Forskning.no forstår ikke forskning om vegankost

En fersk dansk studie om veganere viser at veganere har betydelig gunstigere inntak av makronæringsstoffer enn folk flest, som tilsatt sukker, salt, kolesterol og trasnfett. Forskning.no sin omtale av  studien  burde blitt bedre, for å si det mildt. Jeg oppfatter det ikke slik at journalisten Ulla Gjeset Schjølberg hadde tilstrekkelig bakgrunn til å skrive om ernæring, og at fagpersonen som var intervjuet i artikkelen var derfor feilsitert eller misoppfattet. De mest betydningsfulle funnene fra studien, nemlig at flere veganere ikke var flinke nok til å ta tilskudd av vitamin B12 og spise sjøgrønnsaker eller ta tilskudd av jod i form av tangmel, var ikke poengtert.

Videre sammenlignet ikke journalisten inntak av de aktuelle næringsstoffene hos veganere med inntaket hos folk flest. Flere befolkningsgrupper i Norge har lavt eller suboptimalt inntak av både jod og vitamin D med kosten, og flere har lave verdier av vitamin B12 i blodet, samt lave jernlagre. Forskning.no valgte derimot å overdramatisere funnene fra studien, istedenfor å holde seg til hva forskerne konkuderte med: “At the macronutrient level, the diet of Danish vegans is in better accordance with the NNR than the diet of the general Danish population. At the micronutrient level, considering both diet and supplements, the vegan diet falls short in certain nutrients, suggesting a need for greater attention toward ensuring recommended daily intake of specific vitamins and minerals.”

Er vegansk kosthold gjennomførbart i norske forhold, på norks klima og jordsmonn? Les om dette her «Gressfôret» storfekjøtt fortrenger matproduksjon og reduserer selvforsyning – men NMBU-professor lyver  og her Mer plantekost og mindre kjøtt er bærekraftig landbruk

Viser ikke til oppsummert forskning

Videre tolker journalisten studien helt fritt, uten å

Se på andre studier/oppsummert forskning om samme tema, som for eksempel

se hva Helsedirektoratets nettsider skriver om vegansk kosthold
https://helsenorge.no/kosthold-og-ernaring/vegetarisk-kosthold/naringsrik-vegetarkost

“Vegetarkost er forbundet med lavere risiko for blant annet overvekt, hjerte- og karsykdommer, diabetes og kreft. En balansert og variert vegetarkost egner seg for folk i alle livsfaser, inkludert under svangerskap, ved amming, i spedbarnsperioden, for barn og unge og for idrettsutøvere.”

se på hva norske lærebøker skriver om vegansk kosthold
for eksempel norsk lærebok fra 2012 “Grunleggende ernæringslære”, av Jan Ivar Pedersen, Hanne Müller, Anette Hjartåker, Sigmund A. Anderssen, Utgivelsesår: 2012, 460 sider, 2. utgave, Bokmål, ISBN/EAN: 9788205426566 :

«En allsidig sammensatt vegankost inneholder vanligvis tilstrekkelige mengder av vitaminer og mineralstoffer med unntak av vitamin B12 og vitamin D.»

–Ikke gjengitt konklusjonen i studien korrekt: “At the macronutrient level, the diet of Danish vegans is in better accordance with the NNR than the diet of the general Danish population. At the micronutrient level, considering both diet and supplements, the vegan diet falls short in certain nutrients, suggesting a need for greater attention toward ensuring recommended daily intake of specific vitamins and minerals.”

Misforstått, rotet og feilsitert?

For det første er det vanskelig å tro at noen med faglig bakgrunn virkelig anbefalte å ta tilskudd av vitamin A. Det skal mye til for å anbefale tilskudd av vitamin A siden denne fort kan ha toksiske og andre negative helseeffekter. To gulrøtter dekker dessuten dagsbehovet for vitamin A, den vannløselige formen beta-karoten.

Videre stemmer ikke de to uttalelsene (som skal ha kommet fra ernæringsfysiolog) overens:

“Derfor anbefaler hun veganere å skaffe seg multivitamin- og mineraltabletter fra apoteket og jevnlige sjekker for jernmangel hos legen.”

og

“Vi vet likevel at mange ønsker å leve vegansk av hensyn til dyrevern, miljø eller andre årsaker. Disse bør få god veiledning og altså ta tilskudd av B12, jod og vitamin A og D.”

Det burde kanskje stå “B12, jod og D”? Noe som er helt i tråd med de norske anbefalingene fra Helsedirektoratet https://helsenorge.no/kosthold-og-ernaring/vegetarisk-kosthold/vegetarkost-for-barn:

“Tilskudd av vitamin B12, jod og D-vitamin er nødvendig til barn som får vegankost.”

Nevner ikke helsefordelene ved vegansk kosthold

Hvorfor valgte forskning.no overskriften “veganere er sunnest på overflaten” hvis det finnes en god del forskning som viser at veganere er friskere enn altetere? Både Helsedirektoratets nettsider og flere oppsummeringsartikler skriver at vegansk kosthold kan gi flere helsefordeler, og at veganere har bl.a. lavere forekomst av flere typer kreft og overvekt.
https://helsenorge.no/kosthold-og-ernaring/vegetarisk-kosthold/naringsrik-vegetarkost

“Vegetarkost er forbundet med lavere risiko for blant annet overvekt, hjerte- og karsykdommer, diabetes og kreft. En balansert og variert vegetarkost egner seg for folk i alle livsfaser, inkludert under svangerskap, ved amming, i spedbarnsperioden, for barn og unge og for idrettsutøvere.”

Sammenlignet ikke veganere med altetere

Når man overdramatiserer veganernes næringsinntak, så burde man sammenligne næringsstoffstatus hos folk flest:

–I Norge bruker nesten hele befolkningen tilskudd av vitamin D om vinteren i form av tran.
–Flere befolkningsgrupper får i seg for lite jod

Brantsæter AL, Abel MH, Haugen M, Meltzer HM. Risk of suboptimal iodine intake in pregnant Norwegian women. Nutrients. 2013 Feb 6;5(2):424-40. doi:10.3390/nu5020424. PubMed PMID: 23389302; PubMed Central PMCID: PMC3635203. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23389302
Dahl L, Johansson L, Julshamn K et al. The iodine content of Norwegian foods and diets. Public Health Nutr 2004; 7: 569 – 76.

20 % kvinner i fruktbar alder har jernmangel, pga store jerntap under menstruasjon.

–I den aktuelle studien var det også altetere som fikk lite selen.

Så kommer denne frasen – hva ville journalisten si her?:
“En utfordring kan dessuten være at kroppen ikke klarer å ta opp alle næringsstoffene du spiser.”?

Kroppen tar aldri opp alle næringsstoffer man spiser. Hvis man sikter til lavere opptak av jern her, så finnes det flere studier som viser at veganere ikke har høyere forekomst av jernmangelanemi enn altetere. Den aktuelle studien viser dessuten at veganere hadde høyere inntak av jern enn altetere. Videre skrives det om fettfri kost, selv om studien ikke viste at inntaket var lavt hos veganere.

Dette er likevel den første ganger forskning.no skriver om vegansk kosthold. Kunnskapen om vegansk kosthold er per i dag ganske lavt hos folk flest, og om det viser seg blant forskning.no sine journalister. Man kan også se positivt på det – oppsiden er stor!

%d bloggers like this: