Forskning vs pseudovitenskap om mat og helse

Det finnes omtrent to millioner studier om kosthold og helse. Hvert år publiseres flere titalls tusener nye studier. Derfor er det viktig med systematisk oppsummering og sammenfatning. Om kjøtt og sykdom finnes det omtrent 1000 nyere studier. Om vegetarisk kosthold – flere hundre. Dessverre forsøker noen å undergrave vitenskap, plukker ut de studier som passer inn i deres synog ser bort fra alle de andre studiene som utgjør 99 % av publikasjonene. Dette er pseudovitenskap.

Marit Kolby og hennes bok Hva og når skal vi spise er trolig ideologi, ikke vitenskap, fordi flere av hennes påstander undergraver vitenskap og resultater av forskning på mange millioner mennesker. Her under kommer utdyping av myter som med ujevne mellomrom blir gjentatt av kjøttlobbyen.

Øker risiko for kreft – både bearbeidet og ikke-bearbeidet kjøtt

Mange store kunnskapsoppsummeringer blant annet fra World Cancer Research Fund og International Agency for Research on cancer (WHO -bl.a. i 2015, oppsumering av 800 studier) og andre viser at både rødt og bearbeidet kjøtt har en klar sammenheng med økt risiko for tykktarm og endetarmskreft. 

Dette har blitt vist i svært mange studier og man har biologiske mekanismer som kan forklare disse funnene, både med tanke på innvirkning av kjøtt på endogen dannelse av nitrosaminer via hem-jern innholdet, stekemutagener, og økt dannelse av nitrosaminer via nitrat og nitritt i bearbeidet kjøtt. 

Store studier som siden har blitt publisert har også støttet opp om økt kreftrisiko med mer kjøtt. 

Metaanalyse 2021: økt risiko for flere typer kreft

I tillegg viste en ny meta-analyse økt risiko også for andre kreftformer inkludert bryst, livmorslimhinne, lunge, og lever for rødt kjøtt og tarm, lunge, og nyre for bearbeidet kjøtt. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34455534/ (Farvid, Maryam S et al. “Consumption of red meat and processed meat and cancer incidence: a systematic review and meta-analysis of prospective studies.” European journal of epidemiology vol. 36,9 (2021): 937-951. doi:10.1007/s10654-021-00741-9)

Og en annen stor studie fra UK Biobank fant økt risiko for en lang rekke sykdommer med inntak av alle typer kjøtt. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33648505/ (Papier, Keren et al. “Meat consumption and risk of 25 common conditions: outcome-wide analyses in 475,000 men and women in the UK Biobank study.” BMC medicine vol. 19,1 53. 2 Mar. 2021, doi:10.1186/s12916-021-01922-9)

En analyse fra EPIC finner økt risiko for ulcerøs kolitt med mer totalt og rødt kjøtt. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35396592/

Økt risiko for hjertesykdom: 

https://www.bmj.com/content/371/bmj.m4141.long

Vegansk kosthold og helse 

Risiko for kreft

Ikke signifikant sammenheng – RR 1.31 (0.82-2.11) i EPIC Oxford, og RR 0.86 (0.59-1.24) i AHS2. EPIC-Oxford funnet er trolig et tilfeldig variasjon. Trenger mye mer data for å konkludere. Det er også feil å ikke nevne at begge studier finner lavest total kreftrisiko blant veganerne 0.82 (0.68-1.00) i EPIC-Oxford og 0.84 (0.72-0.99). Lavere risiko for prostatakreft i AHS-2 RR 0.66 (0.50-0.87) og antydning i EPIC-Oxford RR 0.61 (0.31-1.20).

Ellers er funnene for tarmkreft og prostatakreft for veganere konsistent med funn fra andre epidemiologiske studier som viser beskyttende effekt av melkeprodukter på tarmkreft og økt risiko for prostatakreft. 

Det er i en nylig meta-analyse funnet både redusert risiko for CVD (15%) og hjertesykdom (21%) hos vegatarianere og non-signifikant redusert 10% risiko for slag.

Antydning til 18% reduksjon for hjertesykdom blant veganere sammenlignet med kjøtteter, men ikke signifikant sammenheng med CVD eller slag – men resultatene var basert på få studier for veganerne. Det som jeg syntes var litt interessant i studien er at reduksjonen i risiko for hjertesykdom er helt konsistent med det man vil forvente basert på den reduksjonen i kolesterol og blodtrykk man har sett i randomiserte kliniske studier hvor man har satt folk på vegetarkost. 

https://link.springer.com/article/10.1007/s00394-022-02942-8

RCTer som viser gunstig effekt av vegetarkost på lipider, blodtrykk og vekt

RCT på vegetarkost og risiko for hjertesykdom som viser gunstig effekt og andre studier på middelhavskost som også er ganske plantebasert som viser gunstig effekt. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1973470/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9863851/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35672940/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30851264/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29960809/

Kvaliteten på kosthold: Også rent kjøtt øker sykdomsrisiko

Ellers har AARP studien funnet økt risiko for dødelighet både hos de som spiser mye rødt kjøtt og samtidig mye frukt og mye grønnsaker så det ser ikke ut som kvailiteten på kostholdet eller konfundering pga. lite frukt og grønnsaker har noen innvirkning på resultatene (Figur 2). Studien finner økt risiko for mange ulike dødsårsaker noe som kan tyde på at kjøtt er verre enn vi har trodd.

Og i NHS/HPFS finner de økt risiko både med biffer/hele kjøttstykker og hamburgere (se supplementet) så ser ikke ut som det bare er hamburgere (som noen mener er bearbeidet kjøtt) som forklarer sammenhengen.

Masai og de andre urbefolkningene

Med unntak av inuittene er det ikke gjort spesielt gode epidemiologiske studier på disse befolkningene (ingen prospektive kohorter med kostholdsdata som jeg kjenner til) og det som finnes er stort sett det som går inn under anekdotiske historier.

Det fins ikke (så vidt jeg vet) noen studier med harde utfall på Maasaier – mest på risikofaktorer. Tipper det er sikkert veldig mye annet som er annerledes hos de enn bare kjøttinntaket. Fysisk aktivitet, røyking, fedme, bruk av alkohol.

Fysisk aktivitetsnivå er nesten dobbelt så høyt blant Maasaier sammenlignet med Europeere. https://nutritionstudies.org/masai-and-inuit-high-protein-diets-a-closer-look/

Eneste på Maasaier er en tverrsnittsstudie som viser økt prevalens av hyperlipidemi blant de som spiser mer rødt kjøtt. 

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0233777

Noen studier på samer, men hvis man ikke har kostholdsdata og andre livsstilsdata, hvordan skal man kunne konkludere noe som helst?

Levealder

2) Hvis man ser på levealderen deres lever de ikke spesielt lenge, sammenlignet med andre befolkninger. Inuitter i Canada lever over 11 år kortere enn ikke-innfødte. https://www150.statcan.gc.ca/n1/en/pub/82-003-x/2019012/article/00001-eng.pdf?st=Zu0XFWJM Leser du diskusjonen kan det være mange grunner til det (sosiale, kulturelle, økonomiske, helsestatus, rasisme, historiske traumer osv.). 

Forventet levealder for Maasaier er på 42/44 år, men dette er på grunn av høy barnedødelighet. Hvis man overlever som barn lever de ofte opp til 70 års alderen. 

3) Sammenlignet med forventet levealder i Loma Linda – 89/91 år for menn/kvinner og Japan – 85 år – er det likevel ganske store forskjeller. https://www.latimes.com/opinion/op-ed/la-oe-goldberg-loma-linda-healthcare-20170530-story.html https://www.macrotrends.net/countries/JPN/japan/life-expectancy

Sitater fra kreftforskere

Kreftforeningen USA, 2020

Rock CL, Thomson C, Gansler T, et al. American Cancer Society Guideline for Diet and Physical Activity for Cancer Prevention. CA Cancer J Clin. Published online June 9, 2020. https://acsjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.3322/caac.21591

Sitert:

In contrast with these systematic reviews and guidelines, a 2019 review of prospective cohort studies considered the effects of red and processed meat intake on cancer mortality and incidence to be small, with certainty of evidence that is “low to very low certainty” based on review criteria that prioritized evidence from RCTs while downgrading evidence from observational studies.

Therefore, the authors recommended that individuals continue current meat intake.91 However, the results of this group’s meta-analyses found significant reductions in risk of cancer death with lower intake of red and processed meat as well as a lower risk of prostate cancer death and of incident colorectal, esophageal, and breast cancers with a reduction in processed meat intake,92 entirely consistent with the systematic evidence reviews from the WCRF/AICR4 and other groups.

Although imperfect, prospective cohort studies provide consistent evidence that individuals who consume higher amounts of red meat, and especially processed meat, are at higher risk of colorectal cancer.4 

An RCT of red or processed meat and cancer outcomes is unlikely to take place for practical and ethical reasons. Even so, the authors point to the Women’s Health Initiative dietary modification trial as evidence that does not support an association between decreased red meat intake and reduced risk of cancer, although that trial was focused on decreasing total fat intake and not on reducing red meat intake.93 

The best available evidence continues to support recommendations to limit intake of red and processed meats for cancer prevention.

