En veterinær fra kjøttindustrieide Animalia AS mener at samtlige faginstanser innen menneskehelse tar feil

Oppsummert vitenskap er tydelig på at dagens høye kjøttforbruk gir mange sykdommer – slag, hjerteinfarkt, flere typer kreft, diabetes to og overvekt. Statens kostholdsråd nummer en sier at kostholdet hovedsakelig bør være plantebasert. Dette fremheves i alle retningslinjer og anbefalinger både i Norge og internasjonalt. Les hva fagpanel mener om hva et sunt kosthold er her Små mengder kjøtt er ikke farlig, men problemet er et mennesker i Vesten, Norge inkludert, spiser for mye kjøtt og for lite plantekost.

Veterinær fra Animalia AS Ole Alvseike er ikke enig med WHO eller Helsedirektoratet

Kjøttindustriens organisasjon Animalia, eid av Nortura og KLF og finansiert av omsetningsavgift fra kjøttproduserende bønder, kan selvsagt mene og uttale noe annet. Men når en veterinær med fagansvar innen dyrehelse og husdyrkontroll opptrer i debatt mot lederen i Nasjonalt råd for ernæring og fremmer kjøttindustriens eget syn på vitenskap om kjøtt og menneskehelse, så burde publikum opplyses tydelig at det er veterinær fra kjøttindustrien som snakker.

Jeg mener at det ikke kom tydelig fram hvem var det som snakket, og at det var viktig for publikum å vite hvorfor de skulle tro på dem som snakket om helse og vitenskap, og hvem overprøvde råd fra samtlige fagpanel. Derfor påpekte jeg at det var veterinær ansatt i kjøttindustri-eid organisasjon. Er du enig eller ikke? Er det forskjell på ytringsfrihet og ekspertrolle? Bør publikum som følger med på en debatt, kunne vite hvem er det som snakker?

Andre eksempler på uttalelser fra kjøttindustrien om folkehelse og vitenskap:

Ytringsfrihet vs uttalelser basert på faglig bakgrunn – publikum burde vite

Jeg fikk litt kritikk da jeg påpekte mot-debattantens faglige bakgrunn (Ole Alvseike, veterinær og fagdirektør FoU, Innovasjon og Mattrygghet i Animalia) da veterinæren fra kjøttindustriens Animalia forsøkte å si at all den solide oppsummerte vitenskapen fra samtlige fagpanel – fra Verdens helseorganisasjon, Nordisk ministerråd og WCRF og til Nasjonalt råd for ernæring og Helsedirektoratet, tar feil ved å anbefale å spise mindre kjøtt.

Debatt på Forskning.no om misbruk og bruk av forskning

Hele debatten, med tre fagpersoner som alle fikk rollen som eksperter:

  • ovennevnte – kjøttindustriens Ole Alvseike,
  • med Jøran Hjelmeseth som er lege og leder for Nasjonalt råd for ernæring (som er ansatt som professor ved Universitetet i Oslo, og som leder ved Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, Tønsberg og Avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin Universitetet i Oslo. Jøran Hjelmesæth er spesialist i indremedisin og i nyresykdommer, senterleder og professor II)
  • med lege og leder i PAN Norge Tanja Kalchenko (som er ansatt som overlege ved et universitetssykehus og er spesialist innen medisinsk radiologi, og forfatter av boken Plantebasert kosthold)

kan du høre og se her, fra 29. minutt https://fb.watch/5cJXOkUJyx/ Debatten hadde tre deler og handlet om følgende: «Forskning brukes og misbrukes for å oppnå ulike mål. Noen ganger skrotes forskning fordi det ikke passer med politiske mål. I mange spissede debatter brukes derimot forskning av alle for å forsvare valg. Hva skjer – og hvem skal man tro på?»

Om kostholdets potensial for folkehelsen og utfordringer i dagens kosthold kan du lese her https://pan-norway.org/kostrad-plantebasert-kosthold/kosthold-og-folkehelse-forebygge-diabetes-overvekt-hjerte-og-karsykdom/

Om Animalia AS, fra deres egen utlysning: «Animalia AS er Norges ledende fag- og utviklingsmiljø innen kjøtt- og eggproduksjon. Animalia er et aksjeselskap eid av Nortura og KLF.»

Legg inn en kommentar