Skolemelkeordningen – rekruttering av framtidige melkedrikkere

Å rekruttere framtidige melkedrikkere er et viktig mål med skolemelkeordningen
Å rekruttere framtidige melkedrikkere er et viktig mål med skolemelkeordningen

Å rekruttere framtidige melkedrikkere er et viktig mål med skolemelkeordningen. Her er noen sitater fra offentlige dokumenter:

Norges Bondelag:

“Begrunnelsen for å benytte midler fra omsetningsavgiften til skolemelk er at skolemelk kan bidra til å rekruttere nye melkedrikkere og skape positive holdninger til melk som på sikt kan bidra til økt omsetning av melk- og meieriprodukter.

Meieriindustrien:

“Synnøve Finden AS og Q-meieriene mener det er en åpenbar årsakssammenheng mellom skolemelk og det totale melkeforbruket i samfunnet. (…) Norges Bondelag påpeker at skolemelkordningen har en sentral posisjon innenfor nasjonale retningslinjer for mat og måltider i skolen. De mener skolemelk er viktig både for ernæring og fremtidig rekruttering av melkedrikkere.»

Strategien til melk.no er ikke å bare opplyse om melk. Melk.no gir info som kan bidra til å sette meieriprodukter i et positivt lys. Bl.a. heter det at Melk.no skal

«bidra til at alle skal oppleve melk og meieriprodukter som næringsrike matvarer og NØDVENDIGE i deres kosthold» og «bidra til at opinionsledere er POSITIVE FORMIDLERE av melk og meieriprodukter som NØDVENDIGE deler av et sunt kosthold.»

Kilder, lenker og sitater er her

Meieribransjen gir kun ensidig, positiv informasjon om meieriprodukter: At disse er kilder til næringsstoffer i moderne norsk kosthold. Ja, dette er sant. Det er dog to andre sider ved saken:

1. At behovene for alle næringsstoffene melk er kilde til fint kan dekkes med andre matvarer.

2. Meieriprodukter har flere helseulemper. Derfor fraråder Harvard T.H. Chan School of Public Health til å innta mer enn en eller to porsjoner meieriprodukter daglig, og norske helemyndigheter ikke gi kvantitative anbefalinger. Les om helseulempene ved melk her

Det er for lengst anerkjent at et riktig sammensatt kosthold uten melk, ei heller andre matvareprodukter, kan være adekvat og helsefremmende i alle livets faser, også for skolebarn. Les om plantebasert kosthold for barn her

Les mer hva fagpaneler sier om plantebasert kosthold

Leave a Reply

%d bloggers like this: