rødt kjøtt kreft

Skuffende fra Wasim Zahid

Wasim Zahid er enig med norsk kjøttindustri, i at WCRF o.a. kreftforsker-miljøer bruker “studier av dårlig kvalitet” i sine kostråd om kjøtt. Verdens største kreftforeninger og kreftforsker-miljøer, samt WHO, WCRF og Harvard universitet anerkjenner at rødt kjøtt er sannsynlig kreftfremkallende (gruppe to karsinogen) og bearbeidet kjøtt – sikkert kreftfremkallende.

Wasim Zahid gjentar det kjøttbransjens reklamebyrå sier

Skuffende nok, sier norsk lege Wasim Zahid – akkurat som matprat (norsk kjøttindustri) – at dette er basert på “studier av dårlig kvalitet”, uten å legge ut noen som helst kilder. Dette i sin video på youtube. Zahid legger ikke ut noen kilder, og forklarer ikke hvordan han kom til slik konklusjon.

Argumentet at observasjonsstudier er av “dårlig kvalitet” er useriøst, og gjentas ofte av alternative miljøer som fornekter vitenskap. Hele moderne helsevesen og retningslinjer for utredning, behandling og oppfølging av alle sykdommer baseres i stor grad på slike studier “av dårlig kvalitet”. Dette er på nivå med Birger Svihus og Marit Kolby bok Hva og når skal vi spise – vitenskap eller ideologi?

Les om fire hovedtyper av forskning: epidemiologisk, klinisk, basalt og helsetjenesteforskning her

Sjekk kildene her https://pan-norway.org/plantebasert-kosthold-helse/helserisiko-ved-kjott-melk-og-egg/hva-sier-who-wcrf/

Hva sier kreftforeninger, Harvard, WHO

Kreftforeningen USA, 2020 uttaler:
«The best available evidence continues to support recommendations to limit intake of red and processed meats for cancer prevention. Potential biologic mechanisms underlying these associations include consumption of nitrates and nitrites in processed meats, with oxidative DNA damage from the formation of nitrosamines in the gut catalyzed by heme iron and the formation of heterocyclic aromatic amines and polycyclic aromatic hydrocarbons during high‐heat cooking of meat,such as cooking meat over flames or grilling.

It is not known whether there is a safe level of consumption for either class of meat products, since the risk of colon cancer increases 23% with each additional serving (almost 2 ounces) of processed meat and 22% per 3 ounces serving of red meat.”

Hva tenker Wasim Zahid om dette, som lege?

Les også: Kjøttadvokatene underkjenner fakta og Debatt i Aftenposten om propaganda fra kjøttbransjen og Marit Kolby bok Hva og når skal vi spise – vitenskap eller ideologi?

WHO fraråder å spise bearbeidet kjøtt, men Wasim Zahid er ikke enig

“Avoid processed meat; limit red meat and foods high in salt.”

Kilde: EU´s 12 råd for kreftforebygging, råd 5

Les også: Usunt kjøtt – kjøttdeig, pålegg, rødt, stekt, grillet

Les mer: Forskning vs pseudovitenskap om mat og helse

Hvorfor valgte WHO studier “av dårlig kvalitet”, for å basere sine kostråd til hele verden på?

American Institute for Cancer Research om tykktarmskreft og hjertesykdom

“The latest analysis of the global research found that eating even small amounts of cold cuts or other processed meats on a regular basis increases the risk of colorectal cancer.

The report by AICR/WCRF also found that eating high amounts of red meat – over 18 ounces a week – linked to increased risk of colorectal cancer.

In addition to its link to colorectal cancer, processed meat may also increase risk of heart disease.”

Kilde: American Institute for Cancer Research, FAQ: Processed Meat and Cancer.

Les også: Tarmkreft – forskning om risiko og kosthold

American Institute for Cancer Research anbefaler å unngå

“Research suggests that regularly eating even small amounts of cold cuts, bacon, sausage and hot dogs increase colorectal cancer risk, which is why AICR recommends avoiding these foods, except for special occasions.

The risk continues to rise as processed meat consumption increases. Studies show that compared to eating no processed meat, eating 3.5 ounces every day – a large hot dog – increases colorectal cancer risk by 36%.”

Kilde: American Institute for Cancer Research, FAQ: Processed Meat and Cancer.

Les også: Hvorfor spise mindre kjøtt, meieri og egg?

Medlemmer i norsk ernæringsråd skriver følgende om rødt kjøtt og “studier av dårlig kvalitet” i Tidsskriftet for den norske legeforening:

“NutriRecs ekskluderte i sin metaanalyse en rekke av de mest anerkjente studiene som har blitt inkludert i tidligere metaanalyser med samme utfallsmål (8). Særlig er svært mange store kohortstudier på feilaktig grunnlag blitt ekskludert fra analysene av hvilken effekt ubearbeidet rødt kjøtt har på dødelighet, hjertesykdom, tarmkreft og type 2-diabetes, men også på andre utfall (bl.a. er studien European Prospective Investigation into Nutrition and Cancer, UK Biobank utelatt).

Gjennomsnittlig inntak i Norge ligger altså mer enn tre ganger så høyt som sammenligningsgrunnlaget i de nye metaanalysene
Videre presenterte ikke NutriRecs et eneste balansediagram (forestplot), som anses som essensielle i metaanalyser.

Dette gjør det tidkrevende å finne ut av hvilke studier som er inkludert i hver analyse og gjør artiklene lite transparente. De brukte verktøyet GRADE til å gradere kvaliteten på evidensgrunnlaget, og konkluderte med at det var lav grad av evidens (1).

På grunn av dette, og fordi risikoreduksjonen forbundet med en liten reduksjon i kjøttinntak ble ansett som liten, kom et «ekspertpanel» bestående av artikkelforfatterne frem til den overraskende anbefalingen om at kjøttinntaket hos folk flest ikke trenger å reduseres. Dette skiller seg fra de fleste kostråd fra andre organisasjoner og land (9).”
https://tidsskriftet.no/2020/06/kronikk/bor-vi-spise-mindre-rodt-kjott

Les hva Harvard svarer om “studier av dårlig kvalitet” her Harvard T.H. CHAN school of public health. New “guidelines” say continue red meat consumption habits, but recommendations contradict evidence [Internet]. 2019. Available from: https://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/2019/09/30/flawed-guidelines-red-processed-meat/