Plantevekst.no – omlegging til grønnere mat

Ny nettside, Plantevekst.no er lansert! Plantevekst vil hjelpe både forbrukere, politikere og matbransjen til en overgang til et mer plantebasert kosthold i Norge!
Plantevekst arbeider for å fremme den plantebaserte veksten i Norge. Det er fordi skifte til et mer plantebasert kosthold kan løse vår tids viktigste folkehelseutfordringer!
Plantevekst samarbeider med relevante selskaper, kokker, påvirkere, politikere og organisasjoner for å få den plantebaserte bevegelsen til å vokse seg større og sterkere.


“Vi har som mål å være en verdifull partner for de beste selskapene som jobber med plantebasert mat”

Redusert kjøttforbruk og mer plantebasert kosthold gir bedre helse og lengre liv til mange nordmenn

Kosthold har et stort potensial i forebygging og behandling av diabetes type to, overvekt og hjerte- og karsykdom. Danmarks nye kostråd fra 2021 anbefaler å kutte ned på kjøttinntak til mindre enn 350 gram per uke. FN har erklært 2021 for året for frukt og grønnsaker, og både internasjonale fagpanel og vestlige myndigheter oppfordrer til et mer plantebasert kosthold. Det å erstatte en del av kjøtt med grønnsaker kan gi bedre folkehelse ved å redusere forekomst av hjerte- og karsykdom, overvekt og diabetes type to og flere typer kreft, og gi dermed store samfunngevinster. I tillegg er det et stort samsvar mellom kosthold som er sunt og kosthold som er bærekraftig og miljøvennlig.

Utfordringer i norsk kosthold: for lite grønt og grovt, for mye kjøtt, meieri, salt og sukker

Kun 20 % nordmenn spiser nok frukt og grønnsaker. Omtrent halvparten nordmenn spiser helseskadelig mye rødt kjøtt, og 80 % nordmenn inkludert barn spiser helseskadelig mye mettet fett Hovedkilden til mettet fett er meieriprodukter etterfulgt av rødt kjøtt. På side side 13 i Handlingsplan for bedre kosthold 2017 – 2021 står følgende:

«45 prosent av menn og 67 prosent av kvinner spiser i samsvar med rådet om mengde rødt kjøtt. 25 prosent av menn spiser dobbelt så mye rødt kjøtt som anbefalt» «85 prosent av 9- og 13-åringer har et høyere inntak av mettet fett enn anbefalt – Nærmere 80 prosent av voksne har et høyere inntak av mettet fett enn anbefalt»   

Animalske produkter i små mengder er ikke farlig, mens dagens høye inntak av rødt og bearbeidet kjøtt, meieriprodukter og egg øker risiko for livsstilssykdommer og kreft. Det samme gjelder mettet fett, salt og sukker – i dag spiser nordmenn helseskadelig mye av disse.

Redusert kjøttforbruk kan spare miljøet og matressurser

Overgangen fra rødt kjøtt til plantebasert kost er et tiltak med betydelig reduksjonspotensial. Kostholdstiltaket gir utslippsreduksjoner fordi sammensetningen av norsk jordbruksproduksjon endres når forbruker endrer kostholdet i retning av mat med lavere klimaavtrykk. Reduksjonen i kjøttkonsum vil føre til reduksjon i norsk husdyrproduksjon, skriver Klimakur 2030.

Overgangen fra rødt kjøtt til plantebasert kost er et tiltak med betydelig reduksjonspotensial. Kostholdstiltaket gir utslippsreduksjoner fordi sammensetningen av norsk jordbruksproduksjon endres når forbruker endrer kostholdet i retning av mat med lavere klimaavtrykk. Reduksjonen i kjøttkonsum vil føre til reduksjon i norsk husdyrproduksjon.

En endring fra animalsk til plantebasert diett kan:

  • Redusere karbonavtrykket med opptil 73 prosent
  • Redusere forbruket av ferskvann med en tredjedel, ca. 20 000 liter vann pr person i uken
  • Bruke 75 prosent mindre jordbruksareal

Hovedforfatteren bak studien “Reducing food’s environmental impacts through producers and consumers”, Joseph Poore ved University of Oxford, har uttalt: 

“Et plantebasert kosthold er sannsynligvis den viktigste måten å redusere virkningen på planeten, ikke bare når det gjelder klimagasser, men også forurensning av havet, arealbruk og vannforbruk. Det er langt større enn å kutte ned på flyreisene eller kjøpe en elbil.”

Les mer og finn mer inspirasjon til å spise eller produsere sunnere! https://plantevekst.no/om-oss

Legg inn en kommentar