Spis mer grønt – lev lengre

Grønnsaker og frukt reduserer risikoen for å dø for tidlig
Grønnsaker og frukt reduserer risikoen for å dø for tidlig

Plantebasert kosthold har flere helsefordeler. Enda en stor studiesammenfatning/studioppsummering, metaanalyse Fruit and vegetable consumption and mortality from all causes, cardiovascular disease, and cancer: systematic review and dose-response meta-analysis of prospective cohort studies publisert i British Medical Journal juni 2014 viser at frukt og grønt reduserer risiko for å dø for tidlig.

Les også:

Metaanalysen inkluderer 16 enkeltstudier, prospektive kohortstudier. Under oppfølgingsperioder på 4,6 til 26 år var det registrert 56 423 dødsfall (bl.a. 11512 av hjerte-og karsykdommer og 16817 av kreft) blant 833234 deltakere. Høyere forbruk av frukt og grønnsaker var signifikant assosiert med en lavere risiko for totaldødelighet.

Inntak av grønnsaker og frukt reduserte risikoen for å dø for tidlig, og enhver porsjon frukt og grønnsaker reduserte denne risikoen med 6 respektive 5 prosent.

Les også:

Resultatene gir ytterligere bevis på at et høyere inntak av frukt og grønnsaker er assosiert med en lavere risiko for totaldødelighet, spesielt risiko for å dø av hjerte- og karsykdom:

This meta-analysis provides further evidence that a higher consumption of fruit and vegetables is associated with a lower risk of all cause mortality, particularly cardiovascular mortality.

Hele studien kan leses her:
Kilde: Wang X, Ouyang Y, Liu J, et al. Fruit and vegetable consumption and mortality from all causes, cardiovascular disease, and cancer: systematic review and dose-response meta-analysis of prospective cohort studies. BMJ. 2014;349:g4490

Les mer:

Legg inn en kommentar