Riktig og lovlig å si plante-melk for forbrukere

Vi har full ytringsfrihet til å offentlig (i medier, i artikler, debatter og ellers i offentligheten) bruke ord som plantemelk, havreyoghurt, plantefløte, soyamelk, soyafløte osv. – innskrenkninger for begrepsbruken ihht Forskrift om kvalitet på melk og meieirprodukter (ihht Matloven) gjelder omsetning, produksjon, bearbeiding, markedsføring og reklame.

Meieriindustriens pr-organ melk.no har derimot en annen, sin egen, oppfatning og definisjon, som faller i meieriindustriens favør. Plantemelk er et produkt som lages av ulike planter og vann – alt fra kokos til poteter og erter. Meieriindustriens pr-organ melk-no og meieriindustrien ellers har henvendt seg til flere som verken selger, produserer, bearbeider, distribuerer, pakker, omsetter, markedsfører eller merker noen som helst råvarer, pakninger eller produkter, og hevdet blant annet at “plantedrikker ikke kan omtales som soyamelk og havremelk...” og at man ikke kunne benytte begreper som “plantemelk”, soyamelk” osv. De viste til bloggerens eller organisasjonens nettsider, der man for eksempel oppfordrer til å spise sunnere og velge plantemelk fremfor meierimelk, og plantekost fremfor meieriprodukter.

Melk.no, ved Mona og Ida, to ansatte som dog ikke er jurister, har også sendt et brev til Helsepersonell for plantebasert kosthold (nå PAN Norway) og forsøkt å definere hva som er riktig og gal bruk av begrepet plantemelk for HePla.

Meieriprodukter er den største kilden til mettet fett i norsk kosthold og vi oppfordrer alle til å kutte ned på meieri, av helsemessige årsaker. 80% nordmenn får i seg for mye mettet fett.

Meieriindustriens pr-organ melk.no viste til Forskrift om kvalitet på melk og meieirprodukter – men gjelder denne også hvis man ikke driver med omsetning/produksjon/bearbeiding/distribusjon av plantemelkeprodukter?

Så lenge man ikke selger noe eller driver med reklame eller markedsføring, eller annet ifm. omsetning, gjelder ikke denne forskriften, men den allminnelige ytringsfriheten.

Juss, forskrifter og matloven: Hvem kan IKKE si “planteMELK”? Nøkkelordene er produksjon, bearbeiding og distribusjon, samt omsetning, merking, presentasjon eller reklame

Det er Matlovens pliktsubjekter som Forskrift om kvalitet på melk og melkeprodukter gjelder. Forskriften er gitt i medhold av Matlovens §9 og 10. Matlovens pliktsubjekter er alle som driver med
1-produksjon,
2-bearbeiding og
3-distribusjon

av innsatsvarer og næringsmidler. Sitert Matlovens §2:

“Saklig virkeområde

Loven omfatter alle forhold i forbindelse med produksjon, bearbeiding og distribusjon av innsatsvarer og næringsmidler, herunder drikkevann.”

Hva folk sier i dagligtale, det kan ikke Forskrift om kvalitet på melk og melkeprodukter regulere. Ei heller hva myndighetsorganer, journalister, medier, forfattere, debattanter o.a. som ikke driver med distribusjon, bearbeiding eller produksjon sier eller skriver.

Forskriften som er ment å regulere omsetning, kan altså ikke innskrenke vår ytringsfrihet. Viser til  Forskrift om kvalitet på melk og melkeprodukter – denne gjelder altså omsetning av meieriprodukter

“§ 1.Formål

Formålet med denne forskriften er å sikre redelig omsetning av melk og melkeprodukter, herunder hindre at forbrukerne blir villedet når det gjelder sammensetningen av næringsmidler som ut fra merking, presentasjon eller reklame, kan oppfattes som melk eller melkeprodukter.”

“§ 2.Virkeområde mv.

Bare næringsmidler som oppfyller kravene i denne forskriften kan produseres, omsettes, merkes, presenteres og reklameres for i Norge som melk og melkeprodukter.”

Dette regelverket medfører i praksis at produsentene, distributorer og de som bearbeider ikke har anledning til å omsette sine vegetabilske produkter med betegnelser som «soyamelk» eller “havremelk”, «havreyoghurt», o.l.

Hva med presentasjon? Begrepet “presentasjon” skal, etter samme forskrift § 3, fortolkes likt som etter matinformasjonsforskriften, og etter matinformasjonsforskriften er imidlertid begrepet “presentasjon” ikke definert. Matinformasjonsforskriften henviser videre til forordning 1169/2011/EU, som heller ikke inneholder noen definisjon av begrepet.

Mattilsynet har også et skriv om dette, der det står følgende:

“Alle ferdigpakkede næringsmidler skal være merket med en betegnelse som gir forbrukerne et klart inntrykk av hvilket næringsmiddel det er snakk om.”

“Formålet med kvalitetsregelverk er at forbrukeren skal få den varen de forventer.”

“For å kunne bruke betegnelser om melk og melkeprodukt settes det krav til råvarer, ferdige produkter og fremstillingsmetoder.

Igjen, dette gjelder fremstilling, produksjon og pakning av produkter, ikke omtale av plantemelk i offentligheten av for eksempel en organisasjon som ikke driver med ovennevnte.

Meierigiganten Tine har henvendt seg til Mattilsynet – men heller ikke Mattilsynet kan innskrenke vår ytringsfrihet

Meieriindustrigiganten Tine hadde også tidligere henvendt seg til Mattilsynet om saken. Verken Tine eller Mattilsynet har mulighet til å forby bruken av ord som “plantemelk”. Ytringsfriheten gir oss alle rett til å bruke de begrepene vi vil i artikler, debatter og ellers i offentligheten.

Det er kun i reklame, merking eller presentasjon at det (utrolig nok) er forbudt å bruke begrepet “melk” om produkter som ikke kommer fra pattedyr.

Begreper som “plantemelk” bidrar til at folk skjønner det kan brukes som et alternativ til kumelk. Derfor håper melkelobbyen at “havremelk”, “plantemelk” og “soyamelk” ikke skal begynne å inngå i dagligtalen.

Dette har meierinæringen forsøkt seg på mange ganger før. Mattilsynet har tidligere gitt en tilbakemelding som viser at de gir opp å forfølge saken videre.

Ikke la denne sleipe strategien lykkes! Del gjerne! Vi håper at du ikke lar deg skremme til å slutte å bruke begreper som “plantemelk”/”soyamelk”.

Er det straffbart at et markedsføringsorgan forsøker å innskrenke ytringsfriheten?

Det man kan lure på her, er om det er starffbart for matindustrien (i markedsføringsøyemed – siden melk.no eksisterer for å fremme omsetning av meieriprodukter) å skremme noen vekk fra å bruke ytringsfrihet, spesielt hvis dette gjøres av dem som har hensikt til å fremme omsetning av sitt produkt.

2 comments

  1. Det blir feil å kalle havresaft og andre grønnsaksdrikker for melk, uansett hva dere mener for noe. Vegetarianisme er resultatet av et moralsk korrupt sinn.

    Mvh

    Håvard Braathen.

Leave a Reply

%d bloggers like this: