forskning.no kan ikke kildekritikk, noe som er helseskadelig

Når forskning.no gladelig omtalte en musestudie om melkeprotein og overvekt hos mus, med en svært positiv overskrift (med påstand som ikke stemte overens med konklusjonene til oppsummert forskning), skrev jeg en kronikk til forskning.no der jeg spurte hvorfor journalistene var så begeistret og så positive til melk. Jeg viste til flere systematiske oversiktsartikler og metaanalyser i kronikken min og lurte på hvorfor resultatene til disse ikke var nevnt samtidig. Den type forskning – metaanalyser og systematiske oversiktsartikler – befinner seg på toppen av den såkalte kunnskapspyramiden, og veier dermed mye tyngre enn resultater til musestudier.

Les også: Forskning.no felt i PFU, mens NTB fikk kritikk for reklameartikler om kjøtt og melk

Forskning.no sin redaktør skrev deretter et svar på min ktitiske kronikk om forskning.no sin omtale av musestudien om melk og overvekt. Jeg ble betegnet som «plantekostaktivist»! Der spurte redaktøren «Hvem har en agenda? Plantekostaktivisten som ikke liker forskning som omtaler melk positivt, eller journalisten som fant en spennende studie og skrev om den?» Jeg snakket dog ikke om agenda i kronikken min, men om kunnskapspyramiden og dårlig kildekritikk. Hvorfor tenkte redaktøren på agenda?

Videre skriver forskning.no redaktøren: «Derfor er det ikke plantekostaktivister som vil avgjøre om hva som er god og dårlig forskning på melk.» Men det finnes bestemte standarder for hva som er tungtveiende forskning, en såkalt kunnskapspyramide. Visste ikke redaktøren dette? Jeg viste nettopp til forskning som er på toppen av kunnskapsgrunnlaget i kronikken min, til tross for at denne er kanskje ikke så «spennende» eller vennlig mot forskning.no sine eiere (betalende kunder som melk.no, NMBU og andre som har økonomiske interesser for å fremme norskproduserte matvarer). «Plantekostaktivistene» er mange: WHO, Harvard, verdens største forening for ernæringsfysiologer, Helsedirektoratet, NNR (Nordiske næringsstoffsanbefalinger), Worlds Cancer Research Fund, og forfattere av mange systematiske oversiktartikler. En av de ferskeste oppsummerinengene er her http://www.andjrnl.org/article/S2212-2672%2816%2931192-3/pdf
Helsedirektoratet har bl.a. sagt: «Vegetarkost er forbundet med lavere risiko for blant annet overvekt, hjerte- og karsykdommer, diabetes og kreft. En balansert og variert vegetarkost egner seg for folk i alle livsfaser, inkludert under svangerskap, ved amming, i spedbarnsperioden, for barn og unge og for idrettsutøvere.» https://helsenorge.no/kosthold-og-ernaring/vegetarisk-kosthold/naringsrik-vegetarkost

Videre bruker forskning.no redaktøren en kjent hersketeknikk: «Det er en vanlig øvelse å slå forskning i hodet med annen forskning. Kalchenko vil nulle ut eller redusere betydningen av studien vi skriver om, ved å vise til andre studier som viser noe annet.» Selvsagt vil konklusjoner til systematiske oversiktsartikler og metaanalyser på mennesker redusere betydningen va resultater til en musestudie! Igjen, her gjelder det å vekte forskningen, ihht kunnskapspyramiden. Helt klart at flere systematiske oversiktsartikler er mye viktigere enn en musestudie!

Jeg vil stille to spørsmål:

    • Hvorfor bryr ikke forskning.no seg om kildekritikk, kunnskapspyramiden og folkehelse?
    • Hvem er mesteparten av forskning.no sine lesere?

Helseskadelige overskrifter på forskning.no

Som lege mener jeg at det er synd at journalister lager store overskrifter ut av enkelte «interesante» musestudier og trosser oppsummert forskning gjort av verdens største fagpaneler, og ikke forholder seg til kunnskapspyramiden. Slike ufortjent positive omtaler kan forvirre folk flest, spesielt dem som ikke er kildekritisk, noe som i sin tur bidrar til usunt kosthold og dårligere helse. Men dette meg bekjent har ikke journalister noe ansvar for, eller tar jeg feil?

Kanskje det er noe med lojaliteten til forskning.no sine eiere  mange av forskning.no sine eiere som f.eks. NMBU, melk.no, Nofima har direkte eller indirekte økonomiske interesser i norskproduserte matvarer som bl.a. melk, kjøtt og fisk?

Dårlig balanse og underslag av den viktigste forskningen på forskning.no

Det er mer enn nok interessante studier som viser at melk kan skade helsen, mange flere enn studier som viser at melk har positive helseeffekter. Hva med metaanalyser som viser at melk øker risiko for å dø av kreft i prostata, der forskerne samlet data fra 11 studier som omfattet mer enn 700 000 deltakere. Kreft i prostata er den hyppigste kreftformen hos menn i den vestlige verden. Heller ikke de viktigste oppsummeringene om animalske produkter og plantebasert kosthold har  forskning.no noen gang skrevet om  http://www.pnas.org/content/early/2016/03/16/1523119113
http://www.andjrnl.org/article/S2212-2672%2816%2931192-3/pdf

Klikk for å få tilgang til Monographs-Q&A_Vol114.pdf

Hvorfor blir disse studiene så mye sjeldnere omtalt her på forskning.no? Slike kunnskapsoppsummeringer er mye viktigere enn musestudier, og har stor betydning for folkehelsen. Forskning.no har aldri omtalt en studie basert på verdens største folkehelseundersøkelse, som viser at det er nettopp plantebasert kosthold, vegetarisk og spesielt vegansk, som kan gi de største helsegevinstene? Springmann M, Godfray HCJ, Rayner M, Scarborough P. Analysis and valuation of the health and climate change cobenefits of dietary change. Proc Natl Acad Sci U S A. Published online March 21, 2016.