Vegetarkost kan beskytte mot nyresten

En ny studie fra Oxford kobler hæyt inntak av kjøtt, lite frukt og lite fiber fra helkorn med økt risiko for nyrestein. Vegetarkosten ser ut til å kunne beskytte mot nyrestenutvikling. Studien konkluderer med at vegetarianere har lavere risiko for å utvikle nyrestein sammenlignet med de som har kosthold med mye kjøtt. Denne informasjonen kan være viktig når man gir råd til publikum om forebygging av nyresten.

Les også:

Livstidsforekomst av nyrestein er rundt 10%, og antall nye tilfeller er økende. Kosthold kan være en viktig faktor for nyresteinutvikling. Studiens formål var å undersøke sammenhengen mellom kosthold og risiko for nyrestein blant befolkning med et bredt spekter av dietter. 51 336 deltakere fra England og Skottland var undersøkt.

Sammenlignet med deltagere med høyt inntak av kjøtt (> 100 g / dag) (med relativ risiko på 1), hadde deltagere med moderat kjøttinntak (50-99 g / dag), lavt kjøttinntak (<50 g / dag), pescotarianere (de som spiser fisk men ikke spiser kjøtt) og vegetarianere lavere relativ risiko for å utvikle nyresten, på henholdsvis 0,80, 0,52, 0,73 og 0,69.

Høyt inntak av frisk frukt, fiber fra fullkorn og magnesium var også forbundet med en lavere risiko for nyrestendannelsen. Et høyt inntak av sink var assosiert med høyere risiko.

Les også: Plantebasert kosthold er gunstig ved hjerte-og karsykdommer

Kilde:

Benjamin W. Turney, Paul N. Appleby,John M. Reynard, Jeremy G. Noble, Timothy J. Key, Naomi E. Allen: Diet and risk of kidney stones in the Oxford cohort of the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC)http://link.springer.com/article/10.1007/s10654-014-9904-5

Leave a Reply

%d bloggers like this: