Transfett fra smør, kjøtt og ost øker risiko for hjerte- og karsykdom

Ruminant transfett-hjerte- og karsykdom
Ruminant transfett (transfett fra animalske matvarer) som finnes i kjøtt og meieriprodukter øker risiko for bl.a. hjerte- og karsykdom

Er trasfett fra meieriprodukter som smør, ost og fløte, samt transfett fra kjøtt like farlig som transfett fra delvis herdede fiskeoljer og vegetabilske oljer? Ja, det er det, sannsynligvis. Det finnes per i dag ikke noen forskning som friskmelder såkalt ruminant transfett, eller transfett som kommer fra drøvtyggere.

Norsk studie som bl.a. inngår i en doktoravhandling (Ida Laake, ph.d. Long-term effects of trans fatty acids intake on risk of cardiovascular diseases and cancer and of body fatness on colon cancer risk fra Institutt for medisinske basalfag, Universitet i Oslo) viser at alle typer transfettsyrer, uavhengig av kilde, øker risiko for hjerte- og karsykdom. Her er studieresultater når det gjelder risiko forårsaket av ruminant transfett (rTFA – ruminant trans fatty acids):

“…and rTFA intake and CVD (HR 1.30 (95 % CI 1.05, 1.61)), CHD (HR 1.50 (95 % CI 1.11, 2.03)) and sudden death (HR 2.73 (95 % CI 1.19, 6.25)) in women. These associations with rTFA intake were not significant in men (P interaction ≥ 0.01). The present study supports that TFA intake, irrespective of source, increases CVD risk.”

Kilde: Laake I, Pedersen J, Selmer R, Kirkhus B, Lindman AS, Tverdal A, Veierød MB.: A prospective study of intake of trans-fatty acids from ruminant fat, partially hydrogenated vegetable oils, and marine oils and mortality from CVD. Br J Nutr. 2012 Aug;108(4):743-54. doi: 10.1017/S0007114511005897. Epub 2011 Nov 8.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22059639

Den største kilden til transfett i norsk kosthold er meieriprodukter og kjøtt.

Les også:

Leave a Reply

%d bloggers like this: