Vegansk kosthold passer for alle, også de minste barna – det er synd at TV2 driver med klikkhoreri!

Vegansk kosthold passer for de minste barna – det er synd at TV2 driver med klikkhoreri (16. november 2019, der foreldre ihht artikkelen ikke skal ha passet på å gi barnet nok væske og næring) og skaper tulleoverskrifter! Vegansk kosthold passer for alle, også for de minste barna. Dette er anerkjent for mange år siden, og myndigheter i alle land, inkludert Nordisk ministerråd, har også uttalt dette. Det er korrekt at man behøver kunnskap, noe som er lett tilgjengelig i dag, blant annet på Helsedirektoratets nettsider.

Foreldre har et stort ansvar her. I de aller fleste tilfeller har foreldre hatt vegansk kosthold selv en stund før de fikk barna. Det er viktig å lese seg opp på hvilke matvarer og hvilke kosttilskudd.

Dette sier Helsedirektoratet om vegetarisk kosthold:

Variert vegetarkost som inkluderer kumelk- og meieriprodukter og eventuelt egg, er forbundet med god vekst hos barn. Noen få studier viser at barn som får vegankost kan vokse langsommere, men veksten er likevel innenfor normalområdet. Strenge, ensidige dietter kan ha alvorlige følger for barns vekst og utvikling, og frarådes.

​Vegankost til barn krever gode kunnskaper om mat og næringsstoffer og grundig planlegging. Maten må gi tilstrekkelig energi og den må inkludere enkelte matvarer tilsatt næringsstoffer. Tilskudd av vitamin B12, jod og D-vitamin er nødvendig til barn som får vegankost.

Dersom barn ikke får kumelk eller meieriprodukter, må de få plantemelk tilsatt kalsium (soyamelk eller havremelk, men ikke rismelk som kan ha et høyt innhold av tungmetallet arsen).

«Vegetarkost er forbundet med lavere risiko for blant annet overvekt, hjerte- og karsykdommer, diabetes og kreft. En balansert og variert vegetarkost egner seg for individer i alle livsfaser, inkludert under svangerskap, ved amming, i spedbarnsperioden, for barn og unge og for idrettsutøvere.»

«Et vegankosthold kan settes sammen slik at det gir tilstrekkelig av alle næringsstoffer.»

Her er Helsedirektoratets brosjyre Mat og måltider for spedbarn, som blant annet gir kostråd til barn og ammende mødre som har et vegansk, her omtalt som et helt vegetarisk kosthold, kosthold:

«Godt sammensatt vegetarkost kan dekke behovet for næringsstoffer for både voksne og barn i alle aldre. Hvis du har et helt vegetarisk kosthold og ammer, trenger du tilskudd av både vitamin B12, D-vitamin og jod. Barnet trenger også tilskudd av vitamin B12 i tillegg til D-vitamin.»

Sjekk også denne oversikten: Sara Ask, dietist, Åsa Strindlund, nutritionist. Vegetarisk mat är bra – även för små barn. Läkartidningen. 2014;111:CMEA Läkartidningen 11/2014 Lakartidningen.se 2014-03-11 (uppdaterad 2014-09-22)

«Egentligen borde alla barn äta en stor andel vegetabilier. Helvegetarisk mat är ett bra kostalternativ – även för små barn – och kan ge långsiktiga hälsovinster. Kosten måste dock vara väl sammansatt, med extra observans på vissa näringsämnen.»

Mer enn det. De siste nasjonale faglige retningslinjer for mat og måltider i barnehage og skole er oppdatert med råd om hvordan tilrettelegge for veganere og vegetarianere. Den nye retningslinjen for mat og måltider i barnehagen Helsedirektoratet fremhever kjøttkutt og et mer plantebasert kosthold – som en sterk anbefaling! Det er altså ingen grunn til å tro at barnet må ha mat fra dyr til alle dagens måltider for å få nok næring! Sitert:

“Helsedirektoratet anbefaler å ha et variert kosthold med mye grønnsaker, frukt og bær, grove kornprodukter og fisk, og begrensede mengder av bearbeidet kjøtt, rødt kjøtt, salt, sukker og mettet fett. Et sunt kosthold sammenfaller med et mer miljøvennlig kosthold ved at mattilbudet dreies mot hovedsakelig mer plantebaserte matvarer, samt fisk og mindre kjøtt, spesielt mindre rødt kjøtt.” https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/mat-og-maltider-i-barnehagen/anbefalinger-for-mat-og-maltider-i-barnehagen

Siterer Helsedirektoratet:

«Noen få studier viser at barn som får vegankost kan vokse langsommere, men veksten er likevel innenfor normalområdet. »

Kilde: https://helsenorge.no/kosthold-og-ernaring/vegetarisk-kosthold/vegetarkost-for-barn

Og her er et utdrag fra Nasjonal faglig retningslinje for spedbarnsernæring om vitamin B12:

«Spesielle hensyn ved vegetarkost:Ammende mødre med et rent vegetarisk kosthold (vegankost) trenger vitamin B12-tilskudd. Så lenge morsmelk er den eneste maten barnet får (inntil seks måneders alder), og mor spiser kun vegankost, må barnet få tilskudd av vitamin B12. Dersom barnet får vegankost i tillegg til morsmelk, må også tilskudd gis, enten gjennom matvarer tilsatt vitamin B12 eller fra kosttilskudd, for å forhindre mangel.»

Viser også til Helsedirektoratets brosjyre Mat og måltider for spedbarn, se side 14:

«Vegetarisk kosthold Godt sammensatt vegetarkost kan dekke behovet for næringsstoffer for både voksne og barn i alle aldre. Hvis du har et helt vegetarisk kosthold (vegankost) og ammer, trenger både du og barnet tilskudd av vitamin B12, D-vitamin og jod. Algeolje inneholder omega-3-fettsyrer og kan brukes i stedet for tran. Les mer om vegetarkost på Helsenorge.no og om tilskudd hos Helsepersonell for plantebasert kosthold (Hepla.no).»
Kilde: https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1271/Mat%20og%20måltider%20for%20spedbarn%20IS-2553.pdf

Leave a Reply

%d bloggers like this: