Høyt kolesterol og barnløshet (infertilitet)

Høyt kolesterol kan hindre eller forsinke graviditet, ifølge en ny studie fra National Institute of Child Health and Human Development.

Studien evaluerte sammenheng mellom lipidnivåer (kolesterolnivåer) i blodet og tiden til inntruffet graviditet (time to pregnancy, TTP).

Forskerne observerte 501 par som ble inkludert i LIFE-studien (Longitudinal Investigation of Fertility and the Environment). Par med høyere totalkolesterol hadde færre svangerskap og det tok signifikant lenger tid for å bli gravid enn for parene som hadde lavere kolesterolnivå.

Disse resultatene viser at sunn livsstil kan forbedre fruktbarheten. Resultatene ble justert for alder, kroppsmasseindeks, rase og utdanning i forhold til lipidkonsentrasjoner, og forfatterne skriver at

Sensitivity analyses suggested that the observed associations are unlikely to be explained by potential unmeasured confounding such as diet.

Årsaker til høyt kolesterol

Både høyt inntak av mettet fett og overvekt bidrar til økning av kolesterolnivået i blodet. Vegetarianere og spesielt veganere har betydelig lavere kolesterolnivået i blodet enn altetere. Les mer om kolesterol senkende mat og oppskrifter her

Kolesterol, fedme, hjerte- og karsykdom og diabetes

Kolesterol er substrat for produksjon av hormoner hos mennesker. Kolesterol kan påvirke hormonstatus og hormonproduksjon både hos kvinner og menn. Verdensomspennende fedmeepidemien er ledsaget av økende utbredelsen av dyslipidemi (forhøyede nivåer av ulike typer kolesterol i blodet) hos voksne, som i sin tur er forbundet med flere lidelser som diabetes, policystisk ovariesyndrom, metabolsk syndrom, kreft og hjerte- og karsykdom.

Conclusions: Our results suggest that serum free cholesterol concentrations in both men and
women have an effect on TTP, highlighting the importance of cholesterol and lipid homeostasis
for male and female fecundity.

Les hele studien om kolesterol og infertilitet her.

Kilde:

Schisterman EF, Mumford SL, Browne RW, Barr DB, Chen Z, Louis GMB. Lipid concentrations and couple fecundity: the LIFE study. J Clin Endocrinol Metab 99: 0000–0000, 2014. Publisert 20. mai, 2014. http://press.endocrine.org/doi/pdf/10.1210/jc.2013-3936

Leave a Reply

%d bloggers like this: