Professor i husdyrfag NMBU Birger Svihus sitt fagfelt

Professor i husdyrfag Svihus
Hva er professor Svihus ved NMBU sitt fagfelt – husdyrfag, husdyrfôr eller -ernæring?
Professor i husdyrernæring Birger Svihus liker tydeligvis ikke (Db 7/7  ) at matskribent Andreas Viestad kaller ham for professor i husdyrfôr (Db 4/7 ). Akademikeren sparker nedover og kaller Viestad for «lettvekter», og hans utsagn for «inkompetente angrep». Men hvor kompetent og «tungtveiende» er Svihus selv når han uttaler seg om sykdommer hos mennesker og undergraver bl.a. WHOs standpunkt om kjøtt og kreft? Jeg som lege mener ikke at han er det.

I CVen til Svihus står det at han er utdannet i husdyrfag, har doktorgrad i husdyrernæring og jobber ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, som beskriver sitt fagområde slik: «Vårt fagområde er produksjonsdyr på land og i vann – altså husdyrene våre og oppdrett av fisk i vann». Publikasjoner til Svihus handler hovedsakelig om kyllingfôr. Hvorfor er da Svihus mer professor i ernæring enn professor i husdyrfôr?

Viestad er ikke en professor, og forstår kanskje ikke ”akademia” – men hva så? Det viktige er at han, i motsetning til Svihus, er ærlig, åpen og tydelig på hva han jobber med, og ikke skammer seg over det.

Megalomant fra professor i husdyrfag Svihus

Svihus skriver at ”akademisk engasjement viktig i en verden stadig mer dominert av taleføre og meningssterke skribenter uten den nødvendige faglige ballasten”. Antyder han at det er hans eget engasjement som er viktig for verden?
Når Svihus uttaler seg om kjøtt og kreft, brød og bananer, høres det bedre ut enn det som kommer fra ”rosabloggere”? Hans ”akademiske engasjement” her er neppe til fordel for samfunnet og folkehelsen, fordi menneskehelse er neppe det fagområdet der Svihus har tilstrekkelige mengder av det han selv kaller for ”den nødvendige faglige ballasten”.

Professor i husdyrfag Svihus eller professor i ernæring Svihus – hva er en riktig bruk av akademisk tittel?

Rektor ved NMBU forsvarer og roser professor i husdyrfag Svihus (Db 8/7  ), og sier at «NMBU-forskere kan uttale seg fritt på faglig grunnlag om økologisk landbruk, konvensjonelt landbruk og alle andre fagområder ved NMBU.» Da vil jeg spørre rektoren om medisin, livsstilssykdommer eller kreftforskning er fagområder ved NMBU. Er det ok at Svihus og andre professorer ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap pleier å uttale seg om sykdommer hos mennesker på den måten de gjør, og er deres fagområde relevant til å for eksempel undergrave WHOs standpunkt om at kjøtt og kreft?

Hva synes rektoren om at de samtidig unnlater å opplyse om sitt fagområdet – nemlig forskning på kraftfôr og , samt om instituttets eller sine egne økonomiske bindinger til husdyrbransjer, når de uttaler seg i medier om kjøtt? Hadde det ikke vært mer redelig å bruke tittel «professor i husdyrfag, Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap» istedenfor «professor i ernæring, NMBU»?

Har rektor spurt fagpaneler av kreftforskere og leger om hvilke helseskader professorene kan ha bidratt til ved å framsnakke kjøtt og smør og rake ned på epler, brød og korn?

Bruker titler professor ved NMBU for å spre gamle myter?

Svihus har rett i at faglige standpunkter ”skal endre seg i tråd med forskningsbaserte nye fakta” – men både han selv og Anna Haug, et annet husdyrfag-professor ved samme institutt ved NMBU, har åpenbart store problemer med det, og bruker tittel «ernæringsprofessor ved NBMU» for å spre gamle myter. Professor i husdyrfag Anna Haug holder seg fast og trygt til myter fra 1970-tallet (det er da hun gikk på universitet) da hun nylig uttalte seg om jod, kjøtt, melk og vegetarisk kosthold i en artikkel laget av en pr-rådgiver ved NMBU. Pr-artikkelen ble så publisert i NMBUs betalte pr-kanal forskning.no, og derfra kopiert av NTB og spredt til mange norske medier. NMBU er en av medeiere av forskning.no, og betaler omtrent 400 000 kroner årlig for å kunne publisere sine artikler på forskning.no

Heller ikke Svihus er kjapp med å ta innover seg ny kunnskap. Da WHO nylig erklærte kjøttprodukter som sikkert kreftfremkallende, oppfattet jeg det slik at Svihus hadde vanskelig for å akseptere det – på lik linje med Viestad.

Bedre og sunnere verden uten husdyrfag-professor Svihus og husdyrfôr-professor Anna Haug sitt fritids-engasjement

Som lege vil jeg si at det hadde vært en stor helsefordel for samfunnet hvis professorer i husdyrfag ved NMBU hadde holdt fritids- og samfunnsengasjementet sitt til sitt eget fagområdet – husdyrfôr, istedenfor å forvirre publikum om kreftforskning, medisin og menneskeernæring.

Institutt for husdyrfag- og akvakulturvitenskap forstår ikke folkehelse

Leder ved Institutt for husdyrfag- og akvakulturvitenskap mener at «Det er altså ikke slik at en av våre professorer har et snevert kunnskapsområde bare avgrenset til akkurat den dyrearten vedkommende forsker på akkurat nå.» Men da jeg spurte ham om Institutt for husdyrfag- og akvakulturvitenskap sitt fagfelt gir god nok kompetanse til å kunne overprøve WHO, WCRF, Academy of Nutrition and Dietetics og Helsedirektoratet når det gjelder kjøttets kreftfremkallende virkning hos mennesker, svarte han ikke, og mitt spørsmål ble ikke offentliggjort på rektors blogg, NMBU. Han ville heller ikke gi meg oversikt over hvor mye penger Institutt for husdyrfag og Fakultet for veterinærmedisin får fra kjøttbransjen og meieribransjen. Isteden burde lederen gi sine ansatte kritikk for slike uansvarlige uttalelser.

Legg inn en kommentar