers positively associated with BMI. BMI is associated with cancer risk, with substantial population-level effects.»

Et mer plantebasert kosthold og forebygging av fedme

Kosthold og fysisk aktivitet er to viktige faktorer som både kan forebygge og behandle overvekt og fedme. Når det gjelder kosthold er det ikke de korte slankekurene som er viktigst, mens langsiktige kostholdsendringer.

Flere studier har vist at det å spise mer plantebasert er gunstig både mtp forebygging og behandling av overvekt og fedme (5 – 19). Plantekilder til protein og andre nærignsstoffer har som hovedregel lavere energitetthet enn animalske matvarer. Matvarer fra planteriket inneholder fiber – i motsetning til animalske matvarer – som fyller opp magen og gir en mer langvarig metthetsfølelse både som et resultat av større volum i magesekken og et mer stabilt blodsukker (fiber bidrar også til saktere opptak av sukkerarter).

Bønner, linser, erter, kikerter og litt soyaprodukter er en god erstatning for kjøtt i taco, supper og gryter. Forskning viser at det å erstatte kjøtt med bønner kan være gunstig mtp både kolesterol- og blodsukkerverdier (20, 21).

WHO skriver at på individuelt plan

kan man spise mer plantekost som belgvekster, frukt og grønnsaker, fullkorn og nøtter:

«At the individual level, people can:

 • limit energy intake from total fats and sugars;
 • increase consumption of fruit and vegetables, as well as legumes, whole grains and nuts; and
 • engage in regular physical activity (60 minutes a day for children and 150 minutes spread through the week for adults).»

Hvorfor er kroppsfett en risikofaktor for kreft?

Dr Rachel Thompson ved World Cancer Research Fund International forklarer at det er flere mekanisker overvekt og fedme kan påvirke helsen i en negativ retning:

 • Kroppsfedme påvirker direkte nivået av flere sirkulerende hormoner som insulin, insulin-lignende vekstfaktorer og østrogener, og skaper et miljø som fremmer dannelsen av kreftceller.
 • Kroppsfedme er også kjent for å stimulere kroppens betennelsesreaksjoner, noe som kan bidra til etablering og progresjon av flere kreftformer.
 • I tillegg er kroppsfedme sterkt assosiert med en økt risiko for type 2-diabetes, som i sin tur er forbundet med økt risiko for en vanlig type leverkreft kjent som hepatocellulært karsinom (1).

Fedme er usunt også etter kreftdiagnose

Fedme har også negative konsekvenser etter kreftdiagnose, derfor ønsker amerikanske kreftleger en mer målrettet plan for å redusere effekten av fedme på kreft. Amerikansk forening for klinisk onkologi (kreftmedisin) American Society of Clinical Oncology skriver (3) at forekomst av fedme har økt betydelig de siste tre tiår både i USA og globalt. I tillegg til å bidra til hjertesykdom og diabetes, er fedme en viktig, ukjent risikofaktor for kreft. Ifølge American Society of Clinical Oncology Position Statement on Obesity and Cancer (3) har fedme følgende negative effekter: Er assosiert med forverret prognose etter kreftdiagnose, påvirker negativt resultater av systemisk behandling, bidrar til sykelighet av kreftbehandling, kan øke risikoen for andre kreftformer og komorbiditet.

Forskning viser at tiden etter en kreftdiagnose kan være egnet til å motivere pasientene til å tilegne seg en «risikoreduserende» livsstil. De som behandler og som har nær kontakt med kreftpasienter i den kritiske perioden etter en kreftdiagnose, er i en unik posisjon til å hjelpe pasienter ned i vekt og gjøre andre sunne livsstilsendringer (3).

The American Society of Clinical Oncology har etablert et initiativ for å redusere fedmes negative innvirkning på kreft  med følgende tiltak:
1) økende utdanning og bevissthet om bevisene som knytter fedme og kreft; 2) å tilby verktøy og ressurser for å hjelpe krefthelsepersonell å ta opp fedme med sine pasienter; 3) å bygge og fremme en robust forskningsagenda for å bedre forstå patofysiologien av endringer i energibalanser, evaluere effekten av atferdsendring på kreftprognosel, og bestemme de beste metodene for å hjelpe de som har overlevd kreft til å lage effektive og nyttige endringer i livsstil; 4) å være talsmann for politikk og systemendringer for å påvirke samfunnsmessige faktorer som bidrar til fedme, samt forbedre tilgangen til tjenester som overvektbehandlingstjenester for pasienter med kreft.

Kilder om fedme og kreft:

 1. 10 cancers now linked to being overweight or obese. Dr Rachel Thompson ved verdens ledende kreftforskningsorganisasjon World Cancer Research Fund International  http://blog.wcrf.org/ten-cancers-now-linked-to-being-overweight-or-obese/
 2. Bhaskaran K, Douglas I, Forbes H, et al. Body-mass index and risk of 22 specific cancers: a population-based cohort study of 5·24 million UK adults. Lancet 2014. pii: S0140-6736(14)60892-8. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140673614608928
 3.  Jennifer A. Ligibel⇑, Catherine M. Alfano, Kerry S. Courneya, Wendy Demark-Wahnefried, Robert A. Burger, Rowan T. Chlebowski, Carol J. Fabian, Ayca Gucalp, Dawn L. Hershman, Melissa M. Hudson, Lee W. Jones, Madhuri Kakarala, Kirsten K. Ness, Janette K. Merrill, Dana S. Wollins and Clifford A. Hudis: American Society of Clinical Oncology Position Statement on Obesity and Cancer doi: 10.1200/JCO.2014.58.4680 JCO November 1, 2014 vol. 32 no. 31 3568-3574 Published online before print October 1, 2014, http://jco.ascopubs.org/content/32/31/3568
 4. Tom Mala, Torgeir T. Søvik og Jon A. Kristinsson: Flere kan ha nytte av fedmekirurgi. Tidsskr Nor Legeforen nr. 6, 2015; 135: 521 – 2  http://tidsskriftet.no/pdf/pdf2015/521-2.pdf
 5. Barnard ND, Levin SM, Yokoyama Y. A systematic review and meta-analysis of changes in body weight in clinical trials of vegetarian diets. J Acad Nutr Diet. Published online on January 21, 2015.  http://www.andjrnl.org/article/S2212-2672%2814%2901763-8/abstract
 6. Gabrielle M. Turner-McGrievy, PhD, RD, Charis R. Davidson, MPH, Ellen E. Wingard, MPH, RD, Sara Wilcox, PhD, Edward A. Frongillo, PhD. Comparative effectiveness of plant-based diets for weight loss: A randomized controlled trial of five different diets. Nutrition Available online 18 October 2014. DOI: 10.1016/j.nut.2014.09.002
 7. Lap Tei Le, Joan Sabaté. Beyond Meatless, the Health Effects of Vegan Diets: Findings from the Adventist Cohorts. Nutrients 2014, 6, 2131-2147; doi:10.3390/nu6062131
 8. Macknin M, Kong T, Weier A, et al. Plant-based, no-added-fat or American Heart Association diets: impact on cardiovascular risk in obese children with hypercholesterolemia and their parents. J Pediatr. Published online on February 12, 2015. http://www.jpeds.com/pb/assets/raw/Health%20Advance/journals/ympd/Macknin.pdf
 9. Schwab, Lauritzen, Tholstrup, Haldorssoni, Riserus, Uusitupa, Becker: Effect of the amount and type of dietary fat on cardiometabolic risk factors and risk of developing type 2 diabetes, cardiovascular diseases, and cancer: a systematic review. Food Nutr Res. 2014 Jul 10;58. doi: 10.3402/fnr.v58.25145.
 10. Barnard ND, Levin SM, Yokoyama Y. A systematic review and meta-analysis of changes in body weight in clinical trials of vegetarian diets. J Acad Nutr Diet. Published online on January 21, 2015. http://www.andjrnl.org/article/S2212-2672%2814%2901763-8/abstract
 11. Lap Tei Le, Joan Sabaté. Beyond Meatless, the Health Effects of Vegan Diets: Findings from the Adventist Cohorts. Nutrients 2014, 6, 2131-2147; doi:10.3390/nu6062131 http://www.mdpi.com/2072-6643/6/6/2131/htm
 12. Günther AL, Remer T, Kroke A, et al. Early protein intake and later obesity risk: which protein sources at which time points throughout infancy and childhood are important for body mass index and body fat percentage at 7 y of age? Am J Clin Nutr. 2007;86:1765-72.  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18065597
 13. Vergnaud A-C, Norat T, Romaguera D, Mouw T, May AM, Travier N, et al. Meat consumption and prospective weight change in participants of the EPIC-PANACEA study. Am J Clin Nutr. 2010 Aug;92(2):398–407. http://ajcn.nutrition.org/content/92/2/398.long
 14. Sabate J, Wien M: Vegetarian diets and childhood obesity prevention. Am J Clin Nutr 2010, 91(5):1525S-1529S;
 15. Tonstad S, Butler T, Yan R, Fraser GE. Type of vegetarian diet, body weight, and prevalence of type 2 diabetes. Diabetes Care. 2009;32:791–6. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19351712
 16. Craig WJ: Health effects of vegan diets. Am J Clin Nutr 2009, 89(5):1627S-1633S; http://ajcn.nutrition.org/content/89/5/1627S.abstract
 17. Craig WJ, Mangels AR: Position of the American Dietetic Association: vegetarian diets. J Am Diet Assoc 2009, 109(7):1266-1282;
 18. Spencer EA, Appleby PN, Davey GK, Key TJ. Diet and body mass index in 38000 EPIC-Oxford meat-eaters, fish-eaters, vegetarians and vegans. Int J Obes Relat Metab Disord. 2003;27(6):728–34. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12833118
 19. The obesity and cancer link M. Bifulco Ann Oncol (2015) 26 (2): 440-441. doi: 10.1093/annonc/mdu545 First published online: November 18, 2014 http://annonc.oxfordjournals.org/content/26/2/440.full
 20. Hosseinpour-Niazi S, Mirmiran P, Hedayati M, Azizi F. Substitution of red meat with legumes in the therapeutic lifestyle change diet based on dietary advice improves cardiometabolic risk factors in overweight type 2 diabetes patients: a cross-over randomized clinical trial. Eur J Clin Nutr. 2014 Oct 29. doi: 10.1038/ejcn.2014.228.
 21. Zhang et al: A high legume low glycemic index diet improves serum lipid profiles in men. Lipids. 2010 Sep;45(9):765-75. doi: 10.1007/s11745-010-3463-7. Epub 2010 Aug 24.

%d bloggers like this: