Hvilket kosthold sunnest, mest bærekraftig og miljøvennlig?

Vegansk kosthold kom best ut når det gjelder folkehelse, miljø og budsjett, ifølge studien Analysis and valuation of the health and climate change cobenefits of dietary change
Vegansk kosthold kom best ut når det gjelder folkehelse, miljø og budsjett, ifølge studien Analysis and valuation of the health and climate change cobenefits of dietary change

Kosthold ihht. offentlige kostholdsråd kan forebygge livsstilssykdommer. Men hvordan er et slikt kosthold i forhold til vegansk og vegetarisk kosthold? Ifølge studien Analysis and valuation of the health and climate change cobenefits of dietary change publisert i Proceedings of the National Academy of Sciences kom vegetarisk og vegansk kosthold best ut for miljøet og menneskehelse, og for helsebudsjett.

Helsedirektoratets rapport viser store gevinster ved redusert kjøttforbruk

Helsedirektoratet utarbeidet nylig en rapport basert på verdens største folkehelseundersøkelse, et stort prosjekt ved Verdens helseorganisasjon, Global Burden of Disease Study 2013. Rapporten til Helsedirektoratet heter «Samfunnsgevinster av å følge Helsedirektoratets kostråd» og viser at gevinsten av å redusere kjøttinntaket er stort, omtrent 30 milliarder kroner åer år.

Les også:

Sammenligningsstudie fra Oxford, Springmann 2016, viser at plantebasert kosthold er sunnere enn et sunn vestlig, animalskbasert, kosthold

Forskere fra Oxford University, inkludert medvirkende forfatter til WHO-rapporten Global Burden of Disease (se her), har brukt data fra den samme folkehelseundersøkelsen til å beregne hvordan ulike kostmønstre, påvirker vårt miljø og helse, og sammenlignet kosthold ihht offentlige vestlige kostråg med vegetarisk og vegansk kosthold. Oxford-forskere publiserte sin studie våren 2016 (Analysis and valuation of the health and climate change cobenefits of dietary change). Studien sammenligner tre typer kosthold og hvordan disse kan påvirke tre ting: miljøet, helse/livslengde og helseutgifter. I figuren fra studien ser vi grafene:

  • HGD – kosthold ihht. offentlige kostråd
  • VGT – vegetarisk kosthold
  • VGN – vegansk kosthold
Vegansk kosthold kom best ut når det gjelder folkehelse, miljø og budsjett, ifølge studien Analysis and valuation of the health and climate change cobenefits of dietary change
Vegansk kosthold kom best ut når det gjelder folkehelse, miljø og budsjett, ifølge studien Analysis and valuation of the health and climate change cobenefits of dietary change

Gevinsten – jo større stolpe jo større gevinst. Vegansk kosthold kom best ut både mtp. miljøet, helse/livslengde og helseutgifter – bedre enn kosthold ihht. offentlige kostråd.

I forhold til det vi vet i dag om kosthold og helse er resultatene neppe overraskende (se nettsider om kosthold og forskning her). Hvis hele verdens befolkning ville følge globale kostråd som lignet Helsedirektoratets kostråd, kunne 5,1 millioner for tidlige dødsfall vært unngått hvert år på grunn av redusert forekomst av kreft, hjerte- og karsykdommer, type 2 diabetes og hjerneslag. Dersom vi i stedet ville gå over til vegetarisk kosthold kunne 7,3 millioner for tidlige dødsfall forebygges, og for vegansk kosthold er tallet 8,1 millioner. Hundretusener av kroner kunne blitt spart i helsekostnader. Vegansk kosthold ga også de største fordelene for miljøet.

Regnet ut i prosent ga overgang til et plantebasert kosthold anslagsvis reduksjon i global dødelighet og klimagasser forårsaket av matproduksjon henholdsvis 10 prosent og 70 prosent, sammenlignet med en kontroll-scenario i 2050.

Studien er også omtalt her

«Health Impacts.

Moving to diets with fewer animal-sourced foods would have major health benefits (Fig. 1A). Compared with the reference scenario, we project that adoption of global dietary guidelines (HGD) would result in 5.1 million avoided deaths per year [95% confidence interval (CI), 4.8–5.5 million] and 79 million years of life saved (CI, 75–83 million) (Fig. 1A and SI Appendix, Fig. S2). The equivalent figures for the vegetarian (VGT) diet are 7.3 million avoided deaths (CI, 7.0–7.6 million) and 114 million life years saved (CI, 111–118 million) and for the vegan (VGN) diet 8.1 million avoided deaths (CI, 7.8–8.5 million) and 129 million life years saved (CI, 125–133 million).

Differentiated by risk factor, more than half of avoided deaths (51–57% across the three scenarios) were due to decreased red meat consumption, 24–35% to increased fruit and vegetable consumption, and 19–30% to a lower prevalence of being overweight and obese associated with limiting excessive energy intake.

The reduced mortality in the VGT and VGN scenarios compared with the HGD scenario was due to lower red meat consumption (1.7 million additional avoided deaths in each) and higher fruit and vegetable consumption (VGT, 0.8 million; VGN, 1.8 million additional avoided deaths). Across the three nonreference scenarios, about 45–47% of all avoided deaths were from reduced coronary heart disease (CHD), 26% from stroke, 16–18% from cancer, and 10–12% from type 2 diabetes mellitus (T2DM) (SI Appendix, Fig. S3).

Adopting the nonreference diets reduced the combined number of deaths per year from CHD, stroke, cancer, and T2DM in 2050 by 12% (HGD), 17% (VGT), and 19% (VEG) and the overall number of deaths from all causes by 6% (HGD), 9% (VGT), and 10% (VEG) (SI Appendix, Table S8).»

Kilde: Springmann M, Godfray HCJ, Rayner M, Scarborough P. Analysis and valuation of the health and climate change cobenefits of dietary change. Proc Natl Acad Sci U S A. Published online March 21, 2016.

Lenke til studien i full tekst er her

Nordisk ministerråd: Plantebasert er sunnere enn animalskbasert

Nordisk ministerråd oppdaterte i 2014 kunnskapsgrunnlaget til nordiske kostholdsråd, NNR-2012. Der anbefales det å spise mer belgvekster og nøtter, og mindre rødt og bearbeidet kjøtt. (Kilde:Nordic Nutrition Recommendations 2012: Integrating nutrition and physical activity. Nordiska ministerrådet, Nordisk Ministerråds sekretariat, 2014.  http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:704251/FULLTEXT01.pdf Nutrition Recommendations 2012. Part 1 Summary, principles and use ISBN 978-92-893-2629-2 http://dx.doi.org/10.6027/Nord2013-009 )

«Dietary patterns rich in vegetables, including dark green leaves, fresh peas and beans, cabbage, onion, root vegetables, fruiting vegetables (e.g., tomatoes, peppers, avocados, and olives), pulses, fruits and berries, nuts and seeds, whole grains, fish and seafood, vegetable oils and vegetable oil-based fat spreads (derived from, for example, rapeseed, flaxseed, or olives), and low-fat dairy products are, compared to Western-type dietary patterns (see below), associated with lower risk of most chronic diseases.»

Nordiske næringsstoffsanbefalinger NNR-2012

Norsk og USAs ernæringsråd fremhever plantebasert som sunnere enn animalskbasert

Nasjonalt råd for ernæring anbefaler et hovedsakelig plantebasert kosthold.
(Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer – Metodologi og vitenskapelig kunnskapsgrunnlag,  2011):

«Det anbefales et kosthold som hovedsakelig er plantebasert, og som inneholder mye grønnsaker, frukt, bær, fullkorn og fisk, og begrensede mengder rødt kjøtt, salt, tilsatt sukker og energirike matvarer.»

Ernæringsrådet USA fremhever et plantebasert kostohld som sunnere enn vestlig kosthold  (Scientific Report of the 2015 Dietary Guidelines Advisory Committee. Part A. Executive Summary. USA. Office of Disease Prevention and Health Promotion, 2015)

“The major findings regarding sustainable diets were that a diet higher in plant-based foods, such as vegetables, fruits, whole grains, legumes, nuts, and seeds, and lower in calories and animal-based foods is more health promoting and is associated with less environmental impact than is the current U.S. diet.”

<span>%d</span> bloggere like this: