Stem plantebasert – dette sier (og gjør) partiene om kjøttforbruk og grønnere kosthold

stem-plantebasert
Stem plantebasert! Les hva de ulike politiske partiene mener om kjøttforbruk. Vil de jobbe for et grønnere kosthold? MDG, Høyre og FrP har allerede gjort tiltak for et lavere kjøttforbruk. Her på bildet: Høyres miljøminister åpnet Oslo Vegetarfestival 2017!

Synes du at bedre folkehelse, bedre livskvalitet, lengre liv og mindre sykdom er viktig (i tillegg til bedre miljø, bærekraftig landbruk, rettferdig fordeling av matressurser og dyrene), stem for et grønnere kosthold! Kosthold med mindre kjøtt og meieriprodukter, og med mer plantekost kan spare mange mennesker for sykdom, lidelse og tapte leveår, samt spare samfunnet for mange milliarder kroner per år i helseutgifter. Dette er både anerkjent av vitenskapen og av Helsedirektoratets dokumenter.

Les om Helsefordeler ved plantebaserte kosthold versus et sunt vestlig kosthold  og om Hvilket kosthold er best for helsen og miljøet

Til tross for at det er bred faglig enighet om at kjøttforbruket bør ned, til tross for at nordmenn spiser for mye av både rødt kjøtt, bearbeidet kjøtt og mettet fett (som hovedsakelig kommer fra kjøtt og meieriprodukter) og til tross for at statens egne kostråd anbefaler å spise mindre kjøtt (både ubehandlet rødt kjøtt og bearbeidet hvitt og rødt kjøtt) og fete meieriprodukter, pålegger staten norske bønder til å samle midler som skal brukes på kjøttreklame. Dette er en såkalt omsetningsavgift, som tilsvarer omtrent 31 og 75 millioner kroner som går til generisk reklame av henholdsvis meieriprodukter og kjøtt (reklame som kommer i tillegg til reklame vi ser i annonser), ved å finansiere opplysningskontorene for meieriprodukter og kjøtt.

Hva mener de ulike politiske partier – hvem vil jobbe for et lavere kjøttforbruk?

Senterpartiet vil øke kjøttproduksjonen, mens Bondelaget legger skylden for høyt kjøttforbruk på forbrukere – uærlig, hensynsløst og helseskadelig!

Arbeiderpartiet sover. Mens Høyre-FrP-regjeringens foreslo å trekke staten ut av kjøttreklame i landbruksmeldingen 2016, og mens Vidar Helgesen fra Høyre, åpnet Oslo Vegetarfestival i år, antydet Knut Storberget nylig, i et intervju i Nationen, at kjøttreklame var viktig, da han snakket om markedsregulering «av sunn og god norsk mat» gjennom opplysningskontorene. Til tross for at dagens høye kjøttforbruk gir sykdommer som tar flest menneskeliv, altså hjerte- og karsykdommer og kreft, ser det ut at profitt er viktigere for Arbeiderpartiet. Les mer på nyemeninger.no

MDG (Miljøpartiet de grønne) vil jobbe for et grønnere kosthold: fremme vegetarmat, ha en kjøttfri ukedag i offentlige kantiner, øke kjøttmomsen og støtte vegetarmatproduksjon.

FrP vil avvikle finansiering av opplysningskontorene gjennom omsetningsavgiften, altså vil trekke staten ut av kjøttreklame – et viktig historisk forslag.

Også Venstre vil at staten trekker sin rolle i kjøttreklamen (lenke til partiprogrammet er her.

Høyre erkjenner problemene kjøttindustrien medfører for helse og vil gjøre det lettere å ta grønne matvalg. Det er også viktig å huske at Høyre-FrP-regjeringens landbruksmelding vil avvikle statlig finansierte opplysningskontorene. Les også: Høyre-minister åpnet vegetarfestivalen 2017!

SV vil ha lavere kjøttforbruk, ved å forby salg av kjøtt med tap. Rødt snakker også om lavere kjøttforbruk.

Videre vil SP og KrF øke noen typer kjøttproduksjon. SP vil til og med beholde statens kjøttreklame.

Kilder: Partiprogrammene, Stemfordyrene.no

Les mer om bærekraftig landbruk i Norge:

Om kjøttforbruk – fra Dyrevernalliansens velgerguide

MDG Program

 • Økte avgifter på kjøtt og redusert kjøttfor- bruk, samt stimulering til mer vegetarisk kosthold, av hensyn til bl.a. dyrevelferd.
 • Krav til offentlige kantiner om å servere kun vegetarmat én dag i uka og alltid ha et fristende vegetartilbud.
 • Vri landbruksstøtten så det blir mer lønnsomt å produsere vegetabilsk mat.
 • Avvikling av dagens finansiering av opplysningskontorene for animalske produkter.

Venstre Program

 • Vektlegging av hva slags kjøtt som spises, av utslippshensyn. Virkemidlene i landbruket skal stimulere til produksjon med minst mulig utslipp.
 • Endring av omsetningsloven, så helse- og miljøhensyn fremmes gjennom opplysningskontorene.
 • Utredning av merkeordning for opplysning om varer er produsert på en dyrevennlig måte.

SV  Program

 • Redusert kjøtt- forbruk. Forbud mot salg av kjøtt med tap.
 • Opprettholdelse av ordningen med samvirket som markedsregulator.

Rødt Program

 • Bærekraftig matproduksjon og jordbruk.
 • Avgifter for å vri forbruk og atferd slik at miljø og klima ikke ødelegges.
 • Videreføring av markedsordningene (som opplysnings- kontorene for  animalsk mat inngår i), med økt vekt- legging av miljø- vennlig kosthold.

AP  Program

 • Sektorovergripende tiltak med utgangs- punkt i sammenhengene mellom sunn og bærekraftig matproduksjon.
 • Fremming av sunt kosthold basert på kostrådene.
 • Opprettholdelse av markedsordningene, som oplysningskontorene for animalsk mat inngår i.
 • Strenge krav til merking og sporbarhet, for å gjøre maten enda tryggere.

FrP Program

 • Avvikling av samvirkenes sær- ordninger og markeds- kontroll (som opp- lysningskontorene for animalske produkter inngår i).

Høyre Program

 • Økt bærekraftig jordbruksproduksjon.
 • Tilrettelegging for at forbrukere enklere kan ta dyreetiske valg, med mer informasjon om produksjonsmetodene for kjøtt og samarbeid med næringen om løsninger som muliggjør opplyste valg.

KrF Program

 • Tilrettelegging for bevisste forbrukervalg, og en ordning så forbrukere kan få informasjon om produktinnhold, leverandørkjede og etiske forhold på produkter.
 • Opprettholdelse av ordningen med samvirket som produksjons- og markedsregulator.

SP  Program

 • Avgifter som stimulerer til sunnere kosthold.
 • Sterk markedsmakt til gårdbrukerne gjennom omsetning i samvirket (som driver opplysningskontorene for  animalsk mat).

Representantforslag

MDG 2013–2017 Representantforslag med SV og V om å endre omsetningsloven for å få mindre kjøttreklame, og representantforslag om merkeordning for bl.a. dyrevelferd.

Venstre 2013–2017 Spørsmål til  regjeringen om å  innføre hhv. merking av buregg og  merkeordning for dyrevelferd på  matvarer. Representantforslag med MDG og SV om å endre omsetnings- loven for å få mindre kjøttreklame. Jordbruksmeldingen: Merknad til  regjeringen om å lage et felles opplysnings- kontor med formål om å opplyse om bl.a. klima, økologi, og helse, eller legge ned alle opplysnings- kontorer unntatt  opplysningskontoret for frukt og grønt.

SV  2013–2017 Representantforslag med MDG og V om å endre omsetnings- loven for å få mindre kjøttreklame. Jordbruksmeldingen: Merknad til regjeringen om å vurdere nytteeffekten av opp- lysningskontorene opp mot dagens behov for forbrukerinformasjon.

RØDT 2013–2017 *

AP 2013–2017 Jordbruksmeldingen: Merknad til regjeringen om å vurdere nytteeffekten av opp- lysningskontorene opp mot dagens behov for forbrukerinformasjon.

FrP 2013–2017 Jordbruksmeldingen: Partiets landbruksminister foreslo å avslutte det statlige bidraget til opp- lysningskontorene for kjøtt, egg og melk. Merknad fra stor- tingsrepresentanter til regjeringen om å avvikle finansieringen av opplysnings- kontorene over omsetningsavgiften.

Høyre 2013–2017 Jordbruksmeldingen: Merknad til regjeringen om å avvikle finansieringen av  opplysnings- kontorene over  omsetningsavgiften.

KrF 2013–2017 Jordbruksmeldingen: Merknad til regjeringen om å vurdere nytteeffekten av opp- lysningskontorene opp mot dagens behov for forbrukerinformasjon.

SP  2013–2017 Jordbruksmeldingen: Merknad til regjeringen om å vurdere nytteeffekten av opp- lysningskontorene opp mot dagens behov for forbrukerinformasjon

1 kommentar

Legg inn en kommentar