Husdyrfag-professor Anna Haug går mot WHO og offentlige kostråd

Anna Haug som har bakgrunn i husdyrfag og husdyrernæring går hardt ut mot WHOs rapport om rødt kjøtt og bearbeidet kjøtt på forskning.no Deler av saken fra forskning.no er brukt av NTB og Aftenposten og Anna Haug er fremstilt som ernæringsprofessor. Til tross for en dred anbefaling om et mer plantebasert kosthold sier Anna Haug at både rødt kjøtt og melk er sunt. Artikkelen på forskning.no er her

Les også

Alle kan mene noe om alt, men det er synd at pressen som forskning.no, NTB og Aftenposten ikke nevner at Anna Haug er professor (forsket de siste 30 årene innen husdyrfag og husdyrernæring) i husdyrfag og ikke innen menneskehelse. Uttalelsene til Anna Haug er så oppsiktsvekkende og kritiske mot WHO at disse lett kan oppfattes som ren skremselspropaganda.

  1. Anna Haug sier at det å droppe meieriprodukter kan være en helsefarlig trend fordi dette kan føre til jodmangel. Men studien Haug refererer til, som er utført på vanlig befolkning, ikke på veganere, viser at 25 % av norske gravide har en alvorlig jodmangel. 25 % av norske gravide er neppe veganere eller vegetarianere.
  2. “På verdensbasis er jodmangel et stort problem,..” sier Haug. Jodmangel er vanlig i hele verden – ja, og det er fordi jordsmonnet er fattig på jod, ikke fordi det er så mange veganere/vegetarianere i verden. Internasjonalt er det nettopp jodberiket salt som er hovedkilden til jod. Nasjonalt råd for ernæring anbefaler at alt norsk bordssalt bør berikes med jod https://www.nrk.no/norge/nordmenn-trenger-mer-jod-1.12994912 “..og forårsaker hjerneskade som kunne vært forebygget.” – men ikke forebygget ved hjelp melkedrikking. Mesteparten av verdens befolkning tåler ikke kumelk en gang.
  3. Påstander om at et vanlig kosthold med kjøtt og melk kan dekke behovet for alle næringsstoffer er kun en (helsefarlig) illusjon, og fungerer ikke på befolkningsnivå – og dette vet myndighetene og WHO. De aller fleste norske meieriprodukter berikes i dag med vitamin D, og lettmelk berikes også med vitamin A. Beriking av bordsalt med jod har vært lovpålagt i Danmark i over 10 år.
  4. De som ikke spiser fisk har ikke behov for tilskudd av omega-3 (unntatt gravide). De essensielle omega-3 fettsyrene finnes for eksempel i rapsolje. Norske helsemyndigheter har ingen anbefaling om daglig inntak av marine omega-3.
  5. Haug sier “Dette rådet innebærer at Nasjonalt råd for ernæring har gått bort fra prinsippet om at kosten skal dekke næringsbehovet.” For det første blander hun Nasjonalt råd for ernæring med Helsedirektoratet https://helsenorge.no/kosthold-og-ernaring/vegetarisk-kosthold/naringsrik-vegetarkost . For det andre – hvor fikk Haug dette fra: “prinsippet om at kosten skal dekke næringsbehovet”? Det er akseptert for lenge siden at kosten ikke dekker behovet for alle næringsstoffer. Som sagt har beriking av meieriprodukter i Norge vært vanlig veldig lenge.
  6. “Stort inntak av enkelte plantearter fra korsblomstfamilien, som blomkål, brokkoli og reddik, kan inneholde forbindelser som forverrer situasjonen.” Dette er skremselspropaganda – hvor store mengder brokkoli må det være da?
  7. Haug kritiserer WHO – men har hun selv en helsefaglig bakgrunn? Hun er utdannet innen husdyrfag og forsker på ernæring – men ikke samfunnsernæring eller klinisk ernæring. Har hun forsket på det WHOs rapport om bearbeidet kjøtt går ut på?  WHO advarer mot å spise bearbeidet kjøtt, selv i små mengder International Agency for Research on Cancer, European Code Against cancer (IARC er WHOs og FNs samarbeidsorganisasjon mot kreft) http://cancer-code-europe.iarc.fr/index.php/en/   Det er konkludert med overbevisende sammenheng mellom bearbeidet kjøtt og kreft, ikke “Det er mulig at høyt inntak av bearbeidet kjøtt kan ha en ugunstig virkning”. (Kilder: — Carcinogenicity of consumption of red and processed meat. The Lancet Oncology, 2015 doi:10.1016/S1470-2045(15)00444-1. http://files.ctctcdn.com/d5b5b2f1201/018bf0fa-6da5-4c06-973c-69fce7473bd8.pdf —  International Agency for Research on Cancer. Volume 114: Consumption of red meat and processed meat. IARC Working Group. Lyon; 6–13 September, 2015. IARC Monogr Eval Carcinog Risks Hum http://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2015/pdfs/pr240_E.pdf http://www.who.int/features/qa/cancer-red-meat/en/ —-Q&A on the carcinogenicity of the consumption of red meat and processed meat. http://www.iarc.fr/en/media-centre/iarcnews/pdf/Monographs-Q&A_Vol114.pdf
  8. Harvard anbefaler å være forsiktig med melk, og ikke innta mer enn 1 -2 porsjoner meieriprodukter per dag
  9. “Anbefalingene, som skal gjelde for hele verden, er i stor grad basert på amerikanske studier på amerikansk kjøtt. Det kjøttet vi spiser hjemme i Norge, er nødvendigvis ikke likt det kjøttet som danner grunnlaget for WHOs anbefalinger.” – Men WHOs rapport er basert på over 800 studier fra hele verden.

Leave a Reply

%d bloggers like this: