MS og kosthold

Mye plantekost og lite kjøtt er gunstig ved MS

Kosthold og livsstilsfaktorer har vært involvert i utviklingen av MS, men robuste data er begrenset. Denne nye studien gir praktisk bevis for personer som lever med MS.

Studien undersøkte prospektive sammenhenger mellom kostholdskvalitet og påfølgende funksjonshemming over 7,5 år hos 602 personer som levde med MS.

Kostholdsundersøkelser ble utført ved baseline og deretter hvert 2,5 år (4 tidspunkt). Kostholds-kvaliteten var basert på høyt forbruk av hel plantemat og fisk og lavt forbruk av bearbeidet mat, fett kjøtt og fullfett meieri. I tillegg ble informasjon om unngåelse av konsum av kjøtt og meieri fanget opp.

Resultatene viste at høyere kostholdskvalitet var assosiert med en signifikant lavere risiko for MS-progresjon. Høyere forbruk av fiber, frukt og grønnsaker og omega-3 fett var assosiert med lavere nivåer av funksjonshemming. Les også: MS og kosthold – hva viser forskning?

Inntak av kjøtt og meieri var assosiert med en høyere risiko for funksjonshemming, selv om mye av virkningen av kjøtt skyldtes dets assosiasjon til et mindre sunt kosthold generelt.

Resultatene antyder at kostholdsendringer kan være verdifulle for å hjelpe mennesker med MS til å leve en bedre livskvalitet.

Slides på engelsk 6. september https://1drv.ms/p/s!AofQitilwDuwgsguJZldssxVyXn9HQ?e=SXIC1Y

Et sunt kosthold ved MS er et som

  • er rikt på plantekost,
  • vektlegger umettet fett, inkludert omega-3 fett,
  • med lite/fraværende kjøtt og meieri og
  • tilstrekkelig med vitamin D.

Denne typen kosthold er anti-inflammatorisk, fremmer en sunnere tarmflora og reduserer risikoen for andre kroniske tilstander.

I denne studien konkluderer forskerne:

Conclusions: We show for the first time robust long-term associations of quality-of-diet with disability progression in plwMS. Subject to replication, dietary modification may represent a point of intervention for reducing disability in plwMS.”

Simpson-Yap S, Neate SL, Nag N, Probst YC, Yu M, Jelinek GA, Reece JC. Longitudinal associations between quality-of-diet and disability over 7.5 years in an international sample of people with MS. Eur J Neurol. 2023 Jul 11. doi: 10.1111/ene.15980. Epub ahead of print. PMID: 37433564.

Les de 2 artiklene som Shireen Kassam også har publisert om betydning av plantebasert ernæring for mennesker som lever med MS.

Kilder:

Simpson-Yap S, Neate SL, Nag N, Probst YC, Yu M, Jelinek GA, Reece JC. Longitudinal associations between quality-of-diet and disability over 7.5 years in an international sample of people with MS. Eur J Neurol. 2023 Jul 11. doi: 10.1111/ene.15980. Epub ahead of print. PMID: 37433564. Lenke: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37433564/

Cuthbert M, Lewandowska M, Freeman L, Devine C, Lee K, Kassam S. The Impact of Stopping Medications and Introducing a Whole Food Plant-Based Diet on Patients Living with Multiple Sclerosis – A Report of Two Cases. American Journal of Lifestyle Medicine. 2023;17(2):206-212. doi:10.1177/15598276221141403 https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/15598276221141403

The Impact of Stopping Medications and Introducing a Whole Food Plant-Based Diet on Patients Living with Multiple Sclerosis – A Report of Two Cases
Monty Cuthbert, Marta Lewandowska, Laura Freeman, Conor Devine, Karen Lee, and Shireen Kassam. DOI: 10.1177/15598276221141403. First Published: December 1, 2022
American Journal of Lifestyle Medicine https://perspectivesblog.sagepub.com/blog/research/the-power-of-healthy-habits-for-people-living-with-multiple-sclerosis

MS og kosthold
MS og kosthold, skjermdump fra European Journal of Neurology, 2023

Norske retningslinjer om kosthold ved MS

Les også kostråd fra Norges MS-forbund https://www.ms.no/leve-med-ms/kosthold . Norsk MS-veileder gir råd om kosthold, sitert:

“Den vitenskapelige dokumentasjonen på dette er ennå ikke entydig, og vi har derfor ikke godt nok grunnlag til å kunne gi noe konkret råd om dette nå. Derfor gjelder de samme generelle kostholdsrådene for personer med MS som for befolkningen ellers.

En oppsummering av kostholdsstudier tyder imidlertid på at et sunt kosthold kan ha en effekt på MS-fatigue, samt mental og fysisk livskvalitet.

Felles for kosthold med en slik sannsynlig symptomeffekt er høyt inntak av frukt, grønnsaker, fisk- og sjømat,  samt å det å unngå kjøtt med høyt fettinnhold, sterkt bearbeidet (såkalt utraprosessert) mat, og mat tilsatt sukker, salt og  herdet fett. 

På grunn av ulike funksjonstap, og særlig på grunn av fatigue (utmattelse) kan personer med MS ha problemer med å opprettholde et sunt kosthold.”

Les også hva de nye kostråd 2023 sier kort oppsummert

og videre:

“Flerumettede fettsyrer

Inntak av omega-3 og omega-6-fettsyrer har tidligere vært ansett som gunstig ved MS. Dette har vært basert på små ukontrollerte studier. I en større norsk studie (OFAMS-studien) fant man ingen effekt av tilskudd av omega-3-fettsyrer på MR-sykdomsaktivitet, og det er ikke grunnlag for å anbefale tilskudd av omega-3-fettsyrer eller kostholdsomlegging i dette øyemed. “

“Beinskjørhet (osteoporose) 

Osteoporose opptrer hyppigere hos de med MS og disponerer for brudd hvis en faller. For å forebygge osteoporose, anbefales fysisk aktivitet, røykeslutt, samt en tilstrekkelig tilførsel av vitamin D og kalsium (kalk) i kosten (samt fra solen for vitamin D).”

Legg inn en kommentar