Melk, helmelk, lettmelk eller mindre melk?

Er det sunt med lettmelk, helmelk og andre meieriprodukter i kosholdet?
Er det sunt med lettmelk, helmelk og andre meieriprodukter i kosholdet?

Meierivarer som ost og smør har vært vanlig i nordisk kosthold i lengre tid. Å drikke melk har derimot kun vært vanlig omtrent de siste 100 årene. Før pasteriseringen ble oppfunnet var melk en kilde til smittsomme sykdommer som bl.a. tuberkuløse. Omsetningsloven fra 1936 bidro til et betydelig høyere inntakt av melk og andre meieriprodukter i Norge. Er skolemelkordningen norsk melkepropaganda? Sitater fra interne dokumenter

Les også:

Noen lavkarboforkjempere mener at helmelk er sunnere enn lettmelk og “karbohydrater” generelt og foreslår at statens anbefalinger om lettmelk, bl.a. til barn, bør endres. De viser til “nyere studier” – en studie her og en studie der som kanskje antyder at melkefettet ikke er så verst eller at melkefettet er mindre helseskadelig enn det man tidligere trodde. Forkjempere for paleokosthold mener at man i det hele tatt bør kutte ut kumelk fra kosten. Noen foreslår å begynne å bruke geitemelk istedenfor kumelk, siden geitemelk passer mennesker bedre ernæringsmessig sett.

Statens retningslinjer skal ikke baseres på noen få enkeltstudier som viser de resultatene lavkarbo- eller paleoforkjemperne ønsker seg. Statens råd til hele befolkningen (bør) baseres på analyse og sammenfatning av de mange tusener studier om kosthold og helse. Det er helheten og de mest robuste data som gjelder.

Les også:

Studier om enkelte næringsstoffer, f.eks. fettmolekyler, er dessuten mindre viktige enn studier om kostholdsmønstre som helhet. Studier om kostholdsmønstre viser at kosthold med større andel grønnsaker og andre matvarer fra planteriket har flere helsefordeler fremfor kostholdsmønstre med større andel av matvarer fra dyreriket. Dette gjelder også lavkarbo. Siterer Nasjonalt råd for ernæring (1, side 69):

«I en studie av Fung og medarbeidere (85 168 kvinner og 44 548 menn som ble fulgt over 26 år) fant man at lav-karbohydratkosthold basert på animalske matvarer var assosiert med økt total dødelighet, mens grønnsaksbasert lav-karbohydrat kosthold var assosiert med redusert dødelighet (15). Sjögren og medarbeidere fant også at lav-karbohydrat kosthold øker risiko for total dødelighet sammenlignet med et middelhavskosthold blant eldre svenske menn (16)»

Lavkarboforkjemperne snakker ofte om at karbohydrater ikke er så sunt og bør begrenses. Det er skuffende at noen ikke se forskjell på raske og langsomme karbohydrater. En del energi i melk kommer fra raske karbohydrater, laktose, den minst gunstige typen karbohydrater sett helsemessig.

Det er også skuffende at mange lavkarboforkjempere ikke ser fordeler ved å spise mer grønt og ved å dreie kostholdet i en mer plantebasert retning. Selv om melk og ost er en lettvint kilde til mange næringsstoffer, f.eks. kalsium og  jod, er det mye sunnere å ha et mer variert kosthold med større andel næringsstoffer fra plantebaserte kilder enn det som per i dag er vanlig i nordisk kosthold. Grønnsaker, bønner og andre matvarer fra planteriket inneholder mange helsefremmende stoffer, plantekjemikalier, bl.a. antioksidanter, som ikke finnes i mat fra dyreriket.

Les også:

Kilder:

1. «Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer», Nasjonalt råd for ernæring, 2011, http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/kostrad-for-a-fremme-folkehelsen-og-forebygge-kroniske-sykdommer/Publikasjoner/kostrad-for-a-fremme-folkehelsen-2011.pdf

Leave a Reply

%d bloggers like this: