Flere ernæringsfysiologer og to barneleger har ikke forstått sitt ansvar for å oppdatere seg faglig

Det finnes konkrete råd for både kosttilskudd og kosthold for gravide, ammende og spedbarn som har et vegansk kosthold. Sjekk gjerne Helsedirektoratets brosjyre Mat og måltider for spedbarn, side 14

Både Helsedirektoratet, Nordisk ministerråd, Sveriges helsemyndigheter, Forening for ernæringsfysiologer i UK og flere andre seriøse etater har anerkjent at et riktig sammensatt vegansk kosthold, med relevante tilskudd, passer i alle livsfaser inkludert barn, gravide og ammende. Konkrete råd om kosthold og kosttilskudd er å finne blant andre på Helsedirektoratets nettsider for publikum på helsenorge.no, brosjyren Mat og måltider for spedbarn, se side 14, og relevante nasjonale faglige retningslinjer. Og hvis noen gravide ikke klarer å på egen hånd finne myndighetenes råd, så er det nettopp leger og eventuelt ernæringsfysiologer som har ansvar for å veilede pasienten.

Allerede i 2009 publiserte Academy of Nutrition and Dietetics sitt standpunkt om vegansk kosthold, som var en oppsummering av over 130 relevante studier, og allerede da var konklusjonen at vegansk kosthold, med relevante tilskudd, er velegnet for alle.

Kunnskapsmangel i 2010 – i boken Bare barnemat, skrevet av Christine Henriksen, Janne Anita Kvammen og Rut Anne Thomassen

For ni år siden utga tre norske ernæringsfysiologer en bok om ernæring for barn, «Bare barnemat» der de blant annet skriver blant annet følgende: «Tenåringer som bestemmer seg for å bli veganere, har stor risiko for å få underskudd av energi, protein, vitaminer og mineraler.» En ting er å ikke rekke å oppdatere seg på absolutt alt, men når man skriver en egen bok, burde man i hvert fall oppdatere seg innen temaer man belyser. Forfatterne av denne boken er Christine Henriksen, Janne Anita Kvammen og Rut Anne Thomassen, og boken er utgitt første gang i 2006 og så i 2010.

Christine Henriksen, Janne Anita Kvammen og Rut Anne Thomassen.Utgitt første gang i 2006 så i 2010.
Christine Henriksen, Janne Anita Kvammen og Rut Anne Thomassen.Utgitt første gang i 2006 så i 2010.
Bare barnemat. Christine Henriksen, Janne Anita Kvammen og Rut Anne Thomassen

Kronikk basert på utdatert kunnskap i Aftenposten i 2019 – «to barneleger og fem ernæringsfysiologer»

Dette var altså i 2010. Dessverre finnes det helsepersonell i Norge som ikke bare mangler faglig oppdatering, men som ikke tar seg bry om å undersøke og lese seg opp på det de skriver og påstår offentlig, spesielt når de påstår noe helt uoppfordret, på eget initiativ. Det refereres nå til to barneleger og fem ernæringsfysiologer i Norge som skrev en lang kronikk til Aftenposten, publisert 13. desember 2019. Disse har ikke forstått at deres rolle som helsepersonell medfører ansvar å både selv inneha den relevante kunnskapen og veilede pasienten om kosthold og kosttilskudd. To barneleger og fem ernæringsfysiologer har til og med skrevet en lang kronikk om hvor vanskelig vegansk kosthold kan være. Sammen med master i samfunnsernæring Nina C. Johansen har jeg skrevet et tilsvar som ble publisert i Aftenposten 17. desember 2019.

Som et svar på denne kronikken kom en uttalelse/innlegg fra Linda Granlund, som er divisjonsdirektør i Helsedirektoratet. Granlund uttaler følgende:

«I likhet med det svenske Livsmedelsverket, gir vi også praktiske råd for dem som velger et rent plantebasert kosthold, basert på felles nordiske næringsstoffanbefalinger. Råd om hvilke næringsstoffer man må være oppmerksom på gis på Helsenorge.no for gravide, ammende, spedbarn og barn. Men foreldre i en familie som velger et kosthold uten animalske produkter, er selv ansvarlige for å sørge for at de har den nødvendige kompetansen for praktisk gjennomføring.»

«Veldokumenterte råd

Følger man offisielle råd, kan man spise trygt og riktig også uten animalske innslag. Det er godt dokumentert at et riktig sammensatt plantebasert kosthold, med enkelte tilskudd, kan dekke behovet for næringsstoffer i alle livsfaser, inkludert for gravide, ammende, spedbarn og småbarn.

Det er ingen tvil om at et ensidig og mangelfullt kosthold kan ha alvorlige konsekvenser, ikke minst for gravide og små barn. Dette er helt grunnleggende, uansett om man velger bort kjøtt eller ikke.»

Kosttilskudd – et problem?

Det er ikke verre at de relevante kosttilskuddene, som er vitaminene B12 og D, samt jod og omega-3 fra algeolje, produseres av norske Nycoplus og selges på alle norske apoteker. Anbefalt daglig inntak, eller dosering, finnes både i statens retningslinjer, ernæringsanbefalinger fra Nordisk ministerråd og noen andre steder som burde være kjent for helsepersonell.

Nasjonal faglig retningslinje for spedbarnsernæring gir konkrete råd og har eksterne lenker.

I artikkelen fra 2019, som forfatterne viser til, står det følgende, sitert:

«Vegetarian and vegan diets have increased worldwide in the last decades, according to the knowledge that they might prevent coronary heart disease, cancer, and type 2 diabetes.

Althought plant-based diets are at risk of nutritional deficiencies such as proteins, iron, vitamin D, calcium, iodine, omega-3, and vitamin B12, the available evidence shows that well planned vegetarian and vegan diets may be considered safe during pregnancy and lactation, but they require a strong awareness for a balanced intake of key nutrients.»

Det er nettopp barnelegenes og eventuelt ernæringsfysiologenes oppgave å utvise «awareness for a balanced intake of key nutrients» – derfor må man ha kunnskap. Barnelegene og ernæringsfysiologen ser ikke ut til å være sitt ansvar bevisst, dessverre, når de, istedenfor å tilegne seg kunnskap for å kunne veilede pasientene, fraråder vegansk kosthold. Det enkleste, altså å bare si at vegansk kosthold bør unngås (fordi legene mangler kunnskap) er ikke det beste i dette tilfelle.

Kunnskapsløst og arrogant fra følgende helsepersonell

Følgende helsepersonell har tydeligvis ikke forstått sin rolle eller tilegnet seg kunnskap som er bødvendig for å hjelpe sine pasienter og har underskrevet på ovennevnte kronikken i Aftenposten:

  • Camilla Bæck Hennig og Marthe Smiseth Harket – begge kliniske ernæringsfysiologer, og Henriette Astrup, barnelege, – alle tre fra Sørlandet sykehus HF
  • Janne Anita Kvammen, klinisk ernæringsfysiolog, stipendiat, Oslo universitetssykehus HF/Universitetet i Oslo – hun er også forfatter av ovennevnte boken fra 2010
  • Hanne Lund Løkling og Johanne Kjellevik Ledang – begge kliniske ernæringsfysiologer, Alna Helsestasjon, Oslo kommune
  • Anne Lise Bjørke Monsen, barnelege, spesialist i medisinsk biokjemi, Universitetet i Bergen/Haukeland Universitetssykehus

Lett tilgjengelig informasjon for leger og publikum fra norske myndigheter

Anbefalinger for daglig inntak (mengde) av vitaminer og mineraler for barn i ulike aldre og gravide finnes i tillegg tilgjengelig flere andre steder, og burde være kjent for helsepersonell som jobber med gravide og små barn.

Konkrete råd til måltider og til kosttilskudd fra Helsedirektoratet har eksistert i snart 5 år – disse er å finne her https://helsenorge.no/kosthold-og-ernaring/vegetarisk-kosthold/vegetarkost-for-barn «Sist oppdatert: 12.02.2015» .

Det er utarbeidet/oppdatert alle relevante retningslinjer som omhandler vegansk kosthold (gravide, ammende og spedbarn) og linker til eksterne sider når det gjelder kosttilskudd.

F.eks Brosjyren Mat og måltider for spedbarn https://www.helsedirektoratet.no/brosjyrer/mat-og-maltider-for-spedbarn sitert

«Godt sammensatt vegetarkost kan dekke behovet for næringsstoffer for både voksne og barn i alle aldre. Hvis du har et helt vegetarisk kosthold (vegankost) og ammer, trenger både du og barnet tilskudd av vitamin B12, D-vitamin og jod. Algeolje inneholder omega-3-fettsyrer og kan brukes i stedet for tran.»

Dosering finnes i alle relevante retningslinjer, norske og europeiske, med flere kilder. Her er Nasjonal faglig retningslinje for spedbarnsernæring

Og her kommer anbefalinger for eldre barn og voksne

Helsedirektoratets informasjonssider for ammende har også eksterne lenker for nybakte mødre

Vi håper da at alle de resterende norske ernæringsfysiologer og leger (unntatt disse 5 og 2) blir kjent med og forholder seg til Helsedirektoratets retningslinjer.

Bred faglig forankring: Helsedirektoratet, Livsmedelsverket, Nordisk ministerråd, Academy of Nutrition and Dietetics.

Helsedirektoratets skriv for publikum, sitert

«Vegankost til barn krever gode kunnskaper om mat og næringsstoffer og grundig planlegging. Maten må gi tilstrekkelig energi og den må inkludere enkelte matvarer tilsatt næringsstoffer. Tilskudd av vitamin B12, jod og D-vitamin er nødvendig til barn som får vegankost. Dersom barn ikke får kumelk eller meieriprodukter, må de få plantemelk tilsatt kalsium (soyamelk eller havremelk, men ikke rismelk som kan ha et høyt innhold av tungmetallet arsen).»

Dette er sammenfallende med de rådene som svenske Livsmelsverket gir. https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa–miljo/kostrad-och-matvanor/barn-och-ungdomar/vegansk-mat-till-barn

I utarbeidelsen av ernæringsanbefalinger og kostråd, legger Helsedirektoratet vekt på Nordiske ernæringsanbefalinger, Nordic Nutrition Recommendations 2012 (NNR 2012) – Nordisk ministerråd, På side 129 i NNR 2012 står følgende:

«Thus, vegan, lacto-vegetarian and lacto-ovo-vegetarian diets should be able to satisfy the nutrient needs of infants, children, and adolescents and promote normal growth if they are appropriately planned (89), but vegan diets always need to be supplemented with vitamin B12 and vitamin D.»

Referanse 89 i NNR 2012 er følgende publikasjon: Craig WJ, Mangels AR. Position of the American Dietetic Association: vegetarian diets. J Am Diet Assoc. 2009 Jul;109(7):1266–82. Dette (Position Statement) er oppdatert i 2016; https://www.eatrightpro.org/~/media/eatrightpro%20files/practice/position%20and%20practice%20papers/position%20papers/vegetarian-diet.ashx

«It is the position of the Academy of Nutrition and Dietetics that appropriately planned vegetarian, including vegan, diets are healthful, nutritionally adequate, and may provide health benefits for the prevention and treatment of certain diseases. These diets are appropriate for all stages of the life cycle, including pregnancy, lactation, infancy, childhood, adolescence, older adulthood, and for athletes.»

Forening for ernæringsfysiologer i Storbritannia uttalte følgende i 2017:

«British Dietetic Association confirms well-planned vegan diets can support healthy living in people of all ages»

WHOs retningslinjer for spedbarn og små barn for Europa http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/98302/WS_115_2000FE.pdf. Michaelsen KF, Weaver L, Branca F, Robertson A. Feeding and nutrition of infants and young children. Guidelines for the WHO European Region with emphasis on the former Soviet countries. Copenhagen, Denmark: World Health Organization, Regional office for Europe, Copenhagen2003 Report No.: 87. S. 90

Makrobiotisk diett er ikke det samme som vegansk kosthold – men de 2 legene og 5 ernæringsfysiologene ikke vet forskjellen!

Argumenterer i denne kronikken går imot seg selv:

«Det er funnet at veganske barn scorer lavere på kognitive tester enn andre barn. Forekomsten av vitamin B12-mangel hos nyfødte i Europa er i dag så høy at det er foreslått å inkludere dette i nyfødtscreeningen.»

Her viser kronikkforfatterne til en artikkel som handler om en diett som heter «makrobiotisk», noe som er noe ganske annet enn vegansk kosthold, for å argumentere for at veganere ikke får nok b12, og dermed scorer lavere på kognitive tester. Så henviser de til at mange nyfødte har b12-mangel i Europa, uansett kosthold. Det interessante er at også Norsk barnelegeforening har delt kronikken på sine Facebooksider!

Legg inn en kommentar