Potential biologic mechanisms underlying these associations include consumption of nitrates and nitrites in processed meats, with oxidative DNA damage from the formation of nitrosamines in the gut catalyzed by heme iron94 and the formation of heterocyclic aromatic amines and polycyclic aromatic hydrocarbons during high-heat cooking of meat,9596 such as cooking meat over flames or grilling.

It is not known whether there is a safe level of consumption for either class of meat products, since the risk of colon cancer increases 23% with each additional serving (almost 2 ounces) of processed meat and 22% per 3 ounces serving of red meat).4 

In the absence of such knowledge, while recognizing that the magnitude of increased risk has some uncertainty, the ACS recommends choosing protein foods such as fish, poultry, and beans more so than red (unprocessed) meat, and, for individuals who consume processed meat products, to do so sparingly, if at all.”

«A healthy eating pattern includes:

◦Foods that are high in nutrients in amounts that help achieve and maintain a healthy body weight;◦A variety of vegetables—dark green, red, and orange, fiber‐rich legumes (beans and peas), and others;◦Fruits, especially whole fruits with a variety of colors; and◦Whole grains.

A healthy eating pattern limits or does not include:

◦Red and processed meats;

◦Sugar‐sweetened beverages; or

◦Highly processed foods and refined grain products.»

 Kilde: Rock CL, Thomson C, Gansler T, et al. American Cancer Society Guideline for Diet and Physical Activity for Cancer Prevention. CA Cancer J Clin. Published online June 9, 2020. Hele retningslinjen kan leses her https://acsjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.3322/caac.21591

WHO og IACR fraråder å spise bearbeidet kjøtt

“Avoid processed meat; limit red meat and foods high in salt.”

Kilde: EU´s 12 råd for kreftforebygging, råd 5      http://cancer-code-europe.iarc.fr/index.php/en/

Verdens helseorganisasjon konkluderte i oktober 2015 at bearbeidet kjøtt er overbevisende kreftfremkallende (forårsaker kreft i tykktarm og endetarm), mens rødt kjøtt er sannsynlig kreftfremkallende:

«After thoroughly reviewing the accumulated scientific literature, a Working Group of 22 experts from 10 countries convened by the IARC Monographs Programme classified the consumption of red meat as probably carcinogenic to humans (Group 2A), based on limited evidence that the consumption of red meat causes cancer in humans and strong mechanistic evidence supporting a carcinogenic effect.»

«This association was observed mainly for colorectal cancer, but associations were also seen for pancreatic cancer and prostate cancer.»

«Processed meat was classified as carcinogenic to humans (Group 1), based on sufficient evidence in humans that the consumption of processed meat causes colorectal cancer.»
«Additionally, a positive association with the consumption of processed meat was found for stomach cancer.»
«The experts concluded that each 50 gram portion of processed meat eaten daily increases the risk of colorectal cancer by 18%»

Årsakssammenhengen er overbevisende, siden det er konsekvent/konsistent sammenheng mellom tarmkreft og ferdigprodukter av kjøtt:

«On the basis of the large amount of data and the consistent associations of colorectal cancer with consumption of processed meat across studies in different populations, which make chance, bias, and confounding unlikely as explanations, a majority of the Working Group concluded that there is sufficient evidence in human beings for the carcinogenicity of the consumption of processed meat.»

“The IARC Working Group considered more than 800 different studies on cancer in humans (some studies provided data on both types of meat; in total more than 700 epidemiological studies provided data on red meat and more than 400 epidemiological studies provided data on processed meat).”

Kilder:

Véronique Bouvard, Dana Loomis, Kathryn Z Guyton, Yann Grosse, Fatiha ElGhissassi, Lamia Benbrahim-Tallaa, Ne  ela Guha, Heidi Mattock, Kurt Straif, International Agency for Research on Cancer Monograph Working Group. Carcinogenicity of consumption of red and processed meat. The Lancet Oncology, 2015 doi:10.1016/S1470-2045(15)00444-1. http://files.ctctcdn.com/d5b5b2f1201/018bf0fa-6da5-4c06-973c-69fce7473bd8.pdf

International Agency for Research on Cancer. Volume 114: Consumption of red meat and processed meat. IARC Working Group. Lyon; 6–13 September, 2015. IARC Monogr Eval Carcinog Risks Hum http://www.who.int/features/qa/cancer-red-meat/en/

Q&A on the carcinogenicity of the consumption of red meat and processed meat. https://monographs.iarc.fr/wp-content/uploads/2018/06/mono114.pdf

https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/cancer-carcinogenicity-of-the-consumption-of-red-meat-and-processed-meat https://monographs.iarc.who.int/wp-content/uploads/2018/06/mono114.pdf