Kaja-Helland Kigen (klinisk ernæringsfysiolog betalt av meieriindustrien) villeder/ensidig om jod og vegansk kosthold

Kaja Helland-Kigen-villeder-Vegansk kosthold passer godt for gravide og små barn
Klinisk ernæringsfysiolog Kaja Helland-Kigen er partisk med sin arbeidsgiver, meieriindustrien, og svikter dem hun er utdannet til å hjelpe. Vegansk kosthold passer godt for gravide og små barn, noe Helland-Kigen prøver å vri på

Det er flere fagpersoner ansatt ved markedsføringsorganet for meieriprodukter og melk som skriver villedende/spekulativt/ensidig stoff om vegetarisk og vegansk kosthold. Kliniske ernæringsfysiologe og andre utdannet i ernæring, for eksempel master i samfunnsernæring, som er betalt av opplysningskontoret for melk og meieiriprodukter melk.no unnlater å opplyse om hvordan sette sammen et fullverdig vegansk kosthold for barn.

Les også: Jod uten melk – hovedkilden internasjonalt er jodberiket salt

Les en artikkel om vegansk og vegetarisk kosthold for barn, der en klinisk ernæringsfysiolog, en avdelingsleder ved Helsedirektoratet, og to leger er intervjuet

Klinisk ernæringsfysiolog Kaja Helland Kigen villeder om vegansk kosthold

Mens det er bred faglig enighet om at et riktig sammensatt vegansk kosthold er helsefremmende og fullverdig for mennesker i alle aldre, og når Helsedirektoratet gir gode, detaljerte kostholdsråd for barn i alle aldre på helsenorge.no, forsøker Kaja Helland-Kigen fremstille det slik at foreldre er nødt til å gå til lege eller klinisk ernæringsfysiolog for å få hjelp til å sette sammen et sunt vegansk ksothold. Kaja Helland-Kigen er utdannet klinisk ernæringsfysiolog, og bruker sine kunnskaper for å hjelpe meieriindustrien til å selge melk, istedenfor brke sitt yrke for å hjelpe mennesker med veiledning. Kaja Helland Kigen skriver for eksempel følgende på melk.no, der vegansk kosthold fremstilles nesten umulig å sette sammen som fullverdig:

“Det er ikke noe i veien for at barn kan følge et vegetarisk kosthold, men det bør planlegges godt og helst inkludere fisk, egg, melk og meieriprodukter for å enklere sikre inntaket av alle næringsstoffene for normal vekst og utvikling. Strenge ensidige dietter anbefales ikke til små barn, og et vegansk kosthold til små barn krever svært gode kunnskaper hos dem som planlegger kostholdet.”

Feil ved Helland Kigen sin fremstilling av vegansk kosthold

Feil nummer en er at vegetarisk kosthold ikke inneholder fisk. Da heter det pesco-vegetarisk kosthold, noe som egentlig ikke regnes som vegetarisk. Feil nummer to er at Kaja Helland Kigen skriver at vegetarisk kosthold for barn bør inkludere mat fra dyr for normal vekst og utvikling. Dette er en svært spekulativt og tendensiøst fremstilling av vegetarisk kosthold. Isteden burde Kaja Helland-Kigen vise til helsenorge.no og råd for veganere og vegetarianere. Feil nummer tre at Kaja Helland Kigen ikke gir gode råd til hvordan sette sammen et vegansk kosthold. Hun opplyser heller ikke (feil nummer tre) om at veganre bør ta tilskudd av vitamin B12.

Klinisk ernæringsfysiolog Kaja Helland Kigen villeder om jod

I en annen artikkel på nettsiden til meieriindustriens markedsføringsorgan unnlater klinisk ernæringsfysiolog Kaja Helland Kigen å opplyse hvordan få nok jod ten salt. Huns skriver bare “Melk, meieriprodukter og fisk er stort sett de eneste kildene vi har til jod i norsk kosthold. Saltet i Norge er ikke tilsatt jod, og er derfor ingen jodkilde for oss.” Hvis hun først og fremst var lojal mot publikum og ikke mot sin arbeidsgiver hadde hun opplyst at en knivspiss tangpulver dekker jodbehovet, samt at jodtilskudd finnes på norske apoteker. Les mer om jodtilskudd her

Sitater og henvisninger – jod i Norge

Halvparten norske gravide får i seg urovekkende lite jod

WHO har i flere år anbefalt å tilsette nok jod i matsalt og overvåke jodstatus i befolkningen – noe Norge ikke har gjort. Omtrent halvparten norske gravide får i seg urovekkende lite jod, og Nasjonalt råd for ernæring kom derfor juni 2016 med en sterk anbefaling om å berike alt matsalt med tilstrekkelige mengder jod.

«Behovet for tiltak anses som akutt da vi ser jodmangel hos en betydelig andel av kvinner i fertil alder og gravide i Norge dag på nivåer som har vært knyttet til negative effekter på fosterets utvikling i flere studier.» sier rapporten «Risiko for jodmangel i Norge. Identifisering av et akutt behov for tiltak».  Problemet har vært kjent i flere år før det, blant annet ut fra MoBa undersøkelsen.

Lite trolig at rådet om melk kan forebygge jodmangel, sier Ernæringsrådet

I samarbeid med meieriindustrien forbereder Helsedirektoratet informasjonskampanje om melk som kilde til jod. Ernæringsrådets jod-rapport understreker dog:

“Store grupper utelater meieriprodukter og/eller sjømat, jfr Norkost-3-undersøkelsen, og det er lite trolig at informasjon om betydningen av å innta disse produktene for å dekke jodbehovet, vil endre på dette”.

WHO anbefaler å berike matsalt med jod og overvåke jodstatus

Internasjonalt er det jodberiket salt om er hovedkilden til jod. Jordsmonnet er fattig på jod flere steder i verden, blant annet i Europa. WHOs universelle strategi for å forebygge jodmangel har i flere tiår vært a) beriking av matsalt med jod og b) overvåking av jodstatus i befolkningen.

«Universell beriking av salt (universal salt iodization) er anbefalt av WHO som den beste strategien for å sikre et adekvat jodinntak i en befolkning (WHO 2014)», sier jod-rapporten fra Ernæringsrådet. I Sverige er det tilsatt ti ganger mer jod i matsalt enn i Norge. Allerede for 20 år siden opprettet Danmark et eget program DanThyr for å overvåke jodstatus, og mange typer dansk brød er tilsatt jod. Ernæringsrådet skriver i jod-rapporten:

«Mens de fleste land i verden har valgt berikning av salt for dekke befolkningens jodbehov, er Norge i en særstilling: hos oss er det kun melkeprodukter, fisk og eventuelt kosttilskudd som bidrar vesentlig til jodinntaket, og inntaket av disse matvarene varierer mye fra person til person og mellom ulike kjønn og aldersgrupper. Studier viser at nivået av jod i melk også har variert mye fordi det kan påvirkes av fôrsammensetningen.»

Norge har ikke fulgt WHOs anbefalinger – og trenerer det viktigste tiltaket

Norge har ikke fulgt noen av disse to anbefalingene, og har, slik man ser ut fra Handlingsplan for bedre kosthold 2017 – 2021, lansert 7. mars 2017, ingen konkrete planer eller forslag til tiltak med tidsperspektiver heller. Isteden har handlingsplanen konkrete forslag for hvordan øke forbruket av melk som kilde til jod, selv om dette ikke er anbefalt av WHO.

Fra prosjektledelse i statens handlingsplan til meieriindustriens markedsføring

Et spesielt faktum i denne sammenhengen: Helse- og omsorgsdepartementet opplyser i en mail 17.03.2017: “Jeg kan bekrefte at Mona Bjelland var ansatt i Helse- og omsorgsdepartementet i ca. ett år. Hun kom til Helse- og omsorgsdepartementet fra en forskerstilling ved Universitetet i Oslo. Hun sluttet i departementet 14. august 2016 for å gå over i en stilling ved melk.no 15. august 2016.”

Hvorfor er jod viktig og hvor kommer jod fra?

Jod er et mikroelement som er viktig for normal funksjon av skjoldbruskkjertel, altså normal produksjon av stoffskiftehormoner, noe som i sin tur sikrer normal utvikling av hjernen og nervesystemet hos foster. Mangel på jod kan føre til struma og lavt stoffskifte hos voksne, og hemmet intellektutvikling hos spedbarn, såkalt kretinisme.

Naturlige kilder til jod er mat fra havet, både sjødyr og planter. Spesielt tare og tang inneholder store mengder jod. Tang og tare brukes i matlaging i mange land. Det bør forskes mer på bruken av norske tang og tare i matlaging. Hovedkilden til jod internasjonalt er jodberiket matsalt. I flere land tilsettes jod ulike matvarer: I Danmark berikes brødvarer med jod. I Storbritannia er jod tilsatt i soyamelk.

Større inntak av meieriprodukter?

Flere fagpaneler, bl.a. Harvard og Nasjonalt råd for ernæring, kostråd 2011, mener at større mengder meieriprodukter kan ha flere uheldige helseeffekter, bl.a. økt risiko for kreft i prostata. Meieriprodukter bidrar til økte CO2 utslipp. Mesteparten av dem med et ikke-nordeuropeisk bakgrunn tåler ikke melkesukker.

Kilder:

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